Sunteți pe pagina 1din 18

următoarele caracteristici

ale produselor noi în


special a telefoanelor
mobile, în funcție de
însemnătatea acestora
pentru dumneavoastră
2. Cât timp a atunci când achiziționați
1. Sunteți 4. În ce măsura sunteți
trecut de la 3. Ce vă influențează să un produs. Calificativele
posesorul influențat de campaniile
achiziția achiziționați un telefon sunt cuprinse pe o scara
unui telefon de promovare dedicate
ultimului telefon mobil nou? de la 1 la 5, unde 5 este
mobil? telefoanelor mobile?
mobil? chivalentul la „foarte
favorabil”, 4-„favorabil”, 3-
Da <6 luni a) Telefonul vechi s-a defecb. Influența medie „neutru”, 2-„nefavorabil”, 5
1”foarte nefavorabil" [a)
Da 1 an b) Oferta de portare d. Lipsa influenței 5
Avantajul relativ
Da 1 an b) Oferta de portare a. Influență ridicată (gradul în care inovația 5
Da >2 ani a) Telefonul vechi s-a defecc. Indiferența pare să fie superioară 5
produselor existente);]
Da 1 an a) Telefonul vechi s-a defecb. Influența medie 4
Da >2 ani a) Telefonul vechi s-a defecd. Lipsa influenței 5
Da <6 luni a) Telefonul vechi s-a defecb. Influența medie 2
Da <6 luni c) Rezultatul influenței une b. Influența medie 5
Da 1 an a) Telefonul vechi s-a defecb. Influența medie 4
Da 2 ani a) Telefonul vechi s-a defecb. Influența medie, c. Indif 2
Da >2 ani a) Telefonul vechi s-a defecc. Indiferența 4
Da 2 ani a) Telefonul vechi s-a defecb. Influența medie 3
Da <6 luni a) Telefonul vechi s-a defecb. Influența medie 4
Da <6 luni a) Telefonul vechi s-a defecb. Influența medie 4
Da >2 ani c) Rezultatul influenței une a. Influență ridicată 3
Da <6 luni a) Telefonul vechi s-a defecb. Influența medie 3
Da <6 luni a) Telefonul vechi s-a defecc. Indiferența 3
Da 1 an c) Rezultatul influenței une b. Influența medie 4
Da 1 an a) Telefonul vechi s-a defecd. Lipsa influenței 3
Da <6 luni a) Telefonul vechi s-a defecd. Lipsa influenței 4
Da 2 ani a) Telefonul vechi s-a defecc. Indiferența 5
Da 2 ani c) Rezultatul influenței une b. Influența medie 5
Da 1 an a) Telefonul vechi s-a defecb. Influența medie 5
Da <6 luni b) Oferta de portare d. Lipsa influenței 4
Da <6 luni a) Telefonul vechi s-a defecb. Influența medie 5
Da 1 an c) Rezultatul influenței une b. Influența medie 4
Da 1 an b) Oferta de portare c. Indiferența 3
Da 1 an c) Rezultatul influenței une b. Influența medie 4
Da 1 an a) Telefonul vechi s-a defecc. Indiferența 2
Da 2 ani a) Telefonul vechi s-a defecb. Influența medie 5
Da <6 luni a) Telefonul vechi s-a defecd. Lipsa influenței 3
Da <6 luni a) Telefonul vechi s-a defecc. Indiferența 3
Da <6 luni b) Oferta de portare b. Influența medie 2
Da 1 an c) Rezultatul influenței une c. Indiferența 1
Da 1 an a) Telefonul vechi s-a defecb. Influența medie 4
Da 1 an c) Rezultatul influenței une a. Influență ridicată 5
Da 1 an a) Telefonul vechi s-a defecc. Indiferența 5
Da <6 luni c) Rezultatul influenței une b. Influența medie 4
Da <6 luni c) Rezultatul influenței une b. Influența medie 4
Da <6 luni c) Rezultatul influenței une d. Lipsa influenței 1
Da <6 luni a) Telefonul vechi s-a defecd. Lipsa influenței 1
Da <6 luni a) Telefonul vechi s-a defecd. Lipsa influenței 4
Da <6 luni c) Rezultatul influenței une a. Influență ridicată 1
Da <6 luni a) Telefonul vechi s-a defecc. Indiferența 4
Da 1 an a) Telefonul vechi s-a defecc. Indiferența 5
Da <6 luni a) Telefonul vechi s-a defeca. Influență ridicată 5
Da <6 luni b) Oferta de portare c. Indiferența 4
Da >2 ani b) Oferta de portare d. Lipsa influenței 5
Da 1 an c) Rezultatul influenței une a. Influență ridicată 5
Da 2 ani a) Telefonul vechi s-a defecc. Indiferența 5
Da 1 an c) Rezultatul influenței une a. Influență ridicată 5
Da 1 an c) Rezultatul influenței une c. Indiferența 3
Da >2 ani a) Telefonul vechi s-a defecb. Influența medie 4
Da 1 an a) Telefonul vechi s-a defecb. Influența medie 3
Da <6 luni a) Telefonul vechi s-a defecb. Influența medie 5
Da 2 ani c) Rezultatul influenței une b. Influența medie 4
Da <6 luni a) Telefonul vechi s-a defecb. Influența medie 4
Da 1 an c) Rezultatul influenței une a. Influență ridicată 5
Da 1 an b) Oferta de portare b. Influența medie 5
Da 1 an c) Rezultatul influenței une a. Influență ridicată 5
Da 6 luni-1 an a) Telefonul vechi s-a defecb. Influența medie 5
Da 1an-2 ani a) Telefonul vechi s-a defecc. Indiferența 3
Da <6 luni d) Altele e. Lipsa influenței 4
Da 1an-2 ani c) Rezultatul influenței une b. Influența medie 4
Da >2 ani a) Telefonul vechi s-a defecd. Influență scăzută 4
Da 6 luni-1 an d) Altele b. Influența medie 3
Da 6 luni-1 an c) Rezultatul influenței une a. Influență ridicată 5
Da 6 luni-1 an a) Telefonul vechi s-a defecc. Indiferența 5
Da 6 luni-1 an c) Rezultatul influenței une a. Influență ridicată 5
Da 1an-2 ani b) Oferta de portare c. Indiferența 3
Da 6 luni-1 an c) Rezultatul influenței une a. Influență ridicată 5
Da 6 luni-1 an c) Rezultatul influenței une a. Influență ridicată 5
Da 6 luni-1 an c) Rezultatul influenței une a. Influență ridicată 5
Da 6 luni-1 an c) Rezultatul influenței une a. Influență ridicată 5
Da 1an-2 ani c) Rezultatul influenței une a. Influență ridicată 5
Da 6 luni-1 an c) Rezultatul influenței une b. Influența medie 5
Da 6 luni-1 an c) Rezultatul influenței une b. Influența medie 5
Da 1an-2 ani b) Oferta de portare d. Influență scăzută 3
Da 6 luni-1 an c) Rezultatul influenței une b. Influența medie 5
Da <6 luni a) Telefonul vechi s-a defecc. Indiferența 3
Da 1an-2 ani c) Rezultatul influenței une b. Influența medie 3
Da 1an-2 ani b) Oferta de portare b. Influența medie 2
Da <6 luni b) Oferta de portare a. Influență ridicată 1
Da >2 ani c) Rezultatul influenței une b. Influența medie 1
Da >2 ani a) Telefonul vechi s-a defecd. Influență scăzută 5
Da >2 ani c) Rezultatul influenței une b. Influența medie 1
Da 6 luni-1 an c) Rezultatul influenței une c. Indiferența 1
<6 luni b) Oferta de portare b. Influența medie 1
Da 6 luni-1 an b) Oferta de portare c. Indiferența 1
Da 1an-2 ani b) Oferta de portare c. Indiferența 1
Da 6 luni-1 an c) Rezultatul influenței une c. Indiferența 1
Da 6 luni-1 an c) Rezultatul influenței une b. Influența medie 5
Da 6 luni-1 an c) Rezultatul influenței une b. Influența medie 5
Da 6 luni-1 an c) Rezultatul influenței une b. Influența medie 5
Da <6 luni c) Rezultatul influenței une a. Influență ridicată 4
Da >2 ani c) Rezultatul influenței une b. Influența medie 4
Da 6 luni-1 an c) Rezultatul influenței une a. Influență ridicată 5
Da 6 luni-1 an d) Altele b. Influența medie 4
Da >2 ani a) Telefonul vechi s-a defecc. Indiferența 4
Da 6 luni-1 an c) Rezultatul influenței une a. Influență ridicată 3

<6 luni 29
>2 ani 12
1 an 23
1an-2 ani 8
2 ani 7
6 luni-1 an 21
următoarele caracteristici următoarele caracteristici
ale produselor noi în ale produselor noi în
ale produselor noi în ale produselor noi în
special a telefoanelor special a telefoanelor
special a telefoanelor special a telefoanelor
mobile, în funcție de mobile, în funcție de
mobile, în funcție de mobile, în funcție de
însemnătatea acestora însemnătatea acestora
însemnătatea acestora însemnătatea acestora
pentru dumneavoastră pentru dumneavoastră
pentru dumneavoastră pentru dumneavoastră
atunci când achiziționați atunci când achiziționați
atunci când achiziționați atunci când achiziționați
un produs. Calificativele un produs. Calificativele
un produs. Calificativele un produs. Calificativele
sunt cuprinse pe o scara sunt cuprinse pe o scara
sunt cuprinse pe o scara sunt cuprinse pe o scara
de la 1 la 5, unde 5 este de la 1 la 5, unde 5 este
de la 1 la 5, unde 5 este de la 1 la 5, unde 5 este
chivalentul la „foarte chivalentul la „foarte
chivalentul la „foarte chivalentul la „foarte
favorabil”, 4-„favorabil”, 3- favorabil”, 4-„favorabil”, 3-
favorabil”, 4-„favorabil”, 3- favorabil”, 4-„favorabil”, 3-
„neutru”, 2-„nefavorabil”, „neutru”, 2-„nefavorabil”,
„neutru”, 2-„nefavorabil”, 2 „neutru”, 2-„nefavorabil”, 5
1”foarte nefavorabil" [b) 4 1”foarte nefavorabil" [e) 5
1”foarte nefavorabil" [c) 1”foarte nefavorabil" [d)
Compatibilitatea 5 5 5 Comunicabilitatea 5
Complexitatea Divizibilitatea (gradul
(gradul în care inovația 4 (gradul în care rezultatele5
(măsura în care inovația 2 în care inovaţia poate fi 5
corespunde valorilor și utilizării inovaţiei pot fi
experiențelor 5 este dificil de înțeles sau 5 folosită de probă la o 5 observate sau descrise 5
de utilizat);] scară redusă);]
dumneavoastră);] 5 5 4 altora);] 3
5 5 4 4
4 4 3 5
4 4 4 4
4 3 3 3
2 3 2 2
4 4 4 4
4 2 1 3
5 4 5 4
2 1 1 2
3 2 1 1
4 3 3 4
3 3 3 3
5 4 4 5
3 3 3 5
4 2 3 4
5 2 1 4
5 5 5 5
5 4 4 5
5 3 4 5
5 3 3 5
5 4 4 4
4 3 2 2
3 1 1 3
3 2 5 5
5 2 2 2
4 4 3 4
5 5 2 2
5 4 4 5
1 1 1 1
3 4 4 4
5 4 4 4
5 5 5 5
4 3 3 5
4 3 3 5
2 1 2 1
1
4 4 4 4
1 3 3 2
4 3 2 4
5 5 3 2
5 5 5 5
4 3 3 3
5 4 4 4
4 3 2 5
4 4 4 5
4 5 5 4
3 3 3 3
5 2 3 4
4 3 2 3
5 4 3 3
4 3 2 4
4 3 2 2
5 1 5 5
4 4 4 4
4 4 4 5
5 5 2 3
5 3 2 3
5 3 3 4
4 3 3 3
5 4 2 5
4 2 3 3
4 4 4 4
4 4 4 4
4 4 4 3
3 3 4 3
4 4 4 4
5 4 4 4
5 4 4 4
5 4 4 4
5 4 4 4
5 4 4 4
5 4 4 4
3 3 3 3
5 4 4 4
2 2 2 2
2 2 2 1
1 1 1 1
2 1 3 3
1 3 2
2 2 2 2
1 1 1 2
1 2 2 2
1 3 2 2
3 2 2 2
2 2 2 3
2 1 1 1
4 4 3 3
5 5 5 5
5 4 4 4
5 4 5 4
5 4 4 4
5 4 4 4
4 5 3 2
4 3 2 2
4 5 5 4
6. Vă rugăm să apreciați 6. Vă rugăm să apreciați
ale produselor noi în
următoarele caracteristici următoarele caracteristici
special a telefoanelor
ale produselor noi în ale produselor noi în
mobile, în funcție de
special a telefoanelor special a telefoanelor
însemnătatea acestora
mobile, în funcție de mobile, în funcție de
pentru dumneavoastră
însemnătatea acestora însemnătatea acestora
atunci când achiziționați
pentru dumneavoastră pentru dumneavoastră 7. Care dintre următoarele
un produs. Calificativele
atunci când achiziționați atunci când achiziționați caracteristici ale
sunt cuprinse pe o scara
un produs. Calificativele un produs. Calificativele produselor inovative, v-au
de la 1 la 5, unde 5 este
sunt cuprinse pe o scara sunt cuprinse pe o scara determinat să achiziționați
chivalentul la „foarte
de la 1 la 5, unde 5 este de la 1 la 5, unde 5 este un telefon mobil?
favorabil”, 4-„favorabil”, 3-
chivalentul la „foarte chivalentul la „foarte
„neutru”, 2-„nefavorabil”,
favorabil”, 4-„favorabil”, 3-4 favorabil”, 4-„favorabil”, 3-5
1”foarte nefavorabil" [h) 4 Compatibilitatea (gradul în
„neutru”, 2-„nefavorabil”, „neutru”, 2-„nefavorabil”,
5 5 Aprobarea socială 5 Compatibilitatea (gradul în
1”foarte nefavorabil" [f) 1”foarte nefavorabil" [g)
( face referire la faptul că 4 Compatibilitatea (gradul în
Costurile inițiale și cele de4 Riscul și 5
produsul nu crează
utilizare curentă;] 5 incertitudinea în utilizare;]5 incomodități pentru cei din5 Avantajul relativ (gradul în
5 5 jur atunci când il utilizați);]5 Compatibilitatea (gradul în
4 4 5 Avantajul relativ (gradul în
5 4 1 Compatibilitatea (gradul în
4 4 3 Complexitatea (măsura în car
4 3 2 Compatibilitatea (gradul în c
3 3 3 Costurile inițiale și cele de
3 4 4 Avantajul relativ (gradul în
1 1 3 Compatibilitatea (gradul în
5 4 5 Compatibilitatea (gradul în
3 5 2 Avantajul relativ (gradul în
2 3 2 Avantajul relativ (gradul în
4 2 4 Avantajul relativ (gradul în
3 3 3 Avantajul relativ (gradul în
5 3 4 Avantajul relativ (gradul în
4 4 3 Comunicabilitatea (gradul în
4 3 1 Compatibilitatea (gradul în
4 3 3 Avantajul relativ (gradul în
5 5 5 Compatibilitatea (gradul în
4 4 5 Avantajul relativ (gradul în
4 3 4 Avantajul relativ (gradul în
4 3 5 Avantajul relativ (gradul în
4 4 4 Compatibilitatea (gradul în
4 2 3 Compatibilitatea (gradul în
5 1 2 Compatibilitatea (gradul în
5 5 5 Costurile inițiale și cele de
4 2 3 Avantajul relativ (gradul în
3 3 3 Aprobarea socială (face refer
4 3 3 Costurile inițiale și cele de
5 5 1 Complexitatea (măsura în car
1 1 1 Comunicabilitatea (gradul în
4 4 1 Costurile inițiale și cele de
4 3 5 Aprobarea socială (face refer
5 5 5 Compatibilitatea (gradul în
5 3 3 Avantajul relativ (gradul în
5 3 3 Avantajul relativ (gradul în
2 1 Costurile inițiale și cele de
2 2 Compatibilitatea (gradul în
4 4 4 Avantajul relativ (gradul în
1 2 4 Avantajul relativ (gradul în
5 3 1 Compatibilitatea (gradul în
5 5 5 Compatibilitatea (gradul în
5 5 5 Avantajul relativ (gradul în
5 4 3 Avantajul relativ (gradul în
5 5 5 Avantajul relativ (gradul în
5 4 4 Compatibilitatea (gradul în
4 4 4 Avantajul relativ (gradul în
4 4 4 Avantajul relativ (gradul în
3 3 3 Avantajul relativ (gradul în
5 4 3 Compatibilitatea (gradul în
4 3 3 Compatibilitatea (gradul în c
4 3 2 Avantajul relativ (gradul în
4 3 4 Compatibilitatea (gradul în
4 4 1 Avantajul relativ (gradul în
1 3 4 Avantajul relativ (gradul în
4 4 4 Avantajul relativ (gradul în
4 4 4 Avantajul relativ (gradul în
5 5 5 Avantajul relativ (gradul în
4 4 4 Compatibilitatea (gradul în c
5 5 5 Avantajul relativ (gradul în
3 3 3 Compatibilitatea (gradul în
5 3 1 Avantajul relativ (gradul în
2 2 4 Avantajul relativ (gradul în
4 4 4 Avantajul relativ (gradul în
4 4 4 Avantajul relativ (gradul în
4 4 4 Avantajul relativ (gradul în
4 3 3 Avantajul relativ (gradul în
4 2 4 Compatibilitatea (gradul în
4 4 4 Compatibilitatea (gradul în
4 4 4 Compatibilitatea (gradul în
4 4 4 Compatibilitatea (gradul în
4 4 4 Avantajul relativ (gradul în
4 4 4 Avantajul relativ (gradul în
4 4 4 Compatibilitatea (gradul în
3 3 3 Compatibilitatea (gradul în
4 4 4 Compatibilitatea (gradul în
2 1 Divizibilitatea (gradul în ca
1 1 1 Compatibilitatea (gradul în
1 1 1 Compatibilitatea (gradul în
3 2 Avantajul relativ (gradul în care inovația pare
2 2 Complexitatea (măsura în car
2 2 2 Compatibilitatea (gradul în
2 2 3 Compatibilitatea (gradul în
2 2 3 Costurile inițiale și cele de
2 2 2 Compatibilitatea (gradul în
1 1 1 Avantajul relativ (gradul în
3 3 3 Avantajul relativ (gradul în
1 2 Compatibilitatea (gradul în
3 3 3 Compatibilitatea (gradul în
4 5 4 Avantajul relativ (gradul în
4 4 4 Compatibilitatea (gradul în
5 5 3 Avantajul relativ (gradul în
4 4 4 Compatibilitatea (gradul în
4 4 4 Compatibilitatea (gradul în
3 4 2 Complexitatea (măsura în care
2 2 2 Compatibilitatea (gradul în
4 4 2 Avantajul relativ (gradul în
8. Vă rugăm să apreciați 9. Vă rugăm să apreciați
10. În ce măsură sunt
necesitatea comunicării necesitatea comunicării
prezente cele 8
caracteristicilor inovative caracteristicilor inovative
caracteristici ale
ale telefoanelor mobile, ale telefoanelor mobile,
produselor noi, în 11. Care dintre
menționate anterior, în menționate anterior, în
campaniile de următoarele metode de
campania de promovare a campania de promovare a
promovare? Vă rugăm să promovare prezintă cel
acestora?• Menționarea acestora?• Prezenta
atribuiți un calificativ de la mai ridicat impact asupra
caracteristicilor inovative caracteristicilor inovative
1 la 5, unde 1 reprezintă dumneavoastră?
ale produselor în ale telefoanelor mobile în
absență totală și 5
campania de promovare campaniile de promovare
Acord totaldecizia de Acord totalpunctul maxim reprezinta prezență 3 e) Asocierea cu personalităț
afectează reprezintă
ridicată.
Acord
cumparare. Acord
de interes. 2 b) Reclamele Radio
Acord total Acord 3 e) Asocierea cu personalităț
Acord total Acord total 5 a) Reclamele TV
Acord total Acord 2 g) Prezența pe retelele de socializare
Acord Acord 3 a) Reclamele TV, f) Promo
Acord total Acord total 3 a) Reclamele TV, e) Asocier
Indiferent Acord a) Reclamele TV
Indiferent Indiferent 4 a) Reclamele TV
Indiferent Indiferent 4 c) Bannere publicitare
Indiferent Acord 3 a) Reclamele TV, f) Promova
Acord Acord 4 g) Prezența pe retelele de socializare
Acord Acord 3 a) Reclamele TV
Acord Acord 4 a) Reclamele TV
Acord total Acord total 3 a) Reclamele TV, d) Bannere in publicații (rev
Acord Acord 4 g) Prezența pe retelele de s
Indiferent Indiferent 3 d) Bannere in publicații (re
Acord Acord 4 g) Prezența pe retelele de s
Indiferent Indiferent 4 g) Prezența pe retelele de s
Acord total Acord total 3 a) Reclamele TV
Dezacord Acord total 4 a) Reclamele TV, g) Prezenț
Acord total Acord total 5 g) Prezența pe retelele de s
Acord total Acord 4 a) Reclamele TV
Acord Indiferent 3 a) Reclamele TV
Dezacord total Acord 3 a) Reclamele TV, c) Banner
Acord total Acord total 5 a) Reclamele TV
Acord Indiferent 3 f) Promovarea pe blog
Acord Acord 3 g) Prezența pe retelele de s
Acord Acord 3 a) Reclamele TV, b) Reclamel
Acord Indiferent 4 a) Reclamele TV
Acord Acord 4 c) Bannere publicitare
Acord Acord 3 g) Prezența pe retelele de s
Acord Acord 4 e) Asocierea cu personalită
Indiferent Indiferent 4 g) Prezența pe retelele de socializare
Acord Acord 4 a) Reclamele TV
Acord Acord 3 a) Reclamele TV
Acord Dezacord 2 a) Reclamele TV
Acord total Acord total 4 a) Reclamele TV, g) Prezenț
Acord total Acord total 4 a) Reclamele TV, g) Prezenț
Acord total Acord 3 e) Asocierea cu personalităț
Dezacord Acord 4 f) Promovarea pe blog, g) P
Acord Acord total 4 c) Bannere publicitare, d) B
Acord total Acord total 2 a) Reclamele TV
Acord Acord 3 a) Reclamele TV
Acord total Acord 4 a) Reclamele TV
Acord total Acord total 3 a) Reclamele TV, g) Prezența pe retelele de s
Indiferent Indiferent 4 a) Reclamele TV, e) Asocierea cu personalită
Acord Acord 3 g) Prezența pe retelele de s
Acord Acord 3 a) Reclamele TV
Acord total Acord total 4 a) Reclamele TV
Acord total Acord total 4 a) Reclamele TV
Indiferent Indiferent 3 a) Reclamele TV
Acord Acord 4 a) Reclamele TV, g) Prezenț
Acord total Acord total 3 a) Reclamele TV, f) Promovarea pe blog, g) P
Acord total, Acord Acord total 2 a) Reclamele TV, c) Banner
Acord total Acord 4 g) Prezența pe retelele de socializare
Acord Acord 3 a) Reclamele TV
Acord total Acord total 3 a) Reclamele TV
Acord Acord 4 a) Reclamele TV
Acord total Acord total 1 e) Asocierea cu personalităț
Acord Acord 3 h) altele
Acord Acord 3 g) Prezența pe retelele de s
Acord total Acord 3 h) altele
Acord Acord 4 b) Reclamele Radio
Acord total Acord 3 g) Prezența pe retelele de s
Indiferent Indiferent 3 h) altele
Acord total Acord total 4 a) Reclamele TV
Acord total Acord total 3 e) Asocierea cu personalităț
Acord total Acord total g) Prezența pe retelele de s
Indiferent Indiferent 2 g) Prezența pe retelele de s
Acord Acord 3 g) Prezența pe retelele de socializare
Acord total Acord total 3 g) Prezența pe retelele de s
Acord total Acord total 3 g) Prezența pe retelele de s
Acord Acord 2 b) Reclamele Radio
Acord total Acord total 3 a) Reclamele TV
Acord total Acord total 2 c) Bannere publicitare
Acord Acord 3 a) Reclamele TV
Indiferent Indiferent 2 a) Reclamele TV
Acord Acord 4 d) Bannere in publicații (rev
Acord Acord 4 f) Promovarea pe blog
Indiferent Dezacord 3 e) Asocierea cu personalități publice
Acord total Acord total 1 d) Bannere in publicații (rev
v (gradul în care inovația pare să fie su Acord total 1 b) Reclamele Radio
Acord Acord total 1 b) Reclamele Radio, h) alte
Indiferent Indiferent 3 c) Bannere publicitare
Acord total Acord total 3 c) Bannere publicitare
Acord total Acord 3 c) Bannere publicitare
Acord total Indiferent 3 e) Asocierea cu personalităț
Acord total Dezacord 2 a) Reclamele TV
Acord total Dezacord total 3 g) Prezența pe retelele de s
Acord total Indiferent 3 c) Bannere publicitare
Acord total Acord total 3 a) Reclamele TV
Acord Acord 3 e) Asocierea cu personalităț
Acord total Acord total 3 a) Reclamele TV
Acord total Acord total 4 f) Promovarea pe blog
Acord Acord 3 a) Reclamele TV
Acord Acord 4 a) Reclamele TV
Acord Acord 4 d) Bannere in publicații (reviste/ziare), g) Prez
Indiferent Indiferent 2 a) Reclamele TV
Acord Acord total 4 a) Reclamele TV
13. Vă rugăm să
12. Vă rugăm să 14. Vă rugăm să 15. Vă rugăm să
specificați în ce limite se
specificați ocuapția specificați vârsta specificați sexul
încadrează venitul lunar al
dumneavoastră. dumneavoastră. dumneavoastră.
dumneavoastră.

Angajat d) >2500 RON c) 25-30 ani b) Feminin


Consult IT d) >2500 RON b) 18-25 ani a) Masculin
Salariat d) >2500 RON c) 25-30 ani a) Masculin
Angajat c) 2000-2500 RON b) 18-25 ani b) Feminin
retelele de socializare c) 2000-2500 RON b) 18-25 ani b) Feminin
Inside Sales Account Manad) >2500 RON b) 18-25 ani b) Feminin
Student b) 1500-2000 RON c) 25-30 ani b) Feminin
Student a) 1000-1500 RON b) 18-25 ani b) Feminin
Lucrător comercial b) 1500-2000 RON c) 25-30 ani a) Masculin
Student c) 2000-2500 RON b) 18-25 ani a) Masculin
Masterand b) 1500-2000 RON b) 18-25 ani b) Feminin
retelele de socializare a) 1000-1500 RON b) 18-25 ani b) Feminin
Student a) 1000-1500 RON b) 18-25 ani a) Masculin
Student b) 1500-2000 RON b) 18-25 ani b) Feminin
V, d) Bannere in publicații (reviste/ziared) >2500 RON e) >35 ani b) Feminin
Administrator b) 1500-2000 RON b) 18-25 ani b) Feminin
PR b) 1500-2000 RON b) 18-25 ani b) Feminin
Asistent manager c) 2000-2500 RON b) 18-25 ani b) Feminin
Avocat d) >2500 RON c) 25-30 ani b) Feminin
Warehouse operative d) >2500 RON d) 30-35 ani b) Feminin
Departament achizitii c) 2000-2500 RON b) 18-25 ani b) Feminin
Student a) 1000-1500 RON b) 18-25 ani b) Feminin
Studenta c) 2000-2500 RON b) 18-25 ani b) Feminin
Domeniul MASS media c) 2000-2500 RON c) 25-30 ani b) Feminin
Student a) 1000-1500 RON b) 18-25 ani b) Feminin
Medic d) >2500 RON e) >35 ani b) Feminin
Facility manager d) >2500 RON c) 25-30 ani a) Masculin
Student a) 1000-1500 RON b) 18-25 ani b) Feminin
Studenta a) 1000-1500 RON b) 18-25 ani b) Feminin
Studenta a) 1000-1500 RON c) 25-30 ani b) Feminin
Mama b) 1500-2000 RON d) 30-35 ani b) Feminin
Jurnalist d) >2500 RON b) 18-25 ani b) Feminin
Asistent farmacie d) >2500 RON d) 30-35 ani b) Feminin
retelele de socializare a) 1000-1500 RON b) 18-25 ani b) Feminin
Masterand a) 1000-1500 RON b) 18-25 ani b) Feminin
d) >2500 RON c) 25-30 ani b) Feminin
c) 2000-2500 RON b) 18-25 ani b) Feminin
Buyer c) 2000-2500 RON b) 18-25 ani b) Feminin
Buyer c) 2000-2500 RON b) 18-25 ani b) Feminin
Agent vanzari c) 2000-2500 RON c) 25-30 ani a) Masculin
Student b) 1500-2000 RON b) 18-25 ani b) Feminin
Salariat b) 1500-2000 RON c) 25-30 ani b) Feminin
Marketing d) >2500 RON e) >35 ani b) Feminin
Studenta c) 2000-2500 RON b) 18-25 ani b) Feminin
Inginer foraj b) 1500-2000 RON b) 18-25 ani b) Feminin
V, g) Prezența pe retelele de socializara) 1000-1500 RON b) 18-25 ani b) Feminin
V, e) Asocierea cu personalități publiced) >2500 RON d) 30-35 ani b) Feminin
Farmacist d) >2500 RON c) 25-30 ani b) Feminin
Angajat d) >2500 RON c) 25-30 ani b) Feminin
c) 2000-2500 RON d) 30-35 ani a) Masculin
d) >2500 RON d) 30-35 ani b) Feminin
Angajat d) >2500 RON e) >35 ani b) Feminin
Specialist comunicare. d) >2500 RON c) 25-30 ani b) Feminin
V, f) Promovarea pe blog, g) Prezența p b) 1500-2000 RON b) 18-25 ani b) Feminin
Angajat c) 2000-2500 RON c) 25-30 ani b) Feminin
retelele de socializare b) 1500-2000 RON c) 25-30 ani b) Feminin
Ofiter de politie d) >2500 RON c) 25-30 ani b) Feminin
Student b) 1500-2000 RON b) 18-25 ani a) Masculin
Student a) 1000-1500 RON b) 18-25 ani a) Masculin
Angajat d) >2500 RON e) >35 ani a) Masculin
Student b) 1500-2000 RON b) 18-25 ani b) Feminin
HR Recruiter d) >2500 RON b) 18-25 ani b) Feminin
Agent de vanzari b) 1500-2000 RON c) 25-30 ani b) Feminin
Pesionar - economist d) >2500 RON e) >35 ani a) Masculin
Student b) 1500-2000 RON b) 18-25 ani a) Masculin
Salariat d) >2500 RON b) 18-25 ani b) Feminin
Angajat c) 2000-2500 RON b) 18-25 ani a) Masculin
Angajat b) 1500-2000 RON b) 18-25 ani b) Feminin
Student a) 1000-1500 RON b) 18-25 ani a) Masculin
Student a) 1000-1500 RON b) 18-25 ani a) Masculin
retelele de socializare b) 1500-2000 RON b) 18-25 ani b) Feminin
Salariat d) >2500 RON d) 30-35 ani b) Feminin
Student a) 1000-1500 RON b) 18-25 ani a) Masculin
Salariat d) >2500 RON b) 18-25 ani a) Masculin
salariat d) >2500 RON d) 30-35 ani b) Feminin
Salariat d) >2500 RON d) 30-35 ani b) Feminin
Salariat d) >2500 RON d) 30-35 ani a) Masculin
Salariat d) >2500 RON e) >35 ani b) Feminin
Salariat d) >2500 RON e) >35 ani a) Masculin
b) 1500-2000 RON c) 25-30 ani a) Masculin
u personalități publice c) 2000-2500 RON c) 25-30 ani a) Masculin
Student a) 1000-1500 RON b) 18-25 ani a) Masculin
Agent de vanzari c) 2000-2500 RON a) Masculin
It manager d) >2500 RON d) 30-35 ani a) Masculin
Salariat d) >2500 RON e) >35 ani b) Feminin
Stylist d) >2500 RON d) 30-35 ani a) Masculin
Profesor de innot c) 2000-2500 RON d) 30-35 ani a) Masculin
Student a) 1000-1500 RON b) 18-25 ani a) Masculin
Merchandiser a) 1000-1500 RON c) 25-30 ani a) Masculin
Stundent b) 1500-2000 RON b) 18-25 ani a) Masculin
Agent vanzaru c) 2000-2500 RON c) 25-30 ani a) Masculin
Salariat d) >2500 RON d) 30-35 ani b) Feminin
Salariat d) >2500 RON d) 30-35 ani b) Feminin
Student a) 1000-1500 RON b) 18-25 ani a) Masculin
Angajat c) 2000-2500 RON c) 25-30 ani a) Masculin
Student a) 1000-1500 RON b) 18-25 ani b) Feminin
Angajat d) >2500 RON d) 30-35 ani b) Feminin
ublicații (reviste/ziare), g) Prezența pe d) >2500 RON c) 25-30 ani b) Feminin
Salariat d) >2500 RON e) >35 ani a) Masculin
d) >2500 RON d) 30-35 ani a) Masculin
16. Nume Prenume

Sohotchii Ana
Marcu Sebastian
Fotescu Ioana
Alexandra Gaitanaru
Preda Iuliana
Gheorghita Diana
Irina Ion
Alexandra Frincu
Alexandru Tomescu
Mircea Banu
POPA Raluca-Georgiana
Diana Popescu
Gherghina Florin-Catalin
Angelica
Iana Mocanu
Costache Stefania
Maria Ionescu
Costea Alexandra
Dana Rotaru
Podar Raluca
Raluca Tudor
Tudor Cristina
Lupu Raluca
Cocierii M.A.
Istrate Bianca
Macsim Elena
Postelnicu Adrian
Dimescu Ioana
Nedelcu Alexandra
Mantu Cristina
Bagagiu Bianca
Laura Lixandru
Corbu camelia
Roxana caloian
Sorina Badescu
Claudia Dobre
Claudia Stoica
Leon Maria
Leon Maria
Macsim Adrian
Ana Alexandru
Oana
Sorina Macarescu
Spulber Iulia
Cretu Adriana
Ilinca Ion
Lacramioara Campanu
Cretu oana
Ioana Popescu
Marinescu Andrei
Dinescu Irina
Iacub Ecaterina
Tudosa Anca.
Rodica Chirila
Onica Andreea
Inga Balan
Iosif Andreea
Ionut
Radu Iovan
Tanasescu Maria
Alexandra Crescu
Andreea Dobrescu
Vali Cristea
Pavel Hapalet
ȘERB NICULAE-ADRIAN
Mihalcea Marina
Marian Tanase
Sonia Marin
Ene Laurentiu
Andrei Popescu
Andreea Serafim
Laura Manea
Popescu Ionut
Denis Marin
Adina Marcu
Dinca Simona
Ciubotaru Andrei
Cocieru Elena
Cocieru Leonid
Adrian ciobotariu
Madalin Anton
Cosmin dragomir
Lazar marius georgian
Dospinescu Alex
Tatiana Pavlova
Cocieru Andrei
Botezatu Marian
Macsi Mihai Andrei
Gabriel Vasile
Dragos Darius
Olteanu Mihai
Maria Lemnaru
Alexandra Coroiu
Mircea Durlea
Alexandru Vlad
Olivia Dragulescu
Sorin Vlad
Miruna Moldovan
Dinica Ion
Sorin Buburuzescu