Sunteți pe pagina 1din 1

Activitatea de învăţare 1

Modulul: Realizarea desenelor în 2D


Timp de lucru: 30 min
Obiectivul: O1. Să deseneze entităţi utilizând facilităţile AutoCAD

Numele elevului...........................

Data.....................

Realizaţi în sistemul metric un format A3 standardizat, cu chenar, fâşie de


îndosariere, indicator, conform figurii de mai jos, respectând următoarele etape:

Formatul va fi utilizat ca desen prototip pentru următoarele aplicaţii;

o Se începe un desen nou în sistem metric


o Se stabilesc limitele formatului A3 (420x297)
o Se definesc unităţile de măsură
o Se realizează desenul chenarului şi apoi al celorlalte elemente din desen
o Se salvează desenul ca fişier format-a3.dwg.

Indicaţii: - Se folosesc comenzile: UNITS, LIMITS, GRID=10, SNAP=5, ZOOM, LINE,


OSNAP