Sunteți pe pagina 1din 1

Colegiul Energetic

FISA DE LUCRU

ALTGORITMI SI TIPURI DE DATE

INFORMATICA SI TIC CLS A V A

Subiectul I

1. Explicați ce noțiunea de algoritm.


2. Dați exemple de date in funcție de valoarea acestora.
3. Dați exemple de tipuri de operatori.

Subiectul II

1. Descrieți pas cu pas algoritmul realizării unui document text. Enumerați proprietățile Algoritmului creat.
2. Gradina bunicilor are forma dreptunghiulara. Lungimea acesteia este de 800m , iar lățimea este jumătate
din lungime. Scrieți algoritmul pentru determinarea lungimii gardului pentru al putea ajuta pe Bunicul sa
împrejmuiască gradina după care calculați suprafața acesteia. Precizați care sunt datele de intrare, de
ieșire si de manevra.
3. Citește enunțul problemei si rezolva cerințele:
In livada sunt 50 de pomi fructiferi , dintre care 7 sunt cireși, numărul merilor este de 3 ori mai mare
decât numărul cireșilor, iar restul sunt pruni.
Câți meri sunt in livada?
Care sunt datele de intrare ale problemei?
Care sunt datele de ieșire ale problemei?
Care este numărul prunilor?
Pentru a determina numărul prunilor, folosești operatori________________.
Numărul cireșilor este mai mare decât numărul prunilor?
Pentru a compara numărul prunilor cu numărul cireșilor folosești operatori__________________.

Timp de lucru 50 min


Succes!