Sunteți pe pagina 1din 1

Aţi putea crede că în fiecare picătură de ploaie care cade din cer, sau că în paharul

Căldura Soarelui oferă de apă pe care-l beţi este vorba de o nouă picătură de apă, dar de fapt,
întreaga energie
necesară circuitul apei ea apa, a fost mereu aici și este o parte constantă a circuitului apei în natură!
în natură.

abur vulcanic

Căldura Soarelui evaporă


SUBLIMARE
CONDENSARE
apa, transformând-o în
vapori de apă.
Aceşti vapori invizibili se gheaţă şi
PRECIPITAŢII
ridică în atmosferă, în
cazul în care aerul zăpadă Precipitațiile care cad pe
înconjurător este mai rece. terenuri în pantă,
con formează scurgerea apei
vulcanic spre: râuri, lacuri, și

Circuitul
oceane.

Apei
Vaporii de apă se
condensează şi formează
apă
EVAPOTRANSPIRAŢIE EVAPORARE
scurgere
norii.
Unele picături sunt
din topirea zăpezii pe absorbite de sol, prin
infiltraţie, și dacă
versanţi infiltraţia este suficient de
adâncă în sol, se reîncarcă
acviferele subterane.

Vulcanii emit aburi, care


formează nori uriaşi.
CEAŢĂ
RÂURI Apele din râuri şi lacuri, se
pot infiltra în sol.
Apa se mişcă în subteran
Curenţii de aer mută norii
peste tot Pământul. scurgere prin ROUĂ datorită gravitaţiei și
presiunii.

albia râurilor

EVAPOTRANSPIRAŢIE
Aproape de suprafața
Picăturile de apă se terestră, apa subterană
formează în nori, apoi cad este preluată de plante.
scurgere pe versanţi
OCEANE
pe Pământ ca precipitații
(ploaie și zăpadă).

IZVOR
Apele subterane se
infiltrează în râuri și lacuri,
sau pot ieşi la suprafaţă
prin intermediul izvoarelor.
În zonele reci ale
Pământului, precipitaţiile
căzute se stochează în LACURI
stratul de zăpadă, gheaţă,
formând gheţari.
INFILTRARE Plantele preiau apa
subterană și o cedează prin
evapotranspiraţie,sau se
evaporă direct de pe
frunzele lor.
EXFILTRARE
absorbţia prin rădăcinile
Zăpada se poate topi
formând o scurgere a apei
plantelor
pe versanţi, care apoi se ÎNCĂRCAREA
varsă prin râuri, în oceane,
sau se infiltrează în sol. ACVIFERULUI SCURGERE SUBTERANĂ Unele ape subterane ajung
foarte adânc în pământ și
rămân acolo de-a lungul
timpului.

Uneori gheaţa se evaporă DEPOZIT DE APĂ SUBTERANĂ


direct în aer (sublimare),
sărind peste faza de Apele subterane se varsă şi
topire. în oceane şi mări,
Traducere şi adaptare: Petru I. Roman,
U.S. Department of the Interior Administraţia Bazinală de Apă Crişuri , Stefanie Neno, Jim Morgan, Gabriele Zanolli, Food and Agriculture Organization of the United Nations General Information Product 146 menţinând circuitul apei.
U.S. Geological Survey Oradea, România Howard Perlman, Gerard Gonthier, U.S. Geological Survey http://ga.water.usgs.gov/edu /watercycle-kids.html