Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

Data: 6.12.2018

Unitatea : ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ CAROL DAVILA TÂRGU-JIU

Modulul : Cardiologie si nursing in cardiologie

Subiectul: Bolile coronariene , Infarctul de miocard acut,Pericarditele

Clasa: Anul II AMG

Prof.instructor: Dr trocan Olimpia

Durata de desfășurare : 50 minute

Locul de desfășurare: Sala de nursing a școlii

Tipul lecției: Lecţie de comunicare/asimilare de cunoştinţe noi în vederea formarii profesionale

Competențe vizate :

-Competenţe specifice

-Competenţe specifice

C1. Identificarea bolilor aparatului cardiovascular

C2. Identificarea etiopatogeniei-bolilor cardiovasculare

C3. Semne si simptome in bolile coronariene,infarctul de miocard acut , pericardita

C4. Examene clinice si paraclinice

C5. Evolutie si tratament administrat

Obiective:

-Obiectul global:însușirea cunoștințelor privind identificarea bolilor aparatului cardiovascular

-Obiective operationale: elevul asistent medical va fi capabil :

O1- sa cunoasca simptomatologia bolilor aparatului cardiovascular

O2-sa cunoasca factorii de risc si complicatiile posibile

O 3 –să administreze corespunzator medicamentele si sa evalueze starea pacientului dupa administrarea


tratamentului

Strategia didactică

a)metode si procedee utilizate

-expunere(aplicație,descriere),conversația

b)mijloace –reprezentări vizuale

-scheme,imagini

-planșe,ghiduri,pliante

c)moduri de activitate cu elevii


-frontal – pentru reactualizarea cunoștințelor

-individual sau în grup

d)surse informaționale (bibliografie):

-Medicina interna- Corneliu Borundel

-Titirca Lucretia-Ghid de nursing,Editura Viata Medicala Romaneasca,1996

- Titirca Lucretia-Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali, Editura Viata Medicala
Romaneasca,editiaII,1996

- Titirca Lucretia-Breviar de explorari functionale si ingrijiri speciale acordate bolnavului, Editura Viata
Medicala Romaneasca,editiaIII,1997

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Secvenţele Competenţele Conţinuturi Strategii de Evaluare

lecţiei operaţionale învăţare

1. Momentul - Observarea
organizatoric. comportamen
Verificarea Verificarea prezenţei elevilor. - tului elevilor
Captarea prezenţei
elevilor. Asigurarea ordinii în clasă.
Atenţiei
Pregatirea materialelor didactice ne-cesare.
5 min

2. Verificarea Reactualizarea . Întrebări Aprecierea


cunoştinţelor cunostintelor 1. Cum sedefinesc tulburarile de ritm ale adresate răspunsurilor
anterioare 5 inimii? elevilor din date de elevi.
min tematica
2.Care sunt simptomele care apar ? parcursă. Completarea
răspunsurilor.
2. Dati exemple de medicamente care se
administreaza in tulburarile de ritm ale inimii?

Expunere
BOLILE CORONARIENE ,INFARCTUL DE
3.Anuntarea ,conversatie
MIOCARD ACUT , PERICARDITELE
titlului lectiei. C1. ,reprezentari
Identificarea vizuale
Dirijarea simptomelor ,demonstrated
invatarii bolilor Definitia bolilor coronariene-tulburari
aparatului practica
produse de modificari functionale sau
25 min cardiovascular organice ale arterelor coronare.
C2.
Pregatirea
pacientului
pentru
investigatii Infarctul de miocard acut-este un sindrom
clinicprovocat de necroza ischemica a unei
portiuni de miocard, determinata de
C3. obstruarea brusca a unei artere coronare.
Pregătește
pacientul Fiziopatoligie
pentru
administrarea Anatomie patologica
medicamentelo
r; Simptome:durerea , febra

C4. Convalescenta , complcatiile, prognosticul


Prevenirea
complicatiilor Tratamentul

C5.
Urmareste
evolutia dupa
administrare

Evaluarea.

Tratament- vizeaza 3 elemente majore:


repaus la pat

-combaterea dureri si tratamentul


anticoagulant

6 Fixarea Elevii . Aprecierea


participă la răs-
cu-noştinţelor Insusire de punsurilor
realizarea
noi rezumatului.
10 min cunostinte Prezentarea unui rezumat al lecţiei
Activitate
frontală şi
individuală.

7. Încheierea - Temă : studiu individual – Evaluare


lecţiei Notarea
Facti o comparatie intre durerea din
elevilor
5 min infarctul de miocard acut si durerea din
angina pectorala