Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

MĂSURAREA DEBITULUI

Debitul reprezintă cantitatea (masă sau volum) de fluid sau material mărunt, care străbate secţiunea transversală a
unei conducte în unitatea de timp.

DEBITUL
DEBITUL

MASIC
MASIC

masade
masa defluid
fluidscursă
scursăînînunitatea
unitateade
detimp:
timp:QQm==Dm/t [kg/s]
Dm/t[kg/s]
m

VOLUMIC
VOLUMIC
volumulde
volumul defluid
fluidscurs
scursînînunitatea
unitateade timp:QQV==DD/t
detimp: /t [m3 3/s]
V [m /s]
V V

GRAVIMETRIC
GRAVIMETRIC

greutateafluidului
greutatea fluiduluiscurs
scursînînunitatea
unitateade timp:QQG==DD/t
detimp: /t [kgf/s]
G [kgf/s]
G G

Aparatele utilizate pentru măsurarea debitului de lichide se mai numesc contoare, iar contoarele pentru apă potabilă
se mai numesc apometre. Contorul cu palete:

Elemente componente:
1 – corp;
2 – sită;
3 – dispozitiv de măsurare;
4 – caseta;
5 – orificii calibrate;
6 – orificii;
7 – mecanism de transmitere;
8 – mecanism integrator de debit.

Dispozitivul de măsurare este construit dintr-o roată cu palete, care este antrenată prin curgerea lichidului.