Sunteți pe pagina 1din 2

Mineralele din roci şi soluri

Mineralele sunt substanţe cristalizate în general anorganice, omogene din punct


de vedere fizico-chimic. Ele posedă o serie de proprietăţi pe baza cărora pot fi
identificate.

Proprietăţi morfologice

1. Sistemul de cristalizare – poate fi: cubic, rombic, hexagonal, asimetric.


2. Aspectul, forma sau habitusul cristalelor – cristalele pot fi izometrice (ex:
cristalele cubice), dezvoltate după două direcţii (cristale tubulare, lamelare,
foioase, solzoase), şi forme alungite (cristale aciculare, fibroase, cristalice).
3. Striaţiunea feţelor – unele cristale prezintă feţe netede iar altele prezintă striuri
în lungul sau perpendicular pe acestea.

Proprietăţi fizico-chimice

1. Densitatea – reprezintă raportul dintre masă şi unitatea de volum de material;


2. Clivajul – reprezintă proprietatea unor minerale de a se desface după anumite
direcţii cristalografice datorită unor acţiuni mecanice. Clivajul poate fi: perfect,
bun, slab, imperfect.
3. Spărtura – aspectul suprafeţei mineralelor la rupere. Aceasta poate fi:
concoidală, colţuroasă, fibroasă, solzoasă.
4. Casanţa – proprietatea unor materiale de a se sfărâma sub presiune.
5. Maleabilitatea – proprietatea unor minerale de a putea fi prelucrate în foi
subţiri.
6. Elasticitatea – proprietatea unor materiale de a se deforma sub acţiunea unei
forţe şi de a reveni la forma iniţială odată cu încetarea acţiunii forţei respective.
7. Duritatea – se apreciază cu ajutorul unei scări ce cuprinde 10 minerale în
ordinea crescândă a durităţii lor.

Talcul – gipsul – calcitul – fluorina – apatitul – ortozul – cuatitul – topazul –


corindonul – diamantul.

Proprietăţi optice

1. Culoarea
a) de origine ideocromică – culoarea este dată de compoziţia chimică şi de
structura mineralelor;
b) de origine alocromică – culoarea este dată de prezenţa anumitor
impurităţi prezente în masa mineralelor.
2. Culoarea urmei – culoarea pulberii fine lăsate pe o placă mată albă de
porţelan.
3. Irizaţia – proprietatea unor minerale de a prezenta în lumină reflectată jocuri
de culori.
4. Policroismul – proprietatea unor minerale de a prezenta culori diferite atunci
când sunt privite din direcţii perpendiculare.
5. Luciul – poate fi metalic, sidefos, sticlos.
6. Transparenţa – proprietatea unor minerale de a lăsa lumina să le străbată.

Proprietăţi chimice

Sunt determinate de compoziţia chimică a mineralelor.

Clasificarea mineralelor

1. Clasa elementelor native – metalele şi nemetalele din natură;


2. Clasa sulfurilor – pirita (FeS2), calcopirita (CuFeS2), blenda (ZnS), galena (PbS);
3. Clasa sărurilor haloide – sarea (NaCl), fluorina (CaF2), silvina (KCl).