Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Manager/Director

Subsemnatul /Subsemnata................................................................................., cu
CNP................................................, domiciliat in ..........................................................., in calitate
de salariat al……………………………………………………………………………………….. 
solicit plata salariului in numerar, in baza Deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei nr.
859/16.06.2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5-8 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor masuri in domeniul
finantelor publice publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 520, din 29 iulie 2009.

Data                  Semnatura

Domnului Manager al……………………………………………………………