Sunteți pe pagina 1din 4

Complement direct

Să explorăm:

a) ,,Nu putea să-i vadă chipul, dar îi auzise glasul”(M.Sadoveanu, Baltagul)


b) ,,Făcându-şi cruci repetate, îşi murmură gândul care o ardea.”(M.Sadoveanu, Baltagul)
c) ,,Băgat-ai la cap vorbele mele?”(I.Creangă, Povestea lui Harap- Alb)
d) ,,Şi nici una, nici două, haţ! pe ied de gât...”(I.Creangă, Capra cu trei iezi)

Ce părți de vorbire sunt cuvintele subliniate?

Ce întrebări putem folosi pentru a ne răspunde cuvintele subliniate?

Cui punem întrebările, încât să ne poată răspunde cuvintele subliniate?

DE REȚINUT:
Complementul direct si indirect sunt complemente necircumstanțiale.

DEFINIȚIE:
Complementul direct este partea secundară de propoziție care arată obiectul
asupra căruia se exercită direct acțiunea verbului determinat.
Întrebările folosite pentru indicarea complementului direct sunt:
- pe cine? Ce?

Complementul direct se exprima prin:


- substantiv în acuzativ cu prepozitie: Îi văd pe copii.
- substantiv în acuzativ fără prepoziție: Ador sportul.
- pronume personal în acuzativ cu prepoziția “pe”: Îi văd pe ei.
- pronume personal în acuzativ fără prepoziție: Îi vad maine.
- numeral cu valoare substantivală în acuzativ cu prepozitia “pe”:
Îl vad pe al doilea.

Complementul direct poate determina (cui punem întrebarea ca să ne răspundă


complementul direct:
a)Verb tranzitiv la moduri personal- El scrie o carte
b)Verb tranzitiv la moduri nepersonale- Are de scris o care
c)Locuţiune verbală tranzitivă (la moduri personale sau nepersonale- A prins
în brațe pe George
d)Interjecţie predicativă Iată cartea!
Topică: De obicei complementul direct stă după cuvântul determinat, dar poate sta şi înaintea
lui.

Punctuaţie: Nu se desparte prin virgulă de cuvântul determinat.

Ortografie: Complementul direct poate fi reluat sau anticipat prin forme neaccentuate ale
pronumelui personal care, de obicei, se despart prin cratimă de cuvântul determinat.

Fişă de lucru 1
Complementul direct

Citeşte cu atenţie enunţurile, subliniază complementele directe şi completează


tabelul:

Enunţul dat Complement Exprimat prin Cuvânt


direct determinat

El citeşte o carte.

Tu o cauţi pe colega ta.

Pentru prima dată am simţit


păreri de rău.

Uite-l că vine!

Ea i-a cunoscut pe ai tăi.

Pe acesta nu-l ştiu.

Marcel mi-a cumpărat ceva.

Tata nu mi-a adus nimic de


la magazin.

Ion oferă flori profesoarei.

Maria nu ştie lectia.

Pe al doilea l-am ţinut


minte.

Mihai a luat un zece.


Nu pot asculta muzică.

Aud cântând pe cineva.

Tu vei avea de făcut un


referat.

Noi putem ţine minte


versurile.

Deodată am auzit: cioc-cioc!

FIȘĂ DE EVALUARE – COMPLEMENTUL DIRECT

Citește cu atenție textul dat și răspunde cerințelor următoare:


„După ce Dumnezeu făcu pământul și-l împodobi cu ape, munți, păduriși șesuri, făcu
animalele, apoi creă pe om și se gândea ce mai are de făcut ca opera lui să fie desăvârșită.
Apoi Dumnezău creă vântul.[...]
Și când văzu toamna că mâna-i nimicitoare, începu să sufle mai cu putere.
Nu putea suferi, privind frunzele galbene, florile ofilite, lacurile care din cauza lipsei
de soare nu mai aveau ace lucire argintie când văzu ploile căzând necurmat, nimicind
ultimile podoabe ale verii, vântul începu a șuiera tainic.[...]
Într-o dimineață, sculându-se, a văzut totul acoperit de naua albă și rece.[...]
Și umblă vântul așa, până ce într-o zi, dete de o fată minunată.[...]
Vântul o cunoscu că este primăvara. Și luând-o cu el, se întoarseră împreună în
locurile părăsite.” (Legenda vântului)
Cerințe: Punctaj acordat
1.Selectează complementele directe exprimate prin substantive articulate hotărât. 1p.
______________________________________________________________________
2.Rescrie un complement direct exprimat prin verb la modul supin și indică termenul
regent al acestuia. 1p.
______________________________________________________________________
3.Selectează complementul direct din enunțul: „Atunci Dumnezeu creă vântul.” și
precizează cazul substantivului prin care se exprimă.
1p.
______________________________________________________________________
4.În enunțul „Și când văzu toamna cu mâna-i nimicitoare...”substantivul subliniat are
funcția sintactică de: 1p.
a)complement direct
b)subiect
c)complement indirect
Încercuiește litera răspunsului corect.
5.Rescrie două complemente directe exprimate prin substantive articulate hotărât de
genuri diferite. 1p.
______________________________________________________________________
6.Selectează două complemente directe exprimate prin substantive nearticulate și
precizează cazul acestora.
1p.
______________________________________________________________________
7.Transcrie două complemente directe exprimate prin pronume personale de genuri
diferite și precizează cazul și forma acestora.
1p.
______________________________________________________________________
8.Explică rolul virgulelor din enunțul „Nu putea suferi privind frunzele galbene, florile
ofilite, lacurile...”. 1p.
______________________________________________________________________
9.Alcătuiește o compunere de maxim zece rânduri în care să descrii un fenomen al
naturii folosind cel puțin cinci complemente directe exprimate prin diferite părți de vorbire.
Se acordă un punct din oficiu.