Sunteți pe pagina 1din 1

Nasty Business

Wouter Van den Broeck

#4 ° ™ ü
& 4¢ ™ ∑ ∑ ∑ Ó Œ œ œ ™™ †

?# 44 ° ™™ œ ‰ œJ ˙ œ ‰ œ œ œ™ œj œ ‰ œJ ˙ œ ‰ œ œ œ™ œ
j ™™ ü
¢ †
3 3

5 E‹6 G7 ugly
#° 3 >œ
& ¢ ™™ œJ œ œnœ#œ# œœ œ œ Ó ù
Œ™ J ∑ Ó Œ œœ
œ œ
?#° ™™ œ ‰ œ˙
J œ ‰ œ œ œ™ j œ ‰ œJ ˙ œ ‰ œ œ œ™ œ
j
¢ œ
3 3

9 C©7 E‹6
# œ#œ œb œ œ œ nœ
& J #œ œ#œ# œ ∑ ∑ Ó Œ œœ
3
# œ œ œ™ j
?# #œ ‰ œ˙
J #œ ‰ œ˙
œ œ ‰ J œ ‰ œ œ œ™ œ
j
3 3

13 B7 C7 A7 G7 D(“4) E‹6
#œ 3 j 3
& J œ œ nœ #œ œ œ™ j œ œ nœ #œ œ œ
œ #œ œ
?# œ ‰ j
œ ˙
œ Œ œ œ œ

15 G7 ugly
œ >
Œ œ œ ™™ ü†
#
& ∑ Ó Œ ™ ùJ ∑ Ó

?# œ ‰ œJ ˙ œ ‰ œ œ œ™ j œ ‰ œJ ˙ œ ‰ œ œ œ™ œ
j ™™ ü
œ †
3 3