Sunteți pe pagina 1din 18

PURCARI WINERIES

PUBLIC COMPANY
LIMITED
Tema 1- Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii (studiu de caz)

Studenta: Păduraru C. Georgiana-Ștefania


Grupa: CIG28
Profesor coordonator: Asistent, Colaborator Oprea Otilia Roxana

Iași, 2019
Cuprins
1. Prezentarea generală a întreprinderii………………………………………………………3
1.1. Cadrul general de organizare si desfășurare a activității…………………………………..….3
A. Obiect de activitate……………………………………………………………………………..3
B. Structura acționariat………………………………………………………………………..….4
1.2. Piața și concurența (principalele produse și servicii oferite, principalii concurenți
regionali, naționali sau internaționali)
………………………………………………………………………………………………4
2.Prezentarea surselor de finanțare în anii 2015-2018………………………………………5
2.1 Prezentarea surselor de finanțare în mărime absolută...........................................................6
2.2 Prezentarea surselor de finanțare în mărime relativă.............................................................8
3. Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii în perioada 2015-2018.............9
4.Factori de influență.................................................................................................................18
5. Concluzii.................................................................................................................................19
6.Bibliografie..............................................................................................................................20

2
I. Prezentarea generală a întreprinderii
1.1. Cadrul general de organizare si desfășurare a activității

A. Obiect de activitate
Grupul Purcari face parte din principalii producători de vin și brandy din Europa Centrală și de
Est, având 1000 de hectare de podgorii si 4 vinării în România și Republica Moldova, și anume:
Bardar, Crama Ceptura, Bostavan și Purcari. Acesta este cel mai mare exportator de vin din
Moldova, livrând în peste 30 de țări precum Polonia Ucraina, Marea Britanie, China etc.
Grupul Purcari detine o gama larga de branduri de vin și vin spumante și totodata un brand
de divin premium.

B. Structura acționariat
“Purcari” are o echipă mare în spate formată din: echipa executivă și consiliul de
administrație.
Echipa executiva:
 Victor Bostan- Director General
 Eugen Comendant – Director Operațional
 Victor Arapan – Director Financiar
 Marcel Grăjdieru – Director General România
 Artur Marin- Director Comercial
 Nicolae Chiosa – Director Producție
 Federico Giotto – Șef Viticultură
 Natalia Chirca – Director Marketing
 Natalia Bunciuc – Director Resurse Umane
Consiliul de administrație:
 Victor Bostan – CEO, Fondator Director Executiv
 Victor Arapan - Director Executiv
 Monica Cadogan – Director Non-Executiv
 Neil McGregor – Director Non-Executiv
 Vasile Tofan – Președinte al Consiliului Director Non-Executiv

3
Actionar Actiuni Procent
Alti Actionari / Others 8.541.666 42,7100 %
Amboselt Universal INC 5.006.172 25,0300 %
Fiera Capital 1.934.518 9,6700 %
Conseq 1.256.628 6,2800 %
East Capital 1.135.156 5,6800 %
SEB SICAV 1.101.873 5,5100 %
Franklin Templeton Investment Funds 1.023.987 5,1200 %
TOTAL 20.000.000
Sursa: www.bvb.ro

1.2. Piața și concurența (principalele produse și servicii oferite, principalii concurenți


regionali, naționali sau internaționali)

Firma Purcari deține o gama largă de vinuri spumente, albe, negre, roze etc. Câteva
dintre produsele Purcari sunt: Vinuri Vintage - Negru de Purcari Limited Edition, Negru de
Purcari, Roșu de Purcari și Alb de Purcari; Vinuri de Colecție Limitată - Purcari Ice Wine,
Vinohora Rară Neagră și Malbec, Vinohora Fetească Albă și Chardonnay, Vinohora Fetească
Neagră și Montepulciano, Maluri de Prut, Freedom Blend. Vinuri din Colecția 1827 - Sauvignon
Blanc de Purcari, Chardonnay de Purcari, Pinot Grigio de Purcari, Rosé de Purcari, Rară Neagră
de Purcari, Cabernet Sauvignon de Purcari, Merlot de Purcari, Pinot Noir de Purcari, Pastoral de
Purcari. Vinuri spumante "Cuvée de Purcari" - Cuvée de Purcari Alb Brut, Cuvée de Purcari Alb
Extra Brut, Cuvée de Purcari Rosé Brut.
Pe piața vinurilor există concurenți atât naționali, cât și internaționali: Murfatlar
România, Cotnari, Jidvei, Vincon, Angelli, Casa de Vinuri Zoreşti, Cramele Recaş, Vinexport
Trade-Mark, Cramele Halewood, Domeniile Viticole Tohani, Vinexport SA Focşani, Speed
SRL, Carl Reh Winery, Domeniile Coroanei Segarcea, Vinia, Agroindustriala Bucium, Ostrovit,
Cramele Odobeşti, SERVE Ceptura, Viti-Pomicola Sâmbureşti.(www.purcari.wine/ro/)

4
2. Prezentarea surselor de finanțare în anii 2015-2018

Atunci când desfășurăm o activitate este obligatoriu existența unor anumitor mijloace
economice (bănească sau materială).
Sursele de finantare a Grupului Purcari se împart în: finanțare proprie și străina. În figura 2.1
vom preciza principalele surse de finanțare a firmei:
Finanțare proprie Finanțare străină
Datorii pe termen Datorii curente
lung
Capital social
Împrumuturi Împrumuturi și leasing
financiar
și leasing financiar

Prime de emisiune Venituri amânate Venituri amânate

Rezerva din conversie valutară Datorii prind Datorii privind


impozitul curent
impozitul amânat
Alte rezerve Alte datorii Beneficiile angajaților
necurente
Pierderi acumulate - Datorii comerciale și
alte datorii
- - Provizioane

Tabel 2.1 Sursele de finanțareX

Finanțare proprie
Conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, capitalul social al firmei Purcari a
fost, în anul 2018, 200.000 EUR împărțit în 20.000.000 de acțiuni ordinare în valoare de 0,1
EUR/acțiune. În urma unei majorări de capital rezulta prime de emisiune. ”Purcari intenționează
să solicite admiterea acțiunilor sale la tranzacționare în Categoria Acțiuni Internaționale, pe Piața
Spot Reglementată administrată de Bursa de Valori București ("BVB"), în urma încheierii cu
succes a ofertei. Oferta va consta dintr-un număr de pana la 9.800.000 de acțiuni oferite existente
("Oferta de Acțiuni"), reprezentând pana la 49% din numărul total de acțiuni existente ale
Societății. Societatea nu își va majora capitalul social în cadrul ofertei publice și nu va primi
niciun fel de fonduri rezultate din Ofertă. Acționarii Societății și Societatea vor face obiectul
unei Interdicții de Înstrăinare. Oferta se va adresa publicului de tip retail și investitorilor calificați
din Romania, precum și investitorilor calificați internaționali, din afara Statelor Unite ale

5
Americii potrivit Regulamentului S din Legea privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale
Americii.”(www.profit.ro)

Finanțare străină
Toate imobilizările corporale achiziționate în leasing și care transferă toate beneficiile și
riscurile aferente dreptului de proprietate către Grup, sunt clasificate ca leasing financiar.
Activele achiziționate în leasing de firma Purcari sunt evaluate la valoarea cea mai mică dintre
valoarea justă și valoarea actualizată a plăților minime de leasing. Sunt adăugate în profit sau
pierdere în mod liniar toate plățile din contractul de leasing.
Impozitul amânat se calculeaza ca diferente dintre valoare contabilă a activelor și
datoriilor utilizate în scopul raportărilor financiare și baza fiscală utilizată în calculul
impozitului.
Orice angajat în firma Purcari beneficiaza de plăți pentru fondul de sănătate, pensii și
șomaj.
Un provizion este recunoscut ca urmare a unui eveniment anterior care poate fi estimat
în mod credibil și este necesar să existe o ieșire de resurse pentru decontarea obligației.

2.1 Prezentarea surselor de finanțare în mărime absolută

An Capital Prime de Rezerva Alte rezerve Provizioane Pierderi Total


social emisiune din acumulate capitaluri
conversie proprii
valutară
2015 34.838 123.685.006 -726.947 - 1.357.687 -86.896.515 37.454.069
2016 34.838 123.685.006 909.278 - 3.447.034 -67.154.895 60.921.261
2017 34.838 123.685.006 5.088.928 8.916.387 5.306.827 -66.081.208 76.950.778
2018 985.620 112.106.837 -5.695.406 17.464.049 5.555.156 -26.199.052 104.217.204

Tabel 2.2 Capitaluri proprii

An Împrumuturi Venituri Datorii Alte datorii Total datorii


și leasing amânate privind necurente termen lung
financiar impozitul
amânat
2015 3.748.264 41.054 5.328.688 - 9.118.006
2016 11.098.108 47.861 5.066.408 - 16.212.377
2017 10.476.771 702.807 5.078.353 - 16.257.931
2018 69.586.389 2.219.721 6.437.860 - 78.243.970
Tabel 2.3 Datorii pe termen lung

6
An Împrumutu Venituri Datorii Beneficiile Datorii Total datorii
ri și leasing amânate impozit angajațiilor comerciale curente
financiar curent și alte
datorii
2015 55.559.230 365.603 1.353.675 943.290 20.480.416 78.702.214
2016 47.534.071 76.156 3.033.139 1.200.080 18.667.278 70.510.724
2017 63.746.168 268.049 2.190.399 1.791.184 32.697.166 100.692.966
2018 28.693.236 340.846 1.400.764 2.105.022 37.562.144 70.102.012
Tabel 2.4 Datorii curente
Având în vedere datele de mai sus, observăm că fiecare element în parte suferă
modificări ori în minus, ori în plus. Singurele elemente care rămân constante în perioada 2015-
2017 sunt capitalurile sociale, resprectiv prima de emisiune. În schimb suferă modificări în plus
în anul 2018. Așadar, capitalul social are o valoare de 34.838 lei în anii 2015-2017, iar în anul
2018 se modifică cu o diferență în plus de 950.782 lei. Totodată, prima de emisiune rămâne
constată în anii 2015-2017 cu suma de 123.685.006 lei, dar suferă o modificare în minus pâna la
112.106.837 lei.
În anul 2015, rezervele din conversia valutară au o valoare în minus
(-726.947 lei), dar în anii 2016-2017, valoare se modifică având sume pe plus-909.278 lei în
anul 2016 și 5.088.928 lei în anul 2017. În anul 2018, valoare rezervelor din conversia valutară
ajung, din nou, la o valoare cu semnul minus, și anume -5.695.406 lei.
Din tabelul capitalurilor proprii, observăm că în perioada 2015-2016, firma Purcari nu a
obținut alte rezerve, dar în perioada 2017-2018 înregistrează 8.916.387 lei, respectiv 17.464.049
lei.
Pierderile acumulate de Grupul Purcari sunt semnificative în perioada 2015-2016.
Așadar, în 2015, firma înregistrează pierderi în valoare de 86.896.515 lei, iar pe parcursul anilor
scade, ajungând în 2018 la pierderi în valoare de 26.199.052 lei.
În ceea ce privește finanțarea străină, Purcari înregistrează atât datorii pe termen lung,
cât și datorii curente. Împrumuturile și leasing financiar pe termen lung au în 2015 o sumă de
3.748.264 lei. Suma crește în anii de referință ajungând la suma de 69.586.389 lei. Totodată,
împrumuturile și leasing-ul financiar din tabelul datoriilor curente înregistrează sume mult mai
mari față de aceleași elemente din tabelul datoriilor pe termen lung.
Veniturile amânate pe termen lung cresc de la an, înregistrând în anul 2018, 2.219.721
lei. Veniturile amânate din datoriile curente au sume mult mai mici față de cele pe termen lung.
Firma Purcari nu a consemnat alte datorii necurente în ani 2015-2018.
Având în vedere tabelele de mai sus, putem spune că finanțarea proprie a Grupului
Purcari este mai mică decât finanțarea străină, înregistrând un total al capitalurilor proprii de
279.543.312 lei și un total al capitalurilor străine de 439.840.200 lei ( 119.832.284 lei datorii pe
termen lung și 320.007.916 lei datorii curente).

7
2.2 Prezentarea surselor de finanțare în mărime relativă
An Împrumuturi Venituri Datorii Alte datorii Total datorii
și leasing amânate privind necurente termen lung
financiar impozitul
amânat
2015 41,10% 0,45% 58,45% 0% 9.118.006
2016 68,45% 0,29% 31,26% 0% 16.212.377
2017 64,44% 4,32% 31,24% 0% 16.257.931
2018 88,93% 2,83% 8,24% 0% 78.243.970
Tabel 2.5 Datorii pe termen lung

An Împrumutu Venituri Datorii Beneficiile Datorii Total datorii


ri și leasing amânate impozit angajațiilor comerciale curente
financiar curent și alte
datorii
2015 70,59% 0,46% 1,71% 1,19% 26,05% 78.702.214
2016 67,41% 0,10% 4,30% 1,70% 26,49% 70.510.724
2017 63,30% 0,26% 2,17% 1,77% 32,50% 100.692.966
2018 40,93% 0,48% 2% 3% 53,59% 70.102.012
Tabel 2.6 Datorii curente

8
3.Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii în perioada 2015-2018

Capital social
20152016
2017

2018

Capitalul social al întreprinderii a crescut în anul 2018, deoarece suedezii de la societatea


de administrare East Capital, una din cele mai mari din Europa de Est, a ajuns să participe cu
5,7% mai mult la capitalul social al producătorului de vinuri Purcari, investind 24 milioane de
lei, conform datelor publicate la bursa de valori. Dacă valoarea capitalului social era de 34.838
lei în anii 2015-2017, în 2018 a ajuns la o valoare de 985.620 lei.

La data de 31 decembrie 2017, structura acționarilor Societății Purcari Wineries este cea
prezentată mai jos:

Acțiuni deținute, număr Acțiuni deținute, %


Horizon Capital 12.710.313 63,55
Victor Bostan 6.006.172 30,03
IFC 1.283.511 6,42
Alții 4 0,00002

Acționari

70%

60%

50%

40%

30%

20% 9
10%

0%
Horizon Capital Victor Bostan IFC Alții
Prima de emisiune a suferit o scădere în anul 2018, după constanta valorii anilor 2015-2017 de
123.685.006 lei.

Rezerve din conversia valutară


6,000,000

4,000,000

2,000,000

0
2015 2016 2017 2018
-2,000,000

-4,000,000

-6,000,000

-8,000,000

Rezervele din conversia valutară rezultă din diferențele favorabile sau nefavorabile a
cursului de schimb valutar. Acestea se determină numai din situațiile financiare consolidate . În
anul 2015, Purcari a avut o diferență nefavorabilă de -726.947 lei. În schimb, în anii 2016-2017 a
înregistrat diferențe favorabile de curs valutar, revenind în 2018 la sume nefavorabile mai mari
față de 2015 (-5.695.406 lei).

Alte rezerve
20,000,000.00
18,000,000.00
16,000,000.00
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2014.5 2015 2015.5 2016 2016.5 2017 2017.5 2018 2018.5

Un alt element al capitalurilor proprii sunt rezervele. Acestea sunt nule în anii 2015-2016, dar în
anii 2017-2018 cresc până la 17.464.049 lei .

10
Provizioane

2015
9% 2016
2017
35% 22% 2018

34%

Grupul recunoaște provizioane pentru pierderi preconizate din creditare pentru activele
financiare evaluate la cost amortizat. Provizioanele pentru pierderi pentru creanțele comerciale
sunt întotdeauna evaluate în suma ECL pe viata. La determinarea daca riscul de creditare a unui
activ financiar a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială și la estimarea ECL, Grupul
consideră rezonabile și suficiente informațiile care sunt relevante și disponibile fără costuri sau
eforturi nejustificate. Acestea includ informații și analize cantitative și calitative, care sunt bazate
pe experienta istorica a Grupului și pe evaluarea corecta a creditului și inclusiv a informațiilor
prognozate. Grupul consideră că riscul de credit al unui activ financiar a crescut semnificativ
daca acesta are o scadenta restanta mai mare de 180 zile .
Provizioanele au un procent de 9% în anul 2015, suferind o creștere în anul 2016, respectiv în
anii următori, ajungând în ultimul an de referință la un procent de 35%.

Pierderi acumulate
0
2014.5 2015 2015.5 2016 2016.5 2017 2017.5 2018 2018.5
-10,000,000
-20,000,000
-30,000,000
-40,000,000
-50,000,000
-60,000,000
-70,000,000
-80,000,000
-90,000,000
-100,000,000

Ca orice activitate economică, firma Purcari înregistrează pierderi acumulate, în anii


2015-2016. Cea mai mare pierdere a înregistrat-o în anul 2015, în valoare de 86.896.515 lei.
Totuși ca orice firmă importantă pe piața produselor, firma a înregistrat de-a lungul anilor de

11
referință pierderi mai mici, ajungând în anul 2018 la pierderi în valoare de 26.199.052 lei. Aceste
pierderi apar în urma neconformităților de calitate.

Totalul capitalurilor proprii

14% 2015
2016
37% 2017
22% 2018

27%

În anul 2015, Grupul Purcari deține cea mai mică sumă de capitaluri proprii din perioada
de referință, sumă care ajunge la 36.096.382 lei. Pe parcursul anilor, suma acestora cresc până la
98.662.048 lei .
Așa cum am menționat și mai sus, finanțarea străină a Grupului Purcari depășește cu
mult finanțarea proprie, și anume în proporție 57,93%.

Împrumuturi și leasing financiar

4%
12% 2015
2016
11% 2017
2018

73%

Firma Purcari deține imobilizări corporale achiziționate în leasing. Activele deținute


în baza altor aranjamente de leasing sunt clasificate ca leasing operațional și nu sunt recunoscute
în situația poziției financiare a Grupului Purcari. În anul 2015 firma a deținut împrumuturi în
proporție de 4% față de anii urmatori. Ani 2016-2017 au avut o diferență de 1%, deținând, în
2016, împrumuturi de 12%, iar în 2017 11%. Spre deosebire de perioada 2015-2017, în 2018, a
avut o proporție foarte mare de 73% .

12
Venituri amânate

1%
2%
2015
23% 2016
2017
2018

74%

Veniturile amânate reprezintă plățile primite de societate înainte de livrarea bunurilor sale
sau de prestarea serviciilor sale. Aceste venituri amânate sunt contabilizate în bilanțul societății
ca datorie. Veniturile încasate sunt clasificate ca datorie deoarece clientul poate returna
elementul sau poate anula serviciul. Venitul este recunoscut atunci cand este probabil ca
beneficiile economice asociate cu tranzactia vor intra in cadrul Grupului, iar suma venitului
poate fi determinata in mod credibil. Veniturile sunt recunoscute la valoarea justa a bunurilor
livrate sau serviciilor prestate, nete de TVA, accize si alte taxe aferente vanzarii. În anii 2015-
2016, firma a avut un procent de 1%, respectiv 2%. Așa cum am observat și din datele de mai
sus, firma a înregistrat cresteri de la an la an a valorilor capitalurilor proprii, precum si a
datoriilor. Așadar, veniturile amânate ale firmei cresc în anul 2017, ajungând la un procent de
23%, iar în anul 2018 cresc cu peste 50%.

Datorii privind impozitul amânat

2015
24%
29% 2016
2017
2018

23%
23%

Impozitul amânat este recunoscut prin diferențele temporare dintre valoarea contabila a
activelor și datoriilor utilizată în scopul raportărilor financiare și baza fiscală utilizată pentru
calculul impozitului. Impozitul amânat nu se recunoaște pentru diferențe temporare care apar la
13
recunoașterea inițială a activelor și datoriilor provenite din tranzacții care nu sunt combinări de
întreprinderi și care nu afectează profitul sau pierderea contabilă sau cea fiscală; diferențe
temporare provenind din investiții în filiale, entități controlate în comun sau entități asociate, în
măsura în care Grupul Purcari poate exercita controlul asupra perioadei de reversare a
diferențelor temporare și este probabil ca acestea să nu fie reversate în viitorul previzibil.
Totodată, impozitul amânat nu se recunoaște pentru diferențe temporare rezultate la
recunoașterea inițială a fondului comercial. Impozitul amânat al firmei Purcari este calculat pe
baza cotelor de impozitare care se preconizează că vor fi aplicabile diferențelor temporare la
reversarea acestora, utilizând rate de impozitare adoptate sau în mare măsură adoptate la data de
raportare. În perioada 2015-2018, Grupul Purcari înregistrează datorii privind impozitul amânat
în proporții oarecum constante, având cea mai mare proporție în anul 2018 de 30%.

Datorii privind impozitul curent


3,500,000

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0
2015 2016 2017 2018

Impozitul curent reprezintă datoria prin care se așteaptă să fie plătit sau primit pentru
venitul impozabil sau pierderea realizată în exercițiul financiar curent, precum și orice ajustare
privind impozitul plătit sau primit aferente exercițiilor financiare precedente. Valoarea
impozitelor curente care se așteaptă să fie plătite sau primite este cea mai bună estimare a valorii
impozitelor care se așteaptă să fie plătite sau primite care reflectă incertitudinea legată de
impozitul pe profit. În anul 2016, Grupul Purcari are cea mai mare datorie privind impozitul
curent.

Beneficiile angajaților
2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0
2015 2016 2017 2018
14
Beneficiile angajatiilor în firma Purcari sunt:
 Munca de la distanta sau de acasa
  Masa oferita gratuit
  Cafea sau sucuri oferite gratuit
  Tichete de masa
  Prima de vacanta
  Prima de sarbatori
  Al 13-lea salariu
  Abonament servicii medicale
  Asigurare medicala pentru membrii familiei
  Asigurari servicii stomatologice
  Pensie facultativa
  Asigurare de viata
  Telefon de serviciu
  Masina de serviciu
  Program flexibil de lucru
  Concediu de maternitate & paternitate
  Concediu de crestere a copilului
  Concediu medical
  Abonament la sala de fitness / masaj
  Tichete cadou
  Pachet gradinita copii
  Traininguri / formari profesionale oferite gratuit sau cu reducere
  Teambuildinguri / evenimente de relaxare oferite de catre
companie(www.undelucram.md)

Datorii comerciale și alte datorii

2015 2016 2017 2018

Având în vedere graficul de mai sus, observăm că datorii comerciale, respectiv alte datorii,
la fel ca celelalte elemente cresc pe parcursul anilor de referință. În anul 2015, valoare datoriilor
comerciale și alte datorii era de 20.480.416 lei, ajungând în ultimul an de referință la valoarea de
37.562.144 lei.
15
4. Factorii de influență
Modificarea de la an la an a surselor de finanțare proprie și străină a fost efectuată pe baza a
mai multor factori de influență.. O firmă cu o cifră de afaceri foarte mare, deține și o valoare
mare în ceea ce privește sursele de finanțare străină. Așadar, cei mai importanți factori de
influență sunt cei care au dus la creșterea vânzărilor. Creșterea pieței vinului a crescut cu 9,0% în
România față de piața berii, care a crescut cu doar 1,9%. Plantația de viță de vie a scăzut de la an
la an în țările în care Grupul Purcari acționează,ceea ce a dus la deficit și la scăderea prețurilor și
rezultând astfel, plasarea României și Republicii Moldova pe primul loc în mărimea plantațiilor
de viță de vie. Vinurile Purcari au patrimoniu datând din 1827,astfel ele sunt un exemplu de
vinuri de lux.
” Purcari deține peste 1.000 de hectare de podgorii de primă clasă, asigurând o bază proprie de
vin de înaltă calitate, la care se adaugă o rețea bogată de producători terți. Oferta abundentă de
struguri, precum și costul scazut al forței de muncă, energiei și ambalajului, permit o bază de
cost competitivă, atat pe piata interna cat si pe piețele de export.
Piețele din ECE prezintă un potențial important de creștere, ratele de consum rămânând
mult sub media din Europa de Vest, cu 6 litri pe cap de locuitor în Polonia, 16 în România, 20 în
Cehia, față de 25 in Germania, 35 în Italia și 43 în Franța”, arată compania. În plus, susține
aceasta, vinul câștigă teren în fața berii și băuturilor spirtoase, pe măsură ce se schimbă

16
preferințele consumatorilor, consumul în România fiind așteptat să crească in medie cu 9,0% pe
an, în perioada 2016-2020, si cu 3,2% în Polonia. .” (www.profit.ro)

5.Concluzii

În concluzie, privind asupra datelor de mai sus, firma Purcari sufera modificări, atât în
plus, cât și în minus. Majoritatea elementelor privind sursa de finanțare străină și proprie au o
evoluție din 2015-2018. Factorii de influență care au contribuit la evoluția firmei au fost:
schimbarea acționarilor, contribuția lor în firmă, credite bancare, etc.
Având în vedere datele de mai sus, firma Purcari nu a deținut foarte multe elemente
privind sursa de finanțare a întreprinderii. Compania operează peste 1.000 de hectare de podgorie
și patru platforme de producție în România și Moldova, fiind cel mai premiat producator de vin
din Europa Centrală și de Est la Decanter London în perioada 2015-2016. Purcari deține două
dintre primele cinci branduri premium din România, având o cotă totală în acest segment de
26%, potrivit Nielsen1. Pe fondul creșterii consumului in ECE și în special în Romania, Purcari a
înregistrat o rata medie de crestere a veniturilor de 34% in perioada 2014-2016, cu rate medii
anuale de crestere de 55% in Romania, 49% in Polonia, 44% in Moldova,15% in Cehia si
Slovacia. Nivelul ridicat al creșterii s-a mentinut în primele 9 luni ale anului 2017, în care
compania a crescut cu 35% pe an, creșterea în România accelerând la 69% față de aceeași
perioadă din 2016. Compania arată investitorilor că beneficiază de o baza de cheltuieli reduse și
de o oferta abundentă de struguri de calitate, pentru a desfasura o afacere extrem de profitabilă.
17
Marja EBITDA pe primele 9 luni 2017 a fost de 33%, în timp ce marja de profit net a crescut la
23%, crescând cu 29%, respectiv 55%, față de aceeași perioadă din 2016. (www.profit.ro)

6.Bibliografie
 www.purcari.wine
 www.bvb.ro
 www.wikipedia.ro
 www.wineandcompany.ro
 www.profit.ro
 www.undelucram.md

18