Sunteți pe pagina 1din 32

RO MĂSURI DE SECURITATE IMPORTANTE

La folosirea unui aparat electric trebuie respectate permanent 8. Nu trageţi şi nu împingeţi materialul când coaseţi. Acest lucru poate
anumite măsuri de securitate, inclusiv cele de mai jos: face acul să devieze şi să se rupă.
Înainte de folosirea maşinii de cusut, citiţi toate instrucţiunile. 9. Opriţi maşina de cusut ("O") când faceţi reglaje în zona acului, cum
ar fi înfilarea acului, înlocuirea acul, înfilarea bobinei sau înlocuirea
picioruşului presor şi altele asemenea.
PERICOL - Pentru reducerea riscului de şocuri 10. Deconectaţi întotdeauna maşina de cusut de la priză atunci când
îndepărtaţi capacele, când lubrifiaţi maşina sau când efectuaţi orice
electrice
alte reglaje de service menţionate în manualul de instrucţiuni.
1. Dacă este branşat la reţeaua electrică, un aparat nu trebuie lăsat 11. Nu introduceţi şi nu lăsaţi să cadă vreun obiect în orificiile maşinii.
niciodată nesupravegheat. 12. Nu folosiţi maşina în locuri deschise.
2. Debranşaţi aparatul de la priza de curent, imediat după folosire şi 13. Nu folosiţi maşina acolo unde se folosesc aerosoli sau se
înainte de curăţare. administrează oxigen.
3. Debranşaţi întotdeauna aparatul înainte de a schimba becul. 14. Pentru a debranşa aduceţi toate discurile de reglaj in poziţia oprit
Înlocuiţi becul cu unul de acelaşi tip de 15 W (110-120V / 220- ("O") şi apoi scoateţi ştecărul din priză.
240V). 15. Nu deconectaţi maşina de la priză trăgând de cablu. În acest scop,
trageţi de ştecăr, nu de cablu.
16. Nivelul de zgomot în condiţii normale este de 75 dB(A).
ATENŢIONARE - Pentru reducerea riscului 17. Opriţi maşina sau decuplaţi-o de la reţea când aceasta nu
de arsuri, incendiu, şocuri electrice sau rănire: funcţionează corect.
1. Aparatul nu trebuie folosit ca jucărie. O atenţie deosebită trebuie 18. Nu puneţi niciodată obiecte pe pedala maşinii.
avută atunci când este folosit în apropierea copiilor. 19. Dacă firul pedalei este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de
producător sau un agent de service al acestuia sau de o persoană
2. Nu folosiţi aparatul decât în scopurile menţionate în manual. Nu
calificată pentru a evita orice pericole.
folosiţi decât accesorii recomandate de către producător şi
20. Acest aparat nu este conceput spre a fi utilizat de persoane
prevăzute în acest manual.
(inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse,
3. Nu folosiţi aparatul dacă cordonul de alimentare sau ştecărul sau fără experienţă şi cunoştinţe, decât dacă acestea sunt instruite
sunt deteriorate, dacă aparatul este defect, dacă a căzut, este sau supravegheate de către o persoană responsabilă cu siguranţa
stricat sau se află în lichide. Returnaţi aparatul vânzătorului sau lor.
centrului de reparaţii, pentru examinare, reparare, reglaje 21. Copiii trebuie supravegheaţi pentru a se asigura că nu se joacă cu
electrice sau mecanice. acest aparat.
4. Nu folosiţi niciodată aparatul dacă orificiile lui de ventilare sau ale
pedalei sunt obturate. Degajaţi-le de puf, praf sau bucăţi de
material.
5. Feriţi-vă degetele de părţile maşinii în mişcare şi în special în PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
zona acului. Maşina de cusut este concepută numai pentru uz casnic.
6. Folosiţi numai placa de ac adecvată. Una neadecvată poate rupe
acul.
7. Nu folosiţi ace strâmbe.
RO Felicitări!
Iată-vă proprietarul unei maşini de cusut
Singer, calitate în care vă veţi lansa într-
o aventură excitantă în domeniul
creaţiei. Încă de la început veţi realiza că
veţi coase cu una dintre maşinile cele
mai uşor de utilizat, care a fost creată
vreodată.

Vă recomandam ca, înainte de a începe


sa coaseţi, să citiţi cu atenţie acest
manual care prezintă caracteristicile
maşinii şi modul ei facil de folosire, stând
în fata maşinii.

Pentru a putea pune la dispoziţia


dumneavoastră ultimele perfecţionări ale
tehnicii, fabricantul îşi rezervă dreptul de
a modifica, dacă consideră necesar,
aspectul, concepţia şi accesoriile
maşinii.

SINGER este marcă înregistrată a The


Singer Company Limited sau a filialelor
acesteia.Toate
drepturile sunt rezervate.
RO Cuprins
Bazele maşinii de cusut
Principalele componente ale maşinii ........................................................................................................................................................ 2/4
Branşarea maşinii la sursa de alimentare ................................................................................................................................................... 6
Sistemul de ridicare al picioruţului presor în 2 paşi/Reglarea presiunii picioruşului presor........................................................................... 8
Accesorii .................................................................................................................................................................................................. 10
Înfilarea maşinii
Încărcarea bobinei .................................................................................................................................................................................... 12
Amplasarea bobinei.................................................................................................................................................................................. 14
Înfilarea firului superior ............................................................................................................................................................................. 16
Sistemul automat de introducere a firului în ac ......................................................................................................................................... 18
Ridicarea firului bobinei ............................................................................................................................................................................ 20
Tensionarea firului .................................................................................................................................................................................... 22
Coaserea
Cum sa alegeţi modelul ............................................................................................................................................................................ 24
Selector trei poziţii ac ............................................................................................................................................................................... 26
Selector de lăţime cusătură şi selector de lungime cusătură ..................................................................................................................... 28
Cusătură dreaptă...................................................................................................................................................................................... 30
Coaserea înapoi/Descoaserea/Tăierea firului ........................................................................................................................................... 32
Alegerea modelului potrivit de cusătura elastică ....................................................................................................................................... 34
Tiv invizibil ................................................................................................................................................................................................ 36
Coaserea butonierelor cu 1 pas ................................................................................................................................................................ 38
Reglare stânga şi dreapta pentru butonieră .............................................................................................................................................. 40
Coaserea nasturilor .................................................................................................................................................................................. 42
Informaţii generale
Instalarea suprafeţei de lucru extensibile detaşabile ................................................................................................................................. 44
Ataşarea sistemului de prindere al picioruşului presor .............................................................................................................................. 46
Tabel Ace/Materiale/Fire .......................................................................................................................................................................... 48
Cum să lăsaţi în jos gheara de înaintare................................................................................................................................................... 51
Întreţinere şi Depanare
Introducerea şi înlocuirea acului ............................................................................................................................................................... 53
Înlocuirea becului ..................................................................................................................................................................................... 55
Ghid de depanare..................................................................................................................................................................................... 57

2
RO Principalele componente ale maşinii
1. Selectorul de tensiune fir

2. Reglarea presiunii picioruşului presor

3. Sistem ridicare fir

4. Sistem de cusătură inversă

5. Dispozitiv de tăiere fir

6. Picioruş presor

7. Capac pentru placa acului

8. Suprafaţă de lucru extensibilă detaşabilă / cutie pentru accesorii

9. Selector trei poziţii ac

10. Opritor bobină

11. Selector lăţime cusătură

12. Selector lungime cusătură

13. Selector modele

14. Sistem automat de introducere a firului in ac

15. Sistem de butonieră automat

3
RO Principalele component ale maşinii
16. Ax mosor orizontal

17. Tijă de bobinare

18. Orificiu pentru ax mosor suplimentar

19. Volant

20. Fantă pentru reglarea cusăturii butonierei

21. Întrerupător tensiune şi lumină

22. Priza cordonului de alimentare

23. Ghidaj bobinator

24. Ghidaj fir superior

25. Capac frontal

26. Mâner

27. Sistem de ridicare a picioruşului presor

28. Sistem de control pentru gheara de înaintare

29. Pedală

30. Cordon de alimentare

4
RO Branşarea maşinii la sursa de alimentare
Branşaţi maşina la o sursă de alimentare aşa cum se arată în ilustraţie. (1)
Aceasta maşină de cusut este echipată cu un ştecăr polarizat care trebuie
folosit cu o priză polarizată adecvată. (2)

Atenţie:
Când nu folosiţi maşina de cusut scoateţi ştecărul din priză.

Pedala
Pedala controlează viteza de coasere. (3)

Atenţie:
Consultaţi un electrician calificat dacă aveţi îndoieli privind conectarea
maşinii la sursa de alimentare.
Debranşaţi maşina de la sursa de alimentare când nu o folosiţi.
Pedala adecvată ce trebuie folosită pentru această maşină este FC-1902A
(110-120V) / FC-2902A (220-240V) fabricată de ZHEJIANG FOUNDER
MOTOR CORPORATION LTD. (China)
4C-316Q (110-125V) fabricată de Wakaho Electric Ind. Co., Ltd. (Vietnam)

Lumină de coasere
Apăsaţi întrerupătorul principal (A) la “I” pentru tensiune şi lumină.

NOTĂ IMPORTANTĂ
Pentru maşina cu ştecăr polarizat (o lamă este mai lată decât cealaltă).
Pentru a reduce riscul de şoc electric, acest ştecăr a fost conceput să intre
în priza polarizată într-un singur mod. Dacă nu intră complet în priză,
întoarceţi-l. Dacă tot nu se potriveşte, contactaţi un electrician calificat
pentru a instala o priză corespunzătoare. Nu modificaţi ştecărul în niciun
fel.

a. Ştecăr special polarizat


b. Conductor pentru legare la pământ

5
RO Sistem de ridicare al picioruşului presor în doi paşi
Când coaseţi mai multe straturi de material, sau materiale groase,
picioruşul presor poate fi ridicat într-o poziţie mai înaltă pentru a
facilita poziţionarea a materialului. (A)

Reglarea presiunii picioruşului presor

Presiunea picioruşului presor al maşinii a fost reglata în prealabil şi nu


necesită alte reglaje în funcţie de tipul de material (materiale uşoare,
până la grele).

Daca doriţi totuşi să reglaţi presiunea picioruşului presor, rotiţi şurubul


de reglare al picioruşului presor cu o monedă.

Pentru a coase materiale foarte fine, reduceţi presiunea rotind butonul


în sens contrar acelor de ceasornic, iar pentru materiale groase,
strângeţi rotind butonul în sensul acelor de ceasornic.

6
RO Accesorii
1 Accesorii standard
Accesorii standard (1)
a. Picioruş universal
b. Picioruş fermoare
c. Picioruş butoniere
d. Picioruş nasturi
e. Desfăcător cusături / perie
f. Ghidaj matlasare
g. Set de ace
h. Opritor papiote
i. Bobina (3 buc.)
j. Şurubelniţă în formă de L
k. Ax mosor auxiliar
l. Disc de fetru
m. Husă de protecţie

Accesorii opţionale (2)


(Aceste 10 accesorii nu sunt furnizate cu
această maşină, dar pot fi cumpărate de la
distribuitorul autorizat)
n. Picioruş cusătură satin 2 Accesorii standard
o. Picioruş de surfilare
p. Picioruş tiv întors
q. Picioruş cusut şnur
r. Picioruş tiv invizibil
s. Picioruş matlasare / cusătură dreaptă
t. Picioruş încreţire material
u. Picioruş stopat/brodat
v. Picioruş înaintare simultană
w. Ac dublu

7
RO Încărcarea bobinei
- Puneţi o papiotă de aţă pe port-bobină şi blocaţi-o cu ajutorul unui
opritor. (1/2)

- Treceţi firul prin ghidul de bobinare. (3)

- Rotiţi aţa în sensul acelor de ceasornic în jurul tensionatorului


pentru bobinat. (4)

- Băgaţi firul prin bobină cum este indicat în ilustraţie şi plasaţi-o pe


tija de bobinare. (5)

- Împingeţi tija de bobinare către dreapta. (6)

- Ţineţi de capătul aţei. (7)

- Apăsaţi pe pedală. (8)

- Tăiaţi firul. (9)

- Împingeţi tija de bobinare împreuna cu bobina către stânga (10) şi


scoateţi bobina.

Reţineţi:
Dacă tija de bobinare este în poziţia de bobinare, maşina nu va
coase şi volantul nu se roteşte. Pentru a relua coaserea, aduceţi tija
de bobinare către stânga (poziţia de coasere).

8
RO Amplasarea bobinei
Când introduceţi sau scoateţi bobina, acul trebuie sa fie în
poziţia cea mai de sus.

1. Introduceţi bobina în suveică cu aţa mergând în sensul invers


acelor de ceasornic (cum indică săgeata).

2. Treceţi aţa prin fantă (A).

3. Trageţi firul în sensul acelor de ceasornic până când trece prin


canelură (B).

4. Trageţi afară cam 15 cm de aţă şi puneţi capacul suveicii (C).

Atenţie:
Asiguraţi-vă că aţi pus întrerupătorul în poziţia oprit (“O”) înainte
de a introduce sau scoate bobina.

9
RO Înfilarea firului superior
Aceasta este o operaţie simplă dar este foarte important sa fie
executată corect pentru a evita eventuale probleme de coasere.

- Începeţi prin a ridica acul în poziţia cea mai de sus (1) şi continuaţi
să rotiţi de volant până când acul începe să coboare puţin. Ridicaţi
picioruşul presor pentru a detensiona discurile de tensionare.
Notă:
Pentru siguranţa dumneavoastră vă recomandam să opriţi
alimentarea cu curent electric înainte de înfilare.

- Ridicaţi axul de mosor. Puneţi papiota de aţă pe ax cu firul scos în


afară şi începeţi înfilarea după cum este indicat în imagini. Dacă
papiota de aţă este mică, amplasaţi partea mică a opritorului de
mosor lângă mosor. (2)

- Dirijaţi firul din mosor prin ghidajul de fir superior (3) şi apoi trageţi
firul prin tensionatorului de bobinat după cum este indicat în
imagini. (4)

- Trageţi firul în jos, prin canalul din dreapta şi în sus prin canalul din
stânga (5). În timpul acestui proces va ajuta dacă ţineţi firul între
papiota şi ghidajul de bobinare.

- Când aţi ajuns cu aţa în partea cea mai de sus, treceţi firul de la
dreapta la stânga prin orificiul canelat al sistemului de ridicare şi
apoi din nou în jos. (6)

- Acum treceţi firul prin spatele ghidajului de fir orizontal şi prin


spatele ghidajului clemei acului pentru fir subţire (7) şi apoi în jos
către ac, care trebuie înfilat din faţă în spate.

- Trageţi aprox. 15-20 cm de aţă înspre spatele acului. Tăiaţi


surplusul de aţă cu dispozitivul de tăiere fir încorporat. (8)

10
RO Sistemul automat de introducere a firului în ac

- Ridicaţi acul până la nivelul cel mai de sus.

- Apăsaţi pe tijă (A) până jos.

- Înfilatorul intră automat în gaura acului (B).

- Treceţi firul în jurul ghidajului (C).

- Treceţi firul prin faţa acului şi în jurul graiferului (D) de jos în sus.

- Eliberaţi tija (A).

- Trageţi firul prin gaura acului.


1
Atenţie:
Opriţi alimentarea cu energie electrică ("O")!

11
RO Ridicarea firului bobinei
Ţineţi firul superior cu mâna stângă. Rotiţi volantul (1) către
dumneavoastră (în sens invers acelor de ceasornic) lăsând în jos
şi apoi ridicând acul.

Notă:
Dacă firul bobinei este greu de ridicat, verificaţi ca firul să nu fie
prins în capacul rabatabil sau Suprafaţa de Lucru Extensibilă
Detaşabilă.

1
Trageţi uşor firul superior pentru a aduce firul bobinei sus prin
orificiul plăcii de ac. (2)

Aşezaţi ambele fire în spate, sub picioruşul presor. (3)

2 3
12
RO Tensiunea firului
Tensiunea firului superior
Reglajul de baza pentru tensiunea firului : "4". (1)
Pentru a mari tensiunea, rotiţi discul spre o valoare mai mare.
Pentru a reduce tensiunea, rotiţi discul spre o valoare mai mica.
A. Tensiunea normală pentru o cusătură dreaptă.
B. Tensiune prea mica pentru cusătură dreaptă; rotiţi discul spre o
valoare mai mare.
C. Tensiune prea mare pentru cusătură dreaptă: rotiţi discul spre a
valoare mai mică.
D. Tensiune normală pentru o cusătură zigzag şi decorativă.
Tensiunea corectă a firului este atunci când o parte mică din firul
superior apare pe dosul materialului.

Tensiunea firului inferior


Tensiunea bobinei fost setată corespunzător din fabrică, nu este
necesar să o ajustaţi.

Reţineţi:
- O tensiune corectă este necesară pentru a obţine cusături rezistente.
- Nu există un reglaj standard al tensiunii, pentru toate cusăturile, firele
şi materialele.
- O tensiune echilibrată (paşi identici şi pe faţă şi pe dos) este de dorit
numai pentru cusătura dreaptă.
- 90% dintre cusături au nevoie de un reglaj al tensiunii între "3" şi "5".
- Pentru cusăturile zigzag şi decorative, tensiunea firului ar trebui, în
general, să fie inferioară celei utilizate pentru cusătura dreaptă.
- Pentru toate cusăturile decorative, veţi obţine paşi mai bine finisaţi şi
mai puţine încreţituri ale materialului dacă firul superior va apărea pe
dosul ţesăturii.

13
RO Cum sa alegeţi modelul

Figura de pe această pagină prezintă modelele disponibile pentru


această maşină.

Pentru a selecta modelul dorit, rotiţi Selectorul de Model (e). Folosiţi


Selectorul de cusătură-pas (d) pentru a regla lungimea cusăturii aşa
cum doriţi pentru proiectul dumneavoastră. Utilizaţi Selectorul de
Lăţime (c) pentru a ajusta lăţimea cusăturii după cum doriţi.

Cusăturile din rândul de jos al diagramei sunt indicate pe selectorul


de modele cu albastru. Albastrul indică faptul că modelele sunt
elastice, iar informaţii cu privire la modul de a coase aceste modele
sunt detaliate la pagina 34.

Selectorul de model poate fi rotit în orice direcţie.

a. Selector de coasere înapoi


b. Selector trei poziţii ac
c. Selector lăţime cusătură
d. Selector lungime cusătură
e. Selector modele

14
RO Selector trei poziţii ac
Poziţia acului poate fi modificată cu Selectorul de trei poziţii de ac.
Pentru lucrul normal, poziţia acului este la mijloc. Pentru matlasare
sau pentru coaserea unor rânduri în paralel cu cusătură deasupra,
selectaţi poziţia acului către stânga sau dreapta. Pentru coaserea cu
ac dublu, poziţia acului este la mijloc.

L M R

a. Cusătură dreaptă
b. Cusătură zigzag

L. Poziţie Ac Stânga
M. Poziţie Ac Mijloc
R. Poziţie Ac Mijloc

15
RO Selector de lăţime cusătură şi selector de lungime cusătură
Funcţionarea selectorului de lăţime cusătură
Lăţimea maximă pentru cusătura zig-zag este de 5 mm; cu toate
acestea, lăţimea poate fi redusă pe orice tip de cusătură. Lăţimea
creşte pe măsură ce mutaţi selectorul zigzag de la "0" la "6". (1)

Funcţionarea selectorului de lungime cusătură pentru cusătura


în zigzag
Selectaţi cusătura zigzag.
Densitatea cusăturii în zigzag creşte odată cu apropierea
selectorului de lungime de cusătură de poziţia "0".
Cusături în zigzag de calitate se obţin de obicei la "3" sau sub. (2)
Cusăturile dense în zigzag se numesc cusături decorative.(2)

Funcţionarea selectorului de lungime cusătură pentru cusătura


dreaptă
Pentru cusătura dreaptă, setaţi selectorul de modele pe cusătura
dreaptă. La rotirea selectorului de lungime a cusăturii spre "0"
distanţa dintre împunsături va fi mai mică. Lungimea împunsăturilor
va fi mai mare la rotirea spre "4". În general, cu cât materialul, aţa şi
acul sunt mai groase, cu atât cusătura trebuie sa fie mai lungă.
Pentru materiale subţiri, pentru un ac subţire sau o aţă mai fină,
folosiţi o lungime a cusăturii mai mică.

16
RO Cusătură dreaptă

Pentru a începe să coaseţi, selectaţi cusătura dreaptă. (1)

Puneţi materialul sub picioruşul presor cu marginea aliniată la una din


liniile de ghidare pe placa de ac. (2)

Coborâţi picioruşul presor şi apăsaţi pe pedală pentru a începe să


coaseţi. (3)

2 3

17
RO Coaserea înapoi
Pentru a întări începutul şi sfârşitul unei cusături, apăsaţi levierul de
cusut înapoi (A). Coaseţi câţiva paşi înapoi. A
Eliberaţi levierul şi maşina va coase din nou înainte. (1)

Descoaserea
Rotiţi volantul către dumneavoastră (în sens invers acelor de
ceasornic) pentru a aduce ridicătorul de fir în poziţia cea mai de sus,
ridicaţi picioruşul presor şi scoateţi lucrul prin spatele acului şi al 1 2
picioruşului presor. (2)

Tăierea firului
B
Trageţi firele pe sub şi în spatele picioruşului presor. Ghidaţi firele de-
a lungul plăcii frontale şi plasaţi-le în tăietorul de fir (B). Pentru a le
tăia, trageţi firele în jos. (3)

18
RO Alegerea modelului potrivit de cusătura elastică

Modelele elastice sunt indicate cu albastru pe selectorul de modele.


Pentru a selecta aceste cusături rotiţi selectorul de modele la modelul
dorit. Apoi rotiţi selectorul de lungime a cusăturii la indicatorul marcat
"S1". Deşi există mai multe modele de cusături elastice, vă
prezentăm două exemple:

Cusătura elastică dreaptă (1)

Aşezaţi selectorul de modele pe " " .


Se foloseşte pentru a adăuga întărire tripla la cusături elastice şi cele
intens solicitate.
Maşina de cusut coase doua cusături înainte şi una înapoi.

Cusătura Ric-Rac (2)

Rotiţi selectorul de modele la " ".


Reglaţi selectorul de lăţime cusătura între "3" şi "6".
Cusătura Ric Rac este folosită pentru a întări materiale ca denim,
catifea cord, poplin, doc, etc.

19
RO Tiv invizibil

Pentru tivuri sau draperii, pantaloni, fuste, etc.

Tiv invizibil pentru ţesături elastice


Tiv invizibil pentru ţesături ferme

Reglaţi selectoarele de lungime şi lăţime a cusăturii după cum este


indicat în schema din dreapta. Cusăturile invizibile în general sunt
cusute la lungimi de cusătură mai mari. Reglaţi selectorul de lăţime
al cusăturii în funcţie de greutatea/tipul materialului ce este cusut, cu
intervalul arătat în schema din partea dreaptă a paginii. În general, o
cusătură mai îngustă este folosită pentru un material subţire şi o
cusătură mai lată pentru un material mai gros. Testaţi pe o bucată
de material pentru a fi sigur că setările maşinii sunt adecvate pentru
materialul respectiv.

Tivul invizibil:
Îndoiţi tivul la lăţimea dorită şi presaţi. Repliaţi tivul contra părţii din
dreapta a materialului (ca în Fig. 1) astfel ca marginea superioara a
tivului sa depăşească cu cca. 7 mm partea dreaptă a ţesăturii pliate.

Începeţi să coaseţi pe pliu, asigurându-vă că acul atinge uşor partea


de sus pliată pentru a prinde unul sau două fire de ţesătură. (2)

După ce aţi terminat, depliaţi materialul şi presaţi.

Notă:
Pentru a coase invizibil cu uşurinţă, folosiţi un picioruş de cusătură
®
invizibilă, pe care îl puteţi comanda la distribuitorul SINGER.
(Consultaţi pagina 10 pentru numărul de piesă)

20
RO Coaserea butonierelor cu 1 pas
Coaserea butonierei este un procedeu simplu care conferă rezultate de
durată. Cu toate acestea, este recomandat ca întotdeauna să faceţi o
butonieră de probă pe o bucată din materialul pe care o să coaseţi şi
stabilizator.

Coaserea butonierei
1. Folosind creta de croitorie, marcaţi poziţia butonierei pe ţesătură.

2. Ataşaţi picioruşul de butonieră şi setaţi selectorul de modele pe " ".


Setaţi selectorul de lungime a cusăturii la " ". Setaţi lăţimea cusăturii
la "6". Cu toate acestea, lăţimea ar putea avea nevoie de ajustare în
funcţie de proiect. Faceţi mai întâi o probă pentru a determina acest lucru.
3. Coboraţi picioruşul presor aliniind semnele de pe picioruş cu cele de pe
ţesătură (A). (Însăilarea de pe bara din faţă va fi cusută prima dată).
(Aliniaţi marcajul de pe ţesătură (a) cu marcajul de pe picioruş (b).)
4. Deschideţi plăcuţa de introducere a nasturelui şi introduceţi nasturele (B).
5. Coborâţi sistemul de butonieră şi împingeţi-l uşor înapoi (C).
6. În timp ce ţineţi uşor firul superior, porniţi maşina.
7. Coaserea butonierei se face în ordinea (D).
8. Opriţi maşina atunci când ciclul de butoniera s-a terminat.

Coaserea unei butoniere pe materiale elastice (E)


Când se cos butoniere pe materiale elastice, prindeţi un şnur sau un fir gros
pe partea inferioară a picioruşului de butonieră. În momentul coaserii
butonierei acul va coase peste şnur.
1. Marcaţi poziţia butonierei pe ţesătură cu creta de croitorie, ataşaţi

picioruşul de butonieră şi setaţi selectorul de modele la " ". Setaţi


lungimea cusăturii la " ".
2. Prindeţi firul gros la capătul din spate al picioruşului de butonieră, apoi
aduceţi cele două capete ale firului gros în faţa picioruşului, introduceţi-le
în caneluri şi legaţi-le acolo temporar.
3. Coborâţi picioruşul presor şi începeţi să coaseţi.
*Setaţi lăţimea cusăturii astfel încât să se potrivească diametrului firului.
4. După ce aţi terminat de cusut, trageţi uşor firul gros pentru a înlătura orice
joc, apoi eliminaţi orice surplus.

21
RO Reglare stânga şi dreapta pentru butonieră

Densitatea cusăturii în partea dreaptă şi în partea stângă a butonierei


poate fi reglată cu ajutorul selectorului de reglare a butonierei.

Acest selector trebuie să se afle de obicei în poziţie neutră (între “+”


şi “-”)

Dacă cusăturile din partea stângă a butonierei sunt prea apropiate


între ele, rotiţi selectorul către stânga (+).
* Rotind selectorul către stânga, se deschide partea stângă.

Dacă cusăturile din partea stângă a butonierei sunt prea deschise,


rotiţi selectorul către dreapta (-).
* Rotind selectorul către dreapta, se închide partea stângă.

22
RO Coaserea nasturilor
Mutaţi sistemul de control pentru gheara de înaintare către dreapta
pentru a coborî gheara de înaintare. (1)

Schimbaţi picioruşul universal cu cel pentru nasturi. (2)


Setaţi lungimea cusăturii la “0”.

Poziţionaţi materialul şi nasturele sub picioruşul pentru nasturi, aşa


cum este ilustrat (3).
Setaţi maşina pentru cusături în zigzag, apoi setaţi lăţimea la numărul
"3" - "6". Rotiţi volantul pentru a vedea dacă acul trece prin găurile din
stânga şi dreapta ale nasturelui fără a îl atinge. Reglaţi lăţimea de
coasere după caz, în funcţie de distanţa dintre găurile nasturelui.
Coaseţi cu grija peste nasture cca. 10 împunsături.
Ridicaţi acul din material. Setaţi maşina din nou pentru cusătură
dreaptă, apoi coaseţi câţiva paşi de siguranţă.

Dacă pentru fixarea nasturelui este nevoie de o tijă, puneţi un ac de


stopat deasupra nasturelui şi coaseţi. Pentru nasturii cu 4 găuri,
coaseţi mai întâi peste cele două găuri din faţă, împingeţi materialul în
faţă şi apoi coaseţi peste celelalte două găuri din spate.

23
RO Instalarea suprafeţei de lucru extensibile detaşabile

Ţineţi suprafaţa de lucru extensibilă detaşabilă în poziţie orizontală şi


împingeţi-o în direcţia arătată de săgeată. (1)

Pentru a scoate suprafaţa de lucru extensibilă detaşabilă, trageţi-o


spre stânga.

Interiorul suprafeţei de lucru extensibile detaşabile poate fi utilizat drept


cutie pentru accesorii.

Pentru a deschide, basculaţi capacul ca în imagine. (2)

24
RO Ataşarea sistemului de prindere al picioruşului presor

Ridicaţi tija picioruşului presor (a) cu ajutorul manetei de ridicare.


Ataşaţi sistemul de prindere al picioruşului presor (b) aşa cum este
ilustrat. (1)

Ataşarea picioruşului presor


Coborâţi sistemul de prindere al picioruşului presor (b) folosind
maneta de ridicare, până când şanţul (c) este direct deasupra tijei
de prindere(d). (2) Picioruşul presor (f) se va prinde automat.

Scoaterea picioruşului presor


Ridicaţi picioruşul presor folosind maneta de ridicare. (3) Ridicaţi
declanşatorul (e) şi astfel picioruşul va cădea.

Ataşarea ghidajului de tiv / matlasare


Ataşaţi ghidajul de tiv / matlasare (g) în orificiul indicat în desen.
Ajustaţi după cum e nevoie pentru tivuri, cute duble plate, matlasare,
etc. (4)

Atenţie:
Puneţi întrerupătorul de reţea în poziţia oprit ("O") când executaţi
oricare dintre operaţiunile de mai sus!

25
RO Tabel Ace/Materiale/Fire
GHID DE SELECTARE A ACULUI, MATERIALULUI ŞI FIRULUI
DIMENSIUNE
AC MATERIALE FIRE
Materiale uşoare: bumbacuri uşoare, voal, mătase, Fir uşor din bumbac, nailon, poliester sau
muselină, interlock, tricot din bumbac, tricoturi, jerseu, crep,
9-11 (70-80) poliester ţesut, ţesături pentru cămăşi şi bluze. poliester îmbrăcat în bumbac.
Materiale de greutate medie: bumbac, satin, pânză pentru Cele mai multe fire sunt de dimensiune medie şi
11-14 (80-90) fierbător, pânză pentru vele, tricot dublu, lânuri uşoare. sunt potrivite pentru aceste ţesături şi dimensiuni de
ac.
Materiale de greutate medie: pânză pentru vele din bumbac, Folosiţi firul din poliester pentru ţesăturile
14 (90) lână, tricoturi mai groase, tricot pluşat, denim. sintetice şi cel din bumbac pentru cele din fibre
naturale pentru cele mai bune rezultate.
Materiale groase: canava, lână, pânză de cort şi ţesături de Utilizaţi întotdeauna acelaşi tip de fir
16 (100) matlasat, denim, material pentru capitonare (uşor şi mediu). pentru firul superior şi pentru cel inferior.
Lână groasă, ţesături pentru paltoane, pentru capitonare, anumite
18 (110) Fir rezistent, fir pentru covoare.
piei şi vinilin.
IMPORTANT: Adaptaţi dimensiunea acului la cea a firului şi la greutatea materialului.
ALEGEREA ACULUI ŞI A MATERIALULUI
ACE EXPLICAŢII TIP DE MATERIAL
®
SINGER 2020 Ace ascuţite standard. Dimensiunea Ţesături naturale din lână, bumbac, mătase, etc.
variază de la fin la mare. 9 (70) la 18 (110). Nu este recomandat pentru tricotaj dublu.
® Ţesături naturale şi sintetice, amestecuri de poliester.
SINGER 2045
Ac cu cap semi-rotund (bilă), crestat. Poliester-tricot, interlock, tricot, tricotaj simplu şi dublu.
9 (70) la 18 (110). De asemenea, tricotaje pentru pulovere, Lycra®, ţesături pentru
costume de baie, elastice.
® Piele, vinilin, ţesături pentru capitonare. (Face găuri mai mici decât
SINGER 2032 Ace pentru piele 12 (80) la 18 (110).
acele mari standard).
NOTĂ:
1. Pentru cele mai bune rezultate, folosiţi întotdeauna ace SINGER ® originale.
2. Înlocuiţi acul frecvent (aproximativ la fiecare altă piesă) şi/sau la prima rupere a firului sau când se sar paşi.

26
RON Cum să lăsaţi în jos gheara de înaintare
Pentru coaserea obişnuită, ţineţi gheara de înaintare ridicată, pentru
broderie de mână, coaserea nasturilor şi borduri, lăsaţi în jos gheara
de înaintare.

Pentru a ridica (a) şi coborî (b) gheara de înaintare. (2)

a b
b

2
27
EN Introducerea şi înlocuirea acului

Înlocuiţi în mod regulat acul şi în special dacă acesta prezintă


urme de uzura sau cauzează probleme. Pentru a obţine cele mai
bune rezultate, folosiţi întotdeauna ace de fabricaţie SINGER®.

Introduceţi acul aşa cum se arată în ilustraţie, astfel:

A. Deşurubaţi şurubul clemei acului şi strângeţi-l din nou după


ce aţi introdus un nou ac. (1)
B. Introduceţi noul ac cu partea plata a cotorului către înapoi.
C/D. Împingeţi acul până la capătul cursei sale.

Atenţie:
Înainte de a introduce sau scoate acul, puneţi întrerupătorul
de alimentare în poziţia oprit ("O").

Acele trebuie să fie în perfectă stare. (2)

Probleme pot apărea dacă:


A. Acul este îndoit
B. Capul acului este deteriorat
C. Vârful acului este tocit

28
RO Înlocuirea becului

Debranşaţi maşina de la sursa de alimentare scoţând ştecărul din


priză!
Înlocuiţi becul cu unul de acelaşi tip de 15 W (110-120V / 220-
240V).

- Deşurubaţi şurubul (A) ca în ilustraţie. (1)


- Scoateţi capacul lateral (B).
- Deşurubaţi becul şi instalaţi unul nou (C). (2)
- Puneţi la loc capacul şi înşurubaţi şurubul.

Dacă apar probleme, adresaţi-vă distribuitorului SINGER®.

29
RO Ghid de depanare
Problema Cauza Soluţia
Firul superior se rupe 1. Maşina nu este înfilată corect 1. Refaceţi înfilarea maşinii
2. Tensiunea firului este prea mare 2. Reduceţi tensiunea (valoare mai mica)
3. Firul este prea gros pentru ac 3. Alegeţi un ac mai gros
4. Acul nu este bine introdus 4. Scoateţi şi reintroduceţi acul(partea plată spre înapoi)
5. Firul este rulat în jurul axului bobinei 5. Scoateţi caneta şi rulaţi firul corect
6. Acul este deteriorat 6. Înlocuiţi acul
Firul inferior se rupe 1. Carcasa bobinei nu este montată corect 1. Scoateţi şi reintroduceţi carcasa şi trageţi de fir. Firul
trebuie să poată fi tras cu uşurinţă.
2.Carcasa bobinei nu este bine înfilată 2. Controlaţi caneta şi carcasa
3.Tensiunea inferioara este prea mare 3. Reduceţi tensiunea firului inferior aşa cum se descrie.
Paşi săriţi 1. Acul nu este bine introdus 1.Scoateţi acul şi reintroduceţi-l (partea plată spre înapoi)
2. Acul este deteriorat 2.Înlocuiţi acul
3.Se foloseşte un ac cu dimensiuni incorecte 3. Alegeţi un ac corespunzător firului şi materialului
4.Se foloseşte un picioruş necorespunzător 4.Verificaţi şi montaţi picioruşul corespunzător
Acul se rupe 1. Acul este deteriorat 1.Introduceţi un ac nou
2. Acul nu este bine introdus 2.Introduceţi corect acul (partea plată spre înapoi)
3.Dimensiunile acului nu corespund materialului 3. Alegeţi un ac corespunzător firului şi materialului
4.S-a montat un picioruş necorespunzător 4. Alegeţi picioruşul corespunzător
Paşi rari (nestrânşi) 1. Maşina nu este înfilată corect 1.Verificaţi înfilarea
2.Carcasa bobinei nu este bine înfilată 2.Faceţi înfilarea ca în ilustraţie
3.Combinaţia ac/material/fir nu este cea corectă 3. Alegeţi acul corespunzător materialului şi firului
4.Tensiunea firului nu este corectă 4.Corectaţi tensiunea firului
Cusătura se încreţeşte 1. Acul este prea gros pentru material 1. Alegeţi un ac mai fin
2.Lungimea pasului nu este bine reglată 2.Reglaţi lungimea pasului
3.Tensiunea firului este prea mare 3.Micşoraţi tensiunea firului
Paşi neregulaţi, 1. Firul este de calitate inferioară 1. Alegeţi un fir de calitate mai bună
transport neregulat 2. Carcasa bobinei nu este bine înfilată 2.Scoateţi suveica, înfilati şi introduceţi-o corect
3.Materialul a fost întins 3.Nu trageţi de material în timpul coaserii, lăsaţi gheara de
înaintare să tragă materialul sub picioruş.
Maşina este 1. Pe graifer sau bara acului s-au acumulat scame sau ulei 1.Curăţaţi graiferul şi gheara de înaintare aşa cum se
zgomotoasă descrie
2. Acul este deteriorat 2.Înlocuiţi acul
Maşina se blochează Aţa este înnodată pe graifer Scoateţi firul superior şi suveica, rotiţi volantul înainte şi
înapoi cu mâna şi scoateţi aţa.
30