Sunteți pe pagina 1din 2

ÎN ORAȘU' VIFLAIM

În orașu' Viflaim Și smirna-i folositoare.

Veniți noi toți să vedem Feciorințai lui cânta.

Să vedem și să credemu

Că astăzi ni s-a născut. Că l-o născut Maria

În ieslea dobitoacelor.

Domnul cel mai de demult Pe deasupra iescălii

Astăzi cel mai de-nceput Frumos cântau îngerii.

Oamenilor proruncit-u'

Că li s-a născut Mesia Culcă-te crai îngeresc

Culcă-te-mpărat ceresc.
Din sămânța lui Iosif Căci îngerii îți vor cânta
Și din roada lui Adam. Păstorii or fluiera.
Mântuirea lui Avram

Trei scaune David crai. Slavă sus lui Dumnezeu

Și pe pământ fie pace


S-a-nălțat din vița lui Între oameni bună-nvoire
Trei crai ai pământului Și de-acum pînă-n vecie
De vin la închinarea Lui

Aducându-i Lui daruri Mila Domnului să fie

La mulți ani cu bucurie


Aur, smirnă și tămâie. La mulți ani , S-aveți folos
Tămâia-i mirositoare De nașterea lui Hristos!
Arhiepiscopia Sibiului
Protopopiatul Mediaș
Parohia Ortodoxă Boarta

Proces verbal,

Încheiat astăzi 16 decembrie 2019 cu ocazia strângeri Colectei Fondului


Filantropic Eparhial în Parohia Ortodoxă Boarta. S-au strâns din partea
credincioșilor suma de 80 de lei.

Drept pentru care s-a întocmit acest proces verbal.

Preot paroh

Ghincea Gheorghe Marinică