Sunteți pe pagina 1din 4

SCOALA POSTLICEALA SANITARA CAROL DAVILA TG-JIU

RAPORT ASUPRA ACTIVITATII PE ANUL SCOLAR

2012-2013

COMISIA P.S.I SI SITUATII DE URGENTA.

Scurta prezentare descriptiva a activitatii

I.

Comisia pentru securitate si sanatate in munca si comisia pentru


situatii de urgenta si-a desfasurat activitaea in cursul anului scolar
2012-2013 conform graficelor de activitati intocmite.

Membri comisiilor au efectuat si au verificat efectuarea instructajelor


privind protectia muncii in laboratoare, sala de demonstratii, precum si
la totii elevii si la intregul personal al scolii.

Dirigintii si profesorii care predau in laboratoare au urmarit ca pe tot


parcursul anului orele de curs sa decurga fara incidente.

Atunci cand a fost cazul, cadrele didactice au intervenit cu


promptitudine pentru acordarea primului ajutor elevilor accidentati si
indrumarea lor spre cabinetul medical scolar-Dr Popescu Rozeta.
II.Lista activitatilor desfasurate in anul scolar 2012-2013

-studierea documentelor proiective la nivelul scolii:P.D.I , Plan


operational annual al legislatiei in vigoare referitoare la acest domeniiu.

-prezentarea Regulamentului de Organizare Intern de catre toti


dirigintii la inceputil de an scolar.

-realizarea documentelor necesare portofoliului comisiei.

-verificarea existentei normelor de protective a muncii in locurfile


stabilite si a modului de efectuare a instructajului in vederea prevenirii
accidentelor.

- prezentari ppd – scoala in siguranta.

-efectuarea instructajelor periodice a angajatilor cat si a elevilor


pentru prevenirea accidentelor in scoala.

-efectuarea instructajelor elevilor in situatii de urgenta, masuri de


prevenire a lor si primul ajutor in situatii de urgent.

-efectuarea de prezentari tematice, filmulete cu modul de comportare


in caz de cutremur , incendiu sau inundatii.

-supunerea la teste periodice- anuale a angajatilor ,in vederea testarii


cunostintelor in caz de dezastre naturale, incendiu ,primul ajutor.

-testarea cunostintelor elevilor Scolii Postliceale Sanitare Carol Davila


Tg- Jiu, in caz de incendiu , cutremur , inundatii si primul ajutor acordat
la nevoie.
-efectuarea injtructajelor la inceputul perioadei de practica de catre
profesorii dirigintii si cadrul tehnic desemnat.

-organizarea unei alarmari simularea unui incendiu.

-verificarea mijloacelor de stingere a incendiilor din dotarea scolii.

- In urma controlului efectuat de catre ISU GORJ ,din data de


15.04.2013 – scoala Postliceala Sanitara Carol Davila Tg- Jiu a
achizitionat un numar de doua instinctoare , care impreuna cu cele
patru déjà existente asigura dotarea necesara prevenirii si stingerii
incendiilor.

III.ANALIZA SWOT a activitatii comisiei

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


-asigurarea cu dotarea necesara -nerealizarea acordului de
prevenirii si stingerii incendiilor. parteneriat cu ISU GORJ , propusa
-asigurarea documentatiei la inceput de an scolar din motive
obligatorii conform legislatiei in obiective.
vigoare pentru acest domeniu.
- sprijin din partea conducerii
scolii in toate situatiile.

AMENINTARI OPORTUNITATI
- Nerespectarea reguluilor de -Interes crescut fata de aceasta
prevenire si stingere a activitate din partea conducerii
incendiilor poate duce la scolii- director Bibere Camelia
provocarea unor incendii cu Codruta.
urmarii grave. -Disponibilitate de colaborare a ISU
- Datorita comportamentului GORJ , IJJ GORJ si a Inspectoratului
tot mai volcanic al elevilor Judetean de Politie Gorj ,cu scolala
situatiille pot degenera. noastra.

IV. SOLUTII POSIBILE

-O mai buna implicare a membrilor comisiei in desfasurarea intregii


activitatii.

- organizarea de activitati cu participarea ISU GORJ , Inspectoratului de


Politie Gorj , Inspectoratului de Jandarmi Gorj – care sunt mai attractive
pentru elevii.

Intocmit ,

Responsabil comisie –

COSOLAN ELENA ANGELA