Sunteți pe pagina 1din 3

SEMINAR 5

TEHNICI DE COMUNICARE, FILTRE, MECANICA EXPRIMARII

SUBIECTE SUPUSE DISCUŢIEI


1. Care sunt regulile de bază ale ştiinţei influenţării?
2. Care sunt, conform opiniei dumneavoastră, cele mai importante tehnici de
comunicare? Dintre acestea, care vă apare a fi cea mai importantă şi de ce?
3. Vi se întâmplă să adresaţi întrebări pentru a „vă afla în treabă”? De ce?
4. Atunci când primiţi un răspuns pe care îl apreciaţi a fi necorespunzător pentru
întrebarea pe care tocmai aţi adresat-o, „realizaţi” că nu interlocutorul este de vină, ci
chiar dumneavoastră? De ce?
5. Care, dintre tipurile de întrebări adresate de dumneavoastră în funcţie de scopul
urmărit apreciaţi că este cel mai important? Argumentaţi, vă rugăm, cât mai detaliat,
răspunsul dumnevoastră.
6. În ce situaţii apelaţi, cel mai frecvent, la întrebări:
a) flatante?
b) orientate?
c) cu trimitere la terţi?
d) „ricoşeu” simplu, urmat de tăcere?
e) generalizate?
f) alternative?
g) reformulări?
Argumentaţi, vă rugăm, cât mai detaliat, răspunsul dumnevoastră.
7. În situaţia în care doriţi să propuneţi o întâlnire de afaceri, la ce tip de întrebări
apeciaţi că este recomandabil să apelaţi? De ce?
8. La ce tip(uri) de întrebări apreciaţi că este oportun să apelaţi în finalul unei discuţii
sau în cel al fianlizării unei idei? Argumentaţi, vă rugăm, cât mai detaliat, răspunsul
dumnevoastră.
9. În ce situaţii apreciaţi că este oportun pentru dumneavoastră să apelaţi la întrebări de tip
„ricoşeu”? Argumentaţi, vă rugăm, cât mai detaliat, răspunsul dumnevoastră.
10. Ce tipuri de ascultare cunoaşteţi? La care dintre acestea apelaţi, de regulă? De ce?
11. Enumeraţi cele 10 reguli „de aur” ale ascultării.
12. La ce tip de ascultare, ca tehnică de comunicare apelaţi, de regulă? O faceţi în mod
conştient? De ce?
13. Ce faceţi în situaţia în care cineva vă întrerupe, în timpul unei expuneri (alocuţiuni)?
Vă rugăm să argumentaţi, cât mai detaliat, răspunsul dumnevoastră.
14. Ce faceţi în situaţia în care, la o întrebare pe care aţi adresat-o, cineva vă dă un
răspuns pe care îl apreciaţi ca fiind necorespunzător? Argumentaţi, vă rugăm,
răspunsul dumnevoastră.
15. În ce situaţii apelaţi, conştient, la ascultarea pasivă? Dar la cea activă? De ce?
16. Ce tipuri de relansări, ca tehnică de comunicare, cunoaşteţi şi la care dintre ele,
apelaţi, cel mai frecvent, conştient (în cunoştinţă de cauză)? De ce? Vă rugăm să
exemplificaţi câteva relansări pasive la care apelaţi, instinctiv.
17. Ce înţelegeţi prin „filtre”, în contextul comunicării interpersonale?
18. La care dintre filtrele fiziologice „cedaţi”, cel mai frecvent? De ce? Vă rugăm să
argumentaţi, cât mai detaliat, răspunsul dumnevoastră.
19. La care dintre filtrele psihologice sunteţi mai vulnerabil? De ce? Vă rugăm să
argumentaţi, cât mai detaliat, răspunsul dumnevoastră.
20. Apelaţi, vreodată, în mod conştient, la vreun filtru fiziologic, pentru a influenţa
interlocutorul? În cazul unui răspuns afirmativ, vă rugăm să precizaţi la care dintre
filtrele fiziologice apelaţi şi care este motivaţia pe care o aveţi pentru a proceda într-
o asemenea manieră.
21. Dacă ar trebui să faceţi o ierarhizare (evident, subiectivă) a importanţei pe care o
alocaţi filtrelor fiziologice, care ar fi aceasta? ? Vă rugăm să argumentaţi răspunsul
dumnevoastră.
22. Aţi apelat, vreodată, în mod conştient, la demotivarea interlocutorului? De ce?
23. Aţi exteriorizat, vreodată, în mod conştient, emoţia/emoţiile dumneavoastră, cu
scopul de a vă influenţa (manipula) interlocutorul? Vă rugăm să explicaţi, cât mai
detaliat, de ce aţi procedat într-o asemenea manieră.
24. În ce măsură sunteţi influenţat(ă) de experienţa de afaceri şi, în general, de cea de
viaţă, a celui aflat în faţa dumneavoastră? Vă rugăm să argumentaţi, cât mai detaliat şi
cât mai puţin subiectiv răspunsul dumnevoastră.
25. În ce măsură apreciaţi că v-ar servi, într-o discuţie cu cineva, să apleaţi la un filtru
psihologic? De ce?
26. Precizaţi filtrul fiziologic care, transformat şi în filtru psihologic, ne poate crea un
cert avantaj asupra interlocutorului, după cum ne poate şi „trăda”, dacă nu chiar şi
destabiliza. Vă rugăm să explicaţi motivaţia opţiunii dumneavoastră pentru răspunsul
formulat.
27. Dacă ar trebui să faceţi o ierarhizare (evident, subiectivă) a importanţei pe care o
alocaţi filtrelor psihologice, care ar fi aceasta? ? Vă rugăm să argumentaţi răspunsul
dumnevoastră.
28. Care sunt cele 10 elemente ale mecanicii exprimării? La care dintre acestea apelaţi,
de regulă, în mod conştient? De ce?
29. Vă rugăm să precizaţi minimum 5 dintre abilităţile pe care trebuie să le
dovedim pentru a fi cât mai eficienţi în comunicarea interpersonală.
Dumneavoastră pe care dintre acestea le dovediţi?
30. De ce credeţi că este recomandabil să respectăm identitatea interlocutorului,
imaginile utilizate de acesta? Vă rugăm să argumentaţi, cât mai detaliat, răspunsul
dumnevoastră.
31. De ce credeţi că, de regulă, oamenii înţeleg numai ceea ce vor şi nu ceea ce li se
transmite?
32. De ce apreciaţi că este important să facem dovada faptului că ştim şi că avem
capacitatea de a rezolva conflicte şi de a negocia neînţelegerile?
33. De ce apreciaţi că este important să facem dovada faptului că ştim şi că avem
capacitatea de a rezolva problemele apărute în relaţiile interpersonale ?
34. De ce apreciaţi că este important să facem dovada faptului că ştim şi că avem
capacitatea de a disimula problemele personale în relaţiile cu ceilalţi?
35. De ce credeţi că oamenii au nevoie de recunoaşterea celor din jur, de acceptarea
acestora?

S-ar putea să vă placă și