Sunteți pe pagina 1din 1

TEST

CLASA A VI A

1. Care din afirmatiile urmatoare sunt adevarate:


a. o sarma de cupru este un corp elastic;
b. o sarma de cupru este un corp plastic;
c. o sarma de otel este un corp elastic.

2. Un cilindru de fier are volumul de 4 dm3. Densitatea fierului este 7800 kg/m3. Masa
cilindrului este:
a. 30,2 kg
b. 31,2 kg
c. 32,3 kg

3. Dintre doua corpuri cu mase egale are densitatea mai mare:


a. corpul cu volumul mai mare
b. corpul cu vulumul mai mic
c. ambele corpuri au densitati egale

4. Doua corpuri facute din substante diferite au masele egale pentru ca:
a. V1 = V2
b. p1 = p2
c. p1 V1 = p2 V2

5. Precizati in care din situatiile urmatoare este vorba de greutatea corpurilor:


a. un camion transporta lemne
b. un om ridica un geamantan
c. o piatra cade din peretele unui munte

6. Densitatea ghetii este 0,92 g / cm3. Volumul unui iceberg cu masa de 4600 t este:
a. 400 m3
b. 5000 m3
c. 6000 m3

7. Un corp cu masa de 5 kg este tras orizontal cu viteza constanta prin intermediul unui
resort care se alungeste cu l = 2 cm. Constanta elastica a resortului este:
a. 2450 N / m
b. 245 N / m
c. 450 N / m