Sunteți pe pagina 1din 1

ACORD

cu privire la utilizarea imaginilor fotografiate şi/sau a secvenţelor filmate cu


fiul/fiica mea

Subsemnatul ……................................................................ în calitate de


părinte/reprezentant legal al
preșcolarului/preșcolarei ..............................................................., din grupa ……,
de la GPN Dobricel,

SUNT DE ACORD NU SUNT DE ACORD

cu fotografierea/filmarea fiului/fiicei în cadrul activităţilor şcolare sau


extraşcolare desfăşurate în anul şcolar ………...

Secvenţele filmate şi/sau imaginile fotografiate ar putea fi utilizate astfel:


în activităţile didactice ale clasei;
în cadrul şedinţelor cu părinţii;
afişate pe panourile clasei
postate pe reţele de socializare;
participări la diverse concursuri de machete, fotografie, teatru, etc.

Prezentul acord este valabil în condiţiile în care sunt respectate dispoziţiile care
protejează drepturile şi libertăţile minorului, demnitatea acestuia şi dreptul la
propria imagine (în conformitate cu reglementările în vigoare).

Data …….......…….. Părinte/reprezentant legal,


....................................................

Semnătura ..............................

S-ar putea să vă placă și