Sunteți pe pagina 1din 14

CAPITOLUL II

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN


MUNCĂ LA COMERTUL CU AMANUNTUL A PRODUSELOR DIN
FARMACIA VETERINARA

1. Prezentele norme specifice de protectie a muncii pentru comertul cu amanuntul cuprind


cerintele necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca a personalului care
desfasoara activitati comerciale.

2. Prevederile prezentelor norme au ca scop diminuarea sau eliminarea pericolelor specifice


acestor activitati si desfasurarea proceselor de munca in conditii de securitate si sanatate.

3. Prevederile prezentelor norme specifice se aplica persoanelor juridice sau fizice care
desfasoara activitati comerciale.

2. PREVEDERI GENERALE PRIVIND ACTIVITATILE COMERCIALE

2.1. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

2.1.1 In timpul programului medicul veterinar din cadrul farmaciei va avea in vedere


respectarea urmatoarelor prevederi :

- instructiunile pentru medicul veterinar din cadrul farmaciei cuprind masuri de


prevenire a accidentarii  si imbolnavirii profesionale, luand in considerare pericolele specifice
acestor activitati in corelatie cu cerintele desfasurarii proceselor de munca in conditii de
securitate.

- scopul prezentelor instructiuni este eliminarea sau diminuarea riscurilor de


accidentare in munca sau imbolnavire profesionala, existente in cadrul lucrarilor, proprii celor
patru componente ale sistemului de munca (executant - sarcina de munca - mijloace de
productie - mediu de munca) .

- instructiunile pentru medicul veterinar din cadrul farmaciei se aplica cumulativ cu


legislatia in vigoare

- prezentele instructiuni se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate


ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa survenite la nivel national, a
introducerii de tehnologii noi sau ori de cate ori este cazul.

- angajarea personalului  se face numai pe baza unui examen si aviz medical.

- examenul medical in vederea incadrarii in munca se efectueaza obligatoriu


urmatoarelor categorii de persoane:

- care urmeaza sa fie angajate;


- care isi reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 12 luni calendaristice;
- care sunt transferate sau detasate in alte locuri de munca sau activitati ce nu
pot fi ocupate, decat cu indeplinirea cerintelor legale de ordin sanitar.

- examenul medical in vederea angajarii, periodicitatea controalelor medicale, tipul


investigatiilor clinice si de laborator se efectueaza conform normelor tehnice si
instructiunilor elaborate de Ministerul Sanatatii

- repartizarea personalului  pentru postul : medic veterinar din cadrul farmaciei se va


face tinand cont de:
a) calificarea profesionala;
b) modul de insusire a prevederilor normelor specifice de securitate a muncii;
c) experienta si aptitudini conforme cerintelor necesare exercitarii meseriei.
          

2.1.2 La locurile de munca in care se desfasoara activitati comerciale vor fi repartizate numai
persoane care cunosc echipamentele tehnice, instalatiile si procedeele de lucru, au calificarea
si autorizarea necesara si au fost instruite din punctul de vedere al protectiei muncii.

2.1.3 La efectuarea activitatilor comerciale vor fi repartizati numai lucratori care au corespuns
controlului medical obligatoriu, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.

2.2. Instruirea personalului

2.2.1 Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a medicului veterinar din cadrul


farmaciei in domeniul protectiei muncii se vor realiza conform normelor de securitate si
sanatate in munca.

2.2.2 Persoanele juridice sau fizice au obligatia de a elabora, prin efort propriu sau in
colaborare cu institutii specializate, instructiuni proprii de protectie a muncii, instructiuni ce
vor fi supervizate de specialisti in domeniu. Aceste instructiuni vor fi afisate la loc vizibil.

2.2.3 In cadrul procesului de instruire in domeniul protectiei muncii a medicului veterinar din
cadrul farmaciei, se vor transmite toate informatiile necesare, referitoare la :

- riscurile la care sunt expusi;

- partile periculoase ale echipamentelor tehnice utilizate, in functie de specificul activitatii;

- dispozitivele de protectie existente;

- mijloacele de protectie si autoprotectie;

- modul de interventie in caz de avarii sau accidente;

- sistemele de avertizare/semnalizare/alarmare;

- semnificatia marcajelor diferitelor incarcaturi, colete etc., conform standardelor.


2.2.4 Masurile de prim ajutor se vor stabili, in functie de specificul activitatii comerciale
desfasurate, cu avizul medicului de medicina a muncii sau cu competenta de medicina a
muncii, prin instructiuni proprii.

2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie

2.3.1 Dotarea cu echipamentul individual de protectie si alegerea sortimentelor in functie de


riscurile specifice fiecarui tip de activitate sau operatie comerciala, se vor face conform H.G.
1048/2006.

2.3.2  Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si
certificate in conformitate cu standardele si normativele in vigoare.

2.3.3 Persoana juridica care acorda echipament individual de protectie este obligata:
-  sa doteze lucratorii cu echipament individual de protectie adecvat naturii activitatii
pe care acestia o desfasoara;
-  sa intretina echipamentul individual de protectie in conditii perfecte de utilizare si
siguranta prin pastrare, curatare, reparare si verificare corespunzatoare.

2.3.4 Lucratorul care executa operatii specifice este obligat:


-  sa poarte echipamentul individual de protectie cu care a fost dotat;
- sa nu foloseasca echipamentul individual de protectie in alte scopuri decat
cel   pentru care i s-a acordat;
-  in cazul schimbarii specificului activitatii sa solicite echipament individual de  
       protectie adecvat

2.3.5 Pentru asigurarea unei igiene corporale corespunzatoare, lucratorul comercial care
manipuleaza si comercializeaza diverse materii si materiale nocive, inainte de servirea mesei
isi vor spala mainile si fata.

2.3.6 La terminarea lucrului, echipamentul individual de protectie va fi depus in vestiare


special amenajate.

2.3.7 Echipamentul individual de protectie va asigura protectia impotriva tuturor riscurilor


existente la locul de munca.

2.4. Organizarea locului de munca si a activitatilor

2.4.1 Toate caile de acces ale spatiilor de lucru vor fi mentinute in stare de curatenie, libere de
orice obstacol si vor fi marcate vizibil, pentru a se evita expunerea salariatilor la accidente.
Caile de acces vor fi nivelate podite sau pavate, si amenajate in vederea scurgerii apei. Iarna,
caile de acces vor fi curatate de zapada si presarate cu materiale antiderapante (nisip, sare,
rumegus etc.).

2.4.2 Diversele marfuri vor fi depozitate in spatii distincte, special amenajate, in functie de
natura marfii.

2.4.3 In spatiile de lucru se va asigura un iluminat corespunzator (natural, artificial sau mixt)
conform prevederilor normelor de securitate si sanatate in munca.
2.4.4 In cazul in care, in spatiile de lucru, temperatura aerului depaseste valoarea de 25 0 C, se
va asigura o viteza de miscare a aerului de cel putin 0,5 m/s, indiferent de intensitatea
efortului fizic.

2.4.5 In cazul muncii in aer liber se vor lua masuri care sa previna racirea sau suprancalzirea
lucratorului comercial, prin intreruperi periodice ale activitatii, a caror durata si frecventa vor
fi conform propunerilor conducerii unitatii.

2.4.6 Pentru evitarea curentilor de aer din zona usilor dinspre exterior, se vor prevedea separat
sau combinat :

- perdele sau sorturi din material plastic sau cauciuc;

- paravane longitudinale sau exterioare;

- camere tampon (sasuri) interioare sau exterioare;

- perdele de aer cald.

2.4.7 Aparatele de marcat electronice fiscale vor fi amplasate in asa fel incat lucratorul
comercial care le deserveste sa fie ferit de curentii de aer ce s-ar putea produce prin
deschiderea usilor.

2.4.8 Pentru asezarea si manipularea marfurilor din rafturi, spatiile comerciale vor fi dotate cu
scari simple sau duble care vor fi prevazute cu dispozitive de prindere in partea superioara si
placi de cauciuc in partea inferioara (pentru scarile simple), iar cele duble cu lant de siguranta
si placi de cauciuc pe partea inferioara.

2.4.9 Mobilierul comercial va fi amplasat astfel incat sa se obtina o stabilitate


corespunzatoare. Rafturile se vor prinde de pereti prin dispozitive speciale de prindere.
Periodic se va verifica orizontalitatea rafturilor.

2.4.10 Piesele de sticla din componenta mobilierului vor fi intregi, fara sparturi, crapaturi sau
bucati lipsa. Marginile acestora trebuie sa fie slefuite, fara portiuni taioase sau zgrunturoase.

2.4.11 Orice element de mobilier va fi finisat corespunzator, pentru a nu provoca accidente la


manipularea marfii.

2.4.12 Periodic va fi verificata stabilitatea pieselor de mobilier.

2.4.13 La amplasarea mobilierului si a marfurilor se vor lua urmatoarele masuri :

- spatiul de amplasare sa fie in afara spatiilor de circulatie a personalului;

- personalul salariat sa nu fie expus actiunii curentilor de aer, radiatiilor solare directe etc.

2.4.14 Aparatele de marcat electronice fiscale si laptopul vor fi montate pe materiale


fonoabsorbante (pasla, placi de cauciuc etc.).
2.4.15 Reziduurile rezultate din diverse procese tehnologice vor fi deversate in reteaua de
canalizare, numai dupa ce acestea au fost supuse unor procese de epurare si denocivizare.
Lichidele ce contin hidrocarburi vor fi colectate in bazinele separatoare de grasimi.

2.4.16 Peretii incaperii vor fi placati cu faianta pana la inaltimea de 2 m, pentru intretinerea
lor in stare de curatenie;

2.4.17 Podeaua va fi realizata din materiale rezistente si usor de intretinut;

2.4.18 Locurile de munca vor fi astfel amenajate incat sa asigure circulatia lucratorilor si
clientilor in deplina siguranta.

2.4.19 Locurile de munca vor fi iluminate corespunzator in conformitate cu legislatia in


vigoare si dupa caz vor fi ventilate, in vederea eliminarii riscului de accidentare sau
imbolnavire profesionala datorat gazelor nocive sau explozive ce se pot produce in timpul
lucrului sau din alte cause.

2.4.20 Lampile electrice folosite pentru iluminatul locurilor de munca vor fi mentinute


curate.

2.4.21 Se vor asigura cai de acces usoare la produsele destinate comercializarii;

2.4.22 .Se va asigura iluminatul pentru caile de acces, pentru spatiile de depozitare a
produselor destinate magazinului.

2.4.23 Depozitarea marfii se va face astfel incat sa se excluda pericolul de accidentare,


incendii si explozii

2.4.24 Depozitarea marfii se va face in asa fel incat sa fie exclusa posibilitatea   caderii
acesteia.

2.4.25 .Se interzice  blocarea locurilor de munca cu ambalaje

2.4.26 Se vor semnaliza pericolele de impiedicare pentru ca lucratorul sa nu alunece sau


sa se dezechilibreze

2.4.27 Se va asigura un acces facil la marfurile depozitate  iar acolo unde este


cazul se vor folosi scari speciale pentru aceste situatii

2.4.28 Se interzice depozitarea produselor,ambalajelor chiar si pentru un interval scurt de


timp pe caile de accces si circulatie a personalului si a clientilor;

2.4.29 La stivuirea materialelor in incaperi, greutatea marfii nu va depasi sarcina maxi


ma admisa a planseului si/sau pardoselii.

2.4.30 La stivuire sau prezentarea spre vanzare se va urmari ergonomia spatiului respectiv

2.4.31 Stivuirea se va face fara deteriorarea ambalajelor, stivele fiind constituite din materiale
cu aceleasi forme si dimensiuni sau din ambalaje de acelasi tip si dimensiuni.
2.4.32 Se interzice construirea stivelor din materiale si/sau ambalaje cu forme geometrice
diferite.

2.4.33 In cazul depozitarii materialelor ambalate in cutii, lazi, sau alte tipuri de ambalaje cu
forme geometrice regulate, cand suprapunerea se face direct pe ambalaje, baza stivei trebuie
sa reziste presiuni exercitate de materialele situate deasupra, sa nu prezinte deformari sau
deteriorari, iar inaltimea de stivuire va fi determinata de rezistenta mecanica a ambalajelor,
stabilita prin standarde sau norme interne de fabricatie.

2.4.34 Scoaterea materialelor din stiva se va face astfel incat sa se evite prabusirea stivei.

2.4.35 Pentru descarcarea si manipularea marfii se recomanda  folosirea carucioarelor

2.4.36 Se interzice blocarea spatiilor de vanzare sau depozitare si a locurilor de munca cu


marfa. Se vor controla ambalajele pentru a nu avea corpuri ascutite care ar putea provoca
ranirea lucratorilor.

2.4.37 Se interzice folosirea lazilor in alte scopuri pentru inlocuirea bancilor, scarilor

2.4.38 Se va evita ridicarea de sarcini care sunt grele si instabile,ridicarea intr-o pozitie
incomoda 

2.4.39 Lucratorii vor fi instruiti asupra pericolelor cauzate de pardoselile netede sau cu
multa apa(in urma spalarii),evitandu-se astfel accidentarea acestora sau a clientilor.
In timpul desfasurarii activitatii lucratorul va purta incaltaminte cu talpa antiderapanta

2.4.40 Pentru evitarea alunecarii pe zapada sau gheata,lucratorul va proceda la inlaturarea


zapezii de pe caile de acces precum si la imprastierea de material antiderapant

2.4.41 Aparatele electrice vor fi legate la o priza de pamant pentru evitarea electrocutarii

2.4.42 Instalatia electrica de iluminat si de alimentare a instalatiilor  va fi impamantata si


certificata prin buletinul de masurare acordat de firma abilitata pentru masurarea rezistentei de
dispersie a prizelor de impamantare;

2.4.43 Se va opri accesul in zonele cu potential de electrocutare prin,carcasari,ingradiri


,incuieri

2.4.44 Se interzice manevrarea aparatelor si instalatiilor electrice cu mana uda.

2.4.45 Se interzice repararea oricaror aparate electrice de catre personal, aceasta operatie
facandu - se numai de catre electricieni autorizati.

2.4.46 Se va verifica periodic starea instalatiilor electrice

2.4.47 Conductorii electrici si cablurile trebuie sa respecte urmatoarele conditii :


a)  sa nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol;
b)  sa aiba o lungime suficienta pentru a se adapta la nevoile reale si previzibile ale utilizatorilor,
inclusiv in cazul unei reamenajari a incaperii;
c)  sa asigure accesul usor iar intretinerea sa se efectueze fara intreruperea activitatii;
d)  cablajul trebuie sa corespunda intregului domeniu de reglare aplanurilor de lucru.
 Conductorii electrici nu vor traversa caile de acces fara a fi protejati impotriva deteriorarilor
mecanice.

2.4.48 Este interzisa schimbarea de catre orice persoana a sigurantelor instalatiei electrice. Aceasta se
va face numai de catre electricienii de intretinere.

2.4.49 Este interzis a se folosi instalatii electrice provizorii, conductori de lumina cu tuburi de protectie
strivite, legaturi desfacute, intrerupatoare sparte. In aceste cazuri va fi anuntat imediat electricianul de
intretinere.

2.4.50 Toate tablourile electrice vor fi incuiate.

2.4.51 Este interzis a se scoate stecherul din priza, tragandu-se direct de cordonul electric.

2.4.52 Este interzis introducerea stecherului in prize defecte.

2.4.53 Cablul de alimentare cu curent electric se va desfasura pe toata lungimea lui pentru a preveni
incalzirea acestuia

2.4.54 Cordoanele electrice prelungitoare sunt periculoase putand provoca accidente prin electrocutare
cand se aseaza pe el piciorul unui scaun sau a unei mese metalice, deoarece izolatia poate fi deteriorata
atunci cand suporta o sarcina dura.

2.4.55 Trebuie sa se evite bararea trecerilor cu cordoane electrice sau telefonice.

2.4.56 Trebuie semnalata orice uzura sau defect care apare la cordonul electric. Acesta va putea fi
reutilizat numai dupa ce a fost reparat sau inlocuit de catre electricianul de serviciu.

2.4.57 Este interzis sa se tina sau sa se atinga cu mana un obiect metalic (teava, convector sau
radiatorul caloriferului, etc) in timp ce cu cealalta mana se introduce stecherul in prize.

2.4.58 Este interzis a se pune in functiune o masina inainte de a fi cunoscut sistemul de functionare al


acestuia.

2.4.59 Inainte de conectarea unei masini la o priza electrica trebuie controlata pentru a fi in pozitia
"deconectat".

  2.4.60 Este interzis sa se introduca conductoare electrice direct in priza, fara se se


foloseasca stecherul, aceste improvizatii putand duce la accidente grave prin electrocutare.

  2.4.61 Nu se va pune niciodata in functiune o masina careia i s-a scos carcasa.

2.4.62 Este interzis sa se usuce orice obiect pe conductele de gaz, calorifer, pe soba sau
calorifer electric.

2.4.63 Se va evita contactul cu suprafete taietoare,intepatoare,alunecoase.


2.4.64  In caz de spargere accidentala a sticlelor,cestilor de cafea,paharelor,scrumiere-

lor,rafturilor din sticla,gemurilor,lucratorul va proceda la indepartarea cu atentie a deseurilor


din sticla.

2.4.65 Usile si sertarele mobilierului trebuie inchise imediat dupa folosire pentru evitarea
lovirii sau impiedicarii accidentale  

2.4.66  Nu vor fi amplasate langa aparatele ce produc caldura   materiale inflamabile,iar


lucratorii nu vor sta in imediata apropiere a acestora pentru a nu suferi arsuri.

2.4.67 In caz unui eventual incendiu se va proceda la stingerea focului se va aerisi iar
personalul si clientii vor fi evacuati.

2.4.68 Materialele inflamabile :ambalaje de carton si P.V.C.vor fi indepartate


excluzand aprinderea accidentala  a acestora.

2.4.69 Se vor lua masuri pentru prevenirea posibilelor contaminari cu microbi,virusi,


bacterii,ciuperci,datorate contactului cu bani de hartie sau monede,in acest sens lucratorul va
avea la dispozitie,recipienti cu dezinfectanti(alccol sanitar,solutie de cloramina,apa oxigenata
orosept,orolin,etc.)

2.4.70 De asemenea lucratorul este obligat sa procedeze la spalarea pe maini ori de cate ori foloseste
grupul social sau intra in contact cu obiecte sau suprafete murdare

2.4.71 Se va urmari in permanenta ca iluminatul mixt(natural,artificial) sa fie adecvat spatiilor de


munca.

2.4.72 Se va avea in vedere pozitionarea lucratorului incat sa nu-i fie periclitata sanatatea datorita
usilor sau geamurilor deschise

2.4.73 Se va avea in vedere pozitionarea lucratorului incat sa nu-i fie periclitata sanatatea datorita
curentilor de aer artificial datorati aerului conditionat,sau ventilatoarelor,turbosuflantelor

2.4.74 Filtrele aerului conditionat trebuie schimbate conform cartii tehnice,pentru a preintampina


raspandirea de virusi si microbi in incaperile societatii

2.4.75 Lucratorii trebuie sa cunoasca continutul planului de interventie in caz de calamitati naturale,a


planului de actiune in cazul unui pericol grav si imminent

2.4.76 De asemenea lucratorii trebuie sa cunoasca momentele si conditiile in care se intrerupe lucrul
in caz de declansare a unei calamitati natural

2.4.77 Instalatiile de sonorizare-amplificare vor fi folosite la un nivel de zgomot acceptabil atat


pentru lucrator cat si pentru clienti

2.4.78 Lucratorii vor fi instruiti pentru identificarea comportamentelor inacceptabile si


cunoasterea modalitatilor de rezolvare a situatilor dificile cu clientii

2.4.79 Se vor evita starile conflictuale datorate subordonarii duble


2.4.80 Se va evita utilizarea unui limbaj necorespunzator,in relatiile cu angajatii,

colegii de serviciu,clientii

2.4.81 Pozitiile vicioase(ortostatismul prelungit)se vor evita prin luarea de pauze.

2.4.82 De asemenea se va evita acest lucru prin angajarea unui numar suficient de lucratori    

2.4.83 Se va proceda la predarea incasarilor persoanelor responsabile pentru ca lucratorul


sa nu fie expus pericolului de a fi atacat si jefuit,punandu-i-se integritatea corporala sau chiar
viata in pericol.Se va folosi eventual un seif pentru pastrarea incasarilor si a valorilor.

2.4.84 Personalul care executa operatiile de vanzare  va beneficia si va folosi


echipamentul prevazut in prevederile legislatiei in vigoare privind activitatiile de vanzare

2.4.85 Personalul angajat pentru comercializarea produselor este responsabil de


respectarea prevederilor Legii 307 /2006 - privind prevenirea si stingerea incendiilor, si va
urmarii ca perioada de valabilitate a incarcaturii extinctoarelor sa nu fie depasita si va
fi instruit asupra modului in care se folosesc extinctoarele;

2.4.86 In cazul de pericol de incendiu personalul si clientii vor fi evacuati din incinta unitatii

 2.4.87  Medicul veterinar din cadrul farmaciei trebuie sa respecte, insuseasca si sa aplice sarcinile de
SSM;

2.4 88 Medicul veterinar din cadrul farmaciei trebuie sa utilizeze echipamentul individual de


protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat;  

2.4.89  Medicul veterinar din cadrul farmaciei trebuie sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de
munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a
celorlalti participanti la procesul de munca;

2.4.90  Medicul veterinar din cadrul farmaciei trebuie sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol
iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata conducatorului locului de munca;

2.4.91 Medicul veterinar din cadrul farmaciei trebuie sa isi insuseasca si sa respecte normele de
Protectie a Mediului;

2.4.92 Medicul veterinar din cadrul farmaciei trebuie sa isi insuseasca si sa respecte normele de
Securitate si Sanatate in Munca si masurile de aplicare a acestora;

2.4.93 Medicul veterinar din cadrul farmaciei raspunde pentru respectarea normelor de igiena si de
tehnica securitatii muncii;  

2.4.94 Medicul veterinar din cadrul farmaciei trebuie sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu
se expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala, atat persoana proprie cat si a
clientilor;
2.4.95 Medicul veterinar din cadrul farmaciei trebuie sa sa aduca la cunostinta conducatorilor orice
defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala;

2.4.96 medicul veterinar din cadrul farmaciei trebuie sa sa utilizeze corect echipamentele tehnice din
dotare;

2.4.97 Medicul veterinar din cadrul farmaciei trebuie sa aduca de indata la cunostinta conducerii a
accidentelor de munca suferite de persoana proprie si de alte persoane participante la procesul de
munca;

2.4.98 Aceleasi reguli vor fi respectate si in cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu - loc de
munca si invers

2.4.99 Medicul veterinar din cadrul farmaciei trebuie sa acordarea relatii solicitate de organele de
control; si de cercetare in domeniul SSM.;

2.4.100 Medicul veterinar din cadrul farmaciei se va prezenta la inceperea programului de


lucru,odihnit si intr-o stare psiho-fizica adecvata

2.4.101 Medicul veterinar din cadrul farmaciei va mentine in permanenta ordinea si curatenia;

2.4.102 Locul de munca trebuie dotat cu trusa medicala de prim ajutor care va fi utilizata de lucrator
ori de cate ori situatia o impune

2.4.103 Instructiunile proprii vor fi puse la dispozitia lucratorilor.

2.4.104 Instruirea introductiv generala se va efectua timp de opt ore

2.4.105 Instruirea la locul de munca se va efectua timp de opt ore 

2.4.106 Instruirea suplimentara se va efectua timp de opt ore conform Lg.319/2006

2.4.107 Instruirea periodica a lucratorului se va face la un interval de saizeci de zile timp de doua ore
 

2.5. Protectia impotriva electrocutarii

2.5.1 Cablurile electrice vor fi potejate corespunzator protejate impotriva deteriorarilor


mecanice, termice, chimice etc.

2.5.2 Toate reparatiile, reglajele sau alte interventii asupra instalatiilor electrice se vor efectua
numai dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica si numai de catre electricienii de
intretinere, instruiti corespunzator si autorizati. In zona de lucru, vor fi montate, la loc vizibil
tablite avertizoare de interdictie.

2.5.3 Pentru evitarea electrocutarii prin atingere directa sau indirecta se vor lua masuri tehnice
organizatorice, conform prevederilor Normelor specifice protectie a muncii pentru utilizarea
energiei electrice.
2.5.4 Circuitele de comanda, semnalizare, sesizare vor fi alimentate la tensiuni nepericuloase
dintr-un transformator separator, care sa separe galvanic aceste circuite de circuitele cu
tensiune mai mare.

2.5.5 La aparatele de marcat electronice fiscale, zilnic, inainte de inceperea programului de


lucru, va fi verificata legatura la conductorul de nul.

2.5.6 Echipamentele electrice vor fi protejate cu carcase de protectie si legaturi la prizele de


pamant si la conductorul de nul al instalatiei electrice.

2.5.7 Toate masinile de birou actionate electric (laptop, calculator) vor fi prevazute cu
legatura de protectie la priza de pamant.

2.5.8 Se interzice lucrul la aparatele de marcat electronice fiscale si la cântarele electronice


cand acestea au capacele demontate.

2.5.9 Dupa terminarea lucrului, casele de marcat si cântarele electronice  vor fi scoase de sub
tensiune.

2.5.10 Prizele de alimentare vor fi tip "Schuco" cu legatura de protectie la priza de pamant.

2.5.11 Se interzice lucrul la masinile de birou actionate electric, cu mainile umede sau
murdare de grasime.

2.5.12 Pentru blocarea masinilor de birou, se va proceda la scoaterea lor de sub tensiune iar
pentru interventie, va fi solicitat mecanicul de intretinere.

2.5.13 Este interzisa montarea sigurantelor sau a prizelor cu sigurante la reclamele instalate in
interiorul vitrinelor.

      

2.6. Protectia impotriva incendiilor si exploziilor

2.6.1 Se interzice lucratorului comercial accesul cu flacara deschisa in spatiile de lucru unde
exista pericolul producerii incendiilor si exploziilor. Vor fi afisate, in locuri vizibile, tablite
avertizoare pentru interzicerea fumatului in spatiile de lucru cu pericol de incendii si explozii.

2.6.2 Instalatiile electrice, in spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie, vor fi de
constructii antiex.

2.6.3 Spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie vor fi dotate cu instalatii de
ventilare mecanica de introducere si de evacuare a aerului.

2.6.4 Spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie vor fi dotate cu instalatii de
ventilare de avarie, independente de instalatia de ventilare generala.

2.6.5 In incaperile cu pericol de incendiu si explozie se pot efectua lucrari   numai in


conditiile impuse de normele PSI in vigoare.
2.6.6  Este interzisa pastrarea in incaperile de lucru, cu exceptia celor special amenajate   a:
rezervoarelor, bidoanelor cu combustibili lichizi,uleiuri si a cutiilor cu,vopsele, diluanti -
Pericol de incendiu !

2.6.7 In toate situatiile in care exista riscul de producere a incendiilor sau exploziilor se     vor
lua masurile de prevenire adecvate in conformitate cu normele PSI in vigoare.

2.7 Pregatirea marfurilor pentru vanzare

2.7.1. Spatiile de lucru vor fi mentinute in stare de curatenie, pentru prevenirea alunecarii si
caderii salariatilor. Curatenia va fi efectuata la sfarsitul programului de lucru.

2.7.2 Se va asigura protectia marfurilor si produselor care se comercializeaza .

2.7.3 Cantarul electronic va fi amplasat pe tejghea, in cadrul locului de munca respectiv.

2.7.4 La asezarea pe cantarul electronic, marfurilor li se va asigura stabilitatea necesara in


vederea prevenirii caderii si deci a accidentarii lucratorului comercial. Masuri de stabilitate a
marfurilor se vor lua si la formarea stivelor, inainte si dupa cantarire.

2.7.5 La utilizarea si intretinerea cantarelor electronice se vor respecta indicatiile


producatorului, prevazute in cartea tehnica a utilajului.

2.7.6 Se va asigura ventilarea corespunzatoare a spatiului de lucru;

2.7.7 Sacii cu marfuri pulverulente vor fi manipulati si transportati in asa fel incat sa fie
evitata propagarea pulberilor in spatiile de lucru.

2.7.8 Se vor lua masuri de indepartare a pulberilor care s-ar putea degaja prin manipularea
sacilor.

2.7.9 Periodic, se va efectua curatarea zonelor de lucru si a mobilierului de eventualele pulberi


depuse.

2.8 Comercializarea marfurilor – vanzarea cu amanuntul: vanzarea clasica

2.8.1 Inainte de inceperea lucrului conducatorul locului de munca este obligat sa ia


toate   masurile necesare asigurarii conditiilor normale si sigure privind securitatea   
muncii  pentru lucratorii care efectueaza activitati comerciale.

2.8.2 Inainte de inceperea lucrului conducatorul locului de munca este obligat sa se asigure:


a) daca tuturor lucratorilor li s-a facut instruirea S.S.M. specific meseriei si activitatii ce
urmeaza sa  presteze
b) daca printre personalul  care urmeaza sa inceapa activitatea  exista persoane bolnave,
obosite sau sub influenta bauturilor alcoolice;
c) daca toti lucratorii sunt dotati cu echipament individual de protectie corespunzator
activitatilor ce le au de executat;
d) daca mijloacele de munca ce urmeaza a fi folosite sunt in buna stare.
2.8.3 Existenta unor situatii neconforme cu punctele a, b, c, d, atrage automat obligativitatea
neacceptarii la lucru a persoanei respective.

2.8.4 Lucratorul va executa numai sarcinile incredintate de conducatorul locului de munca si


numai acelea pentru care este calificat si autorizat.

2.8.5 Lucratorul trebuie instruit asupra modului de comportare in caz de atac in scop de jaf.    

2.8.6 Lucratorul trebuie sa anunte imediat organele in drept in cazul producerii unui astfel de
eveniment

2.8.7 Toate locurile de munca unde exista pericolul de intoxicare, sufocare, electrocutare,
cadere de la inaltime etc., vor fi marcate cu tablite avertizoare, iar spatiul respectiv va fi izolat
si imprejmuit fata de zona inconjuratoare prin bariere, balustrade etc

2.8.8 Toate suprafetele pe care se circula vor fi in permanenta mentinute in stare de curatenie,


indepartandu-se orice urma de noroi,apa sau grasimi care ar putea provoca caderea prin
alunecare a lucratorilor.

2.8.9 Conducerea persoanei juridice sau fizice care practica sistemul de vanzare clasica va
lua masuri de organizare a locului de munca si a activitatilor, in asa fel incat sa fie evitata
producerea accidentelor de munca. In acest scop, in magazinele cu vanzare clasica marfurile
vor fi asezate astfel :

- la un nivel situat intre 50 si 180 cm inaltime la podea, pe o lungime de 150-165 cm;

- sub 50 cm inaltime se vor aseza stocurile de rezerva, iar pe partile laterale, marfurile care se
manipuleaza mai rar;

- cantarele se vor aseza in centrul locului munca, iar uneltele si sculele destinate vanzarii
marfurilor in dreapta vanzatorului.

2.8.10 Curatenia in magazin va fi efectuata numai in timpul pauzelor sau la sfarsitul


programului de lucru, cand unitatea va fi inchisa.

2.8.11 Conducerea persoanei juridice sau fizice va lua masurile necesare privind dezinfectia,
dezinsectia si deratizarea spatiilor comerciale, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.

2.8.12 Marfurile vor fi asezate intotdeauna, pe sortimente si in acelasi loc, in functie de


natura lor, in asa fel incat sa fie evitate miscarile inutile, aglomerarea cailor acces si
producerea accidentelor.

2.8.13 Asezarea si manipularea marfurilor in/si din rafturile situate la inaltime, se vor executa
cu ajutorul scarilor simple sau duble prevazute cu dispozitive de prindere si fixare. Se
interzice, pentru efectuarea operatiilor mentionate, folosirea butoaielor, scaunelor, lazilor,
pachetelor sau a altor obiecte de improvizatie.
2.8.14 Marfurile vor fi asezate in rafturi si pe gondole, in asa fel incat acestea sa nu
depaseasca marginile mobilierului.

2.8.15 Recipientele din sticla vor fi asezate pe rafturi si pe gondole in asa fel incat sa se evite
accidentele produse prin rasturnarea, caderea si spargerea acestora.

2.8.16 Marfurile grele se vor aseza pe politele de jos ale rafturilor sau pe podiumuri, iar cele
usoare, pe politele de sus.

2.8.17 In magazin se interzice folosirea oricaror instalatii improvizate.

    2.8.18 Cablurile electrice vor fi pozate corespunzător şi protejate împotriva deteriorărilor


mecanice, termice, chimice etc.

  
INTOCMIT, APROBAT
S.C. “PROM SEC CONSUL” S.R.L S.C. ,,EQUIFARM” S.R.L.