Sunteți pe pagina 1din 4

DIDACTICA SPECIALITATII

Conf. Univ. Dr. GABRIELA PAULA PETRUTA - 0744652092


Curs 1 – 20 aprilie

PORTOFOLIU:
1. O lista de obiective operationale (pentru domeniul cognitiv) pentru 3 lectii, la
alegere, conform specialitatii pe care o aveti. (4-5 obiective de fiecare lectie)
2. Un eseu structurat, in care sa fie prezentate, o metoda si modul de aplicare al
metodei in cadrul unei lectii pentru care ati format obiectivele operationale – maxim 2 pagini
3. Trei organizatori grafici pentru concepte existente in manualele scolare conform
specialitatii pe care o aveti.

La TEST :
- de stiut obiectivele operationale
- portofoliul de invatat foarte bine

Conceptul de didactica specialitatii (specialitatea fiecaruia)

Didactica specialitatii numita si didactica speciala, este o componenta a sistemului


stiintelor educatiei, este o disciplina teoretica si practica aplicativa care studiaza procesul de
invatamant la disciplina de specialitate respectiv proiectarea, organizarea, desfasurarea,
evaluarea, si reglarea proceselor de instruire/autoinstruire si educatie, specifice disciplinei
scolare.
Este o particularizare, o aplicatie a didacticii generale (didactica sau teoria instruirii)
care studiaza procesul de invatamant, avand in vedere activitatea de predare, invatare si
evaluare desfasurata in cadrul (artelor, biologiei, …etc.) ca disciplina scolara (obiect de
invatamant)

Didactica specialitatii – integrare sistemica

Stiintele educatiei includ:

A. Stiinte pedagogice fundamentale:


- Teoria educatiei din toate punctele de vedere
- Teoria curriculumului – are in vedere curriculumul
- Teoria evaluarii: formele de evaluare, strategii, instrumente
- Teoria instruirii sau didactica generala – dezvolta conceptele de baza (instruire,
evaluare…)

B. Stiinte pedagogice aplicative:


- Pe discipline de studiu

1
- Pe domenii de activitate
- Pe domenii de varsta

Avand in vedere opinia unor pedagogi din Cluj (Miron Ionescu, ...) didactica specialitatii,
se considera ca deriva din didactica scolara care este cea mai studiata ramura a didacticii
generale.
Didactica generala prezinta doua subramuri didactice:
- Didactica scolara generala care studiaza obiectul de ivatamant in ansamblul sau
- Didacticile speciale care studiaza procesul de invatamant din perspectiva pedagogica
a predarii, invatarii, evaluarii a diferitelor obiecte de invatamant.

***De reprezentat un organizator ierarhic ***

Stiinte pedagogice
fundamentale

A B

(Exemple avem in fotografiile de la curs)

Didactica specialitatii si procesul de ivatamant

Cele trei activitati care se desfasoara in cadrul procesului de invatamant sunt:

1. Predarea
2. Invatarea
3. Evaluarea

1. Preadarea presupune actiuni sistematice organizate de profesor in vederea


transmiterii de cunostinte (informatii stiintifice condensate) si formarii unor deprinderi de
lucru specifice disciplinei.
- Rezumat ( deprindere de lucru intelectuala)
- Biologie - laborator (deprindere de lucru practica)

2. Invatarea - din perspectiva elevului este o modalitate umana de achizitie a


cunostintelor si a atitudinilor iar din perspectiva profesorului, invatarea este o activitate
proiectata, organizata si desfasurata de acesta, pentru a determina schimbari
comportamentale la nivelul personalitatii elevului.
Invatarea este un proces propriu (intern) unei singure persoane, este un proces de
achizitie a noului, ceea ce implica o schimbare interna indirect observabila.

2
Procesul intern de invatare a cunostintelor, a abilitatilor si a atitudinilor, poate fi
evaluat doar indirect prin observarea si masurarea comportamentului prin care se
manifesta.
Rezultatul invatarii este performanta.

3. Evaluarea poate fi privita la nivel microsistem si macrosistem

- la nivel microsistem al activitatilor instructiv educative concrete, evaluarea are ca


scop cunoasterea randamentului scolar, respectiv al raportului dintre performantele
realizate si demonstrate de elevi si performantele anticipate si proiectate de cadrul didactic -
(teste de evaluare, intrebari, …)

Finalitatile educatiei sunt:


- Idealul educational
- Scopurile educationale
- Obiectivele educationale - In functie de gradul de generalitate obiectivele pot fi:
- obiective generale
- obiective intermediale
- obiective concrete sau operationale, cu caracter concret elaborate pe termen scurt
(lectie/secventa de lectie), indicand modificari de comportament oservabile si de
cele mai multe ori si usor masurabile.
Pe baza competentelor generale si specifice mentionate in programele scolare elaborate
pentru gimnaziu sau liceu, profesorul elaboreaza obiectivele fiecarei lectii. A operationaliza
obiective, inseamna a descrie finalitatile unei activitati didactice in termeni de
comportamente direct observabile si masurabile la elevi.
Un obiectiv operational este exprimat in functie de subiectul care isi modifica
comportamentul, precizeaza un singur comportament final, se formuleaza cu ajutorul unor
verbe de actiune, etc.
Pentru formularea observatiei operationale se are in vedere Taxonomia domeniului
cognitiv, elaborata de Bloom si se pot folosi urmatoarele verbe de actiune:
1. a alege, a analiza, a aplica, a argument, a caracteriza, a clasifica, a compara, a
completa, a defini, a demonstra
2. a descrie, a desena, a determina, a distinge, a enumera, a estima, a evidentia, a
exemplifica, a explica, a formula
3. a identifica, a imagina, a indica, a interpreta, a justifica, a modela, a realiza, a
recunoaste, a reprezenta graphic, a sintetiza, a stabili

EXEMPLU (disciplina-biologie):
In obiective operationale elevii vor fi capabili:
- sa identifice partile componente ale unei plante cu flori
- sa descrie radacina plantei

3
- sa mentioneze functiile pe care le indeplineste radacina
- sa deseneze schematic alcatuirea externa a radacinii
- sa argumenteze de ce plantele se ofilesc in cazul in care sunt udate abundent sau in
cazul inundatiei

*** Competente derivate si obiective operationale - este de fapt acelasi lucru dar formularea
este alta.