Sunteți pe pagina 1din 6

Curs nr 5

.Examenul clinic stomatologic: obiective, condiţii, metodologie clasică şi


modernă de evaluare, instrumentar şi materiale, algoritm.

Metode folosite :
Inspecție directă și indirectă
Palpare superficială și profundă
Percuție
Ascultație

Examenul clinic + examene paraclinice = diagnostic + plan de tratament


Schema foii de observație :
-Datele personale ale pacientului.
-Motivele prezentării.
-Istoricul bolii /bolilor prezente
-Antecedente personale – generale
– stomatologice

-Antecedente heredo-colaterale – generale


– stomatologice
-Condiții de viață și muncă :
 mediul în care pacientul își desfășoară activitatea
 alimentația: rațională / abuzivă / carențială în principii ( de exemplu carența
vitaminică )
 ritmicitatea meselor- păstrată sau dezordonată,
 ritmul masticator – alert,mediu,lent,
 preferințele pentru textura alimentelor – moi,consistente,fibroase,
 predominența mișcărilor masticatorii,
 masticația unilaterală/ bilaterală.

- Starea generală:orientarea temporo-spațială,echilibrul static și dinamic,starea


psihică,semnele vitale (TA,puls,ritm respirator,temperatură )
- Starea locală :
Examenul extraoral a) - norma de față : forma feței
(ovală,pătrată,rotundă,trapezoidală,triunghiulară ) colorația și integritatea
tegumentelor,șanțurile naturale ale feței,simetria facială (în sens transversal și
vertical - se analizează egalitatea etajelor feței) .
b)norma de profil : profilul facial(în mod normal este ușor convex sau drept )
,unghiul naso-labial (normal valoarea sa are 90°),treapta labială,postura
buzelor,unghiul mandibular.
Palpare superficială → umiditate,temperatură,sensibilitate tactilă,termică și
dureroasă.
Mușchii mobilizatori ai mandibulei(temporal,maseter,pterigoidian
intern,pterigoidian intern,geniohioidian extern
,digastric,milohioidian,sternocleidomastoidian) și orofaciali (orbicularul buzelor
+buccinator ).
 Prin palparea masei musculare se evaluează :
- Dezvoltarea normală a mușchiului,
- Tonicitatea,
- Consistența,
- Sensibilitatea sureroasă.

Contururi și suprafețe osoase :


 arcada orbitală superioară (palpare cu policele ,bilateral ), rebordul inferior
al orbitei (cu indexul ) ,arcada zigomatică,marginea posterioară a ramului
ascendent,unghiul mandibulei,marginea bazilară până la linia mediană,
 scheletul osos al piramidei nazale,
 peretele antero-extern al sinusului maxilar,
 fața externă a osului malar
 fața externă a ramului ascendent

Ganglioni
(occipitali,retroauriculari,pretragieni,genieni,submandibulari,submentali,latero-
cervicali,supraclaviculari )
ATM- inspectie statică a regiunii pretragiene și dinamică, la deschiderea și
închiderea gurii;palparea statică a regiunii pretragiene și palparea dinamică
;ascultația(poate fi realizată direct sau indirect cu stetoscop simplu sau
stereoacustic )
Examenul intraoral:
Buze și orificiul bucal
Mucoasa labio-jugală
Vestibulul bucal maxilar (de la dreapta la stânga )
Arcada dento-alveolară maxilară –formă,simetrie
 Dinții max.,parodonțiu,spații protetice potențiale
- dinții (de la 1.8 la 2.8 )
- parodonțiul ( tartrul supra și subgingival , inflamație,sângerare,retracții
gingivale,mobilitatea dentara,pungi parodontale)
- spațiul protetic potențial:
 limitele(mezial și distal sunt reprezentate de fețele aproximale
ale dinților restanți, ocluzal de planul de planul de ocuzie sau
suprafața ocluzală a arcadei antagoniste și muchia crestei
alveolare edentate),
 amplitudinea (normală/ modificată prin migrarea dinților
limitrofi ),
 înălțimea(normală/micșorată-când dinții limitrofi sunt abrazați
sau intruzați ;dimensiunea verticală a spațiului protetic potențial
poate fi modificată și prin extruzia dinților antagoniști spre
spațiul protetic potențial ),
 lățimea.
- creasta edentată :
 amplitudinea (aceeași cu amplitudinea spațiului protetic potențial ),
 profilul-regulat / neregulat,
 înălțimea crestei,
 forma pe secțiune-aspect triunghiular cu baza spre osul maxilar/
mandibular
 muchia crestei :
ascuțită,rotunjită,convexă,concavă,ascendentă sau descendentă; se pot
întâlni creste exostotice mai ales la maxilar în dreptul sinusurilor,la
nivelul tuberozităților.
 versanți,
 bază,
 pentru mucoasă se verifică reziliența.
- Bolta palatină :
a) Suportul mucos : culoare,integritatea mucoasei,rugile
palatine(perechi,simetrie ),papila retro-incisivă,
b) Supotul osos : forma boltii,adâncimea bolții,prezența torusului palatin
(localizare,volum ).
- Zona AH
Vestibulul bucal mandibular (examinare de la stânga la dreapta )
Arcada dento-alveolară mandibulară : formă,simetrie
 Dinții mand. – de la 3.8 la 4.8; parodonțiul – la fel ca la max.
- Spațiul protetic potențial- ca mai sus
⃰ În cazul edentației parțiale întinse și edent.totale se examinează zonele
funcționale determinându-se :amplitudinea (între limita anterioară și cea
posterioară),înălțimea (între limita superioară și inferioară ),lățimea ( între
limita internă și externă ).
Planșeul bucal
Limbă
Relația de ocluzie :
- Morfologia ariilor ocluzale
- Relațiile ocluzale inter-arcadice (cheia lui Angle )
- Contacte dento-dentare în :
- Intercuspidare maximă
- Relație centrică
- Lateralitate dreapta și stânga
- Protruzie
Relația de postură
Relația centrică
Examene funcționale
Aprecierea gradului de educație sanitară.
Examene complementare

Stabilirea diagnosticului - pe baza grilei de diagnostic.


Tratamentul gnatoprotetic

-Etapa de pregătire pre și proprotetică :


 Educația sanitară
-Precizarea modului de igienizare și în timp util a cavității orale,
-Conștientizarea bolnavului asupra nivelului de afectare a morfologiei și
funcțiilor sistemului stomatognat în urma edentației,
-Argumentarea soluției terapeutice,
-Etapizarea tratamentului propus.
 Pregătirea generală-psihoterapie
 Pregătirea locală :
- Nespecifică- igienizarea și asanarea cavității orale,
- Specifică : reechilibrare ocluzală ,tratamentul leziunilor odontale
coronare simple/complicate,extracția resturilor radiculare ce nu
beneficiază de tratament,rezecție apicală în cazul proceselor
periapicale ,kinetoterapie,exerciții de relaxare musculară,masaje
musculare ,fizioterapie,balneofizioterapie pentru tratamentul
leziunilor inflamatorii ale mucoasei orale și reechilibrarea
metabolismului osos (dușuri bucale cu substanțe antiseptice ) ;terapie
de corecție a părților moi ;corectarea profilului crestei
alveolare;plastia parodontală pentru desființarea fisurilor Stilman
;gingivoplastie ;tratament chirurgical de corecție osoasă atunci când
osul alveolar este în minus sau în exces.
 Tratamentul protetic propriu-zis
EPIR - prepararea substructurilor organice,
- protezarea tranzitorie și de urgență,
- amprentarea substructurilor organice (amprentă globală bimaxilară în
3 timpi ),
- proba sheletului metalic și stabilirea culorii componentei fizionomice
- fixarea provizorie a AGP conjunct( timp de 7 zile )
- fixarea definitivă.
EPI
a) etapa pre și proprotetică
1. educație sanitară
2. pregătirea generală
3. pregătire locală
- tratament preprotetic (nespecific )- tratam.odontal,parodontal,la
nivelul mucoasei și suportului osos ;
- tratament proprotetic (specific )
- protezarea tranzitorie și de urgență,
b) tratamentul protetic propriu zis.