Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE EXCURSIE TEMATICĂ

Organizator : înv.Leschian Alina Ionița


Data excursiei: 28 mai 2020
Tema excursiei: Natura și istoria
Tipul tematicii: interdisciplinar- geografie și istorie;
Itinerar :Colegiul Național Pedagogic Regele Ferdinand Sighetu Marmației- Muzeul
Maramureșean – Muzeul Memorial -Muzeul Etnografic Sighetu Marmației-
Cimitirul ‘’Vesel’’Săpânța- Colegiul Național Pedagogic Regele Ferdinand Sighetu Marmației.
Justificarea proiectului:
Interdisciplinaritatea este promovată de învăţământul actual prin utilizarea informaţiilor din
cadrul mai multor discipline, facilitând înţelegerea acestora şi perceperea lor ca un întreg.
Munca în echipă antrenează toţi elevii: pe cei curajoşi, stăpâni pe cunoştinţele şi deprinderile
lor, dar şi pe cei timizi, nesiguri, stârnindu-le interesul şi ajutându-i să depăşească anumite bariere
existente între ei şi restul clasei.
O activitate didactică bazată pe interdiciplinaritate şi munca în echipă este excursia.
Conţinutul didactic al excursiilor este mult mai flexibil şi mai variat decât al lecţiilor desfăşurate în
sala de clasă, elevii participând cu multă bucurie şi optimism la aceste acţiuni, lărgindu-şi în acest
fel orizontul de cunoştinţe prin contactul direct cu realitatea. Prin mijloacele atrăgătoare pe care le
are la dispoziţie, excursia inviorează activitatea şcolară, stimuleaza curiozitatea de a descoperi noi
fenomene, formeaza o atitudine ecologică pozitivă, prilejuieşte trăiri adânci ale unor sentimente
patriotice. In acastă excursie sunt mai multe lecții active într-o zi.
Astfel, cu ajutorul excursiilor şcolare se dezvoltă spiritul de prietenie, de colectiv, de
disciplină, iniţiativă, precum şi deprinderi, proceduri gospodăreşti de la vârstă mică, toate acestea
fiindu-le folositoare în viaţă.
L.D.Hainault: „Să se acorde mai multă importanţă omului care merge decât drumului pe
care îl urmează.”

1
Obiectivele excursiei:
a) cognitive:
- să identifice principalele elemente fizico-geografice ale zonei;
- să observe principalele obiective istorice, economice, culturale ale zonei;
- să valorifice intra şi interdiciplinar conţinutul informaţional dobândit.
b) afectiv-atitudinale:
- să manifeste interes pentru cunoaşterea frumuseţilor ţării noastre, pentru activitățile de
gastronomie, pentru activitățile interactive;
- să-şi reactualizeze lecturi geografice, istorice şi literare despre elementele observate şi
identificate;
c) psiho-motorii:
- să contribuie la dezvoltarea simţului de orientare geografică;
- să folosească îndrumările de a pregăti preparate, respectând etapele, normele de lucru;
- să-şi dezvolte capacitatea de educaţie ecologică;
Rezultate scontate:
1. pe termen scurt:
- formarea unui comportament conştient şi activ faţă de protecţia mediului înconjurător;
- dezvoltarea capacităţilor de comportament, de integrare în grupul turiştilor, de cooperare
între indivizi;
- cultivarea sentimentului de mândrie patriotică prin declanşarea de emoţii, aprecieri asupra
frumuseţilor fizico- geografice ale teritoriului patriei şi împletirea cu elemente de istorie a
trecutului şi prezentului poporului român.
2. pe termen lung:
- formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor ecologice, de poluare a
mediului şi cultivare a unei educaţii ecologice;
- formarea deprinderilor
- formarea deprinderii de comportare civilizată, corectă, de integrare în structura unui grup
turistic, de cooperare şi respect.
Obiective specifice :
- obiective naturale (Salina Unirea, Muntele de sare, Lacul Miresei),
- culturale (Muzeul Ceasului, Muzeul I.L.Caragiale, Muzeul de Siinte ale naturii)
- religioase (Manastirea Ghighiu, Manastirea Zamfirei)

2
Pregătirea excursiei
1. Anunţarea excursiei. Excursia va fi anunţată cu 45 de zile înainte de efectuarea ei.
2. Pregătirea elevilor.
Într-o întâlnire specială cu elevii vor fi prezentate scopul excursiei, traseul cu punctele cele
mai importante, costurile, materialele necesare, echipamentul adecvat acestei activităţi.
- În zilele premergătoare excursiei se va organiza o întâlnire cu elevii în care se va face un
instructaj privind normele de protecţie şi conduită pe timpul acţiunii.
- În altă întâlnire, participanţii vor lua parte la o prezentare cu ajutorul hărţii şi materialelor
fotografice ,a obiectivelor pe care le vor vizita şi se vor stabili sarcini conform vârstei elevilor.

Însoţitori : - cadre didactice: prof. Codrea Simona - Carmen, înv. Cristea Elena
- Cativa parinti ai elevilor participanti

I. Desfăşurarea excursiei
Muzeul Maramureşului din Sighetul Marmatiei este un muzeu zonal având ca arie de
reprezentare provincia istorică Maramureşul. Structura actuală a muzeului îl încadrează ca tip în
rândul complexelor muzeale care sunt reprezentative la nivel naţional pentru fiecare provincie
istorică a ţării: Muzeul Moldovei la Iasi, Muzeul Bucovinei la Suceava, Muzeul Olteniei la Craiova,
Muzeul Banatului la Timişoara, Muzeul Ţării Crişurilor la Oradea, Muzeul Transilvaniei la Cluj
Napoca şi altele.

Se deosebeşte de muzeele create pe structurile administrativ teritoriale, adica muzeele judetene, care
în general sunt eterogen constituite.

Muzeul funcţionează ca un complex muzeal cu dominantă etnologică (muzeu cu expunere


pavilionară şi muzeul în aer liber) dar şi cu secţii de istorie-arheologie, istoria culturii şi
memorialistică, ştiinţele naturii, galerie de artă şi mai multe conservări “in situ” ca puncte muzeale
în principalele subzone ale Maramureşului.

Muzeul funcţionează pe baza unui Regulament de ordine interioară aprobat, sub îndrumarea
logistică a Direcţiei Muzeelor din Ministerul Culturii având ca verigă Direcţia pentru cultura, culte
si patrimoniu a judeţului Maramureş.

3
Muzeul de Etnografie, organizat într-o concepţie modernă, s-a deschis publicului în decembrie
1971. Acesta  încearcă să ilustreze viaţa ţăranului maramureşean, cu bine şi cu rău, de la naştere
până la moarte, pe parcursul celor patru anotimpuri, însoţit de rituri, de spaime şi de bucurii. 
Muzeul Etnografic funcţionează în săli dispuse în circuit deschis şi este structurat pe
principalele categorii ale culturii populare. Sunt prezentate icoane pe sticlă și pe lemn, ocupațiile
primare, uneltele agricole, uneltele folosite în industria casnică textilă, mobilierul țărănesc,
arhitectură țărănească, textile populare, port popular, ceramică și obiceiuri de iarnă din zona
Maramureșului istoric.

Activități de joacă în parcul Grădina Morii


- intrare in Grădina Morii
- tir cu arcul -sageti/pers;
- acces gratuit la locul de joaca.
Masa de prânz la un restaurant;
Muzeul Memorial Sighetu Marmației

În 1950, Închisoarea din Sighet - construită în 1897 - își capătă tristul renume


de Închisoare a Miniștrilor. Într-o singură noapte (5/6 mai) au fost încarcerați aici peste 100 de
demnitari din întreaga țară (foști miniștri, academicieni, economiști, militari, istorici, ziariști,
politicieni), unii condamnați la pedepse grele, alții nici măcar judecați.
În toamna aceluiași an, în penitenciarul situat la doi kilometri de frontiera cu Uniunea
Sovietică au fost închiși 50 de prelați (preoți de rit greco-catolic și romano-catolic). Cinci ani mai
târziu, în urma aderării țării la Convenția de la Geneva, o parte dintre deținuți au fost eliberați, iar
alții au fost transferați în alte penitenciare. Bilanțul a fost dramatic - peste 50 de deținuți politici și-
au găsit sfârșitul în celule sighetene.

Cimitirul Vesel din Săpânța


Faima localitatii Sapanta se trage de la renumitul sau Cimitir Vesel care a devenit o importanta
atractie turistica.

4
Legenda spune ca atitudinea vesela in fata mortii este un obicei al Dacilor care credeau in viata
vesnica iar moartea pentru ei era doar trecerea spre o alta lume. Ei nu vedeau moartea ca pe un
sfirsit tragic ci ca pe o sansa de a intilni zeul suprem Zamolxe.
Cimitirul dateaza de la mijlocul anilor 1930 si este creatia artistului popular Stan Ion Pătraş,
sculptor, pictor si poet in acelasi timp. Creativitatea lui Pătraş a scos la iveala aceasta monumentala
si renumita opera de arta. Mai bine de 50 de ani artistul a creat sute de cruci din lemn inscriptate in
stilul sau caracteristic. Dupa moartea lui in 1977 opera lui a fost continuata de ucenicul sau Dumitru
Pop Tincu.

Valorificare și evaluare
 Alcătuiţi un “Album al clasei” cu imaginile care v-au impresionat pe acest traseu (desene,
poze, vederi).
 Revedeţi notiţele, reamintiţi-vă informaţiile dobândite, impresiile făcute, învăţămintele
desprinse şi sistematizaţi-le pe următoarele probleme:
- geografie;
- obiceiuri şi tradiţii;
- gastronomie;
- puncte turistice. .

5
PROCES – VERBAL,

Pe parcursul excursiei din ziua 28 mai 2020, pe ruta Colegiul Național Pedagogic Regele
Ferdinand Sighetu Marmației- Muzeul Maramureșean – Muzeul Memorial -Muzeul Etnografic
Sighetu Marmației-Cimitirul ‘’Vesel’’Săpânța- Colegiul Național Pedagogic Regele Ferdinand
Sighetu Marmației.
Participantii sunt obligati sa respecte reguli:
 Vor respecta normele de comportament corect in timpul deplasarii cu autocarul,
normele de deplasare pe drumurile publice, normele de comportament civilizat in
locurile de popas, in timpul vizitarii obiectivelor de interes istoric, turistic si stiintific si
cele referitoare la echipament, hrana si punctualitatea intalnirii pentru plecare
 Nu-si vor schimba locurile decat cu aprobarea insotitorului;
 La oprire, nimeni nu va cobori decat cu aprobare si insotitor;
 Deplasarea la si de la obiectivele de vizitat se face numai in grup, dirijat de seful de
grup;
 Nimeni nu va parasi grupul decat cu aprobarea sefului de grup;
 Nu se va alerga, imbranci, imbulzi, nu se vor atinge exponatele;
 Traversarile se vor face numai prin locurile marcate, in grup, sub supravegherea
insotitorului;
 Nu se vor practica jocuri periculoase sau riscante, sub nicio imprejurare;
 Se vor anunta imediat orice indispozitii fizice, orice absenti, orice acte de indisciplina;
 Este interzis consumul oricaror bauturi alcoolice;
 Este interzis fumatul;
 Se vor respecta intocmai regulile de calatorie cu autocarul cerute de sofer;
 Orice nevoie sau disconfort vor fi anuntate imediat cadrului didactic insotitor.
- Se explica ce se poate intampla daca nu se respecta normele de prevenire a
accidentelor
- Se exemplifica unele situatii ce pot genera intamplari neplacute.
- Discutii, intrebari si lamurirea tuturor aspectelor prevazute in instructaj

6
Director
Prof.Chindriș Daniel, Responsabil grup,
Prof.Leschian Alina
prof. Codrea Simona-Carmen .................
Cadre didactice insotitoare:
Înv. Cristea Elena...................................

S-ar putea să vă placă și