Sunteți pe pagina 1din 2

IN S PEC TOR A TU L

ȘCOLAR JUDEȚEAN
HUNEDOARA

Nr. /28.10.2019

INVITAȚIE

Stimate domn PAUL RUSU

Președintele Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara are


deosebita onoare de a vă invita să participați la ședința Consiliului de Administrație, în data de
28.10.2019, ora 15:00, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara din Deva, str. Gheorghe
Barițiu, nr. 2, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Solicitari unitati de invatamant;


2. Diverse.

Prezenta invitație se comunică tuturor membrilor Consiliului de Administrație al


Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Cu deosebită considerație,

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,


INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

Prof. dr. MARIA ȘTEFĂNIE

__________________________________________________
Str. Gh. Baritiu nr. 2, 330065 - DEVA, jud. HUNEDOARA
Tel: +4 (0) 254213315, +4 (0) 254215755
Fax: +4 (0) 254215034, +4 (0) 254220911
inspectorat@isj.hd.edu.ro, http://isj.hd.edu.ro
IN S PEC TOR A TU L
ȘCOLAR JUDEȚEAN
HUNEDOARA

__________________________________________________
Str. Gh. Baritiu nr. 2, 330065 - DEVA, jud. HUNEDOARA
Tel: +4 (0) 254213315, +4 (0) 254215755
Fax: +4 (0) 254215034, +4 (0) 254220911
inspectorat@isj.hd.edu.ro, http://isj.hd.edu.ro