Sunteți pe pagina 1din 2

E

EXXP PEERRIIE
ENNŢŢAAA ARRA ATTĂ
ĂC CĂ ĂC CEEII
A R E S - AU P R E G Ă
C AR E S- AU PR EG ĂT IT ŞI AU
C T IT Ş I A U TREBUIE:
C U N O S C U T R E
CUN OSCUT R EGULILE DE G U L I L E D E
- ca sinistraiţii să respecte cu strictete
CCOOM MPPO ORRTTAARRE AU
E,, A UP PU UTTU UTT dispoziţiile şi regulile de comportare
AC
A CŢŢIIO
ON NAAD RE
DIIR ECCTT SSAALLVVÂ ÂN ND DUU--Ş
ŞII stabilite ;
ÎÎN AC E S T F E L
N ACEST FEL FAMIL IAF A M IL I A - să acordaţi atenţie asigurării unor
condiţii minime de igienă personală şi
PENTRU PROTECŢIA LOCUINŢEI colectivă. În acest fel se evită
ESTE NECESAR SĂ SE REALIZEZE declanşarea unor epidemii;
URMĂTOARELE MĂSURI : - nu utilizaţi telefonul decât pentru
• recunoaşterea locurilor în care vă apeluri la salvare, pompieri sau alte
puteţi proteja: grindă, toc de uşă solid, organisme cu însărcinări oficiale în
birou sau masă rezistentă etc; privinţa intervenţiei post-dezastru.
• identificarea şi consolidarea unor
obiecte care se pot deplasa sau cădea
în timpul seismului; ÎN CAZ DE PERICOL
• asigurarea măsurilor de înlăturare a
pericolelor de incendiu; evitarea APELAŢI NUMĂRUL UNIC
distrugerilor şi protecţia instalaţiilor de DE URGENŢĂ
alimentare cu electricitate, apă sau
gaze;
• asigurarea stării de rezistenţă a 112
locuinţei. Efectuarea unei expertize
tehnice asupra stării clădirii, de către
un expert autorizat sau de către un DACA NU CUNOASTETI :
institut specializat în domeniu; RETINETI - măsurile de protectie;
• asigurarea unei rezerve permanente de - ce trebuie facut inainte de
apă şi alimente conservabile în timp; cutremur;
• asigurarea, în locuri cunoscute şi uşor Un factor important în asigurarea - modul de comportare în timpul
accesibile a îmbrăcămintei pentru timp protecţiei il constituie CALMUL, grija de a-l miscarii seismice şi după aceasta.
rece, a unor materiale şi obiecte transmite şi celor din jur!
necesare realizării unei TRUSE DE Calmul şi cuvintele de încurajare
PRIM AJUTOR FAMILIAL ; diminuează starea de stres şi contribuie la
• asigurarea unei lanterne, a unui aparat prevenirea panicii! CITITI ACEST
de radio portabil şi a unei truse de PLIANT
scule adecvate.
Ce este un cutremur ?
Ce trebuie să faci imediat REGULI MINIMALE PENTRU
• un fenomen geologic periculos, cu după cutremur ? A-ŢI SALVA VIAŢA IN CAZUL
mişcări bruşte ale terenului şi • nu părăsi imediat locul în care te
construcţiilor; afli;
PRODUCERII UNUI
• poate fi urmat de incendii, explozii • circula încălţat; CUTREMUR
sau accidente; • închide instalaţia de gaze şi • păstrează-ţi calmul, nu intra în
• poate fi însoţit de inundaţii şi/sau electricitate; panică;
alunecări de teren; • nu folosi foc deschis; • închide sursele de foc;
• poate produce răniri şi pierderi de • dacă s-a declanşat un incendiu
vieţi omeneşti, distrugeri si pagube • adăposteştete sub o grindă, toc
încearca să-l stingi;
materiale. • anunţă serviciile speciale de
de uşă, sub birou sau masă;
intervenţie; • nu fugi pe uşă, nu sări pe geam,
• acorda primul ajutor celor afectaţi; nu alerga pe scări, nu utiliza
La efectele unui cutremur sunt • calmează persoanele intrate în liftul;
expuşi: panică sau speriate, în special • dacă eşti pe stradă, deplasează-te cât
copiii; mai departe de clădiri, fereşte-te
• oamenii şi mediul natural; • după seism, părăseşte cu calm
de căderea tencuielilor, coşurilor,
• ansamblul construcţiilor (clădiri de clădirea, fără a lua lucrurile inutile,
locuit, clădiri publice, poduri, şosele, verifică mai întâi scara şi drumul parapetelor, evită aglomeraţia,
linii de telecomunicaţii, reţele de de ieşire; nu alerga;
energie, apă, gaze) • dă prioritate celor răniţi, copiilor, • nu bloca străzile, lasă calea
• alte bunuri şi valori materiale bătrânilor si femeilor; liberă echipajelor de intervenţie;
• ajută echipele specializate de • ascultă anunţurile posturilor de
intervenţie, respectând dispozitiile
acestora.
radio şi TV şi recomandările
autorităţilor.
Semnalul
– ALARMA LA DEZASTRE –
PPAARRTTIIC
CIIPPAA D DAAC CĂĂ EES STTE
EP PO OSSIIB
BIILL,, IMPORTANT
- un semnal de sirena care
LLAA AACCŢŢIIU
UN NIILLEED DE E LLOOCCA REE ŞŞII
ALLIIZZAAR Uneori cutremurul poate fi
NLLĂĂTTU
ÎÎN URRAAR REE AA U URRMMĂĂRRIILLOORR
dureaza 2 minute si se intrerupe
C urmat de replici care pot fi la fel de
de 3 ori CUTRMURULUI ÎMPREUNA CU D
U T R M U R U L U I Î M P R E U N A C U DEE
E C H I P A J E LE D E
ECHIPAJ ELE DE INTERVENTIE IN T E R V E N T IE severe sau mai puternice decât
şocul iniţial.

S-ar putea să vă placă și