Sunteți pe pagina 1din 3

NUME:  DATA: 

RIDICHEA URIAȘĂ
COMPUNEREA ȘI DESCOMPUNEREA NUMĂRULUI 9
COLOREAZĂ FRUNZELE RIDICHILOR ÎN 2 CULORI: VERDE ÎNCHIS ȘI VERDE DESCHIS.
NUMĂRĂ CÂTE FRUNZE DIN FIECARE AI COLORAT ȘI SCRIE CIFRELE CORESPUNZĂTOARE ÎN
CASETELE DE DEASUPRA RIDICHEI. OBSERVAȚI CARE SUNT NUMERELE CE COMPUN NUMĂRUL 9.

9 9 9
Pagina 1 din 3 vizitează twinkl.ro
9 9 9
Pagina 2 din 3 vizitează twinkl.ro
9 9 9
Pagina 3 din 3 vizitează twinkl.ro