Sunteți pe pagina 1din 23

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
DISCIPLINA: FINANȚE

Analiza surselor de finanțare ale


întreprinderii
S.C. BERMAS S.A.

STUDENT:ORĂȘ BIANCA NICOLETA

Anul II, Contabilitate si informatică de gestiune

Grupa: 27

Profesor coordonator: Oprea Otilia

IAŞI,2018
CUPRINS
Introducere.............................................................................................................................................................4

Capitolul 1 Prezentarea generală a firmei..............................................................................................................4

1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a activității..............................................................................4

1.1.1 Obiectul de activitate.............................................................................................................................4

1.1.2 Structură acționariat..............................................................................................................................5

1.2 Piața și concurența.......................................................................................................................................5

Capitolul 2. Structura surselor de finanțare...........................................................................................................6

2.1 Descrierea surselor de finanțare ale S.C Bermas S.A pentru ultimele trei exerciții financiare......................6

2.1.1 Principalele surse de finanțare ale companiei.......................................................................................7

2.1.1 Sursele de finanțare ale companiei Bermas S.A.(marimi absolute si relative).......................................8

2.1.3 Prezentarea datelor din tabele..............................................................................................................9

2.2 Evoluția structurii în structura resurselor de finanțare ale întreprinderii Bermas S.A. în perioada 2015-
2017..................................................................................................................................................................10

2.2.1 Graficele tip 100% stacked pentru principalele surse de finanțare în perioada analizată...................10

2.2.2 Explicarea evoluțiilor surselor de finanțare ale întreprinderii..............................................................11

Capitolul 3. Analiza mutațiilor în structura capitalurilor proprii și a factorilor de influență( pentru ultimele
trei exerciții financiare)........................................................................................................................................12

3.1 Structura capitalurilor proprii ale Bermas S.A. în perioada 2015-2016.......................................................12

3.1.1 Capitalurile proprii ale Bermas S.A......................................................................................................12

3.1.2 Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare element al capitalului propriu..........................12

3.1.3 Structura capitalurilor proprii cu ajutorl graficelor de structură..........................................................13

3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de influență.....................................15

2
3.2.1 Grafic privind evoluția principalelor componente ale capitalurilor proprii în mărime relativă............15

3.2.2 Explicarea evoluțiilor principalelor componente ale capitalurilor proprii............................................15

Capitolul 4. Analiza mutațiilor în structura rezervelor împrumutate pentru ultimele trei exerciții financiare.
............................................................................................................................................................................. 16

4.1 Structura resurselor împrumutate la compania S.C Bermas S.A. în perioada 2015-2017...........................16

4.1.1 Tabelul ce conține resursele împrumutate ale firmei S.C. Bermas S.A. în perioada 2015-2017..........16

4.1.3 Prezentarea structuii resurselor împrumutate cu ajutorul graficelor de tip structură exprimate în
mărime relativă............................................................................................................................................18

4.2 Analiza evoluției resurselor împrumutate și a principalilor factori de influență.........................................20

4.2.1 Grafic privind evoluția principalelor componente ale resurselor împrumutate în valori procedurale
...................................................................................................................................................................... 20

4.4.2 Explicarea evoluțiilor principalelor componente ale resurselor împrumutate....................................21

Concluzii...............................................................................................................................................................22

Bibliografie...........................................................................................................................................................22

3
Introducere
O întreprindere se înființează cu scopul obținerii de profit dar și a producerii sau schimbului
de bunuri. Aceasta își desfășoară activitatea într-un mediu economic în care se prestează serviciile și
se comercializează bunurile. Aceasta este în general definită ca fiind o unitate economică
producătoare care este caracterizată printr-un segment specific de activitate. Acestea sunt înființate
pe baza capitalurilor proprii: aporturi ale acționarilor sau asociaților dar și a resurselor împrumutate
de la diferite instituții bancare sau nebancare.

Astfel, în proiectul ce urmează, vor fii prezentate în detaliu toate sursele ce firma S.C.
Bermas S.A. le deține pentru funcționarea activității o perioadă cât mai îndelungată.

Capitolul 1 Prezentarea generală a firmei


S.C BERMAS S.A Suceava este o fabrică producătoare de bere, malț si alte băuturi
alcoolice. Activitatea societății a inceput in anul 1974 sub numele de „Întreprinderea de Bere și
Malț”, redenumită ulterior Bermas, fiind pe piața Româneasca de 44 de ani.

1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a activității.

1.1.1 Obiectul de activitate

S.C BERMA S.A este o societate pe acțiuni, sediul fiind in comuna Șcheia, județul Suceava,
strada Humorului, numarul 61. Firma este înregistrată la Registrul Comertului sub numarul
J33/37/1991 si codul unic de înregistrare fiscală RO723636, iar codul CAEN specific activității este
1105.

Firma Bermas are drept obiect principal de activitate producere și comercializarea următoarelor
produse:

1. Bere (împărțită în 4 sortimente):

- Suceava Clasic

- Bere Bermas

- Bere Călimani

- Bere Solca

4
2. Malț.

3. Subproduse rezultate din procesul de fabricație al berii si malțului.

Ceea ce este mai special la firma Bermas este procesul folosit pentru fabricarea berii. Acesta
presupune folosirea malțului și a hameiului natural sub formă de paleți, conferându-i berii spumă,
gustul ușor amărui, limpezimea și cularea perfectă.

1.1.2 Structură acționariat

Structura acționariatului, la data de 31.12.2017, se prezintă astfel:

Tabel 1. Structura acționariatului societății

Denumire acționar Numărul de acțiuni Pondere


Victoria Bermas 6.653.009 30,87%
Pas Bermas 4.483.269 20,80%
Viva Construct 2.845.862 13,20%
Alți acționari 7.570.909 35,12%
Total 21.553.049 100%
Sursa: Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe site-ul: www.bvb.ro

Figura 1. Structura acționariatului la S.C. Bermas S.A.

35% 31% Victoria Bermas


Pas Bermas
Viva Construct
Alți acționari
13% 21%

Sursa: Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe www.bvb.ro

1.2 Piața și concurența

S.C Bermas S.A are activitatea de producție împărțită pe diferite segmente:

5
1. Piața berii

2. Piața malțului

3. Piața semifabricatelor si a produselor reziduale

Vânzări de produse 2015 2016 2017


Bere 26.543.332 24.654.009 27.633.904
Semifabricate 5.130 4.400 4.400
Reziduale 307.596 306.478 314.738
Prestări servici 15.407 20.300 16.327
Sursa: prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe www.bermas.com

Pe piața Berii au activat , în anul 2017, 12 fabrici de bere. Printre cele mai importate sunt:

-Ursus -Brau Union

-Timisoreana -Tuborg România

-Azuga -Bere Mureș

Capitolul 2. Structura surselor de finanțare


Finanțara poate fii definită ca fiind procesul ce alcatuiește fondurile bănești, reprezentând
punctul de plecare în cazul unor afaceri mici si noi. Sursele de finanțare sunt împărțite în două
categorii: surse proprii sau surse împrumutate. Sursele proprii au un caracter permanent, adică sunt
la dispoziția agentului economic pe termen nedeterminat. Sursele împrumutate au un carecater
rambursabil, firma dispunând de ele o perioadă limitată de timp. De asemenea, sursele împrumutate
sunt purtătoare de dobânzi.

2.1 Descrierea surselor de finanțare ale S.C Bermas S.A pentru ultimele
trei exerciții financiare.

S.C Bermas S.A își desfășoară activitatea având ca surse de finanțare atât resurse proprii cât și
împrumutate .

2.1.1 Principalele surse de finanțare ale companiei

Printre sursele de finanțare ale firmei Bermas în ultimele trei exerciții financiare sunt prezente
următoarele:

6
Capitalul Social reprezintă aportul pe care acționarii sau asociații (dupa caz), îl aduc drept aport
la dispoziția firmei pentru constituire și pentru desfășurarea activităților într-o perioadă următoare.
Acesta poate fii depus în natură sau în numerar.

Rezultat reportat este reprezentat atât de profitul cât și de pierderile din exercițiile financiare
anterioare. Profitul reportat urmează să fie repartizat în exercițiile financiare din perioada următoare,
iar pierderea reportată o să fie acoperită din profitul exercițiilor următoare.

Împrumuturile sunt sume contractate de întreprinderi de la diferte d bănci . Acestea pot fi de


două feluri: pe termen scurt (până la un an) si pe termen lung (mai mari de un an).

Provizioanele sunt destinate pentru a acoperii datoriile posibile, dar incerte în ceea ce privește
valoare sau data acestora.

Figura 2. Principalele surse de finanțare ale S.C Bermas S.A

Surse de finanțare

Capitaluri străine

Capitalui proprii A.Datorii pe termen scurat

1. Capital social 1. Datorii comerciale


2. Rezultat reportat 2. Datorii privind impozitul amânat
3. Rezerve 3. Alte datorii

B . Datorii pe termen lung

1. Datorii comerciale
2. Îmrumuturi
3. Provizioane
4. Alte datorii

Sursa: Prelucrare proprie, datele fiind prelucrate de pe site-ul: www.bvb.ro

2.1.1 Sursele de finanțare ale companiei Bermas S.A.(marimi absolute si


relative)

Tabel 3. Sursele de finanțare ale Bermas S.A. in marime absoluta

7
Denumire indicator 2015 2016 2017
CAPITALURI PROPRII
Capital social 15.087.134 15.087.134 15.087.134
Rezerve din reevaluare 1.002.585 1.002.585 1.002.585
Rezultat reportat 1.478.293 1.513.607 1.738.802
Alte reserve 5.695.474 5.958.523 6.102.357
Total capitaluri proprii 23.263.486 23.561.849 23.930.878
DATORII
Credite pe termen mediu
Datorii privind impozitul amânat 196.557 191.564 173.881
Total datorii pe termen lung 196.557 191.564 173.881
Datorii comerciale 697.726 590.870 745.205
Împrumuturi pe termen scurt bănci 3.637.054 2.090.563 435.880
Provizioane 500.000 1.500.000
Alte datorii 1.288.067 1.422.227 1.706.871
Total datorii curente 5.622.847 4.603.660 4.387.956
TOTAL DATORII 5.819.404 4.795.224 4.561.837
TOTAL CAPITALUI PROPRII ȘI
DATORII 29.082.890 28.357.073 28.492.715
Sursa: Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe site-ul : www.bermas.ro

Tabel 4. Sursele de fințare ale Bermas S.A in mărime relativa(%)

Denumire indicator 2015 2016 2017


CAPITALURI PROPRII
Capital social 51.88% 53.20% 52.95%
Rezerve din reevaluare 3.45% 3.53% 3.51%
Rezultat reportat 5.08% 5.33% 6.10%
Alte reserve 19.58% 21.01% 21.42%
Total capitaluri proprii 79.99% 83.07% 83.98%
DATORII
Credite pe termen mediu
Datorii privind impozitul amânat 0.68% 0.68% 0.61%
Total datorii pe termen lung 0.68% 0.68% 0.61%
Datorii comerciale 2.40% 2.08% 2.63%
Împrumuturi pe termen scurt bănci 12.50% 7.40% 1.53%
Provizioane 1.76% 5.26%
Alte datorii 4.43% 5.01% 5.99%

8
Total datorii curente 19.33% 16.25% 15.41%
TOTAL DATORII 20.00% 16.91% 16.01%
TOTAL CAPITALUI PROPRII ȘI
DATORII 100.00% 100.00% 100.00%
Sursa: Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe site-ul

:www.bermas.ro

Formula folosită: X%=(Element/Total capitaluri proprii sau Total datorii)*100

X%=(15.087.134/23.263.486)*100=0.5188*100=51.88%(ponderea capitalului social în totalul


resurselor proprii)

2.1.3 Prezentarea datelor din tabele

Din tabelele de mai sus, putem observa că în anul 2015 capitalul propriu al firmei deține o
pondere de 79.99% iar restul valorii de 100% este reprezentată de totalul datoriilor, respectiv 20%

În anul următor, putem remarca că totalul capitalurilor proprii înregistrează o creștere până la
83.07% ceea ce oferă obsiguranță mai mare firmei, restul pană la 100% fiind reprezentată de valoare
datoriilor, respectiv 16.91%

În final, în anul 2017, capitalul propriu înregistrează o crestere minoră pană la 83.98%. Totalul
datoriilor având o pondere în totalul surselor de finanțare de 16.01%.

Raportându-ne la cei trei ani prezentați mai sus, putem observa ca totalul capitalurilor proprii ocupă
un loc important în sursele de finanțare ale firmei, avand o prondere de peste 50%, ceea ce înseamnă
că firma are flexibilitate, independență și siguranță economică.

Figura 3. Structura capitalurilor proprii și a resurselor împrumutate în perioada 2015-2017

9
90.00% 83.98%
83.07%
79.99%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
20.00% 16.91% 16.01%
10.00%
0.00%
Total capitaluri proprii TOTAL DATORII

2015 2016 2017

Sursa: Prelucrare proprie, după www.bvb.ro

2.2 Evoluția structurii în structura resurselor de finanțare ale


întreprinderii Bermas S.A. în perioada 2015-2017

2.2.1 Graficele tip 100% stacked pentru principalele surse de finanțare în


perioada analizată

Figura 4. Sursele de finanțare ale firmei S.C. Bermas S.A. În perioada 2015-2017 în mărimi
absolute(lei)

Sursele de finanțare în perioada 2015-2017


30,000,000

20,000,000

10,000,000

0
ii g e
op
r
lu
n e nt
pr en c ur
r i m ii
ti a
lu er or
p e
t
d at
ca p l
al rii ta
ot at
o To
T d
tal
T o

Sursa: Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe www.bvb.ro


10
Figura 5: Sursele de finanțare ale firmei Bermas S.A. în perioada 2015-2017 în mărime
relativă(%)

Structura surselor de finanțare în perioada 2015-2017


80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
p rii n g
RI
I
ro lu
ip en TO
r A
lu rm D
ita te L
ap pe TA
c ii TO
tal or
T o d at
t al
To

Sursa: Prelucrare proprie, dupa www.bvb.ro

2.2.2 Explicarea evoluțiilor surselor de finanțare ale întreprinderii

Investigând datele din figurile de mai sus, putem constata că principala sursă de finanțare a
firmei Bermas S.A. este dată de resursele proprii, numită și autofinanțare, ceea ce îl face pe
întreprinzător să raspundă de profitul sau pierdera apărută.

În cei trei ani analizați, firma are un grad de îndatorare scazut, valorile fiind sub 50% din sursele de
finanțare ale firmei. În anul 2015 a fost de 20%, în 2016 de 16.91% iar in anul 2017 de 16.01%. Cu
fiecare an ce trece , firma se îndatorează din ce în ce mai puțin , remarcând astfel ca aceasta își
desfășoara activitatea în condiții normale. Pe parcursul anilor au apărut diferite restricții datorită
implicarii excesive a unor factori externi în managementul firmei Bermas.

Capitolul 3. Analiza mutațiilor în structura capitalurilor proprii și a


factorilor de influență ( pentru ultimele trei exerciții financiare)
Acest capitol încearcă să despice capitalul propriu , astfel încât să înțelegem mutațiile ce au
intervenit în structura firmei. Un lucru foarte important de reținut este că resursele proprii ocupă un
loc important în firmă, deținând principala sursă de finanțare a firmei Bermas S.A.

11
3.1 Structura capitalurilor proprii ale Bermas S.A. în perioada 2015-
2016

3.1.1 Capitalurile proprii ale Bermas S.A.

Tabelul 5. Componentele capitalului propriu ale Bermas S.A. în perioada 2015-2017, în


mărimi absolute(lei)

Denumire indicator 2015 2016 2017


Capital social 15,087,134 15,087,134 15,087,134
Rezerve din
reevaluare 1,002,585 1,002,585 1,002,585
Rezultat reportat 1,478,293 1,513,607 1,738,802
Alte rezerve 5,695,474 5,958,523 6,102,357
Total capitluri
proprii 23,263,486 23,561,849 23,930,878
Sursa: Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe site-ul www.bvb.ro

3.1.2 Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare element al capitalului


propriu

Tabel 6. Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare element al capitalului propriu

Modificare Modificare
Denumire
2015 2016 nominală 2017
indicator nominală relativă
relativă
Capital 15.087.13
0% 15.087.134 0% 15.087.134
social 4
Rezerve
din
1.002.585 0% 1.002.585 0% 1.002.585
reevaluar
e
Rezultat crește cu
1.478.293 crește cu 67,21% 1.513.607 1.738.802
reportat 14,87%
Alte
5.695.474 crește cu 1,89% 5.958.523 6.102.357
rezerve crește cu 4,41%

12
Sursa:Prelucrare proprie , datele fiind preluate de pe site-ul www.bvb.ro

Observând datele din tabelul anterior, putem deduce că pe durata anilor analizați nu s-au
produs schimbări la nivelul capitalului propriu si al rezervelor din reevaluare. Cea mai mare
modifiecare nominala relativă a avut loc în anul 2015, unde rezultatul reportat a crescut cu 67,21%
față de anul anterior, acesta fiind reprezentat de profitul nerepartizat. De avut în vedere că pe
perioada studiată nu au avut loc evoluții în sens negativ.

3.1.3 Structura capitalurilor proprii cu ajutorl graficelor de structură

Structura capitalurilor proprii în anul 2015

24%
Capital social
Rezerve din reevaluare
Rezultat reportat
Alte rezerve
6%

4% 65%

Sursa:Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe www.bvb.ro

Figura 7. Structura capitalurilor proprii în anul 2016

13
Structura capitalurilor proprii în anul 2016
25%

6%
64%
4%

Capital social Rezerve din reevaluare


Rezultat reportat Alte rezerve

Sursa: Prelucrare proprie, datele fiind preuate de pe site-ul : www.bvb.ro

Analizând figurile corespunzătoare structurilor capitalurilor proprii din anii 2015 respectiv
2016, putem observa ca în anul 2016 capitalul social suferă o ușoară scădere de 1% față de anul
anterior(65%). La nivelul rezultatului reportat din anul 2016 , acesta crește cu 1% față de anul 2015,
această creștere relativă este concretizată și în mărime absolută. Rezervele din reevaluare și
celelalte rezerve rămânând neschimbate.

Figura 8. Structura capitalurilor proprii în anul 2017

Alt
Structura capitalurilor
e proprii în anul 2017
rez
erv
e
25
Rez %
ulta
t
rep
ort
Rez Ca
aterv pita
7%e l
din soci
ree al
val 63
uar %
e
4%

Sursa: Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe www.bvb.ro

14
Analizând figura 8, putem remarca structura capitalului social care de la 64% a scăzut la
63%. Totodată putem observa că porțiunea corespunzătoare altor rezerve a înregistrat o creștere de
1% față de perioada anterioară. Rezervele din reevaluare și rezultatul reportat afișând aceeași
pondere ca în 2016.

3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor


factori de influență

3.2.1 Grafic privind evoluția principalelor componente ale capitalurilor proprii în


mărime relativă

Figura 9. Evoluția principalelor componente ale capitalurilor proprii

Evoluția componentelor capitalului propriu în perioada


2015-2017

100%
80% 52.95% 3.51% 6.10% 21.42%
60%
53.20% 3.53% 5.33% 21.01%
40%
20% 51.88% 3.45% 5.08% 19.58%
0%
Capital Rezerve din Rezultat Alte rezerve
social reevaluare reportat

2015 2016 2017

Sursa: Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe site-ul :www.bvb.ro

3.2.2 Explicarea evoluțiilor principalelor componente ale capitalurilor proprii

Din figura anterioară, putem lua următoarele concluzii:

 Capitalul social, recunoscut ca fiind cea mai mare parte din capitalul propriu, a atins în
perioada analizată următoarele cote: În anul 2015, acesta a avut cea mai mică pondere, și
anume 51,88% . În anul 2016, capitalul social a înregistrat o creștere de 1,32 de procente ,
totalul ajungând la 53,20%. Dupa un an, acesta a suferit o ușoară descreștere datorită
acțiunilor răscumpărate pe parcursul anului, ponderea ajungand sa înscrie 52,95%.

15
 Rezervele din reevaluare, deși neavând o pondere uluitoare în componența capitalurilor
proprii, acestea sunt efectuate regularizat, astfel încât valoarea contabila să nu difre foare
mult de cea determinată cu ajutorl valorii juste de la data bilanțului. În cazul nostru,
rezervele din reevaluare nu au avut modificări majore de-a lungul celor 3 ani studiați. În anul
2015 acestea au înregistrat o pondere de 3,45%, ajungând ca în anul următor sa consemneze
3,53%. În anul 2017, acesta a suferit o ușoara scădere, ocupând doar 3,51% din totalul
capitalurilor proprii.
 În ceea ce priveste rezultatul reportat, acesta este reprezentat de transferul rezervelor din
reevaluare atunci cand există un surplus, alcătuind profitul. În anul 2015 ponderea reprezintă
5,08%, urmând ca în anul următor acesta să crească la 5,33%. Anul 2017 aduce o nouă
schimbare în baza rezultatului reporat , noua pondere fiind de 6,10%

Capitolul 4. Analiza mutațiilor în structura rezervelor împrumutate pentru


ultimele trei exerciții financiare.
În ultima parte a proiectului, vom analiza mai în detaliu structura resurselor împrumutate ale
firmei S.C. BERMAS S.A. în perioada 2015-2017 pentru a descoperi modificările ce au avut loc
atăt în sens pozitiv cât și în sens negativ.

4.1 Structura resurselor împrumutate la compania S.C Bermas S.A. în


perioada 2015-2017.

4.1.1 Tabelul ce conține resursele împrumutate ale firmei S.C. Bermas S.A. în
perioada 2015-2017

Tabelul 7. Resursele împrumutate ale firmei S.C Bermas S.A., în mărime absolută.

Denumire indicator 2015 2016 2017


Datorii privind impozitul amânat 196.557 191.564 173.881
Total datorii pe termen lung 196.557 191.564 173.881
Datorii comerciale 697.726 590.870 745.205
Împrumuturi pe termen scurt bănci 3.637.054 2.090.563 435.880
Provizioane   500.000 1.500.000
Alte datorii 1.288.067 1.422.227 1.706.871
Total datorii curente 5.622.847 4.603.660 4.387.956
TOTAL DATORII 5.819.404 4.795.224 4.561.837
TOTAL CAPITALUI PROPRII ȘI DATORII 29.082.890 28.357.073 28.492.715
Sursa: Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe site-ul: www.bermas.ro
16
4.1.2 Tabel cu modificarea nominală relativă anuală a resurselor împrumutate

Tabel 8. Modificarea nominală relativă anuală a resurselor împrumutate.

Modificare Modificare
Denumire
2015 nominală 2016 nominală 2017
indicator
relativă relativă
Datorii
privind Scade cu
196.557 Scade cu 4,89% 191.564 173.881
impozitul 2,54%
amânat
Total datorii
Scade cu
pe termen 196.557 Scade cu 4,89% 191.564 173.881
2,54%
lung
Datorii Scade cu
697.726 Scade cu 45,17% 590.870 745.205
comerciale 15,31%
Împrumutur
Scade cu
i pe termen 3.637.054 Scade cu17,84% 2.090.563 435.880
42,52%
scurt bănci
Provizioane 0% 0% 500.000 100,00% 1.500.000
Crește cu Crește cu
Alte datorii 1.288.067 1.422.227 1.706.871
26,20% 10,41%
Total datorii Scade cu
5.622.847 Scade cu 16,32% 4.603.660 4.387.956
curente 18,12%
TOTAL Scade cu
5.819.404 Scade cu 28,52% 4.795.224 4.561.837
DATORII 17,59%
TOTAL
CAPITALUI Scade cu 28.492.71
29.082.890 Scade cu 5,30% 28.357.073
PROPRII ȘI 2,49% 5
DATORII
Sursa:Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe www.bermas.ro

În tabelul anterior putem observa modificările relative nominale ce au intervenit de-a lungul
celor 3 ani studiați. Se poate remarca faptul că majoritatea datoriilor au luat o valoare negativă.
Împrumuturile pe termen lung s-au făcut de la următoarele bănci:BRD Suceava, Raiffaisen si BCR,
dobânda percepută pentru aceste credite modificându-se de la an la an.

Cu toate acestea, există și modificări în sens pozitiv cum ar fii provizioanele (100%) în anul 2016
fața de anul anterior.

4.1.3 Prezentarea structuii resurselor împrumutate cu ajutorul graficelor de tip


structură exprimate în mărime relativă

Figura 10. Structura resurselor împrumutate în anul 2015

17
Structura resurselor împrumutate în anul 2015

Datorii privind
3% impozitul amânat
22% 12%
Datorii comerciale
Împrumuturi pe
termen scurt bănci
Provizioane
Alte datorii
62%

Sursa : Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe site-ul: www.bermas.ro

Dacă observăm firgura 10, putem afirma că cea mai mare pondere din totalul resurselor
împrumutate este ocupat de împrumuturile pe termen scurt urmat cu o pondere de 63%, iar pe ultima
poziție sunt clasate provizioanele cu 0%. Sumele împumuturilor ce au avut loc în anul 2015 sunt
după cum urmează:

-Raiffeisen Bank Suceava: 1,643,396 lei

-BRD Suceava: 1,992,598 lei

-BCR Suceava: 1,060 lei

Figura 11. Structura resurselor împrumutate în anul 2015

18
Structura resurselor împrumutate în anul 2016

Datorii privind
4% impozitul amânat
12% Datorii comerciale
30%
Împrumuturi pe
termen scurt bănci
Provizioane
10% Alte datorii
44%

Sursa: Prelucrare proprie, sursele fiind preluate de pe site-ul : www.bermas.ro

Ca și în anul anterior pe primul loc cu o pondere de 44% se află Împrumuturile pe termen


scurt (bănci) iar provizioanele ocupă 10% din totalul resurselor împrumutate, având în vedere că în
anul anterior nu existau. Ponderea altor datorii este de 30%, reprezentate de datorii în legătură cu
personalul, contribuția unității la: asigurările de viața, fondurile de pensii facultative, dar si alte
datorii sociale.

Firma Bermas S.A. a împumutat în anul 2016 următoarele sume din bănci:

-Raiffeisen Bank Suceava: 1,333,442 lei

-BRD Suceava: 757,121lei

-BCR Suceava: 0 lei

19
Figura 12. Structura rezervelor împrumutate în anul 2017

Structura resurselor împrumutate în anul 2017

Datorii privind
impozitul amânat
4%
16% Datorii comerciale
37%
10% Împrumuturi pe
termen scurt bănci
33% Provizioane
Alte datorii

Sursa: Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe www.bermas.ro

În anul 2017, putem remarca faptul că lucrurile au luat o întorsătura și anume: Împrumuturile pe
termen scurt au scăzut semnificativ la 10% iar Alte datorii si provizioanele au crescut semnificativ:
37% respectiv 33%.

4.2 Analiza evoluției resurselor împrumutate și a principalilor factori


de influență

4.2.1 Grafic privind evoluția principalelor componente ale resurselor împrumutate


în valori procedurale

Figura 13. Evoluția structurii resurselor împrumutate ale S.C Bermas S.A. În perioada 2015-
2017

20
Evoluția structurii resurselor împrumutate ale S.C Bermas
S.A. În perioada 2015-2017
90% 0.61% 1.53%
2.63% 7.40% 5.99%
60% 0.68% 5.26%
2.08% 5.01%
30% 12.50%
0.68% 2.40% 1.76% 4.43%
0%

2015 2016 2017

Sursa: Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe www.bermas.ro

4.4.2 Explicarea evoluțiilor principalelor componente ale resurselor împrumutate

În figura anterioară ne este prezentată toată situația firmei în legătură cu resursele


împrumutate în perioada 2015-2017.

1. Datoriile privind impozitul amânat deține o pondere relativ apropiată în toti cei trei ani
studiați respectiv: 0,68%, 0,68% iar în anul 2017 este de 0,61%.
Impzitul amânat este calcultat în general de societățiile comeciale pe baza bilanțului
respectiv pe baza diferențelor temporare.
2. Datoriile comerciale au atins o pondere de 2,40% în anul 2015 de 2,08% în anul 2016 iar în
utimul an studiat acestea se ridica la 2,63%. Acestea reprezentând angajamente de plată față
de antreprenori, furnizori și de alți creditori cu privire la facturile comerciale.
3. Firma Bermas S.A. a înregistrat în intervalul de timp 2015-2017 cea mai mare pondere în
ceea ce privește împrumuturile pe termen scurt. În anul 2015 de 12,50%, datorându-se
împrumuturilor masive ce au afut loc la băncile: Raiffeisen Bank Suceava, BCR și BRD,
urmând ca în anii următori ponderea împrumuturilor sa scada treptat ajungând în anul 2017
cu doar 1,53%.
4. Se poate observa foarte ușor că în anul 2015 provizioanele nu au înregistrat nici-o pondere
asta datorându-se faptului că nu au existat. În anul 2016 acestea au luat o pondere de 1,76%
urmând ca în 2017 acestea să se majoreze semnificativ, ajungând la 5,26% din totalul
resurselor împrumutate.
21
5. În ceea ce privește categoria Alte datorii, acestea înregistrează o pondere aproximativ egală
în toți cei 3 ani studiați. În acesta categorie de datorii, firma este îndatorată catre următoarele
elemente: Creditori diverși și alte datorii, Datorii către bugetul de stat, Datorii către angajați
și nu în ultimul rând Creanțe față de bugetul de stat.

Concluzii
Proiectul realizat de mine a avut ca scop descoperirea modificarilor ce au avut loc în anii 2015-2017
atât în ceea ce privește capitalurile proprii cât și resurselor împrumutate.

Astfel, în primul capitol se vorbește despre prezentarea generală a firmei S.C. Bermas S.A.
încadrând în acest capitol obectivele ce firma le are, structura acționariatului dar și putin despre
concurtență.

În capitlul 2 sunt prezentate principalele surse de finanțare ce au avut loc în cadrul firmei, precum și
explicarea evoluției acestora. Tabelele ce au exemplificat datele referitoare la finanțare au fost
relatate atât în mărime absolută, cât și în mărime relativă.

Capitolul al teilea prezinta capitalurile proprii ale firmei , acestea ocupând un procent de peste 50%
în toalul surselor de finanțare. Prin aceast procent al capitaluriilor proprii putem deduce că firma își
va continua activitatea în următoarea perioadă de timp în condiții favorabile.

În ultimul capitol al acestui proiect sunt prezentate resursele împrumutate atât la instituții de credit
cât și la bancile comerciale, dar si mutațiile ce au avut loc în perioada analizată.

În încheiere, pot afirma că firma S.C.Bermas S.A. are o pondere ridicată la niveul capitalurilor
proprii, demonstrând astfel că este o firmă independentă ce își va continua activitatea în condiții
normale.

Bibliografie
1.www.bvb.ro

2.www.bermas.ro

22
23