Sunteți pe pagina 1din 29

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
DISCIPLINA: FINANȚE

Analiza surselor de finanțare ale


întreprinderii Alro S.A.

Profesor coordonator : Asistent dr. , Asociat Otilia Roxana Oprea


Student : Prodan Gabriel-Constantin
Grupa:8
An de studiu : II

Iași 2019
Cuprins

Capitolul 1-Prezentarea generală a întreprinderii...............................................3

1.1.Cadrul general de organizare și desfășurare a activității.............................3

Capitolul 2-Structura surselor de finanțare(Pentru ultimele 3 exerciții


financiare)................................................................................................................6

2.1. Descrierea surselor de finanțare la compania ALRO S.A. pentru perioada


2015-2018..........................................................................................................6

2.2. Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii ALRO S.A. în


perioada 2015-2018............................................................................................8

Capitolul 3 - Analiza capitalului propriu și a factorilor de influență (în


structură, pentru ultimele trei exerciții financiare)..........................................15
3.1. Structura capitalurilor proprii la compania ALRO S.A. în perioada........14

2015-2018........................................................................................................14

3.2. Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de


influență............................................................................................................16

Capitolul 4- Analiza resurselor împrumutate (în structură, pentru ultimele


trei exerciții financiare).........................................................................................22

4.1. Structura resurselor împrumutate la compania ALRO S.A. în perioada


2015-2018........................................................................................................23

4.2. Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori


de influență.......................................................................................................24

Capitolul 5-Concluzii............................................................................................28

Bibliografia.............................................................................................................29

2
Capitolul 1-Prezentarea generală a întreprinderii

1.1.Cadrul general de organizare și desfășurare a activității


ALRO S.A. este o societate pe acțiuni înființată în anul 1961 în România. In 1961,
Guvernul României a decis să construiască prima şi unica uzină de aluminiu, Alro, în
Slatina. Prima şarjă de aluminiu românesc a fost produsă în 1965.ALRO face parte
dintr-un grup integrat pe verticală care produce aluminiu, care acoperă tot procesul
tehnologic de la exctracția bauxitei și până la obținerea produselor procesate.

ALRO este unul dintre cei mai mari producători integrați pe verticală din Europa,
după capacitate și acțiunile sale sunt tranzacționate la Bursa de Valori București, pe
piața Reglementată încă din octombrie 1997 sub simbolul "ALR".

Compania face parte din grupul internaţional industrial şi de investiţii Vimetco


N.V. care îşi desfăşoară activitatea în industria aluminiului. Acţiunile Alro SA sunt
tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti, categoria Premium.

 ALRO este o subsidiară a Vimetco N.V., companie globală de aluminiu primar și


procesat, integrată pe verticală, care are operațiuni în România, China și Sierra Leone,
Africa. Capacitățile de producție și procesare a aluminiului se află în Slatina, România
și includ, în prezent, o unitate de producție de aluminiu primar, care include o secție
anozi, o turnătorie, o unitate de reciclare a deșeurilor din aluminiu („Eco-Topitoria”),
laminoare la cald și la rece și o secție de extrudate. Compania deține și Alum S.A.,
rafinăria de alumină care este localizată în Tulcea.

Tabelul 1.1 Prezentare structurii acționariatului ALRO S.A


Nume acționar Număr de acțiuni Procentaj acțiuni

386.795.344 54,1897 %
VIMETCO NV
165.679.915 23,2117 %
PAVAL HOLDING S.R.L
 72.884.714 10,2111 %
FONDUL PROPRIETATEA
S.A
88.419.162 12,3875 %
ALȚI ACȚIONARI
Sursa : Preluat după structura acționariatului ALRO S.A. de pe site-ul oficial al firmei
(http://www.alro.ro)

1.2.Piața și concurența
3
Firma ALRO S.A. oferă servicii de transport și producere a aluminiului și
bauxitei.ALRO S.A. are o gamă de produse orientate către clienți .

Reprezentare schematică 1.2. Produse oferite de ALRO S.A.

Extracția
bauxitei
Produse oferite de ALRO S.A.

Sârmă

Produse din
aluminiu primar Bare
Lingouri

Sleburi

Benzi
Produse din
aluminiu prelucrat
Table

Plăci

Profile

Preluat după site-ul oficial al firmei ALRO S.A.( http://www.alro.ro)

4
Pe piața internă ALRO S.A. este singurul producător primar de aluminiu din România
și cel mai mare producător de aluminiu și derivate din aluminiu din Europa.Pe piață la
nivel mondial ALRO S.A. este o firmă de top în domeniul extracției și prelucrării
aluminiului.Iată 10 dintre cei mai mari competitori de pe piața producătoare de aluminiu
la nivel mondial :

Tabel 1.3 : Principalii concurenți de pe piața externă ai firmei ALRO S.A.

Numele companiei Țara de origine Capacitatea în tone pe an


Huomei Hongjun China 1,060,000
Aluminium Smelter
Dubai Aluminium CO Emiratele Arabe Unite 1,040,000
Krasnoyarsk Aluminium Rusia 1,008,000
Works
Bratsk Aluminium Rusia 1,006,000
Works
Aluminium Bahrain Bahrain 890,000
Xinjiang Easthope Coal China 860,000
Power & Aluminium
Emirates Aluminium Emiratele Arabe Unite 860,000
Dongfang Xiwang China 780,000
Aluminium Smelter
Inner Mongolia
Xinfa Group China 740,000
Hillside Aluminium Africa de Sud 720,000
Tabel realizat de student pe baza informațiilor obținute de pe site-ul https://gulfbusiness.com

Topul realizat prezintă cele mai puternici companii, la nivel mondial , în


producerea aluminiului.Prezentul top a fost realizat în funcție de capacitatea de
producție a fiecărei firme, întocmit în luna decembrie a anului 2018.

1,
http://www.alro.ro
2.
bvb.ro

5
Capitolul 2-Structura surselor de finanțare(Pentru ultimele 3
exerciții financiare)

2.1. Descrierea surselor de finanțare la compania ALRO S.A. pentru


perioada 2015-2018

Finanțarea reprezintă modul de cumpărare a resurselor financiare necesare


înființării,funcționăriiși dezvoltării unei societăți. Se deosebesc 2 tipuri de finanțare, în
funcție de timpul utilizării rezurselor financiare, și anume Finanțarea temporară și
Finanțarea permanentă.
Finanțarea temporară se face prin intermediul creditelor oferite de către bănci,
în vederea dezvoltării activității întreprinderii.
Finanțarea permanentă se face prin intermediul capitalurilor, rezervelor și
împrumuturilor pe termen lung.

Structura
surselor de
finanțare

Figura 2.1

Sursa : Lect. Dr. Bogdan Zugravu ,Finanțe 2019-2020

6
Compania ALRO S.A. dispune de următoarele surse de finanțare:
 capitaluri proprii : primele de capital , capital social ,diferențe din reevaluare,
rezerve,rezultatul reportat și rezultatul exercițiului,provizioane reglementate
 provizioane pentru riscuri și cheltuieli
 împrumuturi pe termen scurt/ mediu și lung(resurse împrumutate)

An 2015 2016 2017 2018


Surse de finanțare
Capital propriu 1.064.861.933 1.131.666.560 1.379.281.920 1.223.644.535
(RON) (54,85%) (82,97%) (62,01%) (60,14%)
Resurse împrumutate 876.194.456 232.160.416 844.943.680 810.828.497
(RON) (45,15%) (17,03%) (37,99%) (39,86%)
Total 1.941.056.389 1.363.826.976 2.224.225.600 2.034.473.032
(RON)
Tabelul 2.1 Surse de finanțare ale ALRO S.A. în ultimele 3 exerciții financiare(prelucrat de
student comform http://www.bvb.ro).

1,600,000,000

1,400,000,000

1,200,000,000

1,000,000,000

800,000,000

600,000,000

400,000,000

200,000,000

0
2015 2016 2017 2018

Capital propriu Resurse împrumutate

Grafic 2.1 Evoluția surselor de finanțare a ALRO S.A. în ultimele 3 exerciții financiare (Realizat
de către student pe baza Tabelului 2.1)

Graficul respectiv indică faptul că ALRO S.A. se bazează atât pe resurse


împrumutate cât și pe capitalul propriu, cu excepția anului 2016 ,unde se poate observa
că principala sursă de finanțare a fost capitalul propriu,resursele împrumutate
înregistrând o scădere de 644.034.040 Ron (73%) față de anul 2015 .În anul 2017 a avut
loc o creștere exponențială a resurselor împrumutate de către ALRO S.A. față de anul

7
precedent cu aproximativ 612.783.264 Ron (137,88%).Urmând ca în anul 2018 să scadă
resursele împrumutate cu 34.115.183 Ron (4%).

2.2. Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii ALRO S.A. în


perioada 2015-2018

Structura surselor de finanțare în anul 2015

Capitaluri Proprii Capital Social 370.037.000 LEI


Prime legate de capital 86.351.000 LEI
Alte 306.191.000 LEI
Surse de finanţare

rezerve
Rezultatul Profit 326.313.000 LEI
reportat Pierdere 0 LEI
Rezultatul Profit 0LEI
exerciţiului Pierdere -24.036.000 LEI
Provizioane pe termen 1.149.000 LEI
lung
Împrumuturi pe termen 788.870.000 LEI
mediu şi lung
Împrumuturi pe termen 118.388.000 LEI
scurt
Tabelul 2.2 Surse de finanțare din anul 2015(Realizat de student pe baza Raportului anual
ALRO S.A. România pe 2015)

Surse de finanțare 2015


Capital social

Prime legate de capital

Alte rezerve
9%
6% 28%
0%
2% Rezultat reportat

Rezultatul exercițiului
25%
7%
Provizioane pe termen lung
23% Împrumuturi pe termen mediu
și lung

Împrumuturi pe termen scurt

Grafic 2.2 Structura surselor de finanțare pe anul 2015(Realizat de student pe baza Tabel 2.2)â

Structura surselor de finanțare în anul 2016

8
Capitaluri Proprii Capital Social 370.037.000 LEI
Prime legate de capital 86.351.000 LEI
Alte 306.191.000 LEI
Surse de finanţare
rezerve
Rezultatul Profit 301.862.000 LEI
reportat Pierdere 0 LEI
Rezultatul Profit 67.220.000 LEI
exerciţiului Pierdere 0 LEI
Provizioane pe termen 1.193.000 LEI
lung
Împrumuturi pe termen 232.160.000 LEI
mediu şi lung
Împrumuturi pe termen 785.911.000 LEI
scurt
Tabelul 2.3 Surse de finanțare din anul 2016(Realizat de student pe baza Raportului anual
ALRO S.A. România pe 2016)

Surse de finanțare anul 2016


Capital social

Prime legate de capital


2%5%
Alte rezerve
17%
43% Rezultatul reportat

Rezultatul exercițiului
17%
4% Provizioane
13% 0%
Împrumuturi pe termen mediu și
lung

Împrumuturi pe termen scurt

Grafic 2.3 Structura surselor de finanțare pe anul 2016(Realizat de student pe baza Tabel 2.3)

Structura surselor de finanțare pe anul 2017


Surs

Capitaluri Capital Social 370.037.000 LEI


Proprii Prime legate de capital 86.351.000 LEI
Diferenţe din reevaluare 0 LEI

9
e de finanţare
Rezerve legale 0 LEI
Rezerve statutare 0 LEI
Rezerve 0 LEI
reprezentand
surplus din
rezervele din
reevaluare
Alte rezerve 306.191.000 LEI
Rezerve din 0 LEI
reevaluare
Rezultatul Profit 299.011.000 LEI
reportat Pierdere 0 LEI
Rezultatul Profit 317.686.000 LEI
exerciţiului Pierdere 0 LEI
Provizioane 0 LEI
reglementate
Provizioane pe 1.239.000 LEI
termen lung
Împrumuturi pe 844.944.000 LEI
termen mediu şi
lung
Împrumuturi pe 63.998.000 LEI
termen scurt

Tabelul 2.4 Surse de finanțare din anul 2017(Realizat de student pe baza Raportului anual
ALRO S.A. România pe 2017)

Surse de finanțare2017Capital social


Prime de capital

Alte rezerve
3% 16% Rezultat reportat
4%
37% Rezultatul exercitiului
13%
Provizioane pe termen mediu si
lung
0% 13%
14%
Imprumuturi pe termen mediu și
lung

Împrumuturi pe termen scurt

Grafic 2.4 Structura surselor de finanțare pe anul 2017(Realizat de student pe baza Tabel 2.4)

10
Structura surselor de finanțare pe anul 2018
Capitaluri Proprii Capital Social 370.037.000 LEI
Prime legate de capital 86.351.000 LEI
Diferenţe din reevaluare 0 LEI
0 LEI
Surse de finanţare

Alte rezerve 306.191.000 LEI


Rezerve din 0 LEI
reevaluare
Rezultatul reportat Profit 235.103.000 LEI
Pierdere 0 LEI
Rezultatul Profit 225.957.000 LEI
exerciţiului
Pierdere 0 LEI
Provizioane pe termen lung 1.287.000 LEI
Împrumuturi pe 810.828.000 LEI
termen mediu şi
lung
Împrumuturi pe 73.263.000 LEI
termen scurt

Tabelul 2.5 Surse de finanțare din anul 2018(Realizat de student pe baza Raportului anual
ALRO S.A România pe 2018)

Surse de finanțare 2018


Capital social

Prime legate de capital

Alte rezerve
3%3% 17%
Rezultatul reportat
4%
37% Rezultatul exercițiului
14%
Împrumuturi pe termen
11% mediu și lung
10%
Provizioane pe termen lung

Împrumuturi pe termen scurt

Grafic 2.5 Structura surselor de finanțare pe anul 2018(Realizat de student pe baza Tabel 2.5)

Anul 2016 a adus modificări ,față de anul 2015, la nivelul :


 rezultatului reportat(scădere cu 4.451.000 de lei)
 rezultatul exercițiului(creștere cu 91.256.000 de lei)
 provizioane pe termen mediu și lung (creștere cu 44.000 de lei)
 împrumuturi pe termen mediu și lung (scădere cu 556.710.000 de lei)

11
 împrumuturi pe termen scurt(creștere cu 667.523.000 de lei)

Anul 2017 a adus modificări ,față de anul 2016, la nivelul :


 rezultatului reportat(scădere cu 2.851.000 de lei)
 rezultatul exercițiului(creștere cu 250.466.000 de lei)
 provizioane pe termen mediu și lung (creștere cu 46.000 de lei)
 împrumuturi pe termen mediu și lung (creștere cu 612.784.000 de lei)
 împrumuturi pe termen scurt(scădere cu 721.913.000 de lei)
Anul 2018 a adus modificări ,față de 2017, la nivelul :
 rezultatului reportat(scădere cu 63.908.000 de lei)
 rezultatul exercițiului(scădere cu 91.729.000 de lei)
 provizioane pe termen mediu și lung(creștere cu 48.000 de lei)
 împrumuturi pe termen mediu și lung(scădere cu 34.116.000 de lei)
 împrumuturi pe termen scurt(creștere cu 9.265.000 de lei)

La sfârșitul lunii ianuarie 2016, Alum a semnat un contract de credit în valoare de


42 milioane RON cu o bancă comercială din România. Împrumutul a fost contractat
parțial pentru fnanțarea capitalului de lucru și parțial pentru refinanțarea unei datorii de
2,5 milioane USD pe care Alum o avea către aceeași bancă și care avea maturitatea în
2016. Împrumutul este rambursabil în rate egale timp de doi ani.
În data de 28 aprilie 2017 a avut loc Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor
(„AGOA”), în cadrul căreia s-a aprobat distribuirea sub formă de dividende a profitului
net realizat în anul 2016 de Societatea-mamă, de peste 67 milioane RON, rezultând un
dividend brut de plată în valoare de 0,09417 RON/ acțiune, începând cu data de 25 mai
2017 (Data plății). Distribuirea dividendelor a fost realizată prin intermediul
Depozitarului Central București, al participanților la sistemul de compensare-decontare
și de registru (Participanți) și al Băncii Transilvania - agentul de plată.
Sucursala Grupului SMHL, care își desfășoară activitatea în Sierra Leone, a
raportat în 2017 o producție record de bauxită, de aproape 1,8 milioane tone, în creștere
față de perioada similară a anului trecut cu peste 30%.
Pe parcursul anului 2017 prețul aluminiului a înregistrat un nivel în continuă
creștere, acest lucru reflectându-se în media anului care a fost de 1.969 USD/ tonă, față
de perioada similară a anului trecut când aceasta a fost de 1.605 USD/ tonă. Acest trend
ascendent înregistrat și în primele șase luni ale anului 2017 a culminat cu o valoare de

12
2.242 USD/tonă spre sfârșitul anului 2017, comparativ cu 1.714 USD/ tonă la sfârșitul
lui 2016.Acest fapt a dus la o creștere exponențială a rezultatului exercițiului financiar
pentr anul respectiv.
În conformitate cu Decizia AGOA nr. 608/13.12.2018 a fost aprobată distribuirea
unui dividend brut în suma de 0,45756 RON/ acțiune pentru cele 9 luni încheiate la 30
Septembrie 2018, și plata acestora începând cu 18 Ianuarie 2019 (Data Plății). Data de
Înregistrare a fost 8 Ianuarie 2019, iar 7 Ianuarie 2019 a fost aprobată ca Ex-Date prin
Decizia OGSM nr. 609/ 13.12.2018.
În 2018, prețul aluminiului a înregistrat o tendință de creștere constantă, acest
lucru reflectându-se în media anului 2018, de 2.110 USD/tonă față de 1.969 USD/tonă
în 2017. Aceasta tendință crescătoare înregistrată în 2018 a culminat cu o valoare de
2.603 USD/tonă în 19 aprilie 2018, în timp ce cea mai mare valoare raportată pentru
2017 a fost de 2.246 USD/ tonă la sfârșitul lunii decembrie 2017. Totuși în T4 2018,
nivelul LME a început să scadă, atingând valori sub 2.000 USD/tonă până la sfârșitul
anului.Deși a fost un an cu o creștere la nivelul prețului de vânzare a
aluminiului,compania a înregistrat scăderi la nivelul rezultatului exercițiului ca urmare a
distribuirii dividentelor către acționar.

1
http://www.alro.ro/

Capitolul 3 - Analiza capitalului propriu și a factorilor de


influență (în structură, pentru ultimele trei exerciții
financiare)

Capitalurile proprii ale unei întreprinderi sunt formate din: capitalul social,
prime de capital, rezerve, diferențe din reevaluare, rezultatul reportat, rezultatul
exercițiului și provizioanele reglementate.

3.1. Structura capitalurilor proprii la compania ALRO S.A. în perioada


2015-2018

Pentru compania ALRO S.A. totalul capitalurilor proprii au fost :


 pentru anul 2015 a fost de 1.064.861.933 de lei ;

13
 pentru anul 2016 a fost de 1.131.661.000 de lei ;
 în anul 2017 a fost de 1.379.276.000 de lei ;
 iar în anul 2018 totalul capitalurilor proprii a fost de 1.223.639.000 de lei .

Capital propriu 2015 2016 2017 2018


1.064.861.933 lei 1.131.666.560 lei 1.379.281.920 lei 1.223.644.535 lei

Tabel 3.1 Capitalurile proprii ale companiei ALRO S.A. , exprimate în mărimi absolute
Capital propriu 2015 2016 2017 2018
0% 6,27% 21,88% -11,29%

Tabel 3.2 Capitalurile proprii ale companiei ALRO S.A. , exprimate în mărimi absolute

1.
http://www.alro.ro

Capitaluri proprii
10.00%

5.00%

0.00%
2015 2 01 6 2017 2 01 8

-5.00%

-10.00%

-15.00%

Grafic 3.1 Variația capitalurilor proprii între anii 2015-2018 la ALRO S.A.(Realizat de student
pe baza Tabel 3.1)

 În anul 2016 s-a înregistrat o creștere de 66.804.627 de lei (6,27%) față de anul
precedent

14
 În anul 2017 s-a înregistrat o creștere de 247.615.360 de lei (21,88%) față de anul
precedent
 În anul 2018 s-a înregistrat o scădere de 155.637.385 de lei (-11,29%) față de anul
precedent

În anul 2016 grupul ALRO intră în tranzacții cu acționarul majoritar, companii


sub control comun, directori și persoane din conducere, în termeni comerciali normali.
Tranzacțiile între entitățile afliate care au avut loc pe parcursul anului 2016 s-au bazat
pe contracte bilaterale, nu au fost acoperite de garanții și au avut loc în condiții normale
de piață.Acest fapt a dus la o creștere a capitalului propriu al ALRO S.A. , dat fiind
creșterea rezultatului exercițiului financiar din perioada respectivă. În ceea ce privește
natura acestor tranzacții, acestea se referă la bunuri vândute și servicii prestate de către
Grup sau achiziționate de Grup de la entități afliate, cum ar f: Vimetco N.V., Vimetco
Trading, Vimetco Management Romania, Vimetco Power Romania, Conef Gaz, Conef
Energy, Centrul Rivergate, Rivergate Rating Group.
Anul 2017 aduce aceleași tipuri de tranzacții în condiții similare rezultatul de
find reprezentat de o creștere cu 21,88% a capitalului propriu față de anul 2016.
În anul 2018 grupul ALRO desfășoară tranzacții cu acționarul majoritar,
societăți sub control comun, administratori și persoane cheie din conducere, iar aceste
tranzacții sunt încheiate în termeni comerciali normali.Rulajele achizițiilor, precum și
soldurile datoriilor și creanțelor (după caz) legate de tranzacțiile semnificative cu părți
afiliate la 31 decembrie 2018 sunt prezentate în Situațiile financiare consolidate auditate
în ceea ce privește natura acestor tranzacții, acestea se referă la bunuri vîndute și servicii
prestate de către Grup sau achiziționate de Grup de la părțile afiliate, precum: Vimetco
N.V., Alum, Vimetco Extrusion, Conef, SMHL, Vimetco Trading, Vimetco
Management Romania, Vimetco Power Romania, Conef Gaz, Conef Energy, Rivergate
Center, Rivergate Rating Group, Rivergate Fire.Cu toate că societatea a înregistrat
venituri în anul 2018, capitalul propriu al acesteia a scăzut datorită cheltuielilor
suplimentare pe care aceasta le-a suportat cu salarizarea și mentenanța utilajelor și
halelor de producție.

3.2. Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori


de influență

15
An 2015 2016 2017 2018
Surse de finanțare
Capital social 370.037.000 307.037.000 lei 307.037.000 307.037.000
lei (32,7%) lei lei
(34,74%) (26,82%) (30,14%)
Prime de capital 86.351.000 lei 86.351.000 lei 86.351.000 lei 86.351.000 lei
(8,10%) (7,62%) (6,26%) (7,05%)
Rezerve 306.191.000 306.191.000 lei 306.191.000 306.191.000
lei (27,05%) lei lei
(28,75%) (22,19%) (25,02%)
Rezultat reportat 326.313.000 301.862.000 lei 299.011.000 235.103.000
lei (26,67%) lei lei
(30,64%) (21,67%) (19,21%)
Rezultatul exercițiului -24.036.000 lei 67.220.000 lei 317.686.000 225.957.000
(-2,36%) (5,95%) lei lei
(23,03%) (18,46%)
Provizioane pe termen 1.149.000 lei 1.193.000 lei 1.239.000 lei 1.287.000 lei
lung (0,1%) (0,1%) (0,1%) (0,1%)
Tabel 3.3 Valoarea nominală relativă anuală pentru fiecare componentă a capitalului
propriu
Comform cu tabelul de mai sus compania ALRO S.A. a înregistrat o scădere
de 8,92 % la nivelul capitalului social , în anul 2016 comparativ cu anul precedent,
urmând ca în următoarele trei exerciții acesta să nu se modifice.Deasemenea s-au
modificat și primele de capital,acestea mărindu-și valoare în anul 2016 cu 24,34% față
de anul precedent , acestea rămânând neschimbate în următoarele exerciții
financiare.Rezervele au înregistrat o scădere de 9,73 % în 2016 față de anul precedent și
în exercițiile financiare care au urmat valoarea acestora nu s-a mai modificat.Rezultatul
reportat a înregistrat următoarele fluctuații :o creștere de360,64 % în 2016 față de 2015 ;
o scădere de 0,95% în 2017 față de 2016 ; o scădere de 21,38% în anul 2018 față de
anul 2017.Rezultatul exercițiului a înregistrat următoarele modificări : o creștere de
595,8% în anul 2016 față de 2015 ; o creștere de 395,68% în anul 2017 față de 2016 ; o
scădere de 14,38 % în anul 2018 față de anul 2017.

Capitalul social

Reprezintă cea mai importantă componentă a capitalurilor proprii şi se formează


din subscripţiile făcute de către acţionari. Începând cu 30 octombrie 2005 pentru SA-
urile si SCA-urile constituite, valoarea minima a capitalului social a fost de 90.000
RON.

16
Capital social
0.00%
2 01 5 2 01 6 2017 2018
-1.00%
-2.00%
-3.00%
-4.00%
-5.00%
-6.00%
-7.00%
-8.00%
-9.00%
-10.00%

Grafic 3.2 Variația capitalului social între anii 2015-2018 la ALRO S.A.(Realizat de student pe
baza raportului anual al ALRO S.A. România pentru anii 2015,2016,2017,2018)

După cum putem observa din Grafic 7 , capitalul social al companiei ALRO
S.A. a scăzut semnificativ în anul 2016 față de anul 2015 cu 8,92% ,urmând ca în
următoarele 3 exerciții financiare acesta să nu sufere vreo modificare.

Prime legate de capital

Reprezintă fonduri, care se formează din activitatea proprie și se constituie din :


prima prin emisiunea de acţiuni noi, cu o valoare mai mare decât cea nominală şi când
aportul în natură este superior valorii capitalului social subscris.

17
Primele de capital
30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%
2015 2016 2017 2018

Grafic 3.3 Variația capitalului social între anii 2016-2018 la ALRO S.A.(Realizat de student pe
baza raportului anual al ALRO S.A. România pentru anii 2016,2017,2018)

Comform graficului de mai sus , ALRO S.A. a înregistrat o singură modificare a


primelor de capital între anii 2015-2018 , anume în anul 2016 s-a înregistrat o creștere
cu 24,34% față de anul 2015 ,iar în următoarele trei exerciții financiare valoarea
contului 104(Prime de capital) a rămas neschimbată.

Diferenţe din reevaluare

Acestea se constată după reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale ale


unei întreprinderi. La nivelul Alro S.A., aceste diferenţe nu s-au constatat pe parcursul
celor 3 exerciţii financiare,2016,2017 şi 2018.

Rezervele

Rezervele sunt formate din: rezerve legale, rezerve statutare, rezerve


reprezentând surplus din rezervele din reevaluare, alte rezerve și rezerve din reevaluare .
La nivelul ALRO S.A. se constată doar alte rezerve după cum urmează : anul

2015 au fost înregistrate 339.161.000 lei ; anul 2016 au fost înregistrate 306.191.000 de
lei ; 2017 s-au înregistrat 306.191.000 de lei ; iar în 2018 s-au înregistrat 306.191.000

18
de lei .Astfel putem observa că a existat o singură modificare la nivelul contului 1068
(Alte rezerve) , în perioada 2015-2016 , înregistrându-se o scădeere de 9,73 %.

Alte rezerve
0.00%
2 01 5 2 01 6 2017 2018

-2.00%

-4.00%

-6.00%

-8.00%

-10.00%

-12.00%

Grafic 3.4 Variația contului „Alte rezerve” între anii 2016-2018 la ALRO S.A.(Realizat de
student pe baza raportului anual al ALRO S.A. România pentru anii 2016,2017,2018)

Rezultat reportat

Rezultatul reportat
400.00%
350.00%
300.00%
250.00%
200.00%
150.00%
100.00%
50.00%
0.00%
2015 2016 2017 2 01 8

Grafic 3.5 Variația rezultatului reportat între anii 2016-2018 la ALRO S.A.(Realizat de student
pe baza Tabel 3.3)
Acesta apare în momentul în care AGA hotărăște ca din exercițiile financiare
anterioare , o parte din profit nu s-a reportat.Rezultatul reportat al companiei ALRO S.A
pentru cele trei exerciții financiare s-a manifestat sub formă de profit .
Rezultatul reportat a suferit modificări după cum urmează:
 În anul 2016 a crescut față de anul 2015 cu 218.161.000 lei adică 360,64%
 În anul 2017 a scăzut față de anul 2016 cu 2.851.000 de lei adică cu aproximativ 0,95%

19
 În anul 2018 a scăzut față de anul 2017 cu 26.990944 de lei adică cu aproximativ
27,98%

Rezultatul exerciţiului

Rezultatul exercițiului
1200.00%

1000.00%

800.00%

600.00%

400.00%

200.00%

0.00%
2015 2 01 6 2017 2 01 8

Grafic 3.6 Variația rezultatului exercițiului între anii 2016-2018 la ALRO S.A.(Realizat de
student pe baza Tabel 3.3)
Profitul reprezintă ceea ce obține o societate pe parcursul exercițilui financiar și
acesta poate fi: profit atunci când compania are venituri mai mari decât cheltuieli și
poate fi pierdere atunci când cheltuielile sunt mai mari decât veniturile.ALRO S.A. a
înregistat pe parcursul celor trei exerciții financiare următoarele profituri :
 Anul 2015 s-a înregistrat o pierdere de 20.284.358 de lei
 Anul 2016 a înregistrat un profit de 80.286.928 de lei,reprezentând o creștere de 595,8%
față de anul precedent;
 Anul 2017 a înregistrat un profit de 377.819.648 de lei , adică o creștere cu aproximativ
470,42 % față de anul precedent;
 Anul 2018 a înregistrat un profit de 272.020.056 de lei , adică o scădere cu aproximativ
27,98% față de anul precedent ;

Provizioanele

Acestea se formează ca o precauție în cazul apariției anumitor prejudicii care ar putea


apărea dar care nu sunt sigure că vor avea loc.ALRO S.A. și-a format gama de
provizioane după cum urmează:
20
 Anul 2015 : Provizioane pe termen lung în valoare de 31.045.000LEI
 Anul 2016 : Provizioane pe termen lung în valoare de 1.193.000 LEI, o scădere de
96,16%
 Anul 2017 : Provizioane pe termen lung în valoare de 1.239.000 LEI, o creștere cu
3,85%
 Anul 2018 : Provizioane pe termen lung în valoare de 1.287.000 LEI, o creștere cu
3,87%

Provizioane pe termen lung


0.00%
2015 2016 2 01 7 2 01 8
-20.00%

-40.00%

-60.00%

-80.00%

-100.00%

-120.00%

Grafic 3.7 Variația contului de provizioane pe termen lung între anii 2016-2018 la ALRO S.A.
(Realizat de student pe baza Tabel 3.3)
Comform graficului de mai sus compania ALRO S.A. și-a suplimentat
provizioanele pe termen lung cu 3,85% în 2017 față de anul precedent și cu 3,87% față
de anul 2018.Se observă o creștere constantă a valorii provizioanelor pe termen
lung,astfel compania ALRO S.A. se asigură că rezultatul exercițiului nu va fi periclitat
intr-un mod foarte pronunțat.Datele din grafic ne indică faptul că ALRO S.A. nu a
suferit pierderi semnificative în decursul celor trei exerciții financiare menționate.

Capitalurile proprii ale unei întreprinderi/societăţi pot fi influenţate pe de o


parte de mediul extern, şi pe de altă parte de cadrul intern al acesteia.
Prin mediu extern putem înțelege :structura pieței , concurența, impozitele,
clienții.
Ca factori ai mediului intern se remarcă : stabilitatea în vânzări , nivelul
relațiilor dintre angajați , deciziile manageriale , calitatea resurselor umane .
Majoritatea întreprinderilor optează pentru o finanțare temporară pe baza
creditelor , constituindu-și și rezervele necesare pentru aăși acopri posibile riscuri
21
asumate . ALRO S.A. este o întreprindere care se bazează foarte mult pe resurse
împrumutate.Firmele/companiile /întreprinderile care au o rată de creștere lentă se
bazează în general pe capitaluri proprii,iar cele cu o rată de creștere rapidă se bazează
pe resurse împrumutate .

Capitolul 4- Analiza resurselor împrumutate (în structură, pentru


ultimele trei exerciții financiare)

22
Cele mai importante surse de finanțare ale unei întreprinderi sunt : resursele
împrumutate ,capitalurile proprii, preovizioanele pentru riscuri de capitalurile proprii şi
provizioanele pentru riscuri .
Pentru ALRO S.A. ,resursele împrumutate reprezintă cea mai importantă sursă de
finanțare.

4.1. Structura resurselor împrumutate la compania ALRO S.A. în perioada


2015-2018
An 2018 2017 2016 2015
Surse de
finanțare
Datorii curente 630.811.897 lei 262.432.416 lei 974.143.744 lei 142.128.000
lei
Datorii pe termen 852.170.635 lei 886.350.144 lei 269.002.944 lei 788.870.000
lung lei

Total surse 1.482.982.532 lei 1.148.782.560 lei 1.243.146.688 lei 930.998.000


împrumutate lei

Tabel 4.1 Structura surselor împrumutate la ALRO S.A. în perioada 2016-2018.(Realizat de


student pe baza raportului IFRS al ALRO S.A. România pentru anii 2016,2017,2018)

An 2015/2016 2016/2017 2017/2018


Surse de
finanțare
Datorii curente 585,4% -73,06 % 140,37 %
Datorii pe -65,9% 222,05 % -3,85 %
termen lung
Tabel 4.2 Modificarea nominală relativă anuală a componentelor surselor împrumutate de către
ALRO S.A. în perioada 2015-2018

Formula de calcul pentru modificarea nominală relativă anuală : [(Vt0-Vt1)/Vt0]*100


Comform tabelelor prezentate mai sus observăm faptul că :
 ALRO S.A. a prezentat o creștere de 685% a datoriilor curente(perioadă mai mică de
un an) în anul 2016 față de anul 2015
 ALRO S.A. a prezentat o scădere de 73,06% a datoriilor curente(perioadă mai mică de
un an) în anul 2017 față de anul 2016
 ALRO S.A. a prezentat o creștere semnificativă de 140,37 % a datoriilor
curente(perioadă mai mică de un an) în anul 2018 față de anul 2017
 ALRO S.A. a prezentat o scădere de 66% a datoriilor pe termen lung (perioada mai

23
mare de un an) în anul 2016 față de anul 2015
 ALRO S.A. a prezentat o creștere semnificativă de 229,49 % a datoriilor pe termen
lung(perioadă mai mare de un an) în anul 2017 față de anul 2016
 ALRO S.A. a prezentat o scădere de 3,85 % a datoriilor pe termen lung(perioadă mai
mare de un an) în anul 2018 față de anul 2017

4.2. Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor


factori de influență

Împrumuturi pe termen lung între anii 2015-


2018

2015
24% 2016
35% 2017
2018

32% 9%

Grafic 4.1 Variația împrumuturilor pe termen lung (în mărime procentuală) între anii 2015-
2018 la ALRO S.A.(Realizat de student pe baza informațiilor din Tabel 4.1)

Împrumuturi pe termen scurt între anii 2015-


2018

10% 2015
27% 2016
2017
2018

14% 50%

24
Grafic 4.2 Variația împrumuturilor pe termen scurt(în mărime procentuală) între anii 2015-
2018 la ALRO S.A.(Realizat de student pe baza informațiilor din Tabel 4.1 )

Structura resurselor împrumutate între anii 2015-


2018

Împrumuturi pe termen lung


42% Împrumuturi pe termen scurt

58%

Grafic 4.3 Structura resurselor împrumutate între anii 2015-2018.(Realizat de student pe baza
informațiilor din Tabel 4.1 )

Împrumuturi pe termen mediu și lung

25
Împrumuturi pe termen lung
200.00%

150.00%

100.00%

50.00%

0.00%
2 01 5 2 01 6 2017 2018

-50.00%

-100.00%

Grafic 4.4 Variația împrumuturilor pe termen lung între anii 2016-2018 la ALRO S.A.
(Realizat de student pe baza informațiilor din Tabel 4.2)
 Valoarea împrumuturilor pe termen mediu și lung scade în anul 2016 față de anul
2015 : 788.870.000-269.002.944=519.867.056 lei
 Valoarea împrumuturilor pe termen mediu și lung crește în anul 2017 față de anul
2016 : 844.944.000 de lei - 269.002.944 de lei = 575.941.056 de lei ;
 Valoarea împrumuturilor pe termen mediu și lung crește în anul 2018 față de anul
2017 : 852.170.635 de lei – 844.944.000 de lei = 7.226.635 de lei

Împrumuturi pe termen scurt

Împrumuturi pe termen scurt


800.00%
700.00%
600.00%
500.00%
400.00%
300.00%
200.00%
100.00%
0.00%
2 01 5 2016 2017 2018

Grafic 4.5 Variația împrumuturilor pe termen scurt între anii 2016-2018 la ALRO S.A.
(Realizat de student pe baza informațiilor din Tabel 4.2)
 Valoarea împrumuturilor pe termen scurt crește în anul 2016 față de anul 2015 :
269.002.944-788.870.000=-519.867.056 lei
 Valoarea împrumuturilor pe termen scurt scade în anul 2017 față de anul 2016 :

26
974.143.744de lei – 262.432.416 de lei = 711.711.328 de lei
 Valoarea împrumuturilor pe termen scurt a crescut în anul 2018 față de anul 2017 :
262.432.416 de lei – 630.811.897 de lei = -368.379.481 de lei

27
Capitolul 5-Concluzii

ALRO S.A. este o întreprindere care se bazează în general pe finanțarea provenită


din : împrumuturi pe termen mediu și lung , împrumuturi pe termen scurt și capital
propriu.

Astfel ALRO S.A. își asigură o sursă de finanțare continuă și sigură asigurând
astfel continuitatea proceselor tehnice, ale companiei, de extracție , prelucrare și
distribuire a aluminiului și produselor din aluminiu.

ALRO S.A. este o societate care dorește să investească în dezvoltarea capacității


de producție,specializarea forței de muncă , dezvoltarea segmentelor de vânzare,astfel
obținându-se un profit mai mare.

Această întreprindere suferă modificări la nivelul surselor de finanțare în


momentele în care prețul pe tonă al aluminiului variază semnificativ, acesta fiind unul
dintre cei mai importanți factori,iar stabilitatea la nivelul firmei este una ridicată ALRO
S.A. neînregistrând scădere dramatice ale capitalurilor proprii sau ale valorii acțiunilor
listate la BVB.

Prin sursele de finanțare pe care ALRO S.A. le posedă și nivelul de dezvoltare pe


care această întreprindere l-a atins atât la nivel național , european și mondial , putem
spune că ALRO S.A. este unul dintre cei mai mari producători și distribuitori de
aluminiu și produse fabricate din aluminiu de pe piața mondial , sursele sale principale
de finanțare fiind capitalul propriu și împrumuturile pe termen scurt, mediu și lung.

Bibliografia

28
 Bistriceanu, Gh., ș.a., Finanțele agenților economici, Editura Didactică
și Pedagogică, București, 2004
 Cristea, H., Stefănescu, N., Finanțele întreprinderii, Editura CECCAR,
București, 2003.
 HOANŢĂ, Nicolaie. Gestiunea financiară a întreprinderii. Nicolaie
Hoanță. București : C. H. Beck,2011. X, 286 p. ; 24 cm. (Oeconomica).
 Onofrei, Mihaela. "Finanțele întreprinderii, Editura Economică." (2004).
 Prof. Dr. Gheorghe FILIP,lect. Dr. Bogdan
ZUGRAVU,FINANŢE,Suport de curs,
 Stancu Ion, Finanțe, editura Economică, București 2007
 Toma, M.; Alexandru,F., Finanțe și gestiune financiară de întreprindere,
Editura Economică, București, 2003
 VINTILĂ, Georgeta. Gestiunea financiară a întreprinderii. Ed. a 5-a:
București :Editura Didactică și Pedagogică, 2010
 http://www.alro.ro
 http://www.bvb.ro

29