Sunteți pe pagina 1din 7

[Bighiu Malina Gabriela] 1

[Bighiu Malina Gabriela ]

Grupa:2.7 CIG

Coordonator:Oprea Otilia

Discplina:Finante

Analiza surselor de finantare ale AVICOLA BUCURESTI S.A.

1. Prezentarea generala a intreprinderii pe care se face studiul

1.1Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii

 A.Obiect de activitate

Obiectul de activitate principal este reprezentat de producerea si livrarea de oua pentru consum, de aici

derivand si cel secundar: productia de puicute hibride Lohmann Brown.

COD CAEN:0147-Cresterea pasarilor

 B.Structura actionariat

Structura actionariat 31.12.2014

ACTI ACTI PRO


ONAR UNI CENT
SIF 11.902. 99,46
MUNTENIA 658 45%
BUCURESTI
-SECTOR3
ALTI 64.080 0,535
ACTIONARI 5%
TOTA 11.966. 100%
L 783

Sursa informatiei:”Depozitarul central”


[Last Name] 2

Structura actionariat2014

0%

SIF MUNTENIA
Alti actionari

100%

Din cauza unei diminuari a capitalului social din data de 30.03.2015 , in care numarul initial de actiuni ,

de 11.966.738, a scazut la 8.029.531 , valoarea nominala per actiune ramanand de 2,5 lei, structura
[Last Name] 3
actionariatului pe anii 2015-2016-2017 se prezinta astfel:

Structura actionariat 2015-2016-2017


0.6

99.4

S.I.F. MUNTENIA Alti actionari


[Last Name] 4

Structura actionariat2015-2016-2017

Actiona Actiun

r i Procent
S.I.F 7.981. 99,396
093
Munten 8%

ia
4
Bucure 0,6032
8.438
sti- %

Sector

Alti

actionar

i
Sursa infortiilor:”Depozitarul central”

1.2 Piata si concurenta

Principalele produse oferite de societatea Avicola Bucuresti sunt ouale de consum obtinute de la gaini

crescute la sol sau in baterii.

Produsele lor se deosebesc de cele ale concurentilor prin nivelul ridicat de calitate, asigurat de utilajele

moderne ce prezinta lampi cu raze UV cu ajutorul carora este dezinfectata supafata oului.
[Last Name] 5
De asemenea, “Avicola Bucuresti” este singura care are in posesie linii pure de gaini din rasa

“Galinaceae” si unica societate comerciala capabila sa-si creeze hibrizi specializati in productia de oua datorita

bazei genetice proprii.

In annul 2017, Avicola Bucuresti S.A. a atins performata unei cote de piata de 5% la nivelul Romaniei ,

si de 10% la nivelul Bucurestiului, astfel reusind sa se situeze in topul primilor 10 producatori de oua pentru

consum.

Principalii competitori pe acest segment de piata sunt:

1. Toneli

2. Ovest

3. Avicola Lumina

4. Ovosib

5. Rikardo

6. Super Eggs

7. Vanbet

8. Avi Putna

9. Agrobanat

2.Structura surselor de finantare (pentru ultimele 3 exercitii financiare)

2.1.Descrierea surselor de finantare ale companiei Agricola Bucuresti pentru perioada 2014-

2017

In aceasta perioada firma a apelat la surse de finantare proprii , dar si la resurse imprumutate pentru a-si duce la

bun sfarsit proiectele de cercetare si pentru a se mentine in continua dezvoltare.

Principalele surse de finantare ale societatii Avicola Bucuresti S.A.


[Last Name] 6

Resurse
Capitaluri proprii
Capital social
Rezultat financiar
Rezultat curent

proprii : Rezultat din exploatare

Resurse
Datorii pe termen scurt
Datorii pe termen lung
Venituri in avans
Venituri din exploatare

straine Venituri financiare

Prelucrare proprie bazata pe informatiile de pe www.bvb.ro

Surse de finantare VICOLA BUCURESTI S.A. in marime absoluta (lei)

  2017 2016 2015


Datorii ce
trebuie
platite intr-
o perioada
de un an - 10.103.09
Total 0 10.720.536 5.524.862
Datorii ce  
trebuie
platite intr-
o perioada
mai mare de
un an -
Total 502.399 498.224
Venituri in 1.237.453
avans 1.421.851 772.397
Capital 20.073.82
social 8 20.073.828 20.073.828
Total
capitaluri 57.850.00
proprii 0 54.679.324 54.514.278
Venituri din
exploatare - 61.702.41
Total 6 62.637.100 54.534.400
Rezultat din 335.034
exploatare 415.079 289.688
Venituri 245.359
financiare 112.388 232.472
Rezultat 42.431
financiar -308.444 -124.641
Rezultat 377.465
curent 106.635 165.047
Venituri 61.814.80 54.779.759
totale 4 62.869.572
Rezultat 377.465
brut 106.635 165.047
[Last Name] 7
Rezultat net 106.635 165.047 377.465
Rezultat /  
actiune    

Surse de finantare ale soc. AVICOLA BUCURESTI S.A.in marime relativa (%)

3.Analiza capitalului propriu si a factorilor de influenta

3.1 Structura capitalurilor proprii la compania Avicola Bucuresti S.A.in perioada 2014-2017

2017 2016 2015


Capital 20.073.828 20.073.828 20.073.828

social
Rezultat net 106.635 165.047 377.465
Rezultat din 415.079 289688 335.034

exploatare