Sunteți pe pagina 1din 14

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020


Axa prioritara 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei
Obiectivul specific 4.1 – Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie
apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate
Titlul proiectului: “SISTEM Calimanesti – Servicii Integrate de Sanatate, Trai, Educatie si Munca in Calimanesti”
Contract nr. POCU/138/4/1/114614

ANEXA NR.1

MODEL PLAN DE AFACERI

Plan de afacere SC DEA STUDIO SRL

Nume si prenume aplicant: Ungureanu Nicolae Gabriel

1
CUPRINS
1.INFORMATII GENERALE....................................................................................................... pag.3
2. DESCRIEREA AFACERII SI A STRATEGIEI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE
AFACERI
2.1. Descrierea afacerii................................................................................................................. pag.3
2.2. Esenta afacerii....................................................................................................................... .pag. 3
2.3. Obiective....................................................................................................................................pag.4
2.4. Activitati................................................................................................................................... pag. 4
2.5. Riscuri potentiale...................................................................................................................... pag. 5
3. ANALIZA SWOT A AFACERII .......................................................................................................
pag.6
4. SCHEMA ORGANIZATORICA SI POLITICA DE RESURSE UMANE
4.1. Management ............................................................................................................................ pag.7
4.2. Politica de resurse umane......................................................................................................... pag.7
5. DESCRIEREA PRODUSELOR/ SERVICIILOR CARE FAC OBIECTUL
AFACERII................................. pag.7
6. ANALIZA PIETEI SI A MEDIULUI
6.1. Descrierea pieței....................................................................................................................... pag.7
6.2. Clienți..........................................................................................................................................pag.8
6.3. Furnizori......................................................................................................................................pag.8
6.4. Concurenți....................................................................................................................................pag.8
7. STRATEGIA DE MARKETING………………………..
……………………………..................................................pag 8
8. PROIECTII FINANCIARE PRIVIND AFACEREA
8.1. Bugetul proiectului………………………………………………………………….
…………………………………………… pag. 9
8.2 Planul de finantare al proiectului………………………………………………….
…………………………………………pag.11
8.3 Prognoza
veniturilor…………………………………………………………………………………………………
…………….pag.12

2
8.4 Estimare cash-flow (model)
………………………………………………………………………………………………… pag. 12
9. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI ………………………………………………………….
………….……………….....pag. 13

1. INFORMATII GENERALE

Denumirea ideii de afacere


SC DEA STUDIO SRL
(a proiectului de investitie)

Numele si prenumele aplicantului Ungureanu Nicolae Gabriel


1760901381291
C.N.P.-ul aplicantului

Oras Calimanesti, str. Garii, nr. 14


Adresa aplicantului

Valcea
Judetul

245600
Codul postal

0749 281 645


Numarul de telefon

andreeaungureanu28@gmail.com
E-mail-ul

Locul de implementare al planului de


afacere (adresa completa)

Codul CAEN al activitatii pentru


care se va solicita finantare

3
Valoarea totala a proiectului de
investitii aferenta perioadei de
implementare a planului de afaceri -
TVA inclus (RON)
110.000
Ajutor de minimis solicitat (RON)

Numar total de locuri de munca 1


nou create in cadrul proiectului

2. DESCRIEREA AFACERII SI A STRATEGIEI DE IMPLEMENTARE A


PLANULUI DE AFACERI
Pentru multe afaceri, dar si pentru persoanele fizice, fotografiile profesionale reprezinta o cheltuiala
necesara. Cu exceptii foarte putine, cum ar fi firmele de servicii profesionale (de audit, consultanta de
management etc.), majoritatea afacerilor care isi lanseaza un site propriu au nevoie de fotografii profesionale
pentru ilustratii. Exista oportunitati (mai putin atractive insa) si pentru fotografia de eveniment (nasteri, nunti,
botezuri) sau pentru evenimentele corporate.

2.1. Va rugam sa prezentati succint care este viziunea dumneavoastra asupra


afacerii.

Studioul nostru foto le va oferi clientilor atat fotografii de studio, intr-un mediu profesionist, cu
echipamente de ultima generatie, cat si fotografii de produse, pentru afaceri, sau fotografii de evenimente. De
asemenea, le vom oferi companiilor fotografi de portofoliu pentru managerii acestora, utile proiectelor de
prezentare a firmei. ca obiective, intentionam sa atingem pragul de profitabilitate din anul al treilea de
functionare, de a dezvolta sisteme interne de productie care sa poate fi utilizate pentru toti clientii dintr-o anumita
categorie (de exemplu amenajarea unui mini-studio special pentru fotografiile de produse), precum si construirea
unei baze stabile de clienti care sa reprezinte nucleul clientelei noastre.

2.2 Care este esenta afacerii?

Ce si cum anume va genera bani si profit? Ex: De la ce a pornit ideea de afacere, daca
exista un studiu relevant pe baza caruia s-a intiat acest tip de afacere. Detaliati
activitatea aferenta codului CAEN pe care accesati programul, factorii pe care ii
considerati relevanti pentru afacerea dvs. (ex: localizare, auto-evaluarea tehnologiei pe
care o veti utiliza, experienta anterioara a intreprinzatorului etc.).
2.3. Care sunt obiectivele afacerii, pe care intentionati sa o infiintati, in urmatorii 3
ani?
Definiti obiective SMART (Specifice, Masurabile, Accesibile, Relevante, Incadrate în
Timp) (minim 3 obiective)
Unde vrei să ajungi într-un interval de 3 ani. Fixeaza-ti obiective cuantificabile!
Indicatori UM Anul I Anul II Anul III
Cifra de afaceri LEI
4
Profit LEI
Investitii LEI
Numar de Numar
salariati persoane

2.4. Care sunt activitatile necesare implementarii proiectului? Mentionati activitatile


relevante pe care le veti intreprinde in cadrul duratei de implementare a proiectului
ex.: -asigurarea spatiului productiv/comercial prin achizitie/inchiriere, elaborare
proiecte tehnice necesare;
-amenajare spatiu; achiztionarea de utilaje, echipament, mobilier; obtinere avize,etc.
Pentru o planificare cat mai realista si corect cuantificata va sugeram sa realizati
diagrama GANTT, calendarul de implementare a proiectului, completand tabelul de mai
jos, dupa modelul dat.

Model de Diagrama GANTT (calendar de implementare):


Nr Denumire L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L20
1 2 3 4 5 6 7 8 9
act. activitate
A1 Infiintarea
firmei si
semnarea
contractului
de subventie

A2 Inchiriere
spatiu
A3 Angajare
personal
A4 Achizitii
proiect
A5 Obtinerea de

5
autorizatii
etc, ...............
.. ................
An Vanzare
produse/Prest

ari servicii

Mentionati activitatile relevante pe care le veti intreprinde in cadrul duratei de


implementare a proiectului (ex.: asigurarea prin achizitie/inchiriere a spatiului
productiv/comercial; amenajare spatiu; achizitionarea de utilaje, echipament, mobilier;
obtinere avize, acorduri, autorizaţii necesare implementării proiectului;
recrutare/selectie/angajare personal suplimentar necesar; instruire personal; actiuni de
promovare a produselor/serviciilor; aprovizionare cu materii prime, materiale, produse
finite, marfuri, asigurarea conditiilor tehnico-economice, sanitare etc);

2.5. Riscuri potentiale. Care sunt riscurile potentiale care va pot afecta bunul mers al
afacerii implementarea planului de afaceri/derularea afacerii si masurile posibil de luat
pentru contracararea lor? (De ce asigurari, echipamente de protectie sau precautii aveti
nevoie?)

3. ANALIZA SWOT A AFACERII


(Mentionati minim douai aspecte pentru fiecare sectiune: puncte tari, puncte slabe, oportunitati si
amenintari).

Puncte tari Puncte slabe


1. 1.
2. 2.

Oportunitati Amenintari

6
1. 1.
2. 2.

4. SCHEMA ORGANIZATORICA SI POLITICA DE RESURSE UMANE

4.1. Management (Nominalizati persoanele cu factor decizional care vor fi implicate in


implementarea planului de afaceri):

Nume si Prenume Functia- Experienta in domeniu Studii/specializari


responsabilitati cu impact asupra
afacerii propuse

Puteti, de asemenea, sa anexati la Planul de Afaceri CV-ul fiecarei persoane relevante.

7
4.2 Politica de resurse umane (Prezentati pe scurt principiile si regulile pe care le
veti
utiliza in: recrutarea personalului necesar pentru derularea activitatii propuse,
instruirea si formarea continua a personalului, politica de salarizare a angajatilor)

5. DESCRIEREA PRODUSELOR/ SERVICIILOR/ LUCRARILOR CARE


FAC OBIECTUL
AFACERII (Enumerati si descrieti in detaliu produsele/serviciile/lucrarile care vor face
parte din portofoliul companiei urmare a realizarii investitiei propuse: ce reprezinta, ce
nevoi satisfac, care sunt materialele si echipamentele necesare producerii/ prestarii
acestora, etape in procesul de realizare – fluxul tehnologic. Ce calitati sau avantaje
tehnice aduc produsele/ serviciile/ lucrarile dvs., astfel incat, prin ceea ce propuneti,
afacerea dvs. sa fie mai competitiva?).

6. ANALIZA PIETEI DE DESFACERE SI A CONCURENTEI


6.1 Descrierea pietei specifice (Includeti o descriere a pietei pe care veti activa, pornind
de la informatii verificabile in zona de implementare a proiectului, cu identificarea
reperelor privind potentialul de piata: studii, analize etc. Analiza pietei trebuie sa
descrie piata în care afacerea va opera, amplasarea acesteia - locala, regionala,
nationala, internationala etc., caror nevoi se adreseaza, ce motiveaza decizia de
cumparare, cum este segmentata piata, cum vor fi pozitionate pe piata produsele/
serviciile/ lucrarile, care este dinamica pietei si cum va influenta aceasta activitatea
viitoare a afacerii).
6.2. Clienti (Descrieti clientii potentiali în functie de varsta, gen si nivelul veniturilor -
daca este vorba despre persoane fizice, respectiv tipul de companii în functie de cifra de
afaceri, locatia geografica sau alte elemente care pot descrie un profil fata de care
produsele/ serviciile/ lucrarile propuse au adresabilitate. Informatiile prezentate trebuie
sa surprinda caracteristicile segmentului tinta vizat si relationarea cu contextul pietei
specifice si cu produsele/ serviciile/ lucrarile propuse: de ce pentru anumiti clienti
potentiali, avand anumite caracteristici, exista o mai mare probabilitate sa achizitioneze
produsul/ serviciul propus).
6.3. Furnizori (Descrieti modalitatea de identificare a potentialilor furnizori de materii
prime/produse/servicii precum si procesul de colaborare cu acestia - ex: cum se va
realiza plata, care este termenul de plata, modul de negociere etc.).
6.4. Concurenti (Descrieti principalii concurenti identificati pentru tipul de afacere
dezvoltat si strategiile care vor fi puse în practica pentru a asigura succesul afacerii).

7. STRATEGIA DE MARKETING

8
Descrieti strategia de marketing care urmeaza a fi implementata in cadrul ideii de
afaceri, pentru fiecare dintre elementele mixtului de marketing.

7.1. Strategia de produs (Descrieti produsele/serviciile/lucrarile, mentionand


caracteristicile si avantajele pe care le ofera clientilor).

7.2. Strategia sau politica de pret (Precizati pretul de vanzare/furnizare stabilit,


analizati
urmatoarele elemente de determinare a pretului: costurile implicate, preturile practicate
de catre competitori, aprecierile clientilor fata de produsele/serviciile/lucrarile oferite,
elasticitatea cererii pentru produsele/serviciile/lucrarile oferite).

7.3. Strategia de vanzare si distributie (Precizati metodele de vanzare si canalele de


distributie utilizate).

7.4 Prezentati activitatile de promovare a vanzarilor

8.PROIECTII FINANCIARE PRIVIND INVESTITIILE

8.1 Bugetul proiectului


Suma
Valoarea
Element de investiţie/ Unitate finatata Aport Valoare
Nr. Cantitat Valoare totală Valoare
Cheltuieli operationale. de din propri totala
Crt. e unitara fara a TVA
Denumire masura subventi u eligibila
TVA
e
1.1 Cheltuieli salariale

1.2 Onorarii/ venituri asimilate


salariilor pentru experti proprii/
cooptați

1.3. Contributii sociale aferente


cheltuielilor salariale si
cheltuielilor asimilate acestora
(contributii angajati si
angajatori)

9
2. Cheltuieli cu deplasarea
personalului

2.1 Cheltuieli pentru cazare

2.2 Cheltuieli cu diurna personalului


propriu

2.3 Cheltuieli pentru transportul


persoanelor (inclusiv transportul
efectuat cu mijloacele de
transport în comun sau taxi,
gara, autogara sau port şi locul
delegarii ori locul de cazare,
precum şi transportul efectuat pe
distanța dintre locul de cazare si
locul delegarii)

2.4 Taxe si asigurari de calatorie si


asigurari medicale aferente
deplasarii

3. Cheltuieli aferente diverselor


achizitii de servicii specializate,
pentru care beneficiarul
ajutorului de minimis nu are
expertiza necesara

4. Cheltuieli cu achizitia de active


corporale fixe (utilaje, masini,
echipamente)

5. Cheltuieli cu achizitia de active


fixe corporale (altele decât
terenuri și imobile), obiecte de
inventar, materii prime și
materiale, inclusiv materiale
10
consumabile, alte cheltuieli
pentru investitii necesare
functionarii intreprinderilor

6. Cheltuieli cu inchirierea de sedii


(inclusiv depozite), spatii pentru
desfasurarea diverselor activitati
ale intreprinderii, echipamente,
vehicule, diverse bunuri

7. Cheltuieli de leasing fara


achizitie (leasing operational)
aferente functionarii
intreprinderilor (rate de leasing
operational platite de
intreprindere pentru:
echipamente, vehicule, diverse
bunuri mobile si imobile)

8. Utilitati aferente functionarii


intreprinderilor

9. Servicii de administrare a
cladirilor aferente functionarii
intreprinderilor

10. Servicii de intretinere si reparare


de echipamente si mijloace de
transport aferente functionarii
intreprinderilor

11. Arhivare de documente aferente


functionarii intreprinderilor

12. Amortizare de active

11
13. Cheltuieli financiare si juridice
(notariale)

14. Conectare la retele informatice

15. Cheltuieli de informare si


publicitate

16. Alte cheltuieli aferente


functionarii intreprinderilor

16.1 Prelucrare de date

16.2 Intretinere, actualizare si


dezvoltare de aplicatii
informatice

16.3 Concesiuni, brevete, licente,


marci comerciale, drepturi si
active similar

TOTAL BUGET

8.2 Planul de finantare al proiectului

Sursa de finantare RON %


Ajutor de minimis
Aport propriu
Total valoare plan de afaceri 100%

8.3 Prognoza veniturilor


Nr
Denumire
. U Pret L1 L1 L1 L1 L1 L1 L2
produs/servici L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13
4 5 6 7 8 9 0
crt M lei/UM
u
.

12
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18
….
.
Total venituri din activitatea
propusa spre finantare

8.4 Model Cash-flow


  CASH-FLOW
Nr.
crt. Explicatii / luna AN I AN II AN III
I Sold initial disponibil (casa si banca)  0  
A Intrari de lichiditati (1+2+3+4)  120.000  
1 din vanzari  10.000  
2 din credite primite    
3 alte intrari de numerar (aport propriu, etc.)    
4 Alocatie Financiara nerambursabila  110.000  
  Total disponibil (I+A)    
B Utilizari numerar din exploatare    
Cheltuieli cu materii prime si materiale
consumabile aferente activitatii
1 desfasurate    
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)    
3 Chirii    

13
4 Utilitati    
Costuri functionare birou, Cheltuieli de
marketing, Servicii cu tertii,
5 Reparatii/Intretinere    
6 Asigurari    
7 Impozite, taxe si varsaminte asimilate    
8 Alte cheltuieli    

C Cheltuieli pentru investitii    


D Credite    
  rambursari rate de credit scadente    
  dobanzi si comisioane    
Plati/incasari pentru impozite si taxe
E (1-2+3)    
1 Plati TVA    
2 Rambursari TVA    
3 Impozit pe profit/cifra de afaceri    
F Dividende    
G Total utilizari numerar (B+C+D+E+F)    
H Flux net de lichiditati (A-G)    
II Sold final disponibil (I+H)    

9. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI. Prezentati modul in care afacerea se va


autosustine financiar si dupa incetarea finantarii

14

S-ar putea să vă placă și