Sunteți pe pagina 1din 1

Seria: ROWH Nr factura: 219901482562

Data (Z, L, A) 29-04-2020

Factura
8 1 0 7 4 7 1 4

Furnizor: Dante International S.A. Cumparator(denumire, forma juridica)


Nr. ord.registru com./an: J40/372/2002 Alina Paraschiv
C.I.F.: RO 14399840
Capital social subscris si varsat: 1.310.243
Cont: RO26 TREZ 7005 069X XX00 1637 Sediul Rosia Montana, Nr 1, Bl 17, Sc 2, Etj 5 , Ap 63 Bucuresti
Banca: Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului -
Bucuresti -
BRD Sucursala Mari Clienti Corporativi (SMCC) Judetul Sectorul 6
RO38 BRDE 450S V883 7600 4500 Contul -
Sediul: 148 Virtutii, E47, Sector 6, Bucuresti 060787 Banca -
Tel: +40 21 200 52 00, fax: +40 21 200 52 25

Nr. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Pret unitar Cota Valoarea Valoarea
crt. (fara T.V.A.) T.V.A. -lei- T.V.A.
-lei- -%- -lei-
0 1 2 3 4 5 6(3x4) 7(6x5)

1 Under Armour, Trening din tricot cu imprimeu buc 1 252,09 19 252,09 47,90
logo, Negru, M Standard [1347743-001-M]

2 Cost transport [TXTRANSPORT] buc 1 8,39 19 8,39 1,60

3 Discount conform promotie: 1347743-001-M buc 1 -126,05 19 -126,05 -23,95


[DPRO1VAT20TYPE11]

Conform art. 319 alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, factura este valabila fara semnatura si stampila
Plata card online

Semnatura si Date privind expeditia ..................................... Total din 19% 134,43 25,55
stampila care accize: Total 134,43 25,55
Numele delegatului Alina Paraschiv
furnizorului
B.I./C.I. seria .... nr........... eliberat(a) ..............
Semnatura de Total de plata
Mijlocul de transport ............. nr. .................... primire (col 6+col 7)
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la
159,98
data de ........................... ora ..............................
Semnaturile ........................................................

1/1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)