Sunteți pe pagina 1din 1

Numele si prenumele......................................... Data..................

Clasa a VI-a .......


Evaluare

1.Încercuieşte Sfintele Taine care se repeta în viaşa creştinului: 0,75p

Botezul Mirungerea Spovedania Împărtăşania Cununia Preoţia Maslul

2. Enumeră cele două însuşiri ale Cununiei: 1p

 ............................................
 ............................................
3. Gaseşte în careul de mai jos treptele Preoţiei: 1,5p
3...........................

M A I D E A C A B
A E P I S C O P I
2.........................
R A N A Ş I R A S
E S T C U N U N E
1...................
P R E O T E L A R
D O M N U L A S I
4. Completează B O T E Z U L I C următoarele enunţuri:
C R E D I N Ţ A A 2p
Cine îl cinsteşte pe ............................., acela pe Dumnezeu
Îl ............................ .
Preoţia este singura Sfânta Taină care poate fi săvârşita de către ................................în timpul
Sfintei ............................ .

5. Datoriile preotului sunt următoarele: 1,5p


 să-i .......................................pe oameni cuvântul Evangheliei;
 să-i .......................................prin săvârşirea Sfintelor Taine;
 să-i .......................................spre mântuire;

6. Alege cuvintele potrivite pentru a completa spaţiile punctate: 0,75p


Mântuitorul este numit “................................. sufletelor şi al .......................... noastre” .Dacă prin spovedanie
primim iertare de .................................., prin Taina Sfântului ............................. primim vindecare de
bolile .................................. şi ................................ .
Pentru săvârşirea acestei Taine e nevoie de şapte preoţi sau cel putin .....................

sufleteşti, unul, păcatele, trupeşti, trupului, doi, doctorul, păcate, trupurilor, Botezului, Maslu,

7. Subliniază obiectele ce trebuie să se găseasca pe masă la săvârşirea Sfântului Maslu: 0,5p


candela, Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce, untdelemn, apă, şapte betisoare,
şapte lumanari, aghiazmă, cinci lumânări, trei beţisoare, pâine, grâu, colivă

Se acorda 2 puncte din oficiu

S-ar putea să vă placă și