Sunteți pe pagina 1din 3

Legea lui Arhimede

1. Definitii :
a) Forţa arhimedică reprezintă rezultanta tuturor forţelor (de apăsare) cu care lichidul acţionează
asupra unui corp scufundat într-un lichid.
b) O altă formulare a legii lui Arhimede: Un corp scufundat într-un lichid în repaus este împins de
jos în sus o forţă verticală numeric egală cu greutatea lichidului dezlocuit de acel corp.

2. Caracteristicile forţei arhimedice:


 
-Forţa arhimedică are direcţie verticală şi sensul de jos în sus
 
-Modulul forţei arhimedice este egal cu modulul greutăţii lichidului dezlocuit de corp: 

FA= Gl = ml ∙ g = ρl∙ Vl ∙ g , unde :

FA= forta arhimedica


Gl = greutatea lichidului dezlocuit de corp
ml = masa lichidului
Vl= volumul lichidului
g = acceleratia gravitationala
-Punctul de aplicaţie al forţei arhimedice se numeşte centru de presiune. El coincide cu centrul de
greutate al corpului dacă acesta este omogen şi complet scufundat în lichid.

3. Plutirea corpurilor:
Un corp solid scufundat intr-un lichid poate:
- să se ridice la suprafaţa lichidului si să plutească pe suprafaţa lichidului;
- să rămână în echilibru în interiorul lichidului
- să cadă la baza vasului ce conţine lichidul, adică să se scufunde.
4. Aplicaţiile legii lui Arhimede:

a) – Submarinul :
Submarinul este o navă care poate pluti la suprafaţa apei, dar se poate şi
scunfuda la diferite adâncimi. El are între pereţii săi dublii, rezervoare numite balast-
apă care se pot umple cu apă din mare; când sunt umplute cu apă, greutatea
submarinului creste şi el se scufundă.
Pentru a reveni la suprafaţă, apa din rezervoare este evacuată cu ajutorul aerului
comprimat.

b) - Densimetrul:
Densimetrul este un instrument utilizat pentru determinarea densităţii
lichidelor. El este alcătuit dintr-un tub din sticlă, numit plutitor, care conţine în partea
de jos alice de plumb, este prelungit cu o tijă gradată.

c) - Batiscaful:

Batiscaful este un submarin mai mic folosit pentru a coborî la adâncimi


foarte mari. Pentru a rezista la presiunile enorme ale apei cabina în care se afla
pasageri este o sferă din oţel cu pereţi foarte groşi. Restul carcasei este plină cu un
lichid cu densitatea mai mica decât a apei.