Sunteți pe pagina 1din 5

Utilizarea platformelor educaționale în predarea disciplinelor

tehnologice

Prof. Neciu Ileana Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu”,

Prof. Florea Gabriela Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu”,

În societatea de astăzi, se abordează o perspectivă modernă


în cadrul procesului instructiv-educativ, în care sub
supravegherea profesorului, elevii își asumă responsabilitatea
propriei învățări. Se folosesc metode centrate pe elev, se
activizează rolul elevilor în cadrul procesului de învățare și se
dezvoltă un nou rol al școlii.

Învățarea se realizează și individual, dar construcția


personală este favorizată și de interacțiunea cu alți indivizi
ducând la dezvoltarea învățări interactive.

Jerome Bruner spunea că ” există o nevoie umană profundă


de a da o replică altcuiva și de a lucra împreună cu alții
pentru atingerea unui obiectiv”, ”reciprocitatea este activat ă
în cadrul unui grup în vederea obținerii unui rezultat”, care
duce la existența ”unor procese care stimuleaz ă înv ățarea
individuală și care conduc la o competență cerută de grup”.
(J. Bruner – Toward a theory of instruction, Harvard University
Press, 1966)

A apărut în ultimul timp o necesitate de a utiliza


componentele informatice în procesul de predare-înv ățare
prin folosirea unor metode noi de abordare a materiei.

Internetul și componentele web-ul facilitează o abordare


modernă a procesului instructiv-educativ, creând un spa țiu
virtual cu informații, cu date necesare obținerii unor abilități,
cunoștințe noi.
Prin intermediul unui site web 2.0 se poate crea un mediu
care poate fi utilizat de către elevi pentru a învăța și a lucra
împreună la diferite proiecte sau pentru a primi informații.
Elevii își dezvoltă creativitatea și abilitățile de lucru cu
calculatorul, profesorul având doar rolul de îndrumător.

În mediul virtual elevii primesc informații, învață să le


utilizeze, își dezvoltă capacitățile intelectuale, comunică cu
alți elevi, îmbunătățindu-și componenta socială și își
construiesc abilități bazate pe activități comune cu alți elevi.

Un astfel de mediu prin care elevii pot comunica și se pot


informa este ”blogul”. Acesta este folosit pentru scrierea
experiențelor din lumea reală. În cadrul lui elevii folosesc
rețele pereche pentru a comunica între ei, profesorul
actualizează foarte ușor și repede informațiile necesare
procesului de predare-învățare-evaluare în funcție de temele
abordate. Profesorul postează temele cerute și informațiile
legate de rezolvarea acestora, încurajând

elevii să-și posteze comentariile referitoare la realizarea


temelor propuse, răspunându-și astfel la neclaritățile
întâlnite.

Blogul este asemănător unui jurnal, informațiile fiind redate


într-o ordine cronologică. Se pot posta imagini, filme sau
documente necesare elevilor. Se încurajează libera exprimare
și dialogul cu elevii, dezvoltându-se o rețea de învățare.

În educație folosim blogurile :

– ca și instrumente de comunicare și informare,

– în realizarea proiectelor,

– în obținerea feedback-ului la activitatea depusă,

– în comunicarea on-line,

– ca și instrumente colaborative,
– ca și instrument de lucru individual și în grup,

– ca și instrument de partajare a cunoștințelor.

Grupul de elevi ai unei clase își poate creea prin intermediul


tehnologiei wiki un loc pentru întrebări (FAQ) , un loc de
discuții și dezbatere, un loc de agregare a resurselor web.
Profesorul putând oferi clasei un document de colaborare
pentru a lucra împreună și a-și construi cunoștințele. El
primind notificări cu toate modificările aduse la wiki,
urmărind și monitoriza astfel evoluția discuțiilor, a
dezbaterilor.

Aceste site-uri promovează autonomia educabilului,


revitalizează învățarea și sprijină, facilitează procesul de
predare-învățare-evaluare.

Totodată se permite posibilitatea studiului individual și


desfășurarea activității educaționale în ritmul propriu, fiind
folosit mai ales la proiecte.

Cel mai cunoscut wiki este enciclopedia wikipedia care este


publică, liberă și deschisă.

Wiki oferă posibilitatea:

– realizării unor site-uri web simple,

– creearea unor baze de date, de cunoștințe colective,

– a unor portofolii personale,

– a unui proiect de grup,

– realizarea prezentărilor în loc de power-point.

Aceste două tehnologii, blogul și wiki pot fi folosite cu succes


în procesul de predare-învățare-evaluare.

Profesorul poate alege o unitate de învățare căreia îi aloc ă un


număr mai mare de ore și a cărei finalitate să fie un proiect
realizat de către elevi. Proiect la care vor lucra atât individual
cât și pe grupe. În funcție de obiectivele și conținuturile
programei, se pot folosi ca metode și procedee: proiectul –
pentru finalizare, dezbaterea, discuția, brainstormingul, cubul,
bulgărele de zăpadă, etc.

Resursele materiale folosite pot fi: în cadrul blogului, post ări


cu informații necesare, cu sarcinile propuse pentru fiecare
lecție, cu comentariile obținute ca feedback de la elevi, cu
postările elevilor necesare în rezolvarea sarcinilor primite.
Există o colaborare între elevi și profesor pentru realizarea
proiectului propus de către acesta din urmă la începutul
unității de învățare. Spațiile de pe site-uri pot fi personalizate
în funcție de structura grupului de elevi, atrăgându-i pe
aceștia.

Învățarea bazată pe proiecte este un model de instruire


centrată pe elevi, care dezvoltă cunoștințe și capacități într-
un domeniu prin sarcini de lucru.

Prin intermediul acesteia elevii își dezvoltă:

– abilitățile de comunicare,

– gândirea critică și sistemică,

– lucrul în echipă,

– creativitatea,

– capacitatea de a se adapta,

– responsabilitatea.

Experiența și cunoștințele grupului influențează fiecare elev


dezvoltându-i abilitățile de observare și analiză a situațiilor în
care problemele propuse se pot rezolva în diferite moduri,
fiind abordate din mai multe perspective. Se realizează un
mediu în care elevii discută și analizează deschis problemele,
împărtășindu-și părerile proprii. Se dezbat acestea
clarificându-se informațiile primite, precum și modul de
aplicare al lor în rezolvarea sarcinilor primite.
În acest mediu profesorul are rolul de:

– inițiator – el este cel care inițiază procesul de înv ățare,


ajutând elevii să înceapă activitatea de învățare,

– consilier – oferă indicații cu privire la modul de lucru,

– expert – oferă indicații de realizare a sarcinilor propuse,

– moderator – al discuțiilor de grup,

– inspirator – încurajează elevii.

Scopul educației cu ajutorul instrumentelor multimedia este


de a încuraja gândirea la cel mai înalt nivel a elevilor, de a
folosi tehnologia doar ca o unealtă, de a dezvolta
comunicarea dintre elev-profesor și elev-elev, precum și
obținerea unui feedback relevant. Elevii realizând un produs
final – proiectul care poate fi utilizat și de către alții.

BIBLIOGRAFIE:

1. J. Bruner – Toward a theory of instruction, Harvard


University Press, 1966
2. Malița Laura – Curs web 2.0, 2007
3. Marcu A. M., Instrumente WEB folosite în Educaţie,
Program de formare continuă: Informatică şi tehnologii
educaţionale, Universitatea din Craiova, Centrul regional
de educaţie şi formare continuă, Craiova, 2011.