Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

INTRODUCERE ...............................................................................................................3
CAPITOLUL I: EXPERIENŢA INTERNAŢIONALĂ ÎN VALORIFICAREA
ZONELOR MONTANE ...................................................................................................6
1.1. Strategii de dezvoltare montană pe plan
internaţional .................................8
1.2. Dezvoltarea reţelelor de cabane în unele ţări europene .............................14
1.2.1. Austria ..........................................................................................14
1.2.2. Italia .............................................................................................16
1.2.3. Elveţia ..........................................................................................16
1.2.4. Cehia ............................................................................................19
1.3. Impactul amenajărilor turistice montane asupra mediului ........................21
CAPITOLUL II: TURISMUL MONTAN ÎN ROMÂNIA ............................................25
2.1. Potenţialul turistic montan ..........................................................................25
2.1.1. Potenţialul turistic montan
natural ...............................................28
2.1.2. Potenţialul turistic montan antropic .............................................33
2.1.3. Forme de turism .............................................................................35
2.2. Echipamente turistice ...................................................................................35
2.2.1. Infrastructura generală ...............................................................35
2.2.2. Echipamente de cazare ...............................................................36
2.2.3. Echipamente de alimentaţie ........................................................41
2.2.4. Dotările pentru agrement ............................................................42
2.3. Reţeaua de cabane montane şi refugii turistice din România ...............48
2.4. Circulaţia turistică în zona montană a României ...................................55
2.5. Protecţia mediului montan românesc ......................................................58
CAPITOLUL III: OFERTA TURISMULUI MONTAN ÎN JUDEŢUL BISTRIŢA -
NĂSĂUD ..........................................................................................................................62
3.1. Potenţialul turistic montan în judeţul Bistriţa - Năsăud .............................62
3.2. Forme de turism ce pot fi promovate în zona montană Bistriţeană ..........70
3.3. Echipamente de cazare .................................................................................73
CAPITOLUL IV: PROPUNERI DE DEZVOLTARE A TURISMULUI MONTAN
ÎN JUDEŢUL BISTRIŢA -
NĂSĂUD ................................................................................76
4.1. Dezvoltarea de parcuri turistice de renume internaţional ..........................76
4.2. Studiu de fezabilitate privind construirea Căminului Sportiv; Sală de
Pregătire şi Baza nautică .............................................................................77
4.3. Susţinerea dezvoltării turismului şi legăturile economice interzonale ....92
4.4. Derularea de studii de impact în vederea intensificării potenţialului agro-
turistic din judeţ crearea şi dezvoltarea reţelelor judeţene de agroturism şi
integrarea acestora în reţelele regionale, naţionale şi internaţionale .....95
CONCLUZII ..................................................................................................................100
BIBLIOGRAFIE ...........................................................................................................102
ANEXA NR. 1 ...............................................................................................................103

S-ar putea să vă placă și