Sunteți pe pagina 1din 2

Proces verbal de sigilare apometre,

încheiat astazi 27 / 02 / 2020 între:

SC URGENT PREST SERV SRL cu sediul in București, Aleea Vlasiei nr 6, Bl MIIb8/3,


Sc B, Et 2, Ap 54 sect 6, identificata cu CUI 31146384, J40/956/2013, în calitate de executant
reprezentata prin Dl. Boerescu Adrian
Și,
Asociația de Proprietari Virgil Madgearu18A, Str. Virgil Madgearu 18A, sect 1,
București, identificata cu CUI 42015414, în calitate de beneficiar, reprezentata prin Tuiu
Gabriel-Ilie în calitate de administrator asociatie de proprietari.
Prezentul proces verbal are ca obiect recepția lucrarilor de montare și sigilare a
urmatoarelor mijloace de masurare ( contoare de apa):

Denumire Producator Seria Apart. Locul instalarii Index contor


vechi
1 Contor apa rece Hol Scara
2 Contor apa calda

IMPORTANT:
1) SC URGENT PREST SERV SRL a montat pe aceleași poziții contoarele de apa
calda si apa rece și a efectuat sigilarea acestora.
2) Observatii referitoare la starea de funcționare a contoarelor montate și sigilate:
a. Contoarele de apa funcționeaza in parametri normali.
b. La montare s-au respectat condiționarile impuse de producator.
3) Pentru lucrarea efectuata se acorda garantia de 3 luni. Se pierde garantia de montaj în
cazul în care se constată ruperea (violarea) sigiliilor aplicate de montator,
vandalizarea sau daune aduse de terti contoarelor de apa sau racordurilor acestora.
4) La data intocmirii prezentului proces verbal s-a sigilat racordul contoarelor de apa
mentionate in tabelul de mai sus cu sigiliul ........ de catre montator.

SC URGENT PREST SERV SRL BENEFICIAR

S-ar putea să vă placă și