Sunteți pe pagina 1din 10

TITLUL PROIECTULUI: SOCIALIZARE, ADAPTARE, ACCEPTARE

A COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE – ŞANSE EGALE


PENTRU TOŢI COPIII

INIŢIATORUL PROIECTULUI:
CENTRUL ŞCOLAR SUCEAVA
ISJ SUCEAVA

COORDONATORI:
director adjunct Ionel Dumistrăcel, prof. Dorina Cocari, înv. Mirela Fărcane,
psihoterapeut Gabriela Grămadă – Centrul Şcolar Suceava

PARTENER: înv. Lăcrămioara Ilciuc – Şcoala cu clasele I – VIII nr. 5 „Jean


Bart”, Suceava

PERIOADA PROPUSĂ: 15 noiembrie 2005 – 15 iunie 2006


ARGUMENT:
Fiecare copil este unic şi işi are propria sa valoare, indiferent de problemele pe
care le prezintă în procesul de învăţare şcolară. Recunoaşterea drepturilor egale
pentru toţi oamenii, în general şi pentru toţi copiii, în mod special, fără discriminare,
subliniază faptul că nevoile fiecăruia sunt la fel de importante.
Tendinţa de a crea şi sprijini cadrul necesar integrării sociale şi societale a
copiilor cu dizabilităţi este cu cât mai activă, cu atât mai eficientă, argumentul
suprem constituindu-l beneficiile psihosociale ale incluziunii, aceasta facilitând
asumarea de roluri sociale proprii în comunitate şi stabilirea de relaţii sociale. Ne-am
oprit asupra integrării sociale şi societale, cunoscut fiind faptul că aceste integrări se
ating destul de greu, chiar şi la persoanele fără deficienţe evidente.
Se conturează, din ce în ce mai organizat, interesul pentru cunoaşterea şi
aplicarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului din 1989, a Regulilor standard
privind egalizarea şanselor persoanelor cu handicap, precum şi a dezideratelor
acceptate în 1994 la Conferinţa UNESCO de la Salamanca. Convenţia cu privire la
drepturile copilului include un articol specific asupra drepturilor copiilor cu
dizabilităţi (art. 23), în care participarea activă la comunitate printr-o integrare
socială cât mai deplină primează.
În acest sens se are în vedere o reconsiderare a modelelor de educaţie şi
asistenţă specifică, pentru o cât mai bună valorizare a acestei categorii de populaţie,
cu atât mai mult cu cât, integrarea europeană se apropie încet dar sigur, cu o gamă
largă şi precisă de condiţii, care trebuie indeplinite conform standardelor explicit
formulate de către forurile superioare ale UE.
Convingerea noastră este că aceşti copii au dreptul firesc de a aparţine
societăţii şi de a se integra cât mai bine acesteia, mai cu seamă după terminarea
şcolii. Comunitatea, la rândul ei, are obligaţia de a-i accepta diminuând riscurile
marginalizării acestora până la eliminarea atitudinii de respingere din partea copiilor
normali, în sensul acceptării şi sprijinirii lor.
Integrarea nu poate fi un proces impus de anumite interese personale, de
sentimente sau atitudini umanitare sau de politici educaţionale şi sociale cu caracter
propagandistic. Ea trebuie simţită ca un act responsabil - asumat de comunitate, de
familie, de personalul şcolii – ca un proces de normalizare a vieţii de zi cu zi a
persoanelor aflate în dificultate.
SCOP: sprijinirea şi promovarea integrării în comunitate a copiilor cu
dizabilităţi printr-un proces de normalizare a vieţii acestora, conturându-se într-o
manieră imperativă integrarea socială şi societală

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
a) Generale (pe termen lung):
 să faciliteze comunicarea între persoane, socializând individul şi
ameliorând comportamentul;
 să inducă o stare de sănătate şi încredere în forţele proprii ale
persoanei cu handicap;
 să cultive capacităţile şi aptitudinile pentru muncă;
 să stimuleze responsabilitatea în diverse situaţii de viaţă;
 să formeze deprinderi de viaţă cotidiană;
 să sensibilizeze comunitatea în vederea exersării de noi
comportamente şi atitudini cerute de procesul integrării.
b) Specifice (pe termen scurt):
 să promoveze meloterapia pentru diminuarea tensiunilor psihice,
reducerea agresivităţii, ameliorarea inhibiţiei voluntare a actelor
motorii prin organizarea de serbări şi prin alte activităţi extraşcolare
de socializare, concepute în parteneriat;
 să realizeze activităţi de abilitare manuală, de grafică şi pictură
comune cu alţi copii de aceeasi vârstă, din şcolile normale,
înlesnindu-se gradul optim de adaptare şi acceptare a copiilor cu
dizabilităţi în comunitate;
 să încurajeze formarea unor conduite de viaţă civilizată, asimilarea
unor norme uzuale de comportament şi respectarea codului bunelor
maniere;
 să exerseze deprinderile de a se orienta şi deplasa corect în mediul
ambiant (unitate şcolară, stradă, deplasarea în diferite zone ale
localităţii, deplasarea în alte localităţi);
FINALITĂŢI AŞTEPTATE:
 dezvoltarea însuşirilor pozitive ale personalităţii copilului cu
dizabilităţi;
 formarea unor abilităţi de socializare şi relaţionare cu cei din jur;
 valorificarea şi valorizarea eficientă a resursei umane;
 schimbarea mentalităţii membrilor comunităţii în legătură cu statutul,
locul şi rolul copilului cu dizabilităţi;
 formarea capacităţii copiilor de a coopera în cadrul unei activităţi, de a
oferi şi de a primi sprijin;
 optimizarea personală ce permite fiecăruia să se autodescopere şi să se
autocreeze prin întâlnirea cu celălalt;
 cultivarea sentimentului acceptării necondiţionate, al siguranţei şi al
încrederii în sine;
 formarea motivaţiei pentru activităţi în cadrul grupului;
 valorizarea copiilor cu dizabilităţi pentru a le induce sentimentul de
utilitate;
 implicarea cadrelor didactice în dezvoltarea practicilor de educaţie
incluzivă în şcoli.

ACTIVITĂŢI CONCRETE:
1. Realizarea unor activităţi de abilitare manuală, de grafică şi pictură
comune, cu alţi copii de aceeasi vârstă, din şcolile normale.
2. Organizarea de serbări tematice şi concursuri pe domenii.
3. Confecţionarea de jucării din materiale naturale şi sintetice şi
realizarea unei expoziţii cu vânzare.
4. Cunoaşterea mediului ambiant prin drumeţii şi excursii.
5. Iniţierea unor jocuri de rol pentru conturarea anumitor statuturi
sociale.
6. Confecţionarea unor marionete reprezentând personaje din poveşti
cunoscute şi punerea acestora în mici scenete.
7. Realizarea unor afişe şi panouri prin care să fie ilustrate activităţile
desfăşurate.
8. Monitorizarea atitudinii comunităţii prin realizarea unor fotografii şi
publicarea lor în presă.
9. Organizarea unor întâlniri cu reprezentanţi ai autorităţilor locale
(Primăria, Direcţia de Sănătate Publică, ISJ Suceava, O.NG.-uri,
Direcţia de Protecţie a Copilului).
10. Evidenţierea reuşitei acţiunii prin promovarea proiectului în mass-
media.

RESURSE:
a) umane: elevii claselor a II-a B şi a V-a A – Centrul Şcolar Suceava;
elevii clasei a IV-a C – Şc. cu cl. I- VIII nr. 5 “ Jean Bart”, Suceava;
cadre didactice, părinţi, autorităţi, O.NG.-uri, Direcţia de Protecţie a Copilului.
b) materiale: panouri, pliante, aparate de fotografiat, CD, calculator,
ecusoane, felicitări, invitaţii.
c) financiare – susţinute de cadrele didactice şi elevi.
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:

1. COPIL CA TINE SUNT ŞI EU – activitate de cunoaştere între elevii claselor


cuprinse în proiect – 18 noiembrie 2005
 conturarea mânuţelor cu înscrierea unor date personale (numele,
şcoala, anotimpul preferat, obiectul preferat, o imagine preferată).
 “Exercitiul numelui ,,
Scopuri : - realizarea unei prime cunoasteri a celorlalti ;
o eliminarea inhibitiilor datorate primului contact interrelational;
o trairea unor stari efective pozitive;
Tehnica utilizata : jocul
Descrierea exercitiului : copiii sunt asezati in picioare , in cerc. Terapeutul tine in
mana un ursulet de plus. Fiecare participant , pe rand , va a runca ursuletul unei
persoane din grup si-si va spune numele. Cel care primeste ursuletul il va arunca unei
alte persoane si tot asa pana cand se va afla numele fiecarui.
 ,, Exercitiul salutului ’’
Scopuri : - facilitarea libertatii de manifestare
- reducerea anxietatiilor , eliminarea inhibitiilor , descarcarea
tensiunilor;
- trairea unor stari afecive pozitive;
- realizarea unui contact verbal si nonverbal ( prin atingere corporala )
intre membrii grupuilui.
Tehnica utilizata : jocul
Descrierea exercitiului : copiii sunt asezati in cerc . Fiecare trebuie sa propuna , fie
verbal fie nonverbal , o modalitate de a-i saluta pe ceilalti. Copiii se saluta apoi intre
ei , utilizand formula propusa . Copiii se plimba in spatiul camerei , si atunci cand se
intalnesc se saluta conform modalitatii propuse.

2. CORONIŢA TOAMNEI – lucrare cu materiale din natură (boabe de cafea,


grâu, porumb, orez; făină de porumb, condimente culinare), executată în echipe de
lucru.
 ,, Exercitiul de miscare ’’
Scopuri : - crearea unei atmosfere de grup pozitive prin uniformizarea trairilor
afective ;
- facilitarea inceperii crearii coeziunii de grup prin omogenizarea trairilor
pozitive .
Tehnica utilizata : terapia prin miscare si dans
Descrierea exercitiului : copiii sunt asezati in picioare , in cerc tinandu-se de mana .
Fiecare propune , pe rand cate o miscare . Miscarea propusa este executata de fiecare
participant , urmand ca apoi sa fie executata de toti in acelasi timp. Pe parcursul
desfasurarii exercitiului , copiii trebuie sa se tina permanent de maini.

3. FATA BABEI ŞI FATA MOŞNEAGULUI – parada personajelor din poveste;


 confecţionarea păpuşilor din cutii de la brânză topită, fire şi materiale
textile;
 prezentarea măştilor în propoziţii şi versuri scurte.
 ,, Sculpturi din corpuri umane ’’
Scopuri : - focalizarea atentiei asupra propriului corp
- constientizarea conexiunilor dintre unele reactii fiziologice si trairea
anumitor stari psihologice
- constientizarea grupului ca intreg si intarirea sentimentului de
apartenenta la grup
- focalizarea intregului grup pe rezolvarea in comun a unei sarcini
- facilitarea contactelor verbale si nonverbale
Tehnica utilizata : metafora corporala – tehnica ,, sculpturala,, a posturii .
Descrierea exercitiului : - copiii se plimba in spatiul camerei . La semnalul
terapeutului , ei trebuie sa se opreasca din mers si sa realizeze din corpul lor o statuie.
Apar astfel in camera 12 ,,statui umane ,, care au sarcine de a-si orienta atentia spre
sine pentru a-si observa reactiile fiziologice si trairile , gandurile. Pe rand , fiecare
statuie ,, capata darul vorbirii ,, si verbalizeaza starea ei interioara.
 ,,Exercitiul pentru cunoasterea celuilalt ’’
Scopuri : - facilitarea interactiunii interpersonale ;
o exersarea capacitatii de exprimare de relatarea unor fapte in
prezenta celorlalti , eliminarea tensiunilor ;
o obtinerea unor informatii mai detaliate despre ceilalti ;
o realizarea unei atmosfere deschise , securizante , propice
comunicarii autentice;
Tehnica utilizata : jocul si jocul de rol
Descrierea exercitiului : formand un semicerc , pe scaune copiii sunt asezati perechi ,
fata in fata .Un membru al perechii devine A , iar celalalt B . Pentru cinci minute , A
este reporter si ii pune intrebari lui B , incecand sa afle cat mai multe informatii
despre acesta . Apoi are loc inversarea rolurilor si B devine reporter , iar A este acel
care ofera informatii.
In final , fiecare prezinta celorlalti informatiile aflate despre partenerul sau. Acesta
din urma are dreptul la sfarsit sa ofere celorlalti informatii despre el , informatii pe
care considera ca ceilalti ar trebui sa le stie. De asemenea , celorlalti li se permite sa
puna intrebari. Nu se admit interventiile critice , acuzatoare.

4. NE DISTRĂM IMPREUNĂ
Obiectivul programului : centrarea pe relatiile afective si dezvoltarea empatiei.

’’Exercitiul salutului’’
Scopul : - crearea unei stari de buna dispozitie enrgizanta ;
- facilitarea contactelor interpersonale verbale si nonverbale ;
- exersarea capacitatilor empatice ;
Tehnica utilizata : dramatizarea
Descrierea exercitiului: copiii se plimba in spatiul camerei . Terapeutul cere acestora
ca atunci cand se intalnesc sa experimenteze diferite forme de salut : sa se salute ca
niste oameni obositi , increzatori , suparati , fericiti etc. Sunt permise atat reactiile
verbale , cat si cele nonverbale.

 FATA BABEI ŞI FATA MOŞNEAGULUI – scenetă pregătită şi


interpretată de elevii claselor a IV-a C şi a V-a A;
 GAŞCA MEA – dans sportiv organizat de elevii clasei a IV-a C;
 DANSUL FULGILOR DE NEA - dans tematic prezentat de clasele a
II-a şi a V-a.
5. ZORNĂITOAREA – confecţionarea de jucării (suluri de la hârtia igienică,
autocolant, boabe diferite care sa umple sulul, hârtie colorată) şi utilizarea lor în scop
practic (la obiceiurile de iarnă sau cântece copilăreşti).
 ,, Lupta cu obstacolul ’’
Scopuri : - exersarea disponibilitatii de a primii si oferii ajutor
- cresterea stimei de sine prin capacitatea de a-i ajuta pe altii
- cresterea autoafirmarii si a cooperarii
- constientizarea propriilor trairi
- antrenarea empatiei in relatiile interpersonale
Tehnica utilizata : jocul
Descrierea exercitiului – copiii sunt asezati in cer , tinandu-se de mana . Unul dintre
ei iese din cerc si se aseaza cu spatele la ceilalti , timp in care acestia , fara a da
drumul la maini , trebuie sa se combine , sa se aranjeze in asa fel incat copilul din
afara grupului sa-i fie cat mai greu sa refaca unitatea cercului.

6. COPACUL CU CHIPURI – chipurile sunt realizate din cutii de la brânza


topită, culori, carioci, resturi textile şi agăţate intr-un copac de carton, trist, fără
frunze;
- aflăm unii despre alţii: dacă suntem trişti sau
veseli, dacă avem dorinţe speciale pe care le credem sau nu pierdute, dacă putem să
ne înveselim şi cum, analizându-se mimica chipurilor realizate, culorile utilizate,
creionarea detaliilor, exprimarea liberă a gândurilor şi sentimentelor;
- interpretarea psihologică a lucrărilor.
 ,, Afisul grupului ’’
Scopuri : - cresterea gradului de coeziune a grupului prin centrarea pe o sarcina
comuna ;
- trairea unor stari afective pozitive
- manifestarea liberei initiative
- facilitarea comunicarii verbale si nonverbala
- exersarea si optimizarea capacitatiilor de relationare
Tehnici utilizate : art-terapia , desenul ca tehnica expresiva
Descrierea exercitiului : copiii sunt asezati in jurul unei mese . Pe masa se afla o
bucata de carton mare , alb si creioane colorate . Toti copiii contribuie la realizarea
desenului colectiv cu tema ,, grupul nostru,, . Este descurajata orice interventie
critica , acuzatoare. Sunt incurajatae cooperarea si intrajutorarea . Dupa realizarea
afisului copiii trebuie sa-i gaseasca un titlu. Terapeutul apreciaza pozitiv , in finalul
exercitiului , rezultatul muncii copiilor , gratificand verbal comportamente care au
facilitat o buna comunicare . In final , este relizata o discutie cu toti participantii pe
tema ,, munca in grup ,, , subliniindu-se avantajele acesteia , precum si conditiile
favorizante ei.

7. CONCURS DE GHICITORI
Obiectivele programului : - cunoaştere şi intercunoaştere ;
- coeziune şi creativitate ;
Exerciţii :
 ,, Maşina umană ’’
Scopuri : - facilitarea contactelor interpersonale
- declanşarea unor trăiri afective pozitive ;
- creşterea autoafirmării şi cooperării
- creşterea coeziunii grupului
- stimularea resurselor creative
Tehnica utilizată : jocul simbolic.
Descrierea exerciţiului : copiii trebuie să construiască împreună, din toţi membrii
grupului, o ,, maşina umană’’ care să aibă şase picioare pe pământ şi două mâini. In
ridicarea acestei construcţii trebuie să se implice toţi participanţii .

8. FRUMOASĂ EŞTI, PĂDUREA MEA – drumeţie la pădurea „Stejărei”;


cunoaşterea împrejurimilor; jocuri în aer liber; adunarea florilor pentru felicitări.

9. FELICITĂRI DE 8 MARTIE – îmbinarea tehnicilor de lucru exersate la orele


de abilitare manuală.

10. EXPOZIŢIA NOASTRĂ - aranjarea expoziţiei prin prezentarea tuturor


lucrărilor; popularizarea acesteia şi vânzarea produselor, la preţuri modice, altor
copii; fondurile strânse vor servi la cumpărarea unor fructe, ce vor constitui obiectul
ultimei teme.

11. NE JUCĂM ŞI MÂNCĂM– contribuim şi noi la arta culinară; ornarea şi


pregătirea unei mese festive;
 SALATA DE FRUCTE
 CEA MAI APETISANTĂ TARTINĂ – întrecere între echipe; petrecere.
 ,,Exerciţiu de creaţie ’’
Scopuri : - stimularea expresivităţii şi creativităţii
- dezvoltarea capacităţii de a oferi suport comprehensiv , empatic ,
stimulativ în relaţiile interpersonale.
- confirmarea şi stimularea în grup a asertivităţii , a importanţei
personale pentru ceilalţi ;
- realizarea proceselor de provocare şi proiecţie cu scopul producerii
insight-urilor restructurante.
Tehnici utilizate : modelaj în plastilină
povestirea – tehnica experential- expresivă
Descrierea exercitiului: copiii modelează în plastilină diferite obiecte. Realizează apoi
o pvestire cu elementul construit. Se relizează şi o povestire colectivă ce cuprinde
toate construcţiile realizate de ei. In final, se prezintă impresiile referitoare la modul
în care au lucrat în cadrul acestui exerciţiu, învăţămintele desprinse în urma
desfăşurării exerciţiului.

S-ar putea să vă placă și