Sunteți pe pagina 1din 5

2 calendarul proiectului

Durata de realizare a lucrărilor propuse este de 24 luni, etapele principale fiind următoarele :
- Organizarea licitației pentru proiectare si executie construcției;
- Proiectare;
- Lucrări de construcții;
- Instalații interioare și exterioare;
- Efectuarea finisajelor interioare și exterioare;
- Amenajarea pentru protectia mediului.

REZISTENŢĂ
1. PLAN FUNDAȚII R-01
2. DETALII FUNDAȚII I R-02
3. DETALII FUNDAȚII II R-03
INSTALAŢII
1. PLAN DE SITUAŢIE – REŢELE EXTERIOARE PS-01
2. INSTALAȚII SANITARE – HIDRANTI INTERIORI SUBSOL IS-01
3. INSTALAȚII SANITARE – HIDRANTI INTERIORI PARTER IS-02
4. INSTALAȚII SANITARE – HIDRANTI INTERIORI ETAJ IS-03
5. INSTALAȚII SANITARE – APĂ-CANAL SUBSOL IS-04
6. INSTALAȚII SANITARE – APĂ-CANAL PARTER IS-05
7. INSTALAȚII SANITARE – APĂ-CANAL ETAJ IS-06
8. INSTALAȚII TERMICE – ÎNCĂLZIRE SUBSOL IT-01
9. INSTALAȚII TERMICE – ÎNCĂLZIRE PARTER IT-02
10. INSTALAȚII TERMICE – ÎNCĂLZIRE ETAJ IT-03
11. INSTALAȚII ELECTRICE – PRIZE SUBSOL IE-01
12. INSTALAȚII ELECTRICE – PRIZE PARTER IE-02
13. INSTALAȚII ELECTRICE – PRIZE ETAJ IE-03
14. INSTALAȚII ELECTRICE – ILUMINAT SUBSOL IE-04
15. INSTALAȚII ELECTRICE – ILUMINAT PARTER IE-05
16. INSTALAȚII ELECTRICE – ILUMINAT ETAJ IE-06
17. INSTALAȚII ELECTRICE – DETECȚIE SUBSOL IE-07
18. INSTALAȚII ELECTRICE – DETECȚIE PARTER IE-08
19. INSTALAȚII ELECTRICE – DETECȚIE ETAJ IE-09
20. INSTALAȚII ELECTRICE– PRIZĂ DE PĂMÂNT ȘI PARATRĂSNET IE-010

7 Benchmarking

- "In conditii identice de calitate, costurile cu materiile prime ale concurentului principal sunt
semnificativ mai mici?". Daca raspunsul la aceasta intrebare este afirmativ, iar cantitatile de materii prime
achizitionate de concurentul direct sunt comporabile, atunci la nivelul companiei analizate rezultatele
compartimentului de achizitii nu sunt cele care ar trebui sa fie.

Se impune reducerea cheltuielilor in aceasta directie, reducere care se poate realiza prin mai multe metode.
De exemplu: reducerea numarului de furnizori pentru a creste puterea de negociere a companiei, o atitudine
mai dura fata de furnizori atunci cand acestia vin cu modificari de preturi etc.
Benchmarking-ul intern

Companiile in componenta carora mai multe unitati produc aceleasi marfuri, ofera aceleasi servicii sau care se
afla intr-un proces de fuziune au o oportunitate deosebita privind reducerea costurilor si anume benchmarking-
ul intern.

Trebuie identificata unitatea care utilizeaza cele mai bune practici, iar performanta celorlalte unitati trebuie
raportata la performanta unitatii selectate.

In concluzie, bencharmarking-ul este o solutie care trebuie sa fie aplicata in orice companie in scopul
eficientizarii activitatilor, chiar daca implementarea ei ar putea sa presupuna o rezistenta din partea unor
angajati, care pot percepe schimbarea ca pe o atitudine negativa fata de performanta lor.
Intern Se compară operaţiuni similare din cadrul
unei organizaţii
Competitiv Se compară performanţa cu a celor mai
buni dintre concurenţii direcţi
Funcţional
Se compară metodele folosite de aceeaşi
funcţiune în diferite companii cu procese similare
Generic Se compară procesele cu cele desfăşurate
în alte organizaţii

Odată Planul conceput şi însuşit de echipă, urmează faza de implementare a lui. Analiza făcută dă
posibilitatea atacării următoarelor probleme:

 înlocuirea motoarelor asincrone până la 325kW, cu motoare cu randament ridicat;


calculele făcute arată că recuperarea investiţiei se face în 16-20 luni, de unde scăderea
consumului de energie şi implicit reducerea facturii de energie. Înlocuirea unui motor
vechi cu unul cu randamente superioare trebuie făcută ţinând seama de regimul de
funcţionare al motorului, eficienţa fiind cu atât mai ridicată cu cât numărul de ore de
funcţionare este mai ridicat.

 în secţia de tratamente termice, recuperarea căldurii de la cuptorul electric şi utilizarea


ei pentru încălzirea apei necesară unor procese de spălare, va permite o reducere a
consumului de energie termică cu 5-8%. Montarea unor captatoare solare poate asi gura
agentul termic până la 75-85oC.

 înlocuirea lămpilor cu filament cu lămpi cu descărcare în gaze, cu lămpi fluorescente


compact (LCF) şi cu leduri, va permite o reducere a consumului de energie cu 15-18%. Se
va începe cu secţiile care lucrează în 2 şi 3 schimburi, aici semnalându-se cele mai mari
consumuri. Eşalonat, se va trece apoi şi la celelate secţii. Iluminarea exteriorului şi a
depozitelor cu lămpi cu variatoare de intensitate a luminii permite o redu cere a
consumului de energie cu 10-15%, faţă de situaţia actuală

 schimbarea sistemului de acţionare a motoarelor mari de la sistemul de ventilare cu


acţionări variabile, aduce o reducere a consumului de energie cu 5-8%
 instalarea unei baterii de condensatoare şi a unui filtru activ de armonici asigură
creşterea factorului de putere la nivelul celui stabilit prin contract cu furnizorul de energie
şi de aici eliminarea posibilităţilor ca Firma să fie amendată.

4 diagrama cu precedente

Înşiruirea acitivităţilor A, B, E, G, H reprezintă Drumul Critic, datorită faptului că


orice întârziere pe acest drum va afecta întregul proiect, adic ă durata EFT a lui H va
fi mai mare de 13.

8.criterii de calitate

Managementul calității se bazează pe opt principii:

 orientarea către clienți;


 leadership;
 implicarea personalului;
 abordarea ca proces;
 abordarea managementului ca sistem;
 îmbunătățirea continuă;
 managementul pe bază de fapte;
 relații cu furnizorii reciproc avantajoase.
Aceste opt principii de management al calității stau la baza cerințelor standardelor referitoare la
sisteme de management al calității. Utilizarea eficientă a acestor opt principii de management de
către o organizație va asigura avantaje cum sunt: beneficii financiare mai mari, crearea de valoare, o
stabilitate mai mare.

In acest sens, componentele calitatii serviciilor trebuie clar definite in vederea imbunatatiriilor,
acestea fiind:

Ambianta
in care este prestat serviciul;

Nivelul de professionalism
aspectul fizic si vestimentatia personalului firmei;

Atitudinea personalului
caracterizata prin respect, politete, solicitudine;

Comunicarea eficienta
a informatiilor referitoare la serviciu;

Prestarea corecta a serviciului


– cinstea si corectitudinea fiind incluse deconsumatori in calitatea serviciului;

Receptivitate
din partea prestatorului;

Accesibilitatea serviciului,
care se refera la posibilitatea contactarii rapide a firmei,

latimpul de prestare a serviciului, orarul de functionare etc;

Siguranta prestarii serviciului


care presupune siguranta fizica, financiara siconfidentialitate;

Reputatia firmei
asigurata pe baza apropierii dintre prestator si consummator intimpul prestarii serviciului ceea ce
duce la asigurarea credibilitatii firmei.

9. Analiza de risc.

Proprietarul investiţiei, îşi asumă obligaţia de a menţine infrastructura modernizată la parametri


optimi de funcţionare pe o perioadă de minim 25 de ani şi implicit potenţialele riscuri care pot
apărea atât pe perioada de implementare a investiţiei, cât şi pe perioada de operare a investiţiei.

Tip risc Risc Cauze Tehnici de control/


Măsuri de management

Riscuri ce pot apărea în timpul execuţiei proiectului


Tehnice Nerespectarea Diminuarea riscului
parametrilor proiectaţi
de către firma de
construcţii Solicitarea de criterii
minime referitor
Vicii ascunse ale la experienţa firmei de
lucrările de construcţii. construcţii în
infrastructurii faza de derulare a
achiziţiei pentru

Financiare Creşterea valorii Creşterea Repartizarea riscului


investiţiei cheltuielilor cu Solicitantul va aloca
forţa de muncă fonduri
suplimentare pentru
Creşterea eventualele
preţurilor la depăşiri ale costului
materialele investiţiei
folosite

Instabilitatea
monetară
leu/euro

De mediu Vreme nefavorabilă Evitarea risculului


realizării lucrărilor A fost prevazuta o
Cataclisme naturale perioada de
finalizare a lucrarilor
care a tinut cont
de factorii de mediu.

Conform celor prezentate, riscurile care pot apărea sunt relativ mici şi vor fi avute în vedere de
către solicitant în elaborarea bugetelor anuale în vederea evitării problemelor care pot apărea şi a
întârzierilor.

Riscurile identificate pentru prezentul proiect se refera la :


- Calamitati naturale care pot afecta obtinerea rezultatelor prevazute prin proiect;
- Lipsa ofertantilor pentru achizitiile publice de bunuri, servici si lucrari din cadrul proiectului
- Modificari ale legislatie privind achizitiile publice (care pot afecta graficul de implementare al
proiectului);
Riscurile potenţiale care pot să apară în derularea proiectului de investiţii se referă la :
a) apariţia de costuri suplimentare pe parcursul proiectului, faţă de cele înscrise în devizul de
lucrări şi bugetul proiectului.
b) influenţa variaţiei în timp a preţurilor (este posibilă o creştere a preţurilor incluse în devizul de
lucrari, corelată cu o scădere a ratei de schimb valutar leu/euro).
Analiza de senzitivitate urmăreşte identificarea variabilelor cheie şi impactul lor potenţial în ceea ce
priveşte schimbările în indicatorii financiari.

S-ar putea să vă placă și