Sunteți pe pagina 1din 1

LISTA

cuprinzand cantitatile de lucrari *)

Obiectul ___________________
Categoria de lucrari __________

Pretul unitary
Capitolul a) materiale
Nr. de lucrari Cantitatea b) manopera Material Manopera Utilaj Transport Total(3X4)
crt. c) utilaj [3X4a] [3x4b] [3x4d] sau
d)transport [3x4c] (5+6+7+8)
____________
Total a)+b)+c)
+d)

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Capitol de lucrare
1.1. Subcapitol
1.2. Subcapitol
…………………...
Capitol de lucrare
2. 2.1 Subcapitol
2.2 Subcapitol
……………………
…... ……………………
Cheltuieli directe: M m U t T
din care:
- Vut termice
(valoarea
aferenta
pentru
utilaje
termice)
- Vut
electrice
(valoarea
aferenta
pentru
utilaje
electrice)
U = Vut
termice +
Vut
electrice

Alte cheltuieli directe:


- CAS:
- somaj;
- sanatate
- fond de risc
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: Mo mo Uo to To
Cheltuieli indirecte = To x % Io
Profit = (To + Io) x % Po
TOTAL GENERAL: V0=T0+I0+P0

Ofertant,
………… ……………….
(semnatura autorizata )
______________
1) Acest formular se va utiliza si pentru intocmirea situatiilor de plata in cazul utilizarii Modelului __ aferent formulei de
actualizare prevazute la_____ din Fisa de date a achizitiei.