Sunteți pe pagina 1din 2

Puiu Serban

Anul IV Pastorala
Gr. 8
puiu97serban@gmail.com
0745187263

Examen scris la Liturgică, Semestrul al II-lea

3. Pregătirea slujitorilor pentru Sfânta Liturghie: actul sublimei curățiri.

Pot săvârşi Sfânta Liturghie numai arhiereii şi preoţii care nu sunt opriţi de a sluji prin impedimente
morale sau canonice. Astfel, preotul nu poate săvârşi Sfânta Liturghie dacă se afla sub blestem, dacă este afurisit
de arhiereu sau este oprit în chip expres de către autoritatea bisericească (prin caterisire sau numai prin oprire
temporară de la slujire), precum şi dacă a săvârşit vreun păcat de moarte.
Preotul poate sluji singur sau cu diacon(i), iar arhiereul slujeşte de obicei înconjurat de sobor de preoţi şi
diaconi. Diaconul nu poate sluji singur Sfânta Liturghie, după cum nu poate săvârşi singur nicio altă slujbă, ci
numai cu preotul sau cu arhiereul, executând, cu delegaţia şi binecuvântarea acestora, unele lucrări din rându-
iala slujbei şi rostind ecteniile, precum vom arăta mai pe larg când vom expune rânduiala Sfintei Liturghii.
Săvârşirea Sfintei Liturghii este lucrarea cea mai înaltă pe care o poate săvârşi preotul în cadrul misiunii
lui sacramentale. Dacă celelalte slujbe, ca Vecernia sau Utrenia, pot fi oficiate de preot şi fără o pregătire
specială, lucrul acesta nu este posibil pentru Sfânta Liturghie.

Pregătirea sufletească (morală)


Pregătirea sufletească (psihologică, morală) a preotului pentru săvârşirea Liturghiei poate fi deci
concretizată în împlinirea a trei condiţii principale: pacea sufletului, mărturisirea păcatelor şi rugăciunea
personală.

Pacea sufletului

Bine este ca toate treburile, grijile şi nevoile de ordin gospodăresc din zilele de sărbătoare să fie făcute
din ajun sau să fie lăsate pe seama maicii preotese ori a celorlalţi membri ai familiei preotului. „Dacă îţi vei
aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo,
înaintea altarului, şi mergi întâi şi împacâ-te cu fratele tău şi apoi, venind, adu darul tău” (Matei 5, 23)
Spovedania

Pacea inimii presupune nu numai relaţii normale cu semenii noştri, ci şi liniştea sau curăţia conştiinţei,
nu numai pacea cu alţii, ci şi cu noi înşine. De aceea, în cazul că preotul are pe conştiinţă vreun păcat mai mare,
el nu trebuie să liturghisească, până ce nu se va mărturisi la duhovnicul său şi nu va lua canon şi dezlegare de la
acesta.

Rugăciunea

Îndeplinirea Pravilei acesteia de rugăciuni, pregătitoare pentru Sfânta Liturghie şi mai ales pentru
împărtăşire, nu trebuie să se reducă însă la o simplă recitare seacă şi mecanică a rugăciunilor respective, ca o
obligaţie profesionala, ci trebuie să fie însoţită de meditaţie, adică să constituie un prilej de gândire şi de înaltare
a sufletului nostru la Mântuitorul şi la Pătimirile Lui, precum si la toate momentele din istoria sfântă, pe care
aceste slujbe le amintesc şi le simbolizează.

Pregătirea trupească

Aceasta începe, pentru preoţii căsătoriţi, cel puţin cu o zi înainte, prin păstrarea curăţiei trupeşti, măsură
care ţinteşte, de altfel, tot la desăvârşirea de ordin sufletesc-moral a liturghisitorului. Liturghierul recomandă
preoţilor căsătoriţi abstinenţă chiar cu câteva zile înainte. A doua condiţie de ordin fizic este ferirea de
îmbuibarea pănte- celui. Ştiut este că Sfanta împărtăşanie se ia pe nemâncate. Trebuie deci nu numai ca preotul
să nu mănânce şi să nu bea nimic în dimineaţa zilei când slujeşte, ci încă din ajun să nu-şi îngreuneze pântecele
cu prea multă mâncare şi băutură. In sfârşit, pregătirea completă pentru Liturghie necesită şi o desavarsită
curăţenie corporală a preotului liturghisitor, precum şi luarea tuturor măsurilor menite să asigure sau să
contribuie la buna desfăşurare a slujbei. Grija pentru o ţinută vestimentară decentă şi pentru tot ceea ce
contribuie la o înfăţişare cuviincioasă şi vrednică de respect din partea credincioşilor trebuie, de asemenea, să
nu fie uitată.