Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL TEORETIC ZIMNICEA VARIANTA A

JUDEŢUL TELEORMAN TEST DE E VALUARE


GEOGRAFIE, CLS. XII ( ACTIVITĂŢILE ECONOMICE)
prof. Mărunţelu Eugen

I.Scrieţi răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:


1.........................este statul european cu efectivele cele mai mari de bovine.
2.Principala regiune viticolă a României este ...............................................
3....................este cel mai mare port dunărean din România.
4. Balanţa energetică a Norvegiei este dominată de...........................................
5. Aeroportul Heathrow se găseşte în capitala statului..................................
6. Primele cai ferate din lume au fost construite in……………………….
7. Principala unitate de relief din Romania pentru cultura cerealelor este………….

II. Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare afirmaţie de mai jos:
1. Regiunea industrială Rhur se află în:
a) Franţa de nord; b) Rusia; c) Germania; d) Spania
2. Un inportant centru al metalurgiei neferoase din România este:
a) Galaţi; b) Baia Mare; c) Satu Mare; d) Timişoara
3. Rusia şi ţările scandinave se numără printre primele ţări din Europa la :
a) producţia de grău; b) exploatarea lemnului; c) producţia de tutun; d) turismul litoral
4) Lungimea căilor rutiere din România însumeaza aproximativ:
a) 50 mii km; b) 65 mii km: c) 55 mii km; d) 80 mii km
5) Producţiile cele mai mari de floarea soarelui le realizează:
a) Suedia şi Spania; b) România şi Ucraina; C) România şi Italia; d) Rusia şi Elveţia

III. Tabelul de mai jos cuprinde state europene şi resurse de subsol deţinute de acestea.
statul Marea Britanie Rusia România Franţa
resursa de petrol fier huilă uraniu
subsol
Transferaţi tabelul pe foaia de test şi precizaţi pentru fiecare stat o ramură industrială care
utilizează resursa de subsol menţionată si cate un produs finit.

IV. Menţionaţi:
a) doua premise naturale ce favorizează practicarea viticulturii în sudul Franţei ;
b) doua avantaje ale producerii hidroenergiei.
c) trei ţări europene cu producţii mari la cultura porumbului
d) două puncte româneşti de trecere a frontierei care asigură legătura cu Ungaria şi un
punct de trecere a frontierei care asigură legatura cu Ucraina.
e) două mari porturi maritime vestul Europei.
f) doua caracteristici generale ale agriculturii Românie şi două ale industriei Europei

Timp de lucru 50 minute


SUCCES !
LICEUL TEORETIC ZIMNICEA VARIANTA B
JUDEŢUL TELEORMAN TEST DE E VALUARE
GEOGRAFIE, CLS. XII ( ACTIVITĂŢILE ECONOMICE)
prof. Mărunţelu Eugen

I.Scrieţi răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:


1.........................este statul european cu efectivele cele mai mari de ovine..
2.Principala regiune pomicolă a României este ...............................................
3....................este cel mai mare port fluvial din lume.
4................ este ţara europeană cu cea mai mare producţie în domeniul autoturismelor.
5. Portul Anvers se găseşte pe teritoriul statului..................................
6. Orasul european cu cele mai multe aeroporturi este…………………
7. Numeroase statiuni turistice montane se gasesc pe valea…………….

II. Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare afirmaţie de mai jos:
1. Regiunea industrială Doneţk se află în:
a) Italia de nord; b) Grecia; c) Germania; d) Ucraina
2. Cel mai important centru siderurgic din România este:
a) Galaţi; b) Alexandria; c) Călăraşi; d) Resiţa
3. Ţările vestice europene practică o agricultură:
a) de subzistenţă; b) cerealieră; c) comercială; d) pastorala
4) Lungimea căilor ferate din România însumează aproximativ:
a) 40 mii km; b) 25 mii km: c) 15 mii km; d) 11 mii km
5) Cele mai mari producţii la cultura porumbului le realizează:
a) Rusia şi Franţa; b) România şi Bulgaria; C) România şi Italia; d) Finlanda şi Elveţia

III. Tabelul de mai jos cuprinde state europene şi resurse de subsol deţinute de acestea.
statul Norvegia Ucraina Suedia Franţa
resursa de petrol cărbuni fier bauxita
subsol
Transferati tabelul pe foaia de test si precizaţi pentru fiecare stat o ramură industrială care
utilizează resursa de subsol menţionată si cate un produs finit.

IV. Menţionaţi:
a) doua caracteristici generale ale industriei României şi două ale economiei
Europei;
b) două argumente prin care să demonstraţi importanţa economică a Dunării
c) trei ţări europene cu producţii mari la cultura cartofului.
d) două puncte româneşti de trecere a frontierei care asigură legatura cu Bulgaria şi
un punct de trecere a frontierei care asigură legatura cu Republica Moldova.
e) două mari porturi europene la Marea Neagra.
f) doua argumente prin care sa demonstrati faptul ca Europa este leaganul turismului
mondial.

Timp de lucru 50 minute


SUCCES !