Sunteți pe pagina 1din 3

Tipul lecţiei :Evaluare a cunoştiinţelor

Tema :Paint şi Wordpad
Clasa a V-a TEST DE EVALUARE LA INFORMATICĂ
Data :19 -03-2010
Prof.Hera Cătălina Gabriela

I.a)Descrieţi etapele de salvare a unui document.


………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
b) Descrieţi etapele de copiere a unui text :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
c)Daţi exemplu de cel puţin trei instrumente de desenare din Paint:

………………………………………………………………………………………………

II.Complectaţi rebusul pe orizontală .

1.Opţiunile de copiere şi lipire se găsesc în meniul….


2.Sub bara de titlu a aplicaţiei WordPad găsim bara cu….
3.Primul meniu din bara cu meniuri.
4.Dispozitiv periferic de indicare care seamănă cu un şoarice.
5.Procesor de text din Accesorii.
6.Dispozitiv periferic de transmitere a datelor.
7.Dispozitiv de introducere a datelor în calculator cu ajutorul tastelor.
8.Interfaţa Windows.
9.Sinonim pentru pictograme.
10.Indicatorul mousu-lui se mai numeşte şi….
11.Operaţia de salvare a datelor în calculator se numeşte…

1     I        
2     N        
3 F          
4   O    
5     R        
6 M            
7   A              
8         T    
9 I          
10 C          
11   A          
III Realizaţi corespondenţa între coloanele A şi B,trasând linii :

A B

Salvare
Decupare
Imprimare
Nou
Lipire
Deschidere
Copiere
Cautare
Vizualizare înaintea imprimării
Inapoi
Data/ora

Barem de corectare

Răspunsuri aşteptate:
I. 1,5 puncte
0,5 pa)Meniul fişier-submeniul salvare-îi dăm un nume fişierului-butonul
salvare
0,5p b)Selectăm textul –meniul editare obţiunea copiere –mutăm cursorul
mousu-lui în locul în care vrem să copiem-meniul editare obţiunea lipire
0,5p c)trei instrumente de desenare  :creion,linie,linie
curbă,dreptunghi,cerc,text, gumă, selectare, pensulă…

II.5 puncte

1 E D I T A R E
2 M E N I U R I
3 F I S I E R
4 M O U S
5 W O R D P A D
6 M O N I T O R
7 T A S T A T U R A
8 D E S K T O P
9 I C O A N E
10 C U R S O R
11 S A L V A R E
III 2,5 puncte
A B

Salvare
Decupare
Imprimare
Nou
Lipire
Deschidere
Copiere
Cautare
Vizualizare înaintea imprimării
Inapoi
Data/ora

1 punct din oficiu

I 1,5 PUNCTE II 5 PUNCTE III 2,5 OFICIU


PUNCTE 1 PUNCT
a) b) c) 1p –2 răspunsuri 1 p pentru 1p
0,5p 0,5p 0,5p corecte realizarea a 5
2p-4 răspunsuri corecte corespondenţe
3p-6 răspunsuri corecte 2,5p pentru
4p-8 răspunsuri corecte realizarea Total
5p-11răspunsuri corecte corectă a 10 puncte
corespondenţei