Sunteți pe pagina 1din 2

CARACTERIZAREA UNEI PILE DE COMBUSTIE OXIGEN HIDROGEN TIP

PEM

Prelucrarea i prezentarea rezultatelor

Rezultatele experimentale înregistrate în timpul procesului de descărcare a pilei de


combustie testate, se vor trece într-un tabel de forma:

Tabel 1 Variaţiile parametrilor electrici în funcţie de rezistenţa consumatorului

Rezistenţa Tensiunea Intensitatea


Puterea
Nr. crt. consumatorului R, nominală U, curentului I,
nominală P, W
mV A

1. 0 880 0 0

2. 200 850 0,003 2.55

3. 100 810 0,007 5.67

4. 50 780 0,015 11.7

5. 10 680 0,066 44.88

6. 5 620 0,116 71.92

7. 3 590 0,166 97.94

8. 1 520 0,238 123.76

 160 0,374 59.84


9.
(Scurtcircuit)

Se calculează puterea electrică generată la fiecare valoare a rezistenţei folosind relaţia:

P = U×I
unde U este tensiunea nominală U, V

I este intensitatea curentului I, mA

Se vor reprezenta grafic, curbele de variaţie U = f (I) i P = f (I).


Referatul va cuprinde:
- prezentarea rezultatelor experimentale sub forma de tabel
- reprezentările grafice
- observaţii i concluzii.
F (I)
1.
2.
3.
4.
5.
6.