Sunteți pe pagina 1din 22

UNIVERSITATEA ’’ALEXANDRU IOAN CUZA’’

IAȘI

PROIECT LA DISCIPLINA FINANȚE

ANALIZA SURSELOR DE FINANȚARE ALE


ÎNTREPRINDERII S.C ANTIBIOTICE S.A

Conducător ștințific
Oprea Otilia Roxana
Student
Mihalachi Felicia
Grupa nr. 2.8
Specializare: Contabilitate și
informatică de gestiune

Iași 2019
CUPRINS
CAPITOLUL 1 Prezentarea generală a firmei……………………………………………………3
1.1 Cadrul de activitate……………………………………………………………………………….3
1.1.1 Obiectul de activitate…………………………………………………………………………3
1.1.2 Structura acționariat…………………………………………………………………………..3
1.2 Piața și concurența……………………………………………………………………………4
CAPITOLUL 2 Structura surselor de finanțare………………………………………………….5
2.1 Descrierea surselor de finanțare ale companiei S.C Antibiotice S.A. pentru perioada 2015-2018………5
2.1.1 Principalele surse de finanțare ale companiei………………………………………………..5
2.1.2 Sursele de finanțare ale companiei S.C Antibiotice S.A pentru perioada 2015-2018 (valori
exprimate în mărimi absolute și relative)…………………………………………………………….7
2.1.3 Prezentarea datelor din tabele………………………………………………………………..8
2.2 Evoluții în structura resurselor de finanțare ale întreprinderii S.C Antibiotice S.A în perioada
2015-2018……………………………………………………………………………………………9
2.2.1 Grafice tip stacked –columns pentru principalele categorii de surse de finanțare( resurse
proprii și resurse împrumutate, surse pe termen lung și surse pe termen scurt) în perioada 2015-2018……..9
2.2.2 Explicarea evoluțiilor surselor de finanțare…………………………………………………10
CAPITOLUL 3 Analiza capitalului propriu și a factorilor de influență……………………….11
3.1. Structura capitalurilor proprii ale S.C Antibiotice SA. în perioada 2015-2018………………...11
3.1.1 Capitalurile prooprii ale companiei S.C Antibiotice S.A exprimate în valori absolute……….11
3.1.2 Modificările anuale relative ale componentelor capitalului propriu ale companiei S.C
Antibiotice S.A………………………………………………………………………………………11
3.1.3 Structura capitalurilor proprii reprezentată prin intermediul graficelor de tip structură……...12
3.1.4 Interpretarea datelor din tabele și grafice………………………………………………….…..14
CAPITOLUL 4 Analiza resurselor împrumutate………………………………………………..15
4.1 Structura resurselor împrumutate ale companiei S.C ANTIBIOTICE S.A în perioada 2015-2018……..15
4.1.1 Resursele împrumutate ale companiei S.C ANTIBIOTICE S.A, exprimate în mărimi absolute…….15
4.1.2 Modificarea nominală relativă anuală a componentelor resurselor împrumutate……………16
4.1.3 Structura resurselor împrumutate, (exprimare procentuală) prezentată cu ajutorul graficelor de
tip structură………………………………………………………………………………………..…17
4.2 Analiza evoluției resurselor împrumutatate și a principalilor factori de influență…………....20
4.2.1 Structurii resurselor împrumutate ale S.C ANTIBIOTICE S.A……………………………...20
CAPITOLUL 5 Concluzii………………………………………………………………………….21
Bibliografie…………………………………………………………………………………………………..21

2
CAPITOLUL 1 Prezentarea generală a firmei S.C Antibiotice S.A

1.1Cadrul de activitate

1.1.1 Obiect de activitate


S.C Antibiotice S.A este principala firmă producătoare de medicamente generice din România cu
o experiență de peste 60 de ani în fabricarea substanțelor farmaceutice. Aceasta a fost fondată la
11 decembrie 1955 și își are sediul în Iași. Investițiile continue în cercetare, modernizare, calitate,
precum și în instruirea personalului și îmbunătățirea spațiilor de lucru a determinat o dezvoltare
economică progresivă și o rată a profitabilității companiei.

Compania a fost cotată la Bursa de Valori din București în anul 1997 cu simbolul ATB, devenind
societate pe acțiuni.

1.1.2Structura acționariat

Structura acționariat

6% 3% 2%

18% Ministerul Sănătății


SIF Oltenia
Broadhurst Investments
Fondul privat de pensii Allianz
Fondul privat de pensii Alico

71%

Tabel 1.1 Structura acționariatului companie S.C Antibiotice S.A


Sursa: prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe site-ul www.antibiotice.ro și
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/ce-actionari-are-antibiotice-iasi-statul-fondurile-de-pensii-allianz-
alico-generali-dar-si-doua-sif-uri-16257549

3
1.2Piața și concurența
Compania se specializează în producerea medicamentelor de uz uman (157 produse),
medicamente veterinare și substanța activă Nistatina. Medicamentele generice se adresează cu
precădere pacienților care suferă de boli infecțioase, cardiovasculare, dermatologice, digestive
precum și patologiile sistemului nervos central.
S.C Antibiotice S.A se prezintă cu medicamente și substanța activă Nistatina in Romania și în 75
de țări ale lumii. Pentru Nistatina, substanța activă, compania deține locul I la nivel mondial, între
producatorii de profil. În Romania aceasta continuă să reprezinte principalul producator de
medicamente generice antiinfecțioase și un producător cu medicamente competitive si accesibile in
farmacii. Medicamentele livrate catre spitale – in special produsele anțiinfectioase – contribuie la
realizarea de importante economii pentru sistemul de sanatate românesc.
Printre principalii concurenți naționali ai întreprinderii, cu același profil de activitate se enumeră:
 Biofarm
 Europharm
 Fiterman Pharma
 Gedeon Richter
 LaborMed Pharma
 Sicomed
 Sindan
 Sitofarm
 Terapia

Sursă: www.Antibiotice.ro , https://ro.wikipedia.org/wiki/Antibiotice_Ia%C8%99i

4
CAPITOLUL 2 Structura surselor de finanțare

Finanțarea reprezintă procesul de constituire a fondurilor bănești necesare companiei pentru


desfășurarea activității sale. Acest proces se realizează prin intermediul surselor de finanțare care pot
fi atât interne, cât și externe. Resursele interne reprezintă resursele proprii ale întreprinderii, care au
un caracter permanent, adică sunt la dispoziția entității pe un termen nedeterminat, iar cele externe
sunt, de fapt, resursele împrumutate, ele având un caracter rambursabil, entitatea dispunând de ele pe
un termen limitat. În continuare vor fi prezentate sursele de finanțare ale companiei S.C
Antibiotice S.A.

2.1 Descrierea surselor de finanțare ale companiei S.C Antibiotice S.A. pentru
perioada 2015-2018
2.1.1 Principalele surse de finanțare ale companiei
Capitalul social- aportul în numerar sau în natură pe care acționarii l-au depus la constituirea
întreprinderii

Rezultatul reportat - profitul nedistribuit sau pierderea neacoperită la sfârșitul exercițiului


financiar. De asemenea, el poate fi rezultatul sau o parte din acesta în cazul în care este amânată
repartizarea unei părți din acesta de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Rezervele - sume pe care o întreprindere le constituie fie pe seama obligațiilor legale(rezerva


legală), fie pentru situații în care apar cheltuieli neprevăzute.

Împrumuturile - sume de bani (datorii) pe care întreprinderea le contractează de la bănci, de


regulă, și pot fi pe termen scurt (până la un an) sau pe termen lung (mai mari de un an).

Impozitul pe profit amânat - o datorie pe termen lung și se calculează la data raportării, ca


diferență între valorile fiscale și valorile contabile nete.

5
Capitaluri proprii

 Capitalul social
 Rezerve
 Rezultat reportat

Surse de finanțare

Capitaluri străine
Datorii pe termen lung
 Subvenții pentru investiții
 Impozit amânat
Datorii pe termen scurt
 Sume datorate instituțiilor de
credit
 Datorii comerciale
 Provizioane

Tabel 2.1 Principalele surse de finanțare ale companiei S.C Antibiotice S.A
Sursa: prelucrare proprie după datele din www.bvb.ro și www.antibiotice.ro

6
2.1.2 Sursele de finanțare ale companiei S.C Antibiotice S.A pentru perioada
2015-2018 (valori exprimate în mărimi absolute și relative)

Tabel 2.2 Sursele de finanțare ale S.C Antibiotice S.A, exprimate în mărime absolută (lei)
Denumire indicator 2015 2016 2017 2018
Capital propriu
Capital social 67.133.804 67.133.804 67.133.804 67.133.804
Rezerve 166.639.619 176.880.820 190.117.415 257.308.360
Rezultat reportat 66.003.714 63.020.428 60.650.699 60.182.699
Total capital propriu 299.777.137 307.035.052 317.901.918 384.624.863
Capital străin
Datorii pe termen lung
Subvenții pentru investiții 3.193.972 2.639.349 2.498.889 31.296.799
Impozit amânat 19.479.158 18.758.368 18.172.398 25.266.930
Total datorii pe termen lung 22.673.130 21.397.717 20.671.287 56.563.729
Datorii pe termen scurt
Sume datorate instituțiilor de 41.778.509 40.705.967 69.731.310 80.000.000
credit
Datorii comerciale 71.391.757 49.045.370 55.535.974 34.179.575
Provizioane 71.179.938 1.418.895 - -
Total datorii pe termen scurt 184.350.204 91.170.232 125.267.284 114.179.575
Total capital străin 207.023.334 112.567.949 145.938.571 170.743.304

Sursa: prelucrare proprie după datele din www.bvb.ro și www.antibiotice.ro

7
Tabel 2.3 Sursele de finanțare ale S.C Antibiotice S.A, exprimate în mărime absolută (lei)
Denumire indicator 2015 2016 2017 2018
Capital propriu
Capital social 13,25% 16% 14,47% 12,1%
Rezerve 32,88% 42,15% 40,99% 46,33%
Rezultat reportat 13,02% 15,02% 13,08% 10,84%
Total capital propriu 59,15% 73,17% 68,54% 69,26%
Capital străin
Datorii pe termen lung
Subvenții pentru investiții 0,63% 0,63% 0,54% 5,64%
Impozit amânat 3,84% 4,47% 3,92% 4,55%
Total datorii pe termen lung 4,47% 5,01% 4,46% 10,18%
Datorii pe termen scurt
Sume datorate instituțiilor de 8,24% 9,7% 15,03% 14,4%
credit
Datorii comerciale 14,09% 11,69% 11,97% 6,15%
Provizioane 14,04% 0,34% - -
Total datorii pe termen scurt 36,38% 21,73% 27,01% 20,56%
Total capital străin 40,81% 26,83% 31,46% 30,74%
Total capital propriu și 100% 100% 100% 100%
datorii

Sursa: prelucrare proprie după datele din www.bvb.ro și www.antibiotice.ro


Elementul de capital
Formula de calcul aplicată: x (%)= ∗100
T otal capitaluri propriu și strain
Exemplu pentru 2017:
67.133 .804
ponderea capitalului social = ∗100 =14,47%
145.938.571

8
2.1.3 Prezentarea datelor din tabele
Din tabelele 2.2 și 2.3 observăm structura resurselor de finanțare ale companiei S.C Antibiotice
S.A în perioada 2015-2018. Astfel, din tabelul 2.3 putem observa că cea mai mare pondere pentru
cele 4 exerciții financiare o deține capitalul propriu, fiind 59,15% în anul 2015. În anul 2016 acesta
atinge un punct de maxim, reprezentând 73,17% din totalul resurselor, iar în anul următor, devenind
68,54% și majorându-se până la 69,26% în anul 2018. Cele mai mari ponderi în cadrul capitalului
propriu le înregistrează rezervele constituite, care se modifică de la 32,88%, în 2015, până la
46,33% în ultimul exercițiu financiar.

Capitalul străin completează diferența până la 100%, înregistrând ponderi de 40,81%, 26,83%,
31,46% și 30,74% pentru 2015, 2016, 2017 și respectiv 2018.

Prin urmare, se observă tendința companiei de a-și finanța activitatea atât prin intermediul
resurselor proprii, cât și prin intermediul celor externe.

2.2 Evoluții în structura resurselor de finanțare ale întreprinderii S.C


Antibiotice S.A în perioada 2015-2018
2.2.1 Grafice tip stacked –columns pentru principalele categorii de surse de
finanțare( resurse proprii și resurse împrumutate, surse pe termen lung și surse
pe termen scurt) în perioada 2015-2018

9
50.00%

45.00%

40.00%

35.00%

30.00%
Capital social
25.00%
Rezerve
20.00% Rezultat reportat

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%
2015 2016 2017 2018

Figura 2.4 Evoluția componentelor capitalului propriu în perioada 2015-2018


Sursă: prelucrare proprie.

40.00%

35.00%

30.00%

25.00%

20.00% Datorii pe termen lung


Datorii pe termen scurt
15.00%

10.00%

5.00%

0.00%
2015 2016 2017 2018

Figura 2.5 Evoluția componentelor capitalului străin în perioada 2015-2018


Sursă: prelucrare proprie.

2.2.2 Explicarea evoluțiilor surselor de finanțare

10
În urma analizei graficelor prezentate mai sus, putem observa o dinamică în cadrul resurselor de
finanțare, atât interne, căt și externe, ale întreprinderii S.C Antibiotice S.A. Pentru componentele
capitalului propriu, cea mai mare pondere o înregistrează rezervele, acestea prezentând o evoluție
ascendentă pe parcursul celor 4 exerciții financiare. În cadrul surselor de finanțare externă, datoriile
pe termen scurt înregistrează o pondere de peste 35% în anul 2015 și o evoluție descendentă în
următorii ani. Prin urmare, putem afirma că întreprinderea promovează o tendință de autofinanțare a
activității, deținând în același timp resurse externe de finanțare, care sunt inferioare celor proprii.

Capitolul 3 - Analiza capitalului propriu și a factorilor de influență în


perioada 2015-2018

3.1. Structura capitalurilor proprii ale S.C Antibiotice SA. în perioada 2015-2018

3.1.1 Capitalurile prooprii ale companiei S.C Antibiotice S.A exprimate în valori
absolute

Tabel 3. Structura capitalului propriu (lei)


Denumire indicator 2015 2016 2017 2018
Capital social 67.133.804 67.133.804 67.133.804 67.133.804
Rezerve 166.639.619 176.880.820 190.117.415 257.308.360
Rezultat reportat 66.003.714 63.020.428 60.650.699 60.182.699
Total capital propriu 299.777.137 307.035.052 317.901.918 384.624.863

Sursa: prelucrare proprie după datele din www.bvb.ro și www.antibiotice.ro

3.1.2 Modificările anuale relative ale componentelor capitalului propriu ale


companiei S.C Antibiotice S.A

Tabel 3.1 Modificările anuale relative ale componentelor capitalului propriu


Denumire 2015 2016 2017 2018 Modif. Modif. Modif.
11
indicator Relativă Relativă Relativă
2016/201 2017/2016 2018/2017
5
Capital social 67.133.804 67.133.804 67.133.804 67.133.804 0% 0% 0%

Rezerve 166.639.61 176.880.820 190.117.415 257.308.360 Creștere Creștere Creștere


9 6,15% 7,48% 35,34%
Rezultat reportat 66.003.714 63.020.428 60.650.699 60.182.699 Scădere Scădere Scădere
4,52% 3,76% 0,77%
Total capital 299.777.13 307.035.052 317.901.918 384.624.863 Creștere Creștere Creștere
propriu 7 2,42% 3,54% 20,99%

Sursa: prelucrare proprie

3.1.3 Structura capitalurilor proprii reprezentată prin intermediul graficelor de


tip structură

Structura capitalului propriu în 2015


Capital social
Rezultat reportat 22%
22%

Rezerve
56%

Figura 3.2 Structura capitalului propriu în 2015 exprimat în mărime relativă

12
Structura capitalului propriu în 2016
21% 22%

Capital social
Rezerve
Rezultat

58%

Figura 3.3 Structura capitalului propriu în 2016 exprimat în mărime relativă

Structura capitalului propriu în 2017


19% 21%

Capital social
Rezerve
Rezultat reportat

60%

Figura 3.4 Structura capitalului propriu în 2017 exprimat în mărime relativă

13
Structura capitalului propriu în 2018
Rezultat reportat Capital social
16% 17%

Rezerve
67%

Figura 3.5 Structura capitalului propriu în 2018 exprimat în mărime relativă

3.1.4 Interpretarea datelor din tabele și grafice


În urma analizei tabelelor 3 și 3.1 și graficelor din figurile 3.2-3.5 putem evidenția aspectele ce
privesc evoluția elementelor de capital propriu.

Astfel putem observa, că în cadrul acestei categorii de capital capitalul social se menține constant
cu valoarea 67.133.804 lei, ceea ce denotă faptul că atât numărul acțiunilor cât și valoarea nominală
a acestora nu s-a schimbat pe parcursul perioadei 2015-2018.

De asemenea, ponderea cea mai semnificativă o înregistrează rezervele, reprezentând în 2015-


56%, 57,61% în 2016, în 2017 acestea au o pondere de 59,80%, iar în 2018 acestea constituie 67%
din totalul capitalului pe acest an.

Astfel, se observă dinamica ascendentă acestui element de capital cu o modificare relativă


crescătoare de 6,15% în 2016 față de anul 2015, 7,48% în 2017 față de 2016 și o creștere
semnificativă de 35,34% în anul 2018 față de anul 2017.

14
Cea mai mică pondere în cadrul capitalului social o constituie cea distribuită rezultatului reportat.
Acesta reprezintă în 2015- 22% din totalul capitalului propriu, în 2016 20,52%, în 2017 19,08%, iar
în 2018- 16%.

Prin urmare, se observă o fluctuație descrescătoare pe care o reflectă elementul respectiv. În anul
2016 acesta scade cu 4,52% față de anul precedent, în 2017 scade cu 3,76% față de anul 2016, iar în
2018 acesta scade cu 0,77% față de anul 2017.

Modificările relative pe care le înregistrează rezervele și rezultatul reportat condiționează evoluția


ascendentă a capitalului propriu, acesta majorându-se în anul 2016 față de 2015 cu 2,42%, în 2017
cu 3,54%, iar în 2018 acesta se majorează semnificativ față de 2017 cu 20,99% datorită majorării
rezervelor.

CAPITOLUL 4 Analiza resurselor împrumutate

4.1 Structura resurselor împrumutate ale companiei S.C ANTIBIOTICE S.A în


perioada 2015-2018

4.1.1Resursele împrumutate ale companiei S.C ANTIBIOTICE S.A,


exprimate în mărimi absolute

Denumire 2015 2016 2017 2018


Datorii curente
Datorii comerciale 71.391.757 49.045.370 55.535.974 34.179.575
și similare
Sume datorate 41.778.509 40.705.967 69.731.310 80.000.000
instituțiilor de
credit
Datorii din 8.989.373 11.486.302 9.792.887
impozite și taxe
curente

15
Provizioane pe 71.179.938 1.418.895 -
termen scurt
Subvenții pentru - 275.047 326.246
investiții
Total datorii 129.339.577 102.931.581 135.386.417
curente
Datorii pe termen
lung
Subvenții pentru 3.193.972 2.639.349 2.498.889 31.296.799
investiții
Impozit amânat 19.479.158 18.758.368 18.172.398 25.266.930
Total datorii pe 22.673.130 21.397.717 20.671.287
termen lung
Total datorii 152.012.707 124.329.298 156.057.704

Sursa: https://www.antibiotice.ro/investitori-php/financial-information/raportari-financiare/

4.1.2 Modificarea nominală relativă anuală a componentelor resurselor


împrumutate
Denumire Modif Modif Modif
relativă relativă relativă
2015 2016 2017 2018
2016/2015 2017/2016 2018/2017

Datorii curente
Datorii comerciale 71.391.757 49.045.370 55.535.974 34.179.575 Scădere Creștere
și similare 45,5% 13,23%
Sume datorate 41.778.509 40.705.967 69.731.310 80.000.000 Scădere Creștere
instituțiilor de 2,5% 71,30%
credit
Datorii din 8.989.373 11.486.302 9.792.887 Creștere Scădere
impozite și taxe 27,77% 14,74%
curente
Provizioane pe 7.179.938 1.418.895 - Scădere Scădere
termen scurt 80,23% 100%
Subvenții pentru - 275.047 326.246 Creștere
investiții 18,61%
Total datorii 129.339.577 102.931.581 135.386.417 Scădere Creștere
curente 20,41% 31,53%
Datorii pe termen
lung
Subvenții pentru 3.193.972 2.639.349 2.498.889 31.296.799 Scădere Scădere
investiții 17,36% 5,32%
Impozit amânat 19.479.158 18.758.368 18.172.398 25.266.930 Scădere Scădere
3,7% 3,12%
16
Total datorii pe 22.673.130 21.397.717 20.671.287 Scădere Scădere
termen lung 5,62% 3,39%
Total datorii 152.012.707 124.329.298 156.057.704 Scădere Creștere
18,21% 25,51%

Prelucrare proprie după sursa: https://www.antibiotice.ro/investitori-php/financial-


information/raportari-financiare/

Tabelul de mai sus evidențiază modficările în sens direct și invers asupra componentelor
resurselor împrumtate pe parcursul celor 3 exerciții financiare.

Prin urmare putem observa o scădere relativă a datoriilor curente în anul 2016 față de anul 2015
în proporție de 20,41% , cât și o creștere a acestora în anul 2017 față de anul 2016 în marime de
31,53%, ca urmare a creșterii datoriilor comerciale și similare, cât și a sumelor datorate instituțiilor
de credit.

Cu toate acestea datoriile pe termen lung manifestă o evoluție în sens negativ, modificarea
relativă a acestora în anul 2016 față de 2015 reprezentând o scădere de 5,62%, iar pentru anul 2017
în raport cu 2016 scăderea este de 3,39%

4.1.3 Structura resurselor împrumutate, (exprimare procentuală)


prezentată cu ajutorul graficelor de tip structură.

17
Structura resurselor împrumutate pentru anul 2015

Datorii comerciale și similare


Sume datorate instituțiilor de
13% credit
2%
5% Datorii din impozite și taxe curente
6% 47% Provizioane pe termen scurt
Subvenții pentru investiții (pe
termen lung)
Impozit amânat
27%

Figura 4 . Structura resurselor împrumutate pentru anul 2015.

Figura 4 evidențiază structura pe componente a resurselor împrumutate pentru anul 2015. Cu o


pondere semnificativă se prezintă datoriile comerciale și similare cu 47%, iar 27% ocupă sumele
datorate instituțiilor de credit. Proporții relativ mai mici înregistrează impozitul amânat (13%),
datoriile din impozite și taxe curente(6%), provizioanele pe termen scurt(5%) precum și subvențiile
pentru investiții pe termen lung(2%).

18
Structura resurselor împrumutate pentru anul 2016

15%

2%
0%
1% 39%
9%

33%

Datorii comerciale și similare Sume datorate instituțiilor de credit


Datorii cdin impozite și taxe curente Provizioane pe termen scurt
Subvenții pentru investiții (pe termen scurt) Subvenții pentru investiții (pe termen lung)
Impozit amânat

Figura4.1. Structura resurselor împrumutate pentru anul 2016.

Graficul de mai sus evidențiază structura resurselor împrumutate pentru anul 2016. Astfel cea
mai mare pondere o înregistrează datoriile comerciale și similare în proporție de 40%, fiind urmate
de sumele datorate instituțiilor de credit cu o pondere de 33%. Mărimi relative mai mici
înregistrează impozitul amânat(15%), datoriile din impozite și taxe curente(9%), mai puțin
semnificative fiind subvențiile pentru investiții(2%), provizioane pe termen scurt(1%). În același
timp în structură resurselor împrumutate, apar și subvențiile pentru investiții(pe termen scurt), pe
care nu le putem evidenția în exercițiul financiar precedent.

19
Structura resurselor împrumutate pentru anul 2017
Impozit amânat
12%
Subvenții pentru investiții(pe
Subvenții pentru investiții(pe
termen lung)
termen scurt) 2%
Datorii din impozite0%
și taxe curente
6% Datorii comerciale și similare
36%

Sume datorate instituțiilor de credit


45%

Figura 4.2 Structura resurselor Împrumutate pentru anul 2017.


Structura resurselor împrumutate în anul 2017 prezintă o structură diferită față de anul anterior.
Astfel, sumele datorate instituțiilor de credit înregistrează cea mai mare pondere de 45%, iar
datoriile comerciale și similare prezintă o pondere de 35%. Celelalte componente: impozitul amânat,
datoriile din impozite și taxe curente, subvențiile pentru investiții sunt în proporție respectiv de 12%,
6% și 2%.

20
4.2 Analiza evoluției resurselor împrumutatate și a principalilor factori de
influență

4.2.1 structurii resurselor împrumutate ale S.C ANTIBIOTICE S.A

200,000,000
180,000,000
160,000,000
140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
Datorii Sume Datorii din Provizioane Subvenții Subvenții Impozit
comerciale și datorate impozite și pe termen pentru pentru amânat
similare instituțiilor taxe curente scurt investiții(pe investiții(pe
de credit termen termen lung)
scurt)

2015 2016 2017

Figura 4.3Evoluția structurii resurselor împrumutate ale S.C ANTIBIOTICE S.A

4.2.2 Explicarea evoluțiilor.


Din figura de mai sus, precum și din graficele prezentate anterior putem evidenția unele aspecte ce
vizează evoluția componentelor resurselor împrumutate ale întreprinderii S.C ANTIBIOTICE S.A.

1. Cele mai mari ponderi în cadrul acestor componente le înregistrează datoriile comerciale și
similare. Acest aspect însă vizează exercițiile financiare 2015 și 2016. În 2017 se observă o
pondere mai mare pe care o reprezintă sumele datorate de către întreprindere instituțiilor de
credit, ceea ce poate evidenția tendința firmei de a-și dezvolta domeniul de activitate pe baza
unor împrumuturi externe.
2. O situație contrară o înregistrează subvențiile pentru investiții atât pe termen scurt(care apar
doar în anii 2016 și 2017), cât și cele pe termen lung. Acestea fiind în proporție relativ mică
pe parcursul celor 3 exerciții financiare, dovedesc faptul că întreprinderea este finanțată
preponderent din surse externe.
21
CAPITOLUL 5 Concluzii

În concluzie, este necesară evidențierea faptului că scopul acestei lucrări a fost analiza surselor de
finanțare ale companiei S.C Antibiotice S.A. Abordarea aspectelor privind analiza elementelor de
capital propriu, cât și a resurselor împrumutate, care reprezintă, de fapt, datoriile pe termen lung și
scurt, precum și a factorilor de influență a permis crearea imaginii asupra activității de finanțare a
întreprinderii respective. De asemenea, putem afirma că S.C Antibiotice S.A are o tendință inovativă
de dezvoltare și progresare încă de la începutul înființării acesteia, fapt pentru care i s-a atribuit rolul
de unul dintre cei mai importanți producători de substanțe medicamentoase din România. Astfel,
aceasta își concentrează alocarea resurselor proprii, cât și apelarea la resurse externe în măsură
aproape egală pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare și laboratoarelor de cercetare. Compania
S.C Antibiotice S.A posedă o strategie financiară bine evidențiată, resursele acesteia adaptându-se la
cerințele pieței.

Bibliografie
 www.bvb.ro
 www.antibiotice.ro
 www.zf.ro
 Bucătaru, D., - Finanțele întreprinderii, editura Tipo Moldova, Iași, 2010

22