Sunteți pe pagina 1din 1

Îmbucura-te om bun...

Glas 3 

I



Îm___bu___cu__ră - te om bun,_ Hoi le____rui, le_rui  Doam_ne,

  



C-am a_

juns Sfîn_tul Cră_ciun,_ Hoi le____rui, Domn!

Eu vă spun la casa voastră,


Din Precista Maica noastră

S-a născut un Fiu frumos,


Pe nume-l cheamă Hristos

În paiele grîului,
Şi-n florile fînului

Nu ca fiul domnilor,
Ci-n poiata boilor

Încet boii-l duldurară,


Mîndru-n coarne-L legănară

Toţi la El se închinară
Toţi la El se închinară

Toţi oamenii ce-au venit,


Din apus şi răsărit

Aceste zile senine,


Să le petreceţi cu bine

La mulţi ani s-aveţi folos,


De Naşterea lui Hristos!

Kalofonis 2016
Lupu Constantin