Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“, IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZARE: CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
DISCIPLINA: FINANȚE

ANALIZA STRUCTURII ACTIVULUI


ÎNTREPRINDERII S.C. IAȘITEX S.A IAȘI

Conducător științific, Student,


As. Pr. Oprea Otilia-Roxana Calistrat Georgiana- Florentina

IAȘI, 2019
CUPRINS

Introducere;
Capitolul 1 – Prezentare generală a întreprinderii IAȘITEX SA IAȘI;
1) Cadrul general de organizare și desfășurare al activității:
 Obiect de activitatea;
 Structura acționari;
2) Piața și concurența;
Capitolul 2 – Structura activului bilanțier;
-Evoluția în structura activului;
Capitolul 3 – Analiza activelor imobilizate și a factorilor de influență;
-Structura activelor imobilizate;
Capitolul 4 – Analiza activelor imobilizate circulante;
-Structura activelor circulante;
Capitolul 5 – Concluzii;
Bibliografie
INTRODUCERE

Scopul acestui proiect este de a afla, a analiza si de a prezenta o structură detaliată


a activelor societății IAȘITEX SA IAȘI cu ajutorul situațiilor financiare anuale, dar și a
factorilor de influență, având ca suport parcurgerea a 4 capitole, astfel:
 În capitolul 1 se va prezenta obiectul de activitate al firmei, structura
acționarilor, piața si concurenții acesteia;
 În capitolul 2 se va prezenta si va fi descrisa evoluția structurii activului;
 Capitolul 3 va cuprinde analiza in detaliu a activelor imobilizate, dar și
evoluția structurii și factorilor de influență;
 În ultimul capitol vor fi analizate activele circulante, acesta fiind
asemănător cu cel din urmă.

În urma parcurgerii detaliate si a elaborării celor 4 capitole, se vor prezenta principalele


concluzii la care s-au ajuns, îndeplinind astfel scopul acestui proiect.
CAPITOLUL 1
PREZENTAREA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII IAȘITEX SA IAȘI
Din acest capitol veți afla :
 Informații privind SC IAȘITEX SA IAȘI;
 Obiectul său de activitate;
 Numărul de acționari si de acțiuni;
 Poziția pe piață;
 Produsele si serviciile pe care le oferă;
 Concurenții;

S.C. IAȘITEX S.A. IAȘI a fost înființată in anul 1910. Firma este una dintre cele mai
mari și importante din industria textilă românească, aceasta fiind specializată în producția de
țesături si confecții, dar și în prelucrarea firelor de bumbac. La început aceasta a purtat numele de
„ Țesătura “ IAȘI , până în anul 1948 când a fost naționalizată. În perioada comunistă, a purtat
denumirea de „Întreprinderea de Stat Țesătura Iași“ pana în anul 1990 când aceasta s-a constituit
ca societate pe acțiuni sub numele de S.C IAȘITEX S.A. În anul 2003, societatea a fost
privatizată.
Sediul firmei este în Iași, având 3 secții principale :
 Țesătoria;
 Finisajul chimic;
 Confecțiile;
Toate secțiile sunt dotate cu utilaje ultra-moderne având un număr de peste 150 de mașini.
Principalele produse realizate sunt:
 Huse pentru fotolii, canapele, șezlonguri, mobilă;
 Articole pentru decorațiuni interioare (draperii, perdele, lenjerii de pat,
etc.);
 Îmbrăcăminte de lucru și protecție(halate, costume salopete,
combinezoane, etc.);
 Haine sau veste matlasate, costume bucătari, costume medici, etc.

Obiectele de activitate ale societății sunt:


 Producerea și comercializarea de fire, țesături din bumbac și tip bumbac și diferite
confecții textile;
 Activitatea de import si export, prin societăți specializate sau compartimente ale
acesteia;
 În vederea desfășurării unei bune activități, se prestează servicii de management,
marketing, întreținerea și reparația instalațiilor, a pieselor de schimb, dar si
anumite tehnici de calcul;
 Achiziționarea, producerea și comercializarea bunurilor de orice tip, la preț cu
ridicata sau amănuntul, inclusiv in contrapartidă cu alte mărfuri;
 Testarea aptitudinilor și performanțelor în cazul recrutărilor și calificării forței de
muncă existente;
 Întocmirea de studii de ergonomie industrială;

Conform Bursei de Valori București, acțiunile firmei IAȘITEX S.A. IAȘI se


tranzacționează la Categoria de bază, acestea sunt emise sub formă dematerializată, registrul
acționarilor fiind deținut de către Societatea Comercială „ Depozitarul Central “ - SA.
La data de 18.12.2019, structura acționariatului firmei IAȘITEXT S.A. IAȘI a fost
următoarea:

Acționari

A2 IMPEX PREMIUM TEXTILE S.R.L.


UZUC S.A.
STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI
Alți acționari

S.C. IAȘITEX S.A. IAȘI face parte din Grupul SCR, cel mai puternic grup industrial din
România, compania avându-l ca președinte pe Ștefan Vuza. Acționarul majoritar al companiei
este A2 IMPEX. În cei peste 100 de ani în industria textilă, firma și-a câștigat respectul clienților
prin seriozitate și calitate, astfel în momentul de față marca și produsele sunt recunoscute în peste
20 de Țări din Europa, Asia și America de Nord și Centrală.
Face parte din primii zece producători de textile din România, fiind singura companie ce
si-a menținut activitatea timp de peste 100 de ani, asigurând astfel 89% din producția națională.
Pe lângă parteneriatul cu firma DEDEMAN, unul din principalii lor clienți este retailerul suedez
IKEA, pentru care firma produce 80%.
Ocupând locul 4 în industria textilă din România, principalii concurenți sunt:
 Adesgo;
 Agreșana;
 Carpatex;

CAPITOLUL 2

STRUCTURA ACTIVULUI BILANȚIER

Principalele structuri de activ:


Active Imobilizate: -Imobilizări necorporale;
-Imobilizări corporale;
-Imobilizări financiare;
Active circulante: -Stocuri;
-Creanțe;
-Casa și conturi la bănci;
Activele imobilizate reprezintă bunurile si valorile cu o durată de utilizare mai mare de 12
luni și care nu se consumă la prima utilizare. Imobilizările necorporale reprezintă active
intangibile, necorporale, nemateriale. Cele corporale reprezintă bunuri tangibile, investiții
materiale, acestea fiind deținute de către o persoană juridică, având ca scop producția de bunuri
sau prestări de servicii.
Activele circulante sunt bunurile ce participă la un singur circuit economic, fiind deținute
pe o perioadă mai mică de 12 luni. Această categorie este importantă pentru finanțarea curentă a
activității companiei. Stocurile reprezintă bunurile materiale deținute de către societate cu scopul
de a fi vândute sau pentru a fi folosite în procesul de producție, în acestea fiind incluse materiile
prime si cele consumabile. Creanțele sunt valori economice avansate temporar de societate către
alte persoane fizice sau juridice pentru care urmează să primească un echivalent valoric bănesc
sau un serviciu. Casa și conturile la bănci în lei reprezintă valori sub formă de bani.
SITUAȚIA ACTIVELOR ÎNTREPRINDERII IAȘITEX, ÎN PERIOADA 2016-2018

Structuri de activ 2016 (RON) Raport 2017 (RON) Raport 2018 (RON) Raport
A. Active imobilizate 186.544.742 100% 151,936,446 100% 97,700,996 100%
Imobilizări necorporale 549 00.01% 0 0% 0 0%
Imobilizări corporale 88,841,745 47.62% 72,134,247 47.48% 34,367,228 35.18%
Imobilizări financiare 97,702,448 52.37% 79.802.199 52.52% 63,333,768 64.82%
B. Active circulante 18,272,092 100% 40,862,753 100% 58,450,479 100%
Stocuri 11.024.994 60.38% 12,746,010 31.19% 8.596.095 14.70%
Creanțe 5,077,146 27.76% 27,068,802 66.24% 45.746.996 78.27%
Casa și conturi la bănci 2.169.952 11.86% 1,047,941 2.57% 4,107,388 7.03%
Total Active 204,816,834 192,799,199 156,151,475

Sursă: btcapitalpartenrs.ro

Conform datelor prezentate mai sus, vom face o scurtă analiză:


 Imobilizările necorporale au atins punctul maxim în anul 2016, următorii ani scăzând si
atingând pragul de 0%, menținându-se constant. (nu s-au mai achiziționat Concesiuni,
brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări
necorporale)
 Deși imobilizările corporale au înregistrat o ușoară scădere, cele financiare au crescut cu
peste 10 procente, această majorare a fost dată de către deținerea mai multor acțiuni la
filiale.
 Activele imobilizate au scăzut pe parcursul celor 2 ani destul de drastic, înjumătățindu-se,
în schimb compensează cu cele circulante, acestea crescând semnificativ, aceasta creștere
datorându-se creanțelor.
Evoluții în structura activului:

Evoluție activ
Casa și conturi la bănci 11.86% 2.57% 7.03%

Creanțe 27.76% 66.24% 78.27%

Stocuri 32.08% 31.19% 14.70%

Imobilizări financiare 52.37% 52.52% 64.82%

Imobilizări corporale 47.62% 47.48% 35.18%

Imobilizări necorporale 0.01% 0.00%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016 2017 2018

Putem observa că cel mai bun an al firmei a fost anul 2016. Cele mai drastice scăderi sunt
în rândul imobilizărilor necorporale și în situația conturilor la bănci. Cea mai mare creștere o
înregistrează Creanțele, urcând de la 27,76% la 78,27%. În ceea ce privește celelalte evoluții
acestea nu au creșteri sau scăderi semnificative.
CAPITOLUL 3

Analiza structurii activelor imobilizate si a factorilor de influență

Tipuri de active imobilizate 2016 2017 2018


1. Imobilizări necorporale 549 0 0
Concesiuni, brevete, etc. 549 0 0
Imobilizări necorporale in curs de execuție 0 0 0
2. Imobilizări corporale 88,841,745 72,134,247 ###
Terenuri și construcții 78.507.806 62,852,070 ###
Instalații tehnice și mașini 9,790,446 8,749,462 5,625,458
Alte instalații, utilaje, etc. 58,003 73,910 59,379
Imobilzări corporale în curs de execuție 485,490 458,805 390,366
3.Imobilizari financiare 97,702,448 79,802,199 ###
Acțiuni deținute la filiale 97,700,265 79,780,027 ###
Alte împrumuturi 2,183 22,172 1,183
Total Active Imobilizate 186,544,742 ### ###

Din tabelul prezentat mai sus putem observa cu ușurință scăderea anuală pe care o
suferă firma. Exista o creștere foarte mare în anul 2017 în rândul împrumuturilor, de aproximativ
10 ori.
Structura activelor imobilizate (exprimate procentual)

active Imobilizate anul 2016

Imobilizări
corporale
0% Imobilizări
Imobilizări necorporal
financiare e
52% 48%

ACTIVE IMOBILIZATE ANUL 2017

Imobilizări
Imobilizări corporale
financiare 47%
53%

ACTIVE IMOBILIZATE 2018

Imobilizări
corporale
Imobilizări 35%
financiare
65%
Conform graficelor prezentate mai sus, putem observa că ponderea cea mai mare și
constantă este cea a imobilizărilor financiare. Acest fapt este datorat de acțiunile pe care firma le
deține la alte filiale. Acestea fiind urmate de cele corporale, lucru firesc având în vedere ca este o
societate ce are ca obiect de activitate comercializarea de țesături și confecții textile. Imobilizarea
care este aproape inexistentă, având în vedere rezultatele din anul 2017 si 2018 sunt cele
necorporale, iar acest lucru îl putem explica prin faptul că nu s-au achiziționat licențe, concesiuni,
mărci comerciale și alte imobilizări necorporale

CAPITOLUL 4

Analiza structurii activelor circulante și a factorilor de influență

Ceea ce ne atrage atenția din tabelul de mai sus este creșterea bruscă a
creanțelor, ajungând de la 5.077.146 la 45.756.996 foarte rapid, in doar 2 ani. Dacă
cele comerciale se învârt cam în jurul aceleiași sume, sumele de încasat de la
entitățile afiliate fac diferența. Deși materiile prime și stocurile scad progresiv de la
an la an, cresc produsele în curs de execuție, ceea ce înseamnă că cererea pe piață
este din ce în ce mai mare, lucru văzut si la sumele totale. Valoarea din 2016
ajunge să crească cu de 3 ori mai mult până in 2018, un lucru ceea ce este foarte
îmbucurător.
STRUCTURA ACTIVELOR CIRCULANTE

active circulante 2016


Casa și
conturi la
bănci în lei
12%
Creanțe
28%
Stocuri
60%

Casa și
ACTIVE CIRCULANTE
conturi la 2017
bănci
3% Stocuri
37%
Creanțe
60%

ACTIVE CIRCULANTE 2018


CasaStocuri
și
conturi
15%
la bănci
7%
Creanțe
78%

Deși în anul 2016, ponderea cea mai mare o au stocurile, putem observa cum cum
creanțele îi iau locul în 2018. Disponibilitățile bănești in schimb de la un procentaj de 12%, in
2016, are o scădere bruscă la 3%, urmând ca în 2018 să crească 4 procente.
CAPITOLUL 5

Concluzii

Având în vedere situațiile, analiza și graficele efectuate mai sus, primul lucru
pe care îl putem observa este scăderea treptată a totalului activelor, de la 186
milioane de lei in 2016, la 156 de milioane in 2018. Având în vedere că activele
imobilizate joacă un rol important in desfășurarea firmei, faptul că acestea scad de
la an la an, nu este un lucru îmbucurător. În schimb, ceea ce putem vedea este
creșterea activelor circulante, semn că firma încearcă diferite strategii de strângere
a mai multor clienți si investirea în servicii de calitate pentru a-i fideliza pe cei
existenți.
În concluzie, firma SC IAȘITEX SA IASI trebuie să pună accent pe calitate
produselor, a serviciilor pe care le oferă, să identifice unele metode inovative care
să acapareze noi parteneriate si noi clienți, dar cel mai important trebuie să acorde o
atenție sporită la scăderea anuală a activelor.
BIBLIOGRAFIE

https://www.magaziniasitex.ro/
https://www.iasitex.ro/
https://www.tradeville.eu/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ia%C8%99itex
https://www.bvb.ro/
https://www.roclear.ro/