Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Indicați actorii pieței care intervin în anturajul imediat al organizației


(micromediul).
Actorii pieții care intervin în anturajul imediat al organizației compun
micromediul și sunt urmatorii:
 Furnizorii;
 Intermediarii;
 Clienții;
 Organisme publice;
 Concurenții.

2. Numiți factorii macromediului de marketing al prestatorilor de servicii


publice.

 Mediul demografic;

 Mediul economic;

 Mediul natural;

 Mediul tehnologic;

 Mediul politico-legal;

 Mediul socio-cultural.

3. Descrieți influența factorului demografic asupra prestatorilor de servicii


publice. Exemplu.
Analiza factorilor demografici face referire la
dimensiunea populaţiei;
rata creşterii populaţiei;
rata natalităţii şi mortalităţii;
structura socio-profesională a populaţiei;
ponderea populaţiei ocupate şi active;
durata medie a vieţii;
discriminarea pe bază de vărstă şi sex;
distribuirea geografică;
concentrarea urbană şi regională.

Schimbările care intervin în mărimea populaţiei şi structura acesteia pe


vârste sunt elemente esenţiale ale schimbărilor de mediu. Scăderea natalităţii, spre
exemplu, va determina o presiune mai mică asupra instituţiilor de învăţământ dar şi
o ofertă mai mică pentru firmele şi organizaţiile care angajează. În acelaşi timp are
loc o presiune mai mare asupra sistemului de pensii şi modificarea astfel a
structurii cheltuielilor publice dar şi alte efecte. Amplasarea geografică şi
mişcările populaţiei influenţează economia. În trecut s-au produs mişcări masive
dinspre sat spre oraş generate de dezvoltarea industriei dar şi influenţând această
dezvoltare. În prezent asistăm la o decădere a centrelor marilor oraşe care devin tot
mai puţin plăcute pentru locuit, populaţia preferând să locuiască în împrejurimi. Se
manifestă, de asemenea o deplasare a populaţiei spre regiuni considerate mai
prospere în cadrul aceleiaşi ţări, dintr-o ţară spre alta sau dintr-un continent spre
altul. Modificările intervenite în tehnologia informaţiei au influenţat nu numai
modul în care se munceşte ci şi locul unde se munceşte. A început să crească
ponderea celor care efectuează munci la domiciliu

4. Analizați categoriile de public al micromediului prestatorilor de servicii


publice.

Diferite categorii de public reprezintă grupuri care au un impact real sau


potenţial asupra capacităţii unei organizaţii prestatoare de servicii de aşi atinge
obiectivele:
 lumea financiara;
 mediile publicitare;
 grupurile de interes;
 puterea publică;
 marele public.
 publicul intern

Analizind categoriile de public putem spune in concluzie ca activitatea de


relaţii publice  la stabilirea şi cultivarea pe termen lung a unor contacte directe,
constante şi sistematice cu diferite categorii de public, cu persoane influente din
cadrul altor societăţi comerciale, a instituţiilor financiare, a organizaţiilor publice
din ţară sau străinătate, cu reprezentanţii mass-media, a creatorilor de opinie etc.
duce la scopul obţinerii sprijinului acestora şi crearea unei imagini favorabile a
organizaţiei.

5. Elaborați o schema a interacțiunii dintre factorii mediului externi al prestatorilor


de servicii publice.
Prestatorii de servicii publice și factorii care
interectioneaza

Piata= principala componenta
Ritmul de dezvoltare   
economica influenteaza decisiv
firma.
Factorii economici

Nivelul tehnologiei creste
productivitatea si calitatea si
profitul, reduce costurile
Factori tehnici si
tehnologici

Sistemul organizatoric al
intreprinderii si al economiei=
principala componenta
Factorii de
management

Politica externa influenteaza
importul si exportul
intreprinderilor.
Factorii politici

Nivelul de dezvoltare a
invatamantului influenteaza calificarea
si pregatirea profesionala.
Ocrotirea sanatatii contribuie la
mentinerea capacitatii de lucru.
Factorii socio-culturali Stiinta este o forta nemijlocita de
productie.

ansamblul reglementarilor
Factorii juridici
juridice care influenteaza
activitatea intreprinderii

Factorii demografici influenteaza


Factorii demografici indirect numarul si structura pe
varste si sexe a resurselor umane
accesibile intreprinderii.