Sunteți pe pagina 1din 15

LITIAZA RENALĂ

LITIAZA RENALĂ OPERATĂ:Prin calculoză sau litiază renală se înţelege
prezenţa de calculi în rinichi. Această
afecţiune poate să nu dea, multă vreme sau
chiar toată viaţa, nici un semn alarmant.
Adeseori însă apar tulburări chiar de la
începutul formării calculului, boala evoluând
cu complicaţii foarte grave.

In aproximativ ! " #!$ din cazuri litiaza este bilaterală. %alculii au
diferite forme &i aspecte, în funcţie de compoziţia lor &i de locul unde se
formează.

'%alculii de azot sunt neuniformi, duri, au o culoare brună(

'%alculii de fosfat de calciu sunt sfărâmicio&i, au aspect de cretă(

' %alculii de acid uric au o culoare închisă, sunt netezi, duri, pot
rotunzi
sau ovalieri(

'%alculii de ceristeină sunt de mărime variabilă, rotunzi de culoare
galbenă &i au o consistenţă de ceară(

'%alculii de xantină sunt netezi, duri, de culoare galbenă " maronie, sub
formă de combinaţii(

'%alculii de oxalaţi de calciu sunt sferici, strălucitori, netezi, de culoare
maronie sau brun"deschisă, pot fi unici sau multiplii, neuniformi,
neregulaţi, unii
chiar au forme aciculare.

'%alculii existenţi în rinichi )în calice sau bazinet* provoacă tulburări în
eliminarea urinei prin ureter )tulburări de excreţie*. +rept urmare, apar
dilataţii ale calicelor &i bazinetului.
ETIOLOGIA SI ETIOPATOGENIA:

itiaza renală este o boală relativ frecventă, care
apare mai des la bărbaţi decât la femei, fiind mai
întâlnită între vârsta de - &i ! de ani. Poate apărea
relativ des &i la copii.

Ia na&tere prin precipitarea &i cristalizarea sărurilor
minerale în /urul unui cristaloid organic coloidal.
Precipitarea &i cristalizarea se pot face în /urul unor
microbi, leucocite, epitelii descuamate de pe
arborele urinifer, ca urmare a unor infecţii
piolocaliceale sau bazinetale, mici cheaguri etc. +in
aceasta rezultă că, pentru a preveni apariţia litiazei
renale, este necesar să se evite apariţia infecţiilor
urinare, iar dacă ele apar, trebuie vindecate cât mai
curând.
SIMPTOMATOLOGIA:

Asa cum s"a specificat mai sus, calculoza
renală, mai ales în cazul calculilor mici care
se elimină prin ureter, poate să nu aibă o
siptomatologie specială. +e asemenea, unii
calculi se plasează în rinichi, în zone mai
izolate faţă de fluxul mare urinar. Astfel de
calculi produc o distrugere locală scleroasă,
nezgomotoasă, localizată numai la
parenchimul renal, care converge către locul
unde s"a inclavat calculul. Acest fel de
calculi sunt deci asimtomatici.

+e cele mai multe ori, însă, prezenţa calculilor
în rinichi dă na&tere unor simptome foarte
zgomotoase, cele mai importante fiind0

' Durerea, care ia aspectul de colică renală,
determinată de faptul că
musculatura caliceală, bazinetală &i ureterală
se contractă,
provocând pentru
astfel a evacua
colica calculul,
nefretică )renală*. +e
cele mai multe ori colicile apar după un efort
fizic mai deosebit, după mers în ma&ină, pe
motocicletă sau călare etc. Aceste eforturi
favorizează mobilizarea unui calcul fixat până
la acel moment &i care nu dădea nici o
simptomatologie.

+urerea apare în regiunea lombară &i în flanc.
1emnul 2iordano este pozitiv atunci când lovind
cu latul mâinii regiunea lombară, bolnavul acuză
dureri vii. +e foarte multe ori durerea merge în
/os, către regiunea burselor, la femeie către
regiunea vulvară. a palpare se pot pune în
evidenţă cele trei puncte ureterale )superior,
mediu &i inferior*. +urerea poate fi continuă,
extrem de vie, sau să apară la anumite intervale,
sub formă de crize. 3a se accentuează pe măsură
ce în calice &i bazinet se adună urină ce nu se mai
poate evacua &i aceste se destind foarte mult.
+urerea cedează uneori brusc, semn că
musculatura ureterală a reu&it să evacueze
calculul din ureter în vezică.

+urerea poate apărea " în mod reflex " &i de
partea opusă, fapt care face dificil diagnosticul
srcinii afecţiunii.

•Hematuria este totală, fiind de obicei o
hematurie microscopică, dar
poate fi &i macroscopică.

•Piuria este semnul infecţiei urinare, care


însoţe&te aproape totdeauna
calculoza renală, adeseori o &i precede.
PREGATIREA BOLNAVULUI PENTRU
INVESTIGATII SI TEHNICI SPECIFICE:

4n rol deosebit în pregătirea bolnavului îl are
asistenta medicală, ce, în funcţie de metoda de
investigaţie pregăte&te bolnavul precum &i
tehnica medicală aferentă investigaţiei.
5aterialele sunt pregătite &i sterilizate.
5edicamentele necesare de asemenea sunt
pregătite de dinainte precum &i instrumentarul
necesar.
INGRIJIRI PREOPERATORII:


In vederea unor bune îngri/iri preoperatorii se iau în vedere următoarele
acţiuni0

"se face bilanţul biologic(

"se recoltează sânge pentru grup sanguin, coagulări, hemoglobina,
examen sumar de urină(

"dacă se pune problema unei nefrectomii se recoltează &i uree, se fac
probe de diluţie(

"se fac examene radiologice, un examen clinic complet evidenţiat de
echo abdominal, radiologie pulmonară, electrocardiogramă(

"se administrează antibiotice pentru lupta contra infecţiilor, pentru
prote/area
organismului după recoltarea uroculturii(

concentrarea eventualelor dezechilibre, transfuzie, administrarea de
electroliţi în funcţie de pierderi(

ameliorarea funcţiilor renale prin asigurarea diureze administrându"se cât
mai multe diuretice.
ROLUL ASISTENTEI MEDICALE ÎN ÎNGRIJIREA
PACIENTULUI CU LITIAZĂ RENALĂ OPERATĂ:

ÎNGRIJIREA POSTOPERATORIE

Ingri/iri postoperatorii simple sunt acordate
în cazul unei evoluţii postoperatorii fără
complicaţii. 6olul cadrului mediu în patologia
urologică constă în0
Pregătirea !"#a$%"%i &e#tr%
e'&"!rări %r!"!gi(e &ri#:

Indicarea regimului alimentar fără rezidii &i
alimente ce produc
gaze, în intestin #7"78 de ore(

Administrarea de cărbune medicinal pentru
absorbţia gazelor
din tubul digestiv(

3fectuarea testului de sensibilitate la
9diston(

5edicaţia antialgică )dacă este cazul* pentru
desensibilizarea bolnavului la produ&i pe
bază de iod.
Ur)ărirea !"#a$%"%i &%rtăt!r *e +!#*ă
%retr!,$e-i(a"ă pentru0asigurarea permeabilităţii
acesteia, prin perfuzii continuă cu soluţie
fiziologică sterilă sau prin spălaturi
intermitente în condiţii de
asepsie.
Ur)ărirea *i%re-ei 0la bolnavii cu alte afecţiuni
renale sau cu intervenţii pe aparatul urinar.
Se+i-area )!*i.i(ări"!r :de comportament
apărute în evoluţia postoperatorie ce pot
reprezenta tulburări în funcţia aparatului
urinar.