Sunteți pe pagina 1din 3

Tema

Managementul calităţii

1. În ce constă abordarea calităţii prin prisma procesului ?


2. Explicaţi tipurile de procese existente într-o organizaţie
având la bază standardele europene ale calităţii

1. Abordarea calităţii prin prisma procesului constă în faptul că activitatea este o


parte componentă a unui proces. Aşadar, calitatea rezultatului procesului
solicită de la fiecare participant la proces:
- să se gândească la interdependenţe;
- să cunoască legăturile dintre activităţi;
- să dorească un rezultat final al procesului de calitate corespunzătoare
cerinţelor consumatorului.
Dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea eficacității sistemului de
management al calității sunt obținute mai eficient atunci când activitățile și
resursele aferente sunt manageriate ca procese. Aplicarea acestui principiu de
management al calității -abordarea ca procese- implică următoarele:
‫٭‬Definirea sistematică a activităților necesare pentru a obține rezultatul dorit;
‫٭‬Stabilirea responsabilităților pentru managerierea activităților principale;
‫٭‬Analizarea și măsurarea capabilității activităților principale;
‫٭‬Identificarea interfețelor activităților principale în cadrul și între funcțiunile
organizației;
‫٭‬Evaluarea riscurilor, consecințelor și influențelor activităților asupra clienților,
furnizorilor și altor părți interesate.

2. Diagrama Pareto este un grafic specializat ce evidenţiază frecvenţa


relativă adiferitelor probleme sau caracteristici (rebuturi, defecte, reclamaţii,
greşeli, erori,reparaţii, etc.).

Diagrama prezintă informaţii în ordine descendentă, de la aceea cufrecvenţa cea


mai mare, la aceea cu frecvenţa cea mai mică.

În vederea trasării diagramei Pareto, trebuie parcurse următoarele etape:

1.Stabilirea elementelor de studiat şi culegerea datelor;

2.Calcularea frecvenţelor cumulate şi tabelarea datelor;


3.Trasarea graficului de bare (pentru fiecare defect se construieşte o bară de
înălţime corespunzătoare frecvenţei defectului);

4.Trasarea liniei numerelor (frecvenţelor) cumulate;

5.Trasarea unei scări procentuale pe verticală, în extrema dreaptă a diagonalei.

Elementele procesului existente intr-o organizaţie având la bază standardele

europene alte calităţii sunt:

Muncitor – funcţionarea corectă a transmisiei depinde de individ. El antrenează


întregul proces.
Materialul – este ales de proiectant şi apoi prelucrat. Pentru aceste activităţi
trebuie prevăzute prestaţiile corespunzătoare.
Mijloacele de muncă– trebuie să fie adecvate procesului, adică să îndeplinească
anumite cerinţe de calitate.
Metodele– în toate domeniile trebuie aplicate procedee şi tehnologii adecvate.
Pentru desfăşurarea corectă a procesului, hotărâtoare este mereu numai
CALITATEA MUNCII, cea care poate modifica direct sau indirect calitatea
produselor sau serviciilor.
Organizația Praxiom Research Group limited a identificat 12 procese care
formează un SMC complet:

 Procesul de management al calității;

 Procesul de management al resurselor;

 Procesul de training și conștientizare;

 Procesul de aprovizionare a produselor;

 Procesul de proiectare și dezvoltare;

 Procesul de management al producției;

 Procesul de furnizare a serviciului;

 Procesul de management al produsului;

 Procesul de management al relațiilor cu clienții;

 Procesul de audit intern al managementului calității;


 Procesul de monitorizare și măsurare;

 Procesul de analiză efectuată de management.