Sunteți pe pagina 1din 11

DATA:4.12.

2015
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DOROBANȚU
CLASA PREGĂTITOARE
ÎNVĂŢĂTOARE: PALERU RODICA
DISCIPLINA : Comunicare în limba română
UNITATEA TEMATICĂ: „Călătorii”

SUBIECTUL: Sunetul şi litera F de tipar


TIPUL LECŢIEI: predare-învățare
DOMENII INTEGRATE: Comunicare în limba română, Muzică și mișcare, Arte vizuale și abilități practice
DURATA : 35 de minute şi 10 minute activităţi libere
COMPETENŢE SPECIFICE:
Comunicare în limba română
1.1 Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiale, rostit clar şi rar
1.3 Identificarea cuvintelor din enunţuri scurte, rostite clar şi rar
1.4 Identificarea silabelor şi a sunetului iniţial şi final în cuvinte clar articulate
Muzică și mișcare
2.1 Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text
Arte vizuale și abilități practice
1.1 Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizuală simplu, exprimat prin desen/pictură/modelaj/colaj/film/desen animat, care reflectă un
context familial
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Pe parcursul şi până la sfârşitul lecţiei elevii trebuie să fie capabili :
O1 Să răspundă la întrebări legate de ,,Povestea literei F”, în urma audierii acesteia; 
O2 Să identifice cuvinte care contin sunetul si litera F;
O3 Să despartă cuvinte în silabe;
O4 Să sesizeze poziţia sunetului F în cuvinte, pe baza explicatiilor date;
O5 Să formuleze propozitii cu ajutorul unor cuvinte care-l contin pe” F „ ţinând seama de cunoștințele însușite;
O6 Să formeze cuvinte cu silabe date.
STRATEGII DIDACTICE
METODE ŞI PROCEDEE :
 conversaţia
 citirea explicativă
 explicaţia
 expunerea
 jocul didactic
 metoda fonetică analitico-sintetică
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMANT: Povestea literei F, ghicitoare, fişe de lucru, planse didactice, flipchart, recompense, calendarul
naturii.
FORME DE ORGANIZARE - frontal
- pe grupe
- individual

FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: observare sistematică a elevilor, aprecieri verbale.


BIBLIOGRAFIE:
 M.E.C. - Programa şcolară pt. Clasele Pregătitoare, nr.3418/19.03.2013”, Bucuresti.
 ***,,Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici”- suport de
curs
 ***Ghidul cadrului didactic- clasa pregatitoare, Editura Didactică Publishing House, 2012;
 Nuţă, Silvia-„Metodica predării limbii române”, Editura Aramis, Bucureşti,2009.
Strategia didactică
Ob. Secvenţele Demersul didactic
op. lecţiei Forme de Metode Mijloace Evaluare
organizare
Întâlnirea de dimineață :salutul, prezența, ziua, data,meteo, agenda
Momentul zilei.
Dimineața a sosit
organizatoric Toți copiii au venit frontal
2 min În cerc să ne-adunăm Conversația Calendarul
Și frumos să salutăm: naturii
Bună dimineața, doamna învățătoare!
Bună dimineaţa, dragi copii!
A început o nouă zi
Și împreună noi vom fi!
Împreună ne vom juca
Învățând ne vom distra!
Le voi spune elevilor o ghicitoare :
Captarea Mic, uşor, purtat de vânt, Ghicitoare
Cade, cade la pământ,
atenţiei
Ţine cald ca un veşmânt.(Fulgul de zăpadă)

10 min Despărțiți în silabe cuvântul,,fulg,,. Citirea


O1 Cu ce sunet începe cuvântul ,,fulg,,?( cu sunetul f) Frontal explicativă Poveste
Observare
O3 Voi citi elevilor ,,Povestea literei F”(Anexa 1) și îi voi întreba
sistematică
O2 despre subiectul acesteia, după care ei vor selecta din text cuvinte
care conțin litera ,,F,, . Fiecare cuvânt găsit se va despărți în silabe, Individual Explicația
precizând numărul de silabe, se va identifica poziția sunetului .
( poziție inițială, mediană, finală)

Conversația
Anunţarea Elevii sunt anunțați că astăzi vor recunoaște cuvinte care-l conțin
subiectului pe” F”, vor da exemple de cuvinte care-l conțin pe ,,F”, vor despărţi
lecţiei şi a
cuvintele în silabe, vor sesiza poziția sunetului ,,F” în cuvinte, vor
obiectivelor
2min răspunde la întrebări, vor alcătui propoziţii .
Concurs:”Cine ştie mai multe cuvinte”
Dirijarea Joc didactic
Elevii organizaţi pe grupe se întrec spunând cuvinte care conţin
pe grupe
O3 invăţării sunetul „f” la început, la mijloc, la sfârşit. Aprecieri
O4 Grupa care va găsi cele mai multe cuvinte după cerinţele date va fi verbale
declarată câştigătoare. Ca recompense ei vor primi câte un fulg de
15 min recompense
nea.

Voi prezenta planşa cu litera „F”.


planșă
Elevii vor intui elementele componente şi stabilesc asemănări şi
deosebiri cu alte litere ale alfabetului.Vor exersa litera cu degetul pe
expunerea
bancă.

Ei privesc imaginea din manual de la pag.61 și vor continua


frontal manualul
propoziția : ,,Maia fotografiază……,, ,adăugând unul –două cuvinte.
O3 Elevii vor privi imaginea din manual, aflând unde se află Maia și ce
O4 face ea acolo. Ei vor despărți în silabe cuvintele : floare, fetiță,
O5 frunză, fluture, realizând la tablă schema grafică a cuvintelor.
Apoi ei vor alcătui propoziții cu cuvintele date.

“Mingea fierbinte”- elevii numesc cuvinte care-l contin pe ,,F,, ,


sesizează poziţia sunetului ,,F”.
metoda flipchart
Pe o fișă la flipchart este scrisă propoziția :
fonetică
,,Fane are un frac frumos.,,(Anexa 2)
pe grupe analitico-
Elevii identifică numărul de cuvinte din propoziție, despart în silabe
sintetică
cuvintele, recunosc litera f și poziția ei în cadrul cuvintelor. Ei vor
realiza schema grafică a propoziției.
Explicația
O6 Obtinerea Fiecare grupă va primi câte o fișă pe care sunt scrise silabe. Ei vor
performantei uni silabele pentru a forma cuvinte, rescriindu-le și încercuind litera
6 min ,,F,,.(Anexa3)
Evaluare Voi face aprecieri cu privire la participarea elevilor la lecţie. Aprecieri
Activităţi libere Elevii vor interpeta cântecul,, Şcolărei şi şcolăriţe “( Anexa4) Fișe de verbale
10 min Elevii vor colora imagini ce conțin litera ,,F,,(Anexa 5) individual lucru
Anexa 4
Şcolărei şi şcolăriţe

I. Şcolărei şi şcolăriţe
Băieţei şi voi fetiţe
Hai la şcoală să învăţăm
Şi bine să ne purtăm.

II. Să învăţăm ca să citim


Să scriem să socotim
Să învăţăm să ne purtăm
Pe părinţi să-i bucurăm.
POVESTEA LITEREI F

Anexa 1 A fost odată un pădurar care trăia cu familia într-o casă făcută din lemn de fag. Casa avea
multe ferestre şi lumina pătrundea din belşug. Fiul său, Fănică, sădise în faţa casei multe flori, dar era mai fericit
atunci când folosea lucrurile tatălui său: cuiele, ciocanele, fierăstrăul şi foarfeca pentru curăţat pomii.
Fănică nu putea folosi aceste obiecte în lipsa tatălui, deoarece de fiecare dată le încuia într-o cameră,
pentru ca băiatul să nu se taie în ele, mai ales cu fierăstrăul care era bine ascuţit.
Înaintea primilor fulgi de zăpadă, pădurarul a plecat în pădure să doboare câţiva fagi, pentru foc, dar, până
să plece, a zgâriat cu un cui pe uşa acelei camere, făcând un semn care semăna cu un fierăstrău, tocmai pentru
a-i tăia pofta copilului de a intra acolo.
Însă Fănică, deloc fricos, a furat cheia şi a pătruns în cameră. A luat obiectele tăioase şi a început să le
folosească precum văzuse la tatăl său. În câteva clipe, dinţii ascuţiţi ai fierăstrăului l-au tăiat la un deget. Biata
mamă, speriată din cale afară, a lăsat frica de om parte şi l-a pansat , oprindu-i sângele care şiroia.
De atunci, Fănică a înţeles că obiectele tăioase pot fi foarte periculoase. Frica de fierăstrău l-a urmărit
toată viaţa şi, de aceea, a hotărât să folosească semnul făcut de tatăl său pe uşă totdeauna când a vrut să scrie
cuvântul “fierăstrău”.
Şi aşa s-a născut litera „F”...
ANEXA 2

FANE ARE UN FRAC FRUMOS.


______________________________________________________________________.

_____ _____ ___ ___ _____ _______ ________ __________.

. . .
ANEXA 3

FRU

FI FO

MOS
CA

RE
Anexa 5