Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
Cuprins

Aspecte teoretice si de practică judiciară privind unitatea de


infracţiune

INTRODUCERE i

CAPITOLUL I – Noţiunea generală de infracţiune 1


1.1 - Infracţiunea- instituţie fundamentală a dreptului penal 1
1.2 - Aspecte generale ale infracţiunii 2

CAPITOLUL II – Consideraţii generale privind unitatea şi


pluralitatea de infracţiuni 6
2.1 - Noţiunile de unitate infracţionala şi pluralitate de infracţiuni 6
2.2 - Distincţia intre unitatea infracţionala şi pluralitatea de infracţiuni 8
2.3- Problema unor criterii distinctive intre unitatea şi pluralitatea
infracţionala 14

CAPITOLUL III – Noţiunea si felurile unităţii de infracţiune 19


3.1- Noţiunea unităţii de infracţiune 19
3.2 - Unitatea naturala de infracţiune 20
3.3- Soluţii de practică judiciară cu privire la unitatea naturala
de infracţiune 22
3.4- Unitatea legală de infracţiune 23
3.5- Soluţii de practică judiciară cu privire la infracţiunea continuată 24
3.6- Soluţii de practică judiciară cu privire la infracţiunea complexă 27

CAPITOLUL IV - Tipuri ale unităţii naturale de infracţiune 29


4.1- Infracţiunea simplă 29
4.2 - Infracţiunea continuă 31
4.3- Infracţiunea deviată 44

CAPITOLUL V - Tipuri ale unităţii legale de infracţiune 52


5.1- Infracţiunea continuată 52
5.2 - Infracţiunea complexă 85
5.3 - Infracţiunea de obicei 102
5.4 - Infracţiunea progresivă 106

CONCLUZII 115

BIBLIOGRAFIE 117