Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate pentru săptămâna S5 (16-22.03.

2020)

Exerciții

1. Aşezaţi termenii: educaţie formală, educaţie non-formală, educaţie informală în aşa fel
încât să corespundă activităţilor educaţionale descrise.

Transmiterea cunoştinţelor de către profesor la disciplina tehnologie..........................................


Formarea priceperilor şi deprinderilor la ora de educaţie fizică...................................................
Studiul bibliografiei obligatorii indicata de profesor la disciplina literatură................................
Pregătirea elevilor în şcoală pentru olimpiada de matematică......................................................
Susţinerea unei comunicări la Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizate în liceu..................

2. Identificaţi 3 aspecte pozitive şi 3 aspecte negative ale fiecărei forme de educație


(formală, non-formală și informală). Puteți să vă raportați la experiențele din perioada
când ați fost elevi.
3. Descrieţi 5 efecte educaţionale negative ale emisiunilor TV! Cum ar putea fi contracarate?
4. Identificaţi dezavantajele educaţiei formale şi propuneţi modalităţi concrete pentru
îndepărtarea acestora. Puteți să vă raportați la experiențele din perioada când ați fost elevi.
5. Argumentaţi importanţa activităţilor desfăşurate în afara şcolii, în cadrul nonformal,
pentru educaţia elevilor. Realizaţi o listă cu exigenţe care trebuie respectate în organizarea
acestor activităţi.
6. Analizaţi rolul şi influenţa mass-media în formarea tinerilor. Poate fi integrată în mediul
nonformal sau informal? Argumentaţi şi exemplificaţi.
7. Cum poate influenţa grupul de prieteni educaţia elevilor? Exemplificaţi. În calitate de
viitori profesori, propuneţi modalităţi concrete pentru limitarea influenţelor negative ale
grupului de prieteni asupra formării elevilor.
8. Care este rolul şcolii în armonizarea celor trei tipuri de influenţe educative? Propuneţi
modalităţi concrete.

Temele rezolvate vor fi trimise pentru feed-back pe următoarea


adresă de e-mail: roxana.axinte@tuiasi.ro
Important:
- pentru rezolvarea exercițiilor utilizați informațiile din fișele puse la dispoziție și din suportul de
curs – www.dppd.tuiasi.ro
- analiza personală și exprimarea propriului punct de vedere va demosntra faptul că ați înțeles
specificul fiecărei forme de educație și puteți realiza transferul informației din sfera teoriei într-un
context real;